עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  פברואר 2017

יהוה מנהיג את עמו

יהוה מנהיג את עמו

‏”וְנָחֲךָ [ינחה אותך] יהוה תמיד” (‏יש’ נ”ח:11‏).‏

שירים: 152,‏ 22

1, 2. ‏(א) במה נבדלים מובילי הדרך בקרב עדי־יהוה ממנהיגי דתות אחרות? (ב) במה נדון במאמר זה ובמאמר הבא?‏

‏”מי המנהיג שלכם?” זו שאלה שלא אחת נתקלים בה עדי־יהוה. ואין פלא, שהרי בדתות רבות איש או אישה מסוימים מכהנים כמנהיגים. בניגוד לכך, אנו אומרים בגאווה למי ששואלים אותנו שאלה זו שמנהיגנו אינו אדם לא־מושלם. אנו הולכים בעקבות הנהגתו של המשיח, אשר הוקם לתחייה, והוא כפוף להנהגתו של יהוה אביו (‏מתי כ”ג:10‏).‏

2 עם זאת, קיימת קבוצה גלויה לעין של גברים, ”העבד הנאמן והנבון”, המשמשים כמובילי הדרך בקרב משרתי אלוהים בני זמננו (‏מתי כ”ד:45‏). לאור זאת, מניין לנו שיהוה הוא זה שמנהיג אותנו באמצעות בנו הסמוי מן העין? במאמר הזה ובמאמר הבא נבחן כיצד במשך אלפי שנים השתמש יהוה באנשים מסוימים כדי להנהיג את עמו. שני המאמרים ידונו בשלושה קווי ראיות המוכיחים שיהוה אכן עמד מאחורי אותם אנשים ושהוא היה — והוא עדיין — המנהיג האמיתי של משרתיו (‏יש’ נ”ח:11‏).‏

רוח הקודש פעלה בהם

3. מה סייע למשה להנהיג את עם ישראל?‏

3 רוח הקודש פעלה בנציגי אלוהים. תן דעתך למשה, אשר  התמנה למנהיגם של בני ישראל. מה סייע לו למלא תפקיד כבד משקל זה? יהוה ’שם בקרבו את רוח קודשו’. ‏(קרא ישעיהו ס”ג:11–14‏.) הואיל ורוח קודשו של אלוהים נשפכה על משה, יהוה הוא זה שהמשיך להנהיג את עמו.‏

4. כיצד יכלו בני ישראל להבחין בכך שרוח אלוהים פועלת במשה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

4 מאחר שרוח הקודש היא כוח סמוי מן העין, כיצד יכלו בני ישראל להבחין בכך שהיא פועלת במשה? רוח הקודש אפשרה למשה לחולל נסים ולהכריז את שם אלוהים בפני פרעה (‏שמ’ ז’:1–3‏). רוח הקודש גם הניבה במשה תכונות יפות, כגון אהבה, ענווה וסבלנות, ותודות לכך הוא היה כשיר להנהיג את בני ישראל. היה זה הבדל של שמיים וארץ מהמנהיגים הקשוחים והאנוכיים ששלטו בארצות אחרות (‏שמ’ ה’:2,‏ 6–9‏). הראיות היו ברורות: יהוה בחר במשה להנהיג את עמו.‏

5. הסבר כיצד סייע יהוה לגברים אחרים בעם ישראל להנהיג את עמו.‏

5 בהמשך רוח קודשו של יהוה פעלה בגברים אחרים שהוא מינה להנהיג את עמו. למשל, ”יהושע בן נון מלא רוח חוכמה” (‏דב’ ל”ד:9‏). ”רוח יהוה לבשה את גדעון” (‏שופ’ ו’:34‏). כמו כן, ”ותצלח רוח יהוה אל דוד” (‏שמ”א ט”ז:13‏). כל אותם גברים נשענו על סיועה של רוח אלוהים, ורוח זו אפשרה להם לחולל נפלאות שלא יכלו לחולל בכוחות עצמם (‏יהו’ י”א:16, 17;‏ שופ’ ז’:7,‏ 22;‏ שמ”א י”ז:37,‏ 50‏). כתוצאה מכך, יהוה זכה בצדק לכל ההלל על הגבורות הללו.‏

6. מדוע רצה אלוהים שעם ישראל יכבד את המנהיגים שבקרבו?‏

6 כיצד היה על בני ישראל להגיב לעדות הברורה לכך שרוח הקודש פעלה באותם גברים? כשהתלונן העם על הנהגת משה, יהוה שאל: ”עד אנה ינאצוני העם הזה?” (‏במ’ י”ד:2,‏ 11‏) יהוה הוא שבחר במשה, ביהושע, בגדעון ובדוד שייצגו אותו כמנהיג העם. כאשר בני העם צייתו לאותם גברים, הם למעשה צייתו ליהוה כמנהיגם.‏

המלאכים סייעו להם

7. כיצד סייעו המלאכים למשה?‏

7 המלאכים סייעו לנציגי אלוהים. ‏(קרא עברים א’:7,‏ 14‏.) יהוה השתמש במלאכים כדי להטיל על משה משימה, לספק לו את הכלים הדרושים לביצועה ולהדריך אותו. אלוהים שלח את משה ”כשר וכגואל ביד המלאך שנראה אליו בסנה” (‏מה”ש ז’:35‏). יהוה מסר את התורה ”דרך מלאכים”, ומשה השתמש בה כדי להדריך את עם ישראל (‏גל’ ג’:19‏). כמו כן, יהוה אמר לו: ”נְחֵה את העם אל אשר דיברתי לך. הנה מלאכי ילך לפניך” (‏שמ’ ל”ב:34‏). המקרא אינו מציין שבני ישראל ראו מלאך שלבש גוף בשר ודם וביצע את הדברים הללו. אולם האופן שבו משה הדריך והנחה את העם הראה בבירור שהוא קיבל סיוע ממקור על־אנושי.‏

8. איזו עזרה קיבלו יהושע וחזקיהו מהמלאכים?‏

8 לאחר ימי משה, יהושע יורשו חוזק על־ידי ”שר צבא יהוה” כדי שיוכל להנהיג את עם אלוהים בקרב נגד הכנענים; ובני ישראל נחלו ניצחון (‏יהו’ ה’:13–15; ו’:2,‏ 21‏). לימים התמודד המלך חזקיהו עם צבא עצום של חיילים אשורים שאיימו לפלוש לירושלים. בלילה אחד ”יצא מלאך יהוה ויך... מאה שמונים וחמישה אלף” (‏מל”ב י”ט:35‏).‏

9. האם משגיהם של נציגי אלוהים פטרו את עם ישראל מלהיכנע להנהגתם? הסבר.‏

 9 כמובן, המלאכים מושלמים, ואילו הגברים שהם סייעו להם לא היו מושלמים. באחד המקרים לא קידש משה את יהוה (‏במ’ כ’:12‏). יהושע לא ביקש את הדרכת אלוהים לפני שכרת ברית עם הגבעונים (‏יהו’ ט’:14, 15‏). במשך זמן מה ”גבה לבו” של חזקיהו (‏דה”ב ל”ב:25, 26‏). עם זאת, חרף משגיהם של אותם גברים, עם ישראל נדרש להיכנע להנהגתם. יהוה תמך באותם גברים דרך מלאכיו. יהוה אכן הנהיג את עמו.‏

דבר־אלוהים הדריך אותם

10. כיצד הדריכה תורת אלוהים את משה?‏

10 דברו של אלוהים הדריך את נציגיו. המקרא מכנה את התורה שניתנה לעם ישראל ”תורת משה” (‏מל”א ב’:3‏). עם זאת, כתבי־הקודש מציינים שהתורה הייתה מאת יהוה ומשה עצמו היה כפוף לתורה (‏דה”ב ל”ד:14‏). לאחר שיהוה סיפק למשה הנחיות לבניית המשכן, נאמר במקרא: ”ויעש משה ככל אשר ציווה יהוה אותו. כן עשה” (‏שמ’ מ’:1–16‏).‏

11, 12. ‏(א) איזו חובה הייתה מוטלת על יהושע והמלכים ששלטו על עם אלוהים? (ב) איזו השפעה הייתה לדבר־אלוהים על מנהיגי העם?‏

11 עוד מימיו הראשונים כמנהיג היה ברשותו של יהושע ספר כתוב של דבר־אלוהים. יהוה אמר לו: ”והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו” (‏יהו’ א’:8‏). לימים המלכים שמלכו על עם אלוהים דבקו בשגרה דומה. הייתה מוטלת עליהם החובה לקרוא מדי יום בתורה, להכין העתק אישי שלה ו”לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם” ‏(קרא דברים י”ז:18–20‏).‏

12 איזו השפעה הייתה לדבר־אלוהים על אותם גברים שהנהיגו את העם? חשוב על דוגמתו של המלך יאשיהו. לאחר שנמצא מסמך של תורת משה, הסופר של יאשיהו החל להקריא לו את תוכנו.‏ * מה הייתה תגובת המלך? ”ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו”. אך הוא עשה יותר מכך. הדרכת דבר־אלוהים הניעה את יאשיהו לצאת למבצע נמרץ לביעור עבודת האלילים ולערוך חגיגת פסח שלא הייתה כדוגמתה (‏מל”ב כ”ב:11; כ”ג:1–23‏). מאחר שיאשיהו ומנהיגים נאמנים אחרים הודרכו על־ידי דבר־אלוהים, הם היו מוכנים לשנות ולתקן את ההנחיות שהם נתנו לעם אלוהים. השינויים הללו סייעו לעמו הקדום של אלוהים לנהוג בהתאם לרצונו.‏

13. איזה ניגוד היה בין מנהיגי עם אלוהים לבין מנהיגי העמים הפגאניים?‏

13 מלכים נאמנים אלה היו שונים לגמרי ממנהיגי עמים אחרים שהודרכו על־ידי חוכמת אדם ואסטרטגיה אנושית מוגבלת. תחת הנהגתם של הכנענים אנשים ביצעו מעשים מתועבים, לרבות גילוי עריות, הומוסקסואליות, משכב בהמה, הקרבת ילדים ועבודת אלילים נתעבת (‏וי’ י”ח:6,‏ 21–25‏). בנוסף, מנהיגי הבבלים והמצרים לא נהגו על־פי כללי ההיגיינה המדויקים מבחינה מדעית שהנחיל אלוהים לעם ישראל (‏במ’ י”ט:13‏). בניגוד לכך, עם אלוהים בימי קדם ראה כיצד מנהיגיו הנאמנים קידמו טוהר  רוחני, מוסרי וגופני. אין צל של ספק שיהוה היה מנהיגם.‏

14. מדוע יהוה הטיל מוסר על כמה ממנהיגי עמו?‏

14 לא כל המלכים ששלטו בעם אלוהים הקדום פעלו על־פי הנחיותיו של אלוהים. המלכים שלא צייתו ליהוה סירבו להישמע להדרכת רוח קודשו, מלאכיו ודברו. במספר מקרים יהוה הטיל מוסר על אותם מנהיגים או הסיר אותם מתפקידם (‏שמ”א י”ג:13, 14‏). במועד הנכון בעיניו מינה יהוה מישהו שיהיה נעלה על כל אדם שבו השתמש עד אז.‏

יהוה ממנה מנהיג מושלם

15. ‏(א) כיצד הראו הנביאים שמנהיג ייחודי עתיד היה לבוא? (ב) מי היה המנהיג שעליו הצביעו הנבואות?‏

15 במשך מאות שנים ניבא יהוה שהוא ימנה את המנהיג הכשיר ביותר לעמוד בראש עמו. ”נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך יהוה אלוהיך”, אמר משה לבני ישראל. ”אליו תשמעון” (‏דב’ י”ח:15‏). ישעיהו ניבא עליו שהוא יהיה ”נגיד [מנהיג] וּמְצַוֵוה” (‏יש’ נ”ה:4‏). בנוסף, דניאל כתב בהשראת אלוהים על ביאתו של ”משיח נגיד” (‏דנ’ ט’:25‏). לבסוף ישוע המשיח חשף את זהותו כ’מנהיגו’ של עם אלוהים. ‏(קרא מתי כ”ג:10‏.) תלמידי ישוע בחרו ללכת בעקבותיו והצהירו שהוא בחיר יהוה (‏יוח’ ו’:68, 69‏). מה שכנע אותם שישוע המשיח הוא האחד שדרכו מנהיג יהוה את משרתיו?‏

16. מה הוכיח שרוח הקודש פעלה בישוע?‏

16 רוח הקודש פעלה בישוע. בעת טבילת ישוע ראה יוחנן המטביל ”את השמיים נפתחים ואת הרוח יורדת כיונה ונחה עליו”. לאחר מכן ”הניעה אותו הרוח ללכת אל המדבר” (‏מר’ א’:10–12‏). במהלך שאר שנות שירותו הארצי של ישוע רוח קודשו של אלוהים אפשרה לו לחולל נסים ולדבר בסמכות שנתן לו אלוהים (‏מה”ש י’:38‏). יתר על כן, רוח הקודש סייעה לישוע לשקף בצורה מושלמת את פרי הרוח, לרבות תכונות כמו אהבה, שמחה ואמונה איתנה (‏יוח’ ט”ו:9;‏ עב’ י”ב:2‏). לא היה מנהיג אחר שסיפק עדות כה משכנעת לכך שרוח אלוהים פועלת בו. ישוע ללא ספק היה האחד שבו בחר יהוה.‏

כיצד סייעו המלאכים לישוע זמן קצר לאחר טבילתו? (ראה סעיף 17)‏

17. כיצד סייעו המלאכים לישוע?‏

17 מלאכים סייעו לישוע. זמן קצר לאחר טבילתו של ישוע ”מלאכים באו לשרתו” (‏מתי ד’:11‏). שעות ספורות לפני מותו ”נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו” (‏לוקס כ”ב:43‏). ישוע היה סמוך ובטוח שיהוה ישלח אליו במקרה הצורך  מלאכים שיסייעו לו למלא את רצון אלוהים (‏מתי כ”ו:53‏).‏

18, 19. כיצד הדריך דבר־אלוהים את אורח חייו והוראתו של ישוע?‏

18 דבר־אלוהים הדריך את ישוע. עוד מתחילת שירותו אפשר ישוע לכתבי־הקודש להנחות את צעדיו (‏מתי ד’:4‏). למעשה, הוא ציית לדבר־אלוהים עד כי היה מוכן למות על עמוד ההוקעה. אפילו מילותיו האחרונות לפני מותו כללו ציטוטים מתוך נבואות הנוגעות למשיח (‏מתי כ”ז:46;‏ לוקס כ”ג:46‏). בניגוד אליו, מנהיגי הדת דאז התעלמו מדבר־אלוהים בכל פעם שהכתוב בו התנגש עם מסורותיהם. ישוע ציטט את דברי יהוה בפי הנביא ישעיהו ואמר עליהם: ”העם הזה בשפתיו מכבד אותי, אך לבו רחוק ממני. לשווא עובדים הם אותי, כי מלמדים הם מצווֹת אנוש” (‏מתי ט”ו:7–9‏). האם יהוה באמת יכול היה לבחור במישהו מהם כדי להנהיג את עמו?‏

19 ישוע אפשר לדבר־אלוהים להדריך לא רק את מעשיו, אלא גם את הוראתו. כאשר הוא ניצב מול סוגיות דתיות, הוא לא נשען על חוכמתו העצומה או ניסיונו הרב מאין כמותו, אלא התייחס לכתבי־הקודש כסמכות העליונה (‏מתי כ”ב:33–40‏). ובמקום להרשים את מאזיניו בחוויות אישיות מהחיים בשמיים או מבריאת היקום, הוא ”פתח את שכלם להבין את משמעות הכתובים” (‏לוקס כ”ד:32,‏ 45‏). ישוע אהב את דבר־אלוהים והיה נלהב לחלוק אותו עם אחרים.‏

20. ‏(א) כיצד הוכיח ישוע את כניעתו לאלוהים? (ב) מה מלמד אותנו הניגוד בין ישוע והורדוס אגריפס הראשון על האופן שבו בוחר יהוה מנהיג?‏

20 אף־על־פי שישוע הדהים את מאזיניו ב”דברי החן” שיצאו מפיו, הוא זקף את כל הכבוד למורה שלו, יהוה (‏לוקס ד’:22‏). כאשר עשיר אחד השתמש בתואר ”מורי הטוב” בניסיון להלל את ישוע, הוא השיב לו בצניעות: ”מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב מלבד אחד — האלוהים” (‏מר’ י’:17, 18‏). איזה הבדל תהומי לעומת המלך הורדוס אגריפס הראשון שנעשה למלכהּ, או למנהיגה, של יהודה כשמונה שנים לאחר מכן. במהלך מפגן דיפלומטי לבש הורדוס ”בגדי מלכות”. קהל מעריציו קרא בקול: ”זהו קול של אל ולא של אדם!” הורדוס ודאי התענג על תהילה זו; מה אירע בהמשך? ”מייד הכה אותו מלאך יהוה במחלה, משום שלא נתן את הכבוד לאלוהים; תולעים אכלו את גופו, והוא מת” (‏מה”ש י”ב:21–23‏). אין ספק שאיש לא יכול היה להסיק בצורה אובייקטיבית שיהוה בחר בהורדוס לשמש כמנהיג. ישוע, לעומתו, סיפק עדות משכנעת לכך שהוא מונה בידי אלוהים, והוא תמיד פיאר את יהוה כמנהיג העליון של עמו.‏

21. במה נדון במאמר הבא?‏

21 ישוע לא נועד לשמש כמנהיג לשנים מועטות בלבד. ”ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ”, הוא אמר לאחר תחייתו. ”הנה אני אתכם כל הימים עד אחרית הסדר העולמי” (‏מתי כ”ח:18–20‏). אולם כיצד ינהיג ישוע את עמו של אלוהים עלי אדמות, בתור יצור רוחני שמימי הסמוי מן העין? במי ישתמש יהוה כמובילי הדרך בקרב משרתיו תחת הנהגת המשיח? וכיצד יוכלו המשיחיים לזהות את נציגיו? המאמר הבא ישיב על השאלות הללו.‏

^ ס' 12 ייתכן שהיה זה המסמך המקורי שנכתב על־ידי משה.‏