עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

הוכח את נאמנותך ליהוה

הוכח את נאמנותך ליהוה

‏”יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם” (‏שמ”א כ’:42‏).‏

שירים: 43,‏ 31

1, 2. מדוע ידידותו של יהונתן עם דוד היא דוגמה מרשימה לנאמנות?‏

יהונתן ודאי נדהם לראות כיצד התייצב דוד הצעיר מול גוליית הענק. דוד נעמד מול אביו של יהונתן, שאול מלך ישראל, ”וראש הפלשתי בידו” (‏שמ”א י”ז:57‏). יהונתן ללא ספק התרשם מאומץ לבו של דוד. היה ברור שאלוהים תומך בדוד, ”ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד”. בהמשך כתוב: ”ויכרות יהונתן ודוד ברית, באהבתו אותו כנפשו” (‏שמ”א י”ח:1–3‏). הוא נשאר נאמן לדוד למשך שארית חייו.‏

2 יהונתן נותר נאמן לדוד חרף העובדה שאלוהים בחר בדוד להיות המלך הבא של ישראל. יהונתן דאג לשלומו של דוד כאשר שאול ביקש להרגו. על מנת לעודד את חברו, עשה יהונתן דרכו לחורשה במדבר יהודה. יהונתן ’חיזק את ידו [של דוד] באלוהים’. הוא אמר: ”אל תירא... אתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה” (‏שמ”א כ”ג:16, 17‏).‏

3. מה היה חשוב ליהונתן יותר מאשר להיות נאמן לדוד, ומניין לנו זאת? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

3 בעיני רבים הנאמנות נחשבת לתכונה יקרת ערך. אולם  אנו נחמיץ לקח חשוב אם נתמקד בנאמנותו של יהונתן לדוד מבלי להביא בחשבון את נאמנותו לאלוהים. מדוע ראה יהונתן בדוד חבר ולא יריב? כיוון שלנגד עיניו של יהונתן ניצב דבר חשוב יותר בהרבה מלקדם את עצמו. זכור שהוא עזר לדוד ’לחזק את ידו באלוהים’. ברור אפוא שנאמנותו של יהונתן לאלוהים ניצבה במקום הראשון בחייו. למעשה, נאמנותו ליהוה עמדה בבסיס נאמנותו לדוד. שני גברים אלה נותרו נאמנים לשבועתם: ”יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם” (‏שמ”א כ’:42‏).‏

4. ‏(א) מה יסב לנו שמחה וסיפוק אמיתיים? (ב) מה נבחן במאמר?‏

4 כמשיחיים אנו לא רק מוקירים את תכונת הנאמנות; אנו גם מגלים אותה כלפי בני משפחה, חברים ואחים לאמונה (‏תסל”א ב’:10, 11‏). אך למי עלינו לשמור נאמנות בראש ובראשונה? עלינו להיות נאמנים לאל שהעניק לנו את חיינו! (‏ההת’ ד’:11‏) נאמנות זו מסבה לנו שמחה וסיפוק אמיתיים. אך אם אנו רוצים להוכיח את נאמנותנו לאלוהים, עלינו לדבוק בו גם לנוכח ניסיונות קשים. במאמר זה נבחן כיצד דוגמתו של יהונתן יכולה לעזור לנו להוכיח את נאמנותנו ליהוה בארבעה מצבים לא־קלים: (1) כאשר נראה לנו שבעל סמכות אינו ראוי לכבוד, (2) לנוכח קונפליקט נאמנות, (3) כאשר לא מבינים אותנו או מייחסים לנו מניעים שליליים ו־(4) כשנאמנותנו מתנגשת עם האינטרסים האישיים שלנו.‏

כשנראה לנו שבעל סמכות אינו ראוי לכבוד

5. מדוע היה קשה לבני ישראל להיות נאמנים לאלוהים בתקופת שלטונו של שאול?‏

5 אומנם אלוהים משח את שאול אבי יהונתן למלך, אך לימים המרה שאול את פי יהוה, והוא מאס בו (‏שמ”א ט”ו:17–23‏). מאחר שאלוהים לא הסיר מייד את שאול מכס המלכות, התנהגותו הפסולה בחנה את נאמנותם של נתיניו ושל כל מי שהיו בקרבתו. הם ניצבו בפני הקושי לשמור על נאמנותם לאלוהים חרף העובדה שהמלך שישב על ”כיסא יהוה” סטה מדרך הישר (‏דה”א כ”ט:23‏).‏

6. מה מראה שיהונתן נשאר נאמן ליהוה?‏

6 כאשר החל שאול לגלות גישה מרדנית, נותר יהונתן בנו נאמן ליהוה (‏שמ”א י”ג:13, 14‏). שמואל הנביא אמר: ”כי לא ייטוש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול” (‏שמ”א י”ב:22‏). יהונתן הראה שהוא מאמין בכך כאשר צבא פלשתי עצום בעל 30,000 מרכבות מלחמה איים על ישראל. לצד שאול עמדו רק 600 איש — ורק לו וליהונתן היו כלי נשק! עם זאת, יהונתן התקרב למוצב פלשתי כשלצדו רק נושא כליו. יהונתן אמר: ”אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט”. שניהם הרגו 20 איש במוצב. אחרי כן אנו קוראים: ”ותרגז [תרעד] הארץ ותהי לחרדת אלוהים”. פרצה מהומה בקרב החיילים הפלשתים, והם החלו לתקוף זה את זה. לפיכך אמונתו של יהונתן באלוהים הובילה לניצחון (‏שמ”א י”ג:5,‏ 15,‏ 22; י”ד:1, 2,‏ 6,‏ 14, 15,‏ 20‏).‏

7. כיצד התייחס יהונתן לאביו?‏

7 אף שיחסיו של שאול עם אלוהים הלכו והידרדרו, המשיך יהונתן לשתף פעולה עם אביו כשהדבר היה אפשרי. לדוגמה, הם נלחמו יחד כדי להגן על עם אלוהים (‏שמ”א ל”א:1, 2‏).‏

8, 9. כיצד אנו מוכיחים את נאמנותנו לאלוהים על־ידי מתן כבוד לבעלי סמכות?‏

8 בדומה ליהונתן, נוכל לשמור על  נאמנותנו ליהוה אם ניכנע באופן יחסי לסמכויות הנעלות, כפי שדורש אלוהים, גם במקרים שנראה לנו שהן אינן ראויות לכבוד. לדוגמה, אם פקיד ממשל נוהג בצורה מושחתת, בכל זאת נכבד את המעמד שלו כיוון שאנו נכנעים באופן יחסי ”לסמכויות הנעלות” בממשלה. ‏(קרא רומים י”ג:1, 2‏.) למעשה, כולנו יכולים להוכיח את נאמנותנו ליהוה כשאנו מכבדים את מי שלהם הוא מעניק סמכות (‏קור”א י”א:3;‏ עב’ י”ג:17‏).‏

אחת הדרכים להוכיח את נאמנותנו ליהוה היא לגלות כבוד כלפי בן זוג לא־מאמין (ראה סעיף 9)‏

9 אולגה ‏[1]‏ מאמריקה הדרומית הוכיחה את נאמנותה לאלוהים על־ידי כך שנהגה בבעלה בכבוד אפילו בנסיבות קשות. במשך שנים הוא נהג בה בגסות בשל היותה אחת מעדי־יהוה. הוא התעלל בה רגשית, העליב אותה, סירב לדבר אתה ואיים שייקח את הילדים ויעזוב אותה. אך אולגה לא השיבה רעה תחת רעה. היא עשתה כל שביכולתה כדי להיות רעיה טובה — הכינה ארוחות לבעלה, כיבסה את בגדיו ודאגה למשפחתו (‏רומ’ י”ב:17‏). במידת האפשר הצטרפה אליו למפגשים עם משפחתו או עם עמיתיו לעבודה. לדוגמה, כאשר רצה לנסוע לעיר אחרת להלווייתו של אביו, היא ארגנה את הילדים והכינה את כל הדרוש לנסיעה. היא חיכתה לבעלה מחוץ לכנסייה עד סיום הטקס. אחרי שנים רבות החל לבו להתרכך בזכות הסבלנות והכבוד שגילתה. כיום הוא מסיע אותה לאולם המלכות, ואפילו מעודד אותה ללכת, ומדי פעם מתלווה אליה לאסיפות (‏פט”א ג’:1‏).‏

לנוכח קונפליקט נאמנות

10. כיצד ידע יהונתן למי עליו להיות נאמן?‏

10 כיוון ששאול היה נחוש להרוג את דוד, ניצב יהונתן בפני קונפליקט נאמנות. אף שכרת ברית עם דוד, המשיך יהונתן להיכנע למרות אביו. אבל יהונתן ידע שאלוהים תומך בדוד ולא בשאול. לפיכך יהונתן הציב את נאמנותו לדוד לפני נאמנותו לשאול. הוא הזהיר את דוד ואמר לו להסתתר, ואז דיבר עליו טובות באוזני שאול ‏(קרא שמואל א’. י”ט:1–6‏).‏

11, 12. כיצד אהבתנו לאלוהים עוזרת לנו להחליט לשמור לו אמונים?‏

 11 נאמנותה לאלוהים של אליס, אחות מאוסטרליה, עזרה לה לקבוע סדרי עדיפויות נכונים בכל הקשור לנאמנות. כאשר החלה ללמוד את המקרא, היא סיפרה למשפחתה על הדברים הטובים שלמדה. בהמשך אמרה אליס לבני משפחתה שלא תחגוג אתם את חג המולד. היא הסבירה להם את הסיבות לכך, אבל עם הזמן חששותיהם התפתחו לכעס מר. הם הרגישו שהיא מפנה להם עורף. אליס אומרת: ”לבסוף אמי אמרה שהיא מתכחשת לי. הייתי המומה ונפגעתי עמוקות כי מאוד אהבתי את משפחתי. בכל זאת, הייתי נחושה להציב את יהוה ואת בנו במקום הראשון בחיי, ונטבלתי בכינוס הבא” (‏מתי י’:37‏).‏

12 אם לא נישמר, עלולה הנאמנות למדינה כלשהי, לבית־הספר שלנו או לקבוצת ספורט מסוימת לחנוק עם הזמן את נאמנותנו לאלוהים. לדוגמה, הנרי אוהב לשחק שחמט. בית־הספר שלו זכה באליפות פעם אחר פעם, והוא רצה לתת את מיטבו כדי לנצח. אבל הוא הודה: ”אט אט קיבלה הנאמנות לבית־הספר עדיפות על פני הנאמנות שלי לאלוהים. תחרויות השחמט בסופי השבוע דחקו לקרן זווית את השירות המשיחי. לכן החלטתי לפרוש מנבחרת השחמט” (‏מתי ו’:33‏).‏

13. כיצד עוזרת לנו הנאמנות לאלוהים להתמודד עם בעיות משפחתיות?‏

13 התמודדות עם קונפליקט נאמנות במסגרת המשפחה יכולה להיות קשה. לדוגמה, קן אומר: ”רציתי לבקר את אמי המבוגרת בקביעות ושמדי פעם היא תשהה אצלנו. אבל אמי ואשתי לא ממש הסתדרו. בהתחלה הייתי בדילמה כי לא יכולתי לרצות את האחת מבלי לאכזב את השנייה. אבל אז הבנתי שבמצב כזה, נאמנותי צריכה להיות נתונה בראש ובראשונה לאשתי. אז חשבתי על פשרה שתהיה מקובלת עליה”. נאמנותו לאלוהים והכבוד שהוא רוחש לדברו נתנו לקן את האומץ להסביר לאשתו מדוע יש לנהוג באמו באדיבות ולהסביר לאמו מדוע עליה לכבד את אשתו ‏(קרא בראשית ב’:24;‏ קורינתים א’. י”ג:4, 5‏).‏

כשלא מבינים אותנו או מייחסים לנו מניעים שליליים

14. מדוע ניתן לומר ששאול נהג באי־צדק ביהונתן?‏

14 נאמנותנו ליהוה עלולה לעמוד למבחן כאשר מישהו בעל תפקיד בקהילה מייחס לנו מניעים שליליים. יהונתן ניצב בפני קושי כזה. שאול המלך שנמשח על־ידי אלוהים היה מודע לידידותו של בנו עם דוד, אבל הוא לא הבין את הסיבות לכך. שאול השפיל את יהונתן והתפרץ עליו בזעם. אולם יהונתן לא השיב באותו מטבע. נאמנותו לאלוהים לא התערערה, וכן גם נאמנותו לדוד, אשר נבחר להיות המלך הבא של ישראל (‏שמ”א כ’:30–41‏).‏

15. כיצד עלינו להגיב כשאח נוהג בנו בצורה לא־הוגנת?‏

15 כיום בקהילות של משרתי יהוה כלל לא־סביר שינהגו בנו שלא בצדק. אבל בעלי התפקידים בקהילה אינם מושלמים, והם עלולים לפרש שלא כהלכה את מעשינו (‏שמ”א א’:13–17‏). הבה נישאר נאמנים ליהוה גם אם מייחסים לנו מניעים שליליים או לא מבינים אותנו כהלכה.‏

 כשנאמנותנו מתנגשת עם האינטרסים האישיים שלנו

16. באילו מצבים עלינו להיות נאמנים לאלוהים ולא לגלות אנוכיות?‏

16 שאול דחק ביהונתן לרדוף אחר האינטרסים האישיים שלו (‏שמ”א כ’:31‏). אך נאמנותו לאלוהים הניעה את יהונתן להתיידד עם דוד במקום לשאוף להשיג את המלוכה לעצמו. נוכל לחקות את גישתו הלא־אנוכית של יהונתן אם נזכור שאדם הרצוי בעיני אלוהים הוא אדם ש”נשבע להרע, ולא ימיר”, כלומר אינו מפר את הבטחתו גם אם היא לרעתו (‏תהל’ ט”ו:4‏). יהונתן לא הפר את הבטחתו לדוד, וגם עלינו לנהוג כדוגמתו ולא להפר את הבטחותינו. לדוגמה, אם אנו מתקשים לכבד הסכם עסקי שעשינו, נאמנותנו לאלוהים והכבוד שאנו רוחשים למקרא יניעו אותנו לעמוד בדיבורנו. ומה אם מתחוור לנו שנישואינו הם לא בדיוק מה שציפינו? אהבתנו לאלוהים תניע אותנו להיות נאמנים לבן הזוג שלנו ‏(קרא מלאכי ב’:13–16‏).‏

נאמנותנו לאלוהים והכבוד שאנו רוחשים למקרא עלולים לעמוד למבחן לנוכח קושי לכבד הסכמים עסקיים (ראה סעיף 16)‏

17. כיצד עזר לך המאמר?‏

17 לאחר שבחנו את דוגמתו של יהונתן, האם ניעור בנו הרצון לחקות את נאמנותו לאלוהים? אנו נחושים לא לרדוף אחר אינטרסים אנוכיים. בדומה ליהונתן, נרצה להיות נאמנים ליהוה על־ידי כך שנהיה נאמנים למשרתיו, גם אם הם מאכזבים אותנו. כאשר אנו שומרים אמונים ליהוה אלוהים לנוכח מצבים קשים, אנו משמחים את לבו — וזה מסב לנו סיפוק רב מאין כמוהו (‏מש’ כ”ז:11‏). אם נישאר נאמנים ליהוה, ניווכח שבסופו של דבר הוא ידאג שהכול יסתדר לטובת אוהביו. במאמר הבא נפיק לקחים יקרי ערך מבחינת מעשיהם של אנשים נאמנים ולא־נאמנים מימי דוד.‏

^ ‏[1] ‏(סעיף 9) חלק מהשמות בדויים.‏