עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  פברואר 2017

קורבן הכופר — ”מתנה מושלמת” מאת האב

קורבן הכופר — ”מתנה מושלמת” מאת האב

‏’כל מתנה טובה וכל מתנה מושלמת באה מאת האב’ (‏יעקב א’:17‏).‏

שירים: 148,‏ 109

1. אילו ברכות מתאפשרות תודות לקורבן הכופר?‏

קורבן הכופר של ישוע המשיח סולל את הדרך לברכות רבות. הכופר פותח בפני כל אוהבי הצדקה מקרב צאצאי אדם את ההזדמנות להיות בסופו של דבר חלק ממשפחתו של אלוהים. קורבן הכופר גם פותח בפנינו את התקווה לחיות באושר לנצח. אולם קורבן המשיח אינו רק מאפשר לבני האדם הצייתנים לזכות בעתיד מבורך. הוא עושה יותר מכך. נכונותו של ישוע למות בעודו תומך בצדקת יהוה נוגעת לנושאים בעלי חשיבות אוניברסאלית (‏עב’ א’:8, 9‏).‏

2. ‏(א) אילו נושאים בעלי חשיבות אוניברסאלית מוזכרים בתפילתו של ישוע? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) במה נדון במאמר זה?‏

2 כשנתיים לפני שהקריב את חייו וסיפק את הכופר לימד ישוע את תלמידיו להתפלל: ”אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. תבוא מלכותך. ייעשה רצונך כבשמיים כן גם בארץ” (‏מתי ו’:9, 10‏). כדי להגביר את הערכתנו לקורבן הכופר, הבה נראה כיצד הוא נוגע לקידוש שם אלוהים, שלטון מלכות אלוהים ומימוש מטרת אלוהים.‏

 ‏”יתקדש שמך”‏

3. מה מקפל בתוכו שם יהוה, וכיצד השמיץ השטן שם קדוש זה?‏

3 הבקשה הראשונה של ישוע בתפילתו לדוגמה הייתה ששם אלוהים יתקדש. שם יהוה מקפל בתוכו את מלוא עליונותו, גדולתו וקדושתו. בתפילה אחרת פנה ישוע אל יהוה במילים ”אבי הקדוש” (‏יוח’ י”ז:11‏). הואיל ויהוה קדוש, כל העקרונות והחוקים שמטעמו קדושים. למרות זאת, בגן עדן חלק השטן בערמומיות על זכותו של אלוהים לקבוע לבני האדם אמות מידה. השטן השמיע שקרים על יהוה ובכך השמיץ את שמו הקדוש (‏בר’ ג’:1–5‏).‏

4. כיצד תרם ישוע לקידוש שם אלוהים?‏

4 לעומת זאת, ישוע אהב מעומק לבו את שם יהוה (‏יוח’ י”ז:25, 26‏). הוא תרם לקידוש שם אלוהים. ‏(קרא תהלים מ’:9–11‏.) אורח חייו כאדם מושלם הוכיח שמן ההיגיון והצדק שיהוה יקבע אמות מידה עבור ברואיו התבוניים. גם כאשר גרם השטן לישוע למות בייסורים, ישוע נותר נאמן לגמרי לאביו השמימי. הוא הוכיח בנאמנותו שאדם מושלם יכול לציית בצורה מושלמת לחוקי הצדק של אלוהים.‏

5. כיצד נוכל לתרום לקידוש שם אלוהים?‏

5 כיצד נוכל להראות שאנו אוהבים את שם יהוה? באמצעות התנהגותנו. יהוה דורש מאתנו להיות קדושים. ‏(קרא פטרוס א’. א’:15, 16‏.) משמע הדבר שאנו עובדים אך ורק את יהוה ומצייתים לו בלב ונפש. גם בזמן רדיפות אנו עושים כל שביכולתנו כדי לחיות לאור עקרונותיו וחוקיו הצודקים. תודות למעשינו הטובים אנו מאירים את אורנו ומסבים כבוד לשם יהוה (‏מתי ה’:14–16‏). כאנשים קדושים אנו מראים באורח חיינו שחוקי יהוה טובים ושהאשמותיו של השטן חסרות כל שחר. אמת, כולנו עושים טעויות. אך כשאנו טועים, אנו מגלים חרטה אמיתית וסרים ממעשים שממיטים חרפה על שם יהוה (‏תהל’ ע”ט:9‏).‏

6. מדוע יהוה יכול להחשיב אותנו לצדיקים על אף חוסר שלמותנו?‏

6 על בסיס קורבן המשיח סולח יהוה לחטאיהם של מי שמגלים אמונה. הוא מקבל לחיק משרתיו אנשים שמקדישים לו את חייהם. יהוה מצדיק את המשיחיים המשוחים כבניו ואת ’הכבשים האחרים’ כידידיו (‏יוח’ י’:16;‏ רומ’ ה’:1, 2;‏ יעקב ב’:21–25‏). לכן כבר עתה קורבן הכופר מאפשר לנו ליהנות ממעמד של צדקה לפני אבינו ולתרום לקידוש שמו.‏

‏”תבוא מלכותך”‏

7. אילו ברכות יתאפשרו תחת שלטון המלכות תודות לקורבן הכופר?‏

7 הבקשה השנייה שביקש ישוע מאלוהים בתפילתו לדוגמה היא: ”תבוא מלכותך”. כיצד נוגע קורבן הכופר למלכות אלוהים? תודות לקורבן הכופר מתאפשר איסופם של 144,000 איש שימלכו עם המשיח בשמיים ויהיו יחד עמו כוהנים (‏ההת’ ה’:9, 10; י”ד:1‏). במשך אלף שנים ישוע ושותפיו, המרכיבים יחד את מלכות אלוהים, יעזרו לעושי רצון אלוהים להפיק את מלוא התועלת מקורבן הכופר. כדור הארץ יהפוך לגן עדן, וכל בני האדם הנאמנים ירוממו לכדי שלמות. כך תושג אחדות מוחלטת בין החלק השמימי לחלק הארצי של משפחתו של אלוהים (‏ההת’ ה’:13; כ’:6‏).  ישוע ימחץ את ראש הנחש ויסיר מהעולם כל זכר למרד השטן (‏בר’ ג’:15‏).‏

8. ‏(א) כיצד עזר ישוע לתלמידיו להבין עד כמה חשובה מלכות אלוהים? (ב) כיצד אנו מראים שאנו תומכים במלכות כיום?‏

8 כשהיה על הארץ עזר ישוע לתלמידיו להבין עד כמה חשובה מלכות אלוהים. מייד לאחר טבילתו הכריז ישוע ”את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים” לאורכה ולרוחבה של הארץ (‏לוקס ד’:43‏). בדבריו האחרונים לתלמידיו לפני שובו השמיימה הוא ציווה עליהם לשמש כעדיו ”עד קצה העולם” (‏מה”ש א’:6–8‏). פעילות ההכרזה על המלכות פותחת בפני אנשים מכל רחבי תבל את ההזדמנות ללמוד על קורבן הכופר ולהפוך לנתיני מלכות אלוהים. כיום אנו מראים שאנו תומכים במלכות בכך שאנו מסייעים לאחי המשיח עלי אדמות למלא את המשימה לבשר את הבשורה הטובה על המלכות בכל רחבי העולם (‏מתי כ”ד:14; כ”ה:40‏).‏

‏”ייעשה רצונך”‏

9. מדוע אנו יכולים להיות בטוחים שיהוה יגשים את מטרתו עבור האנושות?‏

9 למה התכוון ישוע בבקשתו השלישית: ”ייעשה רצונך”? יהוה הוא הבורא. כשהוא אומר שמשהו יקרה, הדבר כאילו כבר התרחש (‏יש’ נ”ה:11‏). הוא לא ירשה שמרד השטן יסכל את מטרתו עבור האנושות. כבר מראשית רצה יהוה שכדור הארץ יתמלא בצאצאים מושלמים של אדם וחוה (‏בר’ א’:28‏). אילו אדם וחוה היו מתים ערירים, לא הייתה מתממשת מטרתו של אלוהים למלא את כדור הארץ בצאצאיהם. לכן לאחר חטאם של אדם וחוה הרשה להם יהוה להביא ילדים לעולם. באמצעות קורבן הכופר אלוהים נותן לכל המגלים אמונה הזדמנות להגיע לכדי שלמות ולחיות לנצח. יהוה אוהב את האנושות וחפץ שעושי רצונו יחיו את החיים שהוא הועיד להם.‏

10. איזו תועלת יביא קורבן הכופר לאנשים שאינם עוד בין החיים?‏

10 מה לגבי מיליארדי האנשים שמתו מבלי שהייתה להם ההזדמנות להכיר את יהוה ולשרתו? תודות לקורבן הכופר תתאפשר תחיית המתים. אבינו השמימי האוהב יקים אותם מן המתים ויעניק להם את ההזדמנות ללמוד על מטרתו ולזכות לחיי עולם (‏מה”ש כ”ד:15‏). יהוה רוצה שאנשים יחיו, ולא ימותו. כמקור החיים הוא יהפוך לאביהם של כל המוקמים לתחייה (‏תהל’ ל”ו:10‏). עד כמה מתאים אפוא שישוע לימד אותנו להתפלל: ‏”אבינו שבשמיים” (‏מתי ו’:9‏). יהוה הטיל על ישוע תפקיד חשוב בהקמת המתים לתחייה (‏יוח’ ו’:40,‏ 44‏). בגן עדן ימלא ישוע את תפקידו בתור ”התחייה והחיים” (‏יוח’ י”א:25‏).‏

11. מהו רצונו של אלוהים באשר ל’המון הרב’?‏

11 יהוה אינו נוהג בנדיבות רק כלפי יחידי סגולה, שהרי ישוע אמר: ‏”כל העושה את רצון אלוהים הוא אחי ואחותי ואמי” (‏מר’ ג’:35‏). רצון אלוהים הוא ש”המון רב” של אנשים, אשר לא ניתן למנותם, מכל האומות והשבטים והלשונות יהפכו לעובדיו. מי שמגלים אמונה בקורבנו של המשיח ועושים את רצון אלוהים יכולים להיות בקרב אותם אנשים הקוראים בקול גדול: ”את הישועה חבים אנו לאלוהינו, היושב על הכיסא, ולשה” (‏ההת’ ז’:9, 10‏).‏

12. כיצד מטרת יהוה עבור עושי רצונו באה לידי ביטוי בתפילה לדוגמה?‏

 12 מטרת יהוה עבור עושי רצון אלוהים באה לידי ביטוי בבקשותיו של ישוע בתפילתו לדוגמה. בהתאם לתפילה זו ברצוננו לעשות את מיטבנו כדי לקדש את שם יהוה, כלומר להתייחס אליו בקדושה (‏יש’ ח’:13‏). משמעות שמו של ישוע היא ”יהוה הוא ישועה”, וישועתנו המתאפשרת תודות לקורבן הכופר מסבה כבוד והלל לשם יהוה. מלכות אלוהים תאפשר לעושי רצון אלוהים להפיק תועלת מקורבן הכופר. אין ספק שהתפילה לדוגמה מחזקת את ביטחוננו בכך שאין דבר היכול למנוע מאלוהים לממש את רצונו (‏תהל’ קל”ה:6;‏ יש’ מ”ו:9, 10‏).‏

גלה הערכה כלפי קורבן הכופר

13. מה אנו מראים בטבילתנו?‏

13 אחת הדרכים החשובות לגלות את הערכתנו כלפי קורבן הכופר היא להקדיש את חיינו ליהוה על סמך אמונתנו בקורבן הכופר ולהיטבל. טבילתנו מראה שאנו ’שייכים ליהוה’ (‏רומ’ י”ד:8‏). הטבילה מסמלת בקשת מצפון נקי מאלוהים (‏פט”א ג’:21‏). יהוה עונה לבקשתנו בכך שהוא מחיל עלינו את ערך דמו המטהר של קורבן המשיח. אנו סמוכים ובטוחים שהוא יעניק לנו את כל מה שהבטיח (‏רומ’ ח’:32‏).‏

באילו דרכים אנו מגלים את הערכתנו כלפי קורבן הכופר? (ראה סעיפים 13, 14)‏

14. מדוע אנו מצווים לאהוב את הרֵע?‏

14 מהי דרך נוספת לגלות את הערכתנו כלפי קורבן הכופר? הואיל וכל פעליו של יהוה נובעים מאהבה, הוא חפץ שהאהבה תהיה התכונה השלטת של כל  משרתיו (‏יוח”א ד’:8–11‏). אנו מוכיחים שאנו חפצים להיות ”בנים [לאבינו] שבשמיים” כשאנו מגלים אהבה כלפי הרֵע (‏מתי ה’:43–48‏). המצווה לאהוב את הרע היא השנייה בחשיבותה לאחר המצווה לאהוב את יהוה (‏מתי כ”ב:37–40‏). אחת הדרכים החשובות שבהן אנו מגלים אהבה זו כלפי הרע היא ציותנו לצו לבשר את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים. כאשר אנו מגלים אהבה כלפי הזולת, אנו משקפים את כבוד אלוהים. למעשה, אהבתנו לאלוהים נעשית מושלמת כאשר אנו מצייתים לצו לאהוב את הזולת, בייחוד את אחינו לאמונה (‏יוח”א ד’:20‏).‏

‏”עתות רענון” מאת יהוה תודות לקורבן הכופר

15. ‏(א) אילו ברכות מרעיף עלינו יהוה כיום? (ב) אילו ברכות צפויות לנו?‏

15 הדלת למחילה מוחלטת נפתחת בפנינו כשאנו מגלים אמונה בקורבן הכופר. דבר־אלוהים מחזק את ביטחוננו בכך שחטאינו יכולים ’להימחות’. ‏(קרא מעשי השליחים ג’:19–21‏.) כפי שציינו קודם לכן, על בסיס קורבן הכופר מאמץ יהוה את משרתיו משוחי הרוח כילדיו (‏רומ’ ח’:15–17‏). ומה לגבי אלה מקרבנו המהווים חלק מן ’הכבשים האחרים’? יהוה כביכול הכין תעודת אימוץ הנושאת את שמנו. לאחר שנגיע לכדי שלמות ונעבור את המבחן הסופי, יהוה ישמח לחתום כביכול על תעודה זו ולאמץ אותנו כילדיו הארציים האהובים (‏רומ’ ח’:20, 21;‏ ההת’ כ’:7–9‏). אהבתו של יהוה כלפי ילדיו היקרים לא תימוט לעולם. התועלת שצומחת מקורבן הכופר תהיה נצחית (‏עב’ ט’:12‏). מתנה זו לעולם לא תאבד מערכה. שום אדם ושום כוח אינם יכולים לגזול אותה מאתנו.‏

16. כיצד קורבן הכופר מאפשר לנו ליהנות מחירות אמיתית?‏

16 השטן אינו יכול לעשות דבר כדי למנוע מכל מי שמגלים חרטה אמיתית להצטרף ביום מן הימים למשפחתו של יהוה. ישוע בא לכדור הארץ ומת ”אחת ולתמיד”. כך שולם הכופר פעם אחת לנצח נצחים (‏עב’ י’:10; ט’:24–26‏). הקורבן מבטל לגמרי את הרשעת החטא שרבצה עלינו בשל אי־ציותו של אדם הראשון. תודות לקורבן המשיח איננו משועבדים עוד לעולם זה הנתון לשליטת השטן, ואיננו חיים עוד בחרדה מפני המוות (‏עב’ ב’:14, 15‏).‏

17. מה אתה חש באשר לאהבת אלוהים?‏

17 הבטחותיו של אלוהים מהימנות לחלוטין. כפי שחוקי הטבע שקבע יהוה לעולם אינם משתנים, כך גם הוא לעולם אינו משתנה. הוא אף פעם לא יאכזב אותנו (‏מל’ ג’:6‏). יהוה מעניק לנו הרבה יותר מאשר את מתת החיים. הוא מעניק לנו את אהבתו. ”אנחנו התוודענו לאהבה שאהב אותנו אלוהים והאמנו בה. אלוהים הוא אהבה” (‏יוח”א ד’:16‏). כדור הארץ כולו יהפוך לגן עדן שבו ישרור אושר אמיתי, וכל אדם עלי אדמות ישקף את אהבת אלוהים. הבה נצרף את קולנו לקולם של משרתי אלוהים הנאמנים בשמיים הקוראים: ”לאלוהינו הברכה והתפארת והחוכמה וההודיה והכבוד והגבורה והכוח לעולמי עולמים. אמן” (‏ההת’ ז’:12‏).‏