השליח פאולוס כתב שיהוה ”לא יניח לכם להתפתות למעלה מיכולתכם” (‏קור”א י’:13‏). האם משמע הדבר שיהוה קובע מראש במה אנו מסוגלים לעמוד ובהתאם לכך בוחר את הניסיונות שעמם נתמודד?‏

חשוב על מה שמשתמע ממחשבה זו. אח אחד שבנו התאבד שאל: ’האם יהוה קבע מראש שאשתי ואני נהיה מסוגלים להתמודד עם התאבדותו של בננו? האם זה קרה כי אלוהים החליט שאנחנו יכולים לעמוד בזה?’ היש סיבה להאמין שיהוה מכוון את האירועים המתרחשים בחיינו בצורה כה ספציפית?‏

בחינה מעמיקה יותר של דברי פאולוס בקורינתים א’. י’:13 מובילה אותנו למסקנה הבאה: אין שום בסיס מקראי להאמין שיהוה קובע מראש במה אנו מסוגלים לעמוד, ובהתאם לכך בוחר אילו ניסיונות יפקדו אותנו. הבה נדון בארבע סיבות המובילות אותנו למסקנה זו.‏

ראשית, יהוה העניק לבני האדם את מתת הבחירה החופשית. הוא רוצה שנבחר את דרכנו בחיים (‏דב’ ל’:19, 20;‏ יהו’ כ”ד:15‏). אם נבחר בדרך הנכונה, נוכל לפנות ליהוה לקבלת הדרכה (‏מש’ ט”ז:9‏). אך אם נבחר בדרך פסולה, יהיה עלינו להתמודד עם ההשלכות (‏גל’ ו’:7‏). אילו יהוה היה בוחר אילו ניסיונות יפקדו אותנו, האם הוא לא היה גורע מחופש הבחירה שלנו?‏

שנית, יהוה אינו מגן עלינו מפני ”עת ופגע” ‏(‏קהלת ט’:11‏). תאונות טרגיות בעלות השלכות מרות יכולות לפקוד אותנו מכיוון שהיינו במקום הלא־נכון בזמן הלא־נכון. ישוע דיבר על אסון שבו נהרגו 18 איש בעקבות התמוטטות מגדל, והוא ציין שאותו מקרה לא אירע מפני שהיה זה רצון אלוהים (‏לוקס י”ג:1–5‏). האם הגיוני לחשוב שאלוהים קובע מראש מי ייוותר בחיים ומי ימצא את מותו באסונות אקראיים?‏

שלישית, כל אחד מאתנו מעורב באופן אישי בסוגיית הנאמנות. זכור שהשטן הטיל ספק בנאמנותם של כל משרתי יהוה וטען שלא נשמור אמונים ליהוה לנוכח ניסיונות (‏איוב א’:9–11; ב’:4;‏ ההת’ י”ב:10‏). אילו היה יהוה חוסך מאתנו ניסיונות מסוימים מפני שהוא קבע שאין בכוחנו לשאת אותם, האם זה לא היה מוסיף משקל לטענת  השטן שאנו משרתים את אלוהים מתוך מניעים אנוכיים?‏

רביעית, אין כל צורך שיהוה ידע מראש כל מאורע שיתרחש בחיינו. מהרעיון שאלוהים בוחר מראש את הניסיונות שיפקדו אותנו משתמע שהוא יודע הכול על עתידנו. אך השקפה זו אינה עולה בקנה אחד עם המקרא. אלוהים ללא ספק יכול לדעת מה יתרחש בעתיד (‏יש’ מ”ו:10‏). אבל המקרא מראה שהוא משתמש ביכולתו לראות את הנולד באופן בררני (‏בר’ י”ח:20, 21; כ”ב:12‏). מכאן שהוא מאזן בין יכולתו לחזות את העתיד לבין הכבוד שהוא מגלה כלפי הבחירה החופשית שלנו. ואכן, זה מה שאנו מצפים מאל המכבד את החירות שלנו ותמיד מגלה את תכונותיו באיזון מושלם (‏דב’ ל”ב:4;‏ קור”ב ג’:17‏).‏

אם כן, כיצד עלינו להבין את דברי פאולוס: ”אלוהים... לא יניח לכם להתפתות למעלה מיכולתכם”? פאולוס מתאר כאן את מה שעושה יהוה במהלך הניסיונות ולא לפניהם.‏ * בדברי השליח טמונה ההבטחה שאם נבטח ביהוה, הוא יתמוך בנו בכל סוגי הניסיונות שיפקדו אותנו (‏תהל’ נ”ה:23‏). המילים המנחמות של פאולוס נשענות על שתי אמיתות בסיסיות.‏

ראשית, אנו מתמודדים עם קשיים הבאים על ”כלל בני האדם”. מכאן שהניסיונות הניצבים בפנינו הם ניסיונות אנושיים רגילים. הניסיונות האלה אינם מעבר ליכולתנו — בתנאי שנישען על אלוהים (‏פט”א ה’:8, 9‏). בפסוקים שקדמו לנאמר בקורינתים א’. י’:13 פאולוס מתייחס לניסיונות שחוו בני ישראל במדבר (‏קור”א י’:6–11‏). הניסיונות הללו לא היו מעבר לגבולות היכולת האנושית, והנאמנים מקרב בני ישראל היו מסוגלים לעמוד בהם. פאולוס ציין ארבע פעמים ש”כמה מהם” המרו את פי אלוהים. למרבה הצער, היו מקרב עם ישראל שנכנעו לתאוות פסולות מכיוון שלא נשענו על אלוהים.‏

שנית, ‏”אלוהים נאמן”. מגעיו של אלוהים עם עמו ממחישים שהוא נוטה חסד ”לאוהביו ולשומרי מצוותיו” (‏דב’ ז’:9‏). יחסיו של אלוהים עם משרתיו גם מראים שהוא תמיד מקיים את הבטחותיו (‏יהו’ כ”ג:14‏). בשל נאמנותו, יכולים אוהביו ועושי רצונו להיות בטוחים שהוא יקיים את הבטחתו הכפולה הבאה החלה על הניסיונות שיפקדו אותם: (1) הוא לא יניח לאף ניסיון להפוך לכה קשה עד שלא ניתן יהיה לשאתו, ו־(2) הוא יכין עבורם ”את דרך המוצא”.‏

יהוה ”מנחם אותנו בכל צרותינו”‏

כיצד יהוה מכין את דרך המוצא עבור מי שנשענים עליו בשעת ניסיונות? כמובן, אם זהו רצונו, הוא יכול להסיר את הניסיון. אך זכור את דברי פאולוס: ”[יהוה] יכין גם את דרך המוצא כדי שתוכלו לעמוד בו”. במקרים רבים הוא מכין ”את דרך המוצא” בכך שהוא מספק לנו את כל הדרוש כדי להתמודד עם הניסיונות בהצלחה. תן דעתך לכמה דרכים שבהן יהוה עושה זאת:‏

  • הוא ”מנחם אותנו בכל צרותינו” (‏קור”ב א’:3, 4‏). יהוה יכול להשקיט את שכלנו, לבנו ורגשותינו באמצעות דברו, רוח קודשו והמזון הרוחני שאנו מקבלים דרך העבד הנאמן (‏מתי כ”ד:45;‏ יוח’ י”ד:16;‏ רומ’ ט”ו:4‏).‏

  • הוא יכול להדריך אותנו באמצעות רוח הקודש (‏יוח’ י”ד:26‏). כאשר פוקדים אותנו ניסיונות, רוח הקודש יכולה לסייע לנו להיזכר במאורעות ועקרונות מקראיים ולהבין אילו צעדים נבונים עלינו לנקוט.‏

  • הוא יכול להשתמש במלאכיו כדי לתמוך בנו (‏עב’ א’:14‏).‏

  • הוא יכול לעזור לנו באמצעות אחינו לאמונה. הם יכולים להיות לנו ”לעזרה ולחיזוק” על־ידי המילים והמעשים שלהם (‏קול’ ד’:11‏, הערת שוליים).‏

אם כן, מה כוונת דברי פאולוס בקורינתים א’. י’:13‏? יהוה אינו בוחר ובורר את הניסיונות הבאים עלינו. אך כאשר פוקדים אותנו ניסיונות, נוכל להיות בטוחים שאם נשים את מלוא מבטחנו ביהוה, הוא לעולם לא ירשה שנחווה ניסיונות שאיננו מסוגלים לעמוד בהם; הוא תמיד יכין לנו את דרך המוצא כדי שנוכל לעמוד בהם. עד כמה מנחם לדעת זאת!‏

^ ס' 2 המילה היוונית שתורגמה כ”פיתוי” משמעה גם ”מבחן, ניסיון”.‏