עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  פברואר 2016

הוא זכה להיקרא ”ידיד יהוה”‏

הוא זכה להיקרא ”ידיד יהוה”‏

‏”אתה, ישראל עבדי, יעקב, אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי [ידידי]” (‏יש’ מ”א:8‏).‏

שירים: 51,‏ 22

1, 2. ‏(א) מניין לנו שבני אדם יכולים להיות ידידי אלוהים? (ב) במה נדון במאמר?‏

מן העריסה ועד הקבר, אנו זקוקים יותר מכול לאהבה. בני אדם זקוקים לאהבה ואף משתוקקים לה — ולא רק לאהבה רומנטית. יש לנו צורך עז ליצור קשרי ידידות עם אחרים. אך האהבה שאנו זקוקים לה יותר מכול היא אהבת יהוה. רבים מתקשים להאמין שבני אדם יכולים לרקום קשרי ידידות קרובים ואוהבים עם האל הכול יכול, ישות רוחנית סמויה מן העין בשמיים. האם גם אנו מחזיקים בגישה ספקנית כזו? כלל וכלל לא!‏

2 המקרא מראה שהיו אנשים לא־מושלמים שרקמו יחסי ידידות עם אלוהים. כדאי לבחון את דוגמתם משום שרקימת קשרי ידידות עם אלוהים היא המטרה הראויה ביותר שנוכל להציב לעצמנו. אברהם הוא דוגמה יוצאת מן הכלל לאדם שפיתח ידידות כזו עם אלוהים. ‏(קרא יעקב ב’:23‏.)  כיצד פיתח אברהם יחסים כה קרובים עם יהוה? אחד המרכיבים החיוניים בידידות זו הוא אמונה. למעשה, המקרא מכנה את אברהם ”אביהם של כל המאמינים” (‏רומ’ ד’:11‏). הבה נראה כיצד תרמה אמונתו של אברהם ליצירת קשרי ידידות הדוקים עם אלוהים. כמו כן, מוטב שכל אחד מאתנו ישאל את עצמו: ’כיצד אוכל לחקות את אמונתו של אברהם ולחזק את קשרי הידידות שלי עם יהוה?’‏

כיצד הפך אברהם לידיד יהוה?‏

3, 4. ‏(א) תאר את מבחן האמונה הגדול ביותר של אברהם. (ב) מדוע היה אברהם מוכן להקריב את יצחק?‏

3 דמיין לעצמך את אברהם הקשיש מטפס לאטו על צלע הר. הוא עורך את המסע הקשה ביותר בחייו. מה שהופך את המסע הזה לכה קשה הוא לא גילו המתקדם. אברהם אולי בן 125 שנה, אך הוא עדיין מלא מרץ.‏ ‏[1]‏ בעקבותיו הולך בחור כבן 25 שנה. זהו בנו יצחק, והוא נושא עצי בעירה. לאברהם יש סכין חדה ואת האמצעים להבעיר אש. יהוה ביקש ממנו להקריב את בנו! (‏בר’ כ”ב:1–8‏).‏

4 היה זה ודאי מבחן האמונה הגדול ביותר שעמו התמודד אברהם. יש אומרים שהיה זה אכזרי מצד אלוהים לבקש מאברהם לעשות זאת, ויש הטוענים שצייתנותו של אברהם הייתה עיוורת ונטולת רגשות. הם סבורים כך משום שאין להם אמונה, והם לא מבינים את דרכי פעולתה (‏קור”א ב’:14–16‏). אברהם לא ציית לאלוהים בצורה עיוורת. הוא ציית מפני שהייתה לו ראייה רוחנית. תודות לאמונתו האמיתית הוא הבין שאביו השמימי, יהוה, אף פעם אינו מבקש ממשרתיו הנאמנים לעשות דבר שיסב להם נזק בלתי הפיך. אברהם ידע שאם יציית ליהוה, הוא יברך אותו ואת בנו האהוב. על מה התבססה אמונתו? היא הייתה מבוססת על ידע וניסיון.‏

5. כיצד ככל הנראה למד אברהם על יהוה, וכיצד השפיע עליו הידע שרכש?‏

5 ידע. אף שגדל באור כשדים, עיר שהייתה נגועה בעבודת אלילים, למד אברהם להכיר את יהוה. כיצד התאפשר לו לעשות זאת, לאור העובדה שאביו, תרח, היה עובד אלילים? (‏יהו’ כ”ד:2‏) המקרא אינו אומר לנו מפורשות, אך הוא כן מגלה שאברהם היה דור תשיעי לשם, אחד מבניו של נוח ואדם בעל אמונה עזה. שם מת כשאברהם היה בערך בן 150. איננו יודעים בוודאות אם אברהם למד על יהוה בעזרת שם. אך הגיוני להסיק ששם הנחיל למשפחתו את ידיעותיו לגבי יהוה. ידע זה הגיע בדרך כלשהי לאברהם והשפיע עליו עמוקות. הוא פיתח אהבה לאל שעליו למד, וידע זה עזר לו לבנות אמונה.‏

6, 7. כיצד הניסיון שרכש אברהם חיזק את אמונתו?‏

6 ניסיון. כיצד רכש אברהם ניסיון שחיזק את אמונתו ביהוה? היטב ידוע שמחשבות מעוררות רגשות, ורגשות מניעים לפעולה. הדברים שלמד אברהם על אלוהים עוררו בו כבוד עמוק כלפי ’יהוה האל העליון, קונה שמיים וארץ’ (‏בר’ י”ד:22‏). המקרא מציין שכבוד עמוק זה הוא למעשה ’יראת אלוהים’, תכונה החיונית לרקימת ידידות הדוקה עם אלוהים (‏עב’ ה’:7;‏ תהל’ כ”ה:14‏). יראת אלוהים היא זו שהניעה את אברהם לפעולה.‏

 7 אלוהים ציווה על אברהם ושרה שהיו בגיל מתקדם לעזוב את אור ולעבור לארץ זרה. הם גרו באוהלים למשך שארית חייהם. אברהם ציית ליהוה וכך אפשר לו לברך אותו ולהגן עליו. לדוגמה, אברהם פחד ששרה, אשתו יפת התואר, תילקח ממנו ושהוא ייהרג. פחדיו לא היו מופרכים, אך אברהם לא אפשר לתחושות האלה לעצור בעדו מלציית ליהוה. יותר מפעם אחת התערב יהוה והגן על אברהם ושרה בדרך נס (‏בר’ י”ב:10–20; כ’:2–7,‏ 10–12,‏ 17, 18‏). התנסויות אלו חיזקו את אמונתו של אברהם.‏

8. כיצד נוכל לרכוש ידע וניסיון שיהדקו את קשרי הידידות שלנו עם יהוה?‏

8 הנוכל אנו לרקום ידידות עם יהוה? אכן כן! אנו יכולים לרכוש את הידע והניסיון הנחוצים לנו. אברהם נחשף רק לחלק מזערי משפע החוכמה המצויה כיום במקרא (‏דנ’ י”ב:4;‏ רומ’ י”א:33‏). דבר־אלוהים גדוש באוצרות היכולים להעמיק את הידע שלנו על עושה השמיים והארץ, והוא עוזר לנו לפתח כבוד ואהבה כלפי אלוהים. כאשר אנו מאפשרים לרגשות אלה להניע אותנו לציית לאלוהים, אנו צוברים ניסיון כי אנו מבינים שהציות לאלוהים מביא לתוצאות טובות. אנחנו נוכחים שעצותיו מגנות עלינו ושהוא מברך ומחזק אותנו. אנו רואים ששירות אלוהים בלב ונפש מסב לנו סיפוק, שלווה ושמחה (‏תהל’ ל”ד:9;‏ מש’ י’:22‏). ככל שהידע והניסיון שלנו הולכים וגדלים, אמונתנו ביהוה וידידותנו עמו הולכות ומתחזקות.‏

כיצד שימר אברהם את ידידותו עם אלוהים

9, 10. ‏(א) מה דרוש כדי לחזק קשרי ידידות? (ב) מה מראה שאברהם הוקיר וחיזק את ידידותו עם יהוה?‏

9 ידידות יכולה להיות אוצר יקר. ‏(קרא משלי י”ז:17‏.) אולם ידידות היא לא דבר דומם שרוכשים ואז מאחסנים כדי שיעלה אבק. ידידות היא כמו יצור חי הזקוק לדאגה והשקעה כדי לפרוח ולשגשג. אברהם הוקיר ושימר את ידידותו עם יהוה. כיצד הוא עשה כן?‏

10 אברהם מעולם לא חשב שדי בכך שבעברו גילה יראת אלוהים וציות. כשהוא וכל בני ביתו עשו דרכם לארץ כנען, הוא המשיך לאפשר ליהוה להדריך אותו בקבלת החלטות, קטנות כגדולות. שנה לפני לידת יצחק, כאשר אברהם היה בן 99, דרש יהוה שיימולו כל הזכרים בבית אברהם. האם הטיל אברהם ספק במצווה זו או חיפש דרך להתחמק מלבצעה? לא, הוא בטח באלוהים וציית ”בעצם היום הזה”, כלומר באותו היום (‏בר’ י”ז:10–14,‏ 23‏).‏

11. מדוע חשש אברהם לגבי סדום ועמורה, וכיצד סייע לו יהוה?‏

 11 הואיל ואברהם נהג לציית ליהוה גם בדברים קטנים, עלה בידו לרקום עמו יחסי ידידות תקינים ואיתנים. הוא אמר ליהוה את שעל לבו בחופשיות וביקש את עזרתו כאשר התמודד עם סוגיות קשות. לדוגמה, כאשר הבין אברהם שאלוהים מתכוון להשמיד את הערים סדום ועמורה, הוא חשש שמא צדיקים יימחו עם רשעים. אברהם אולי דאג לאחיינו לוט ולמשפחתו שגרו אז בסדום. אברהם שאל את שאלותיו מתוך ענווה עמוקה וביטחון רב באלוהים, ”שופט כל הארץ”. יהוה נהג באברהם בסבלנות והראה לו שהוא אל רחמן הבוחן את לבבות כל האנשים ומחפש את הצדיקים כדי להצילם, גם בעת משפט (‏בר’ י”ח:22–33‏).‏

12, 13. ‏(א) כיצד הידע והניסיון שרכש אברהם עזרו לו בשלב מאוחר בחייו? (ב) כיצד הראה אברהם שיש לו ביטחון ביהוה?‏

12 אין ספק שכל הידע והניסיון שרכש אברהם עזרו לו לשמור על יחסי ידידות קרובים עם יהוה. לימים כאשר עמד בפני מבחן אמונה קשה — בקשתו של יהוה להקריב את בנו יצחק — יכול היה אברהם להרהר באישיות של ידידו השמימי שאותו כבר הספיק להכיר. הבה ניזכר שוב באברהם הנאמן ההולך לאטו במעלה ההר בארץ מוריה. האם הוא חשב שיהוה ישתנה לפתע ויהפוך לאל אכזר וחסר רחמים? בעיני אברהם זה כלל לא התקבל על הדעת! מניין לנו?‏

13 לפני שנפרד מהמשרתים שליוו אותם, אמר אברהם: ”שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם” ‏(‏בר’ כ”ב:5‏). למה התכוון אברהם? האם שיקר למשרתיו כשאמר להם שיצחק יחזור אף שידע שהוא עומד להקריבו? לא. המקרא חושף בפנינו את מחשבותיו של אברהם. ‏(קרא עברים י”א:19‏.) אברהם ”הסיק שאלוהים יוכל אף להקימו [את יצחק] מן המתים”. אברהם אכן האמין בתחיית המתים. הוא ידע שיהוה החיה את כוח הפריון שלו ושל שרה בעת זקנה (‏עב’ י”א:11, 12,‏ 18‏). אברהם ידע שאין דבר שהוא מעבר ליכולתו של יהוה. לכן הוא היה סמוך ובטוח שבלי תלות במה שיקרה ביום קשה זה, בנו אהובו ישוב אליו, וכך כל הבטחותיו של יהוה יוכלו להתגשם. אין פלא אפוא שאברהם נקרא ”אביהם של כל המאמינים”!‏

14. עם אילו קשיים אתה מתמודד בשירות יהוה, וכיצד דוגמתו של אברהם יכולה לסייע לך?‏

14 מה לגבינו? אמת, כיום אלוהים אינו מבקש מאתנו בקשות כאלה. אבל הוא  כן מבקש מאתנו לציית לו גם אם קשה לנו למלא את מצוותיו וגם אם איננו מבינים לגמרי מה עומד מאחוריהן. האם יש משהו שאלוהים מבקש ממך לעשות שאתה מתקשה לבצע? יש המתקשים להשתתף בפעילות ההטפה. הם אולי ביישנים מטבעם, ולכן קשה להם לגשת לזרים ולחלוק עמם את הבשורה הטובה. לאחרים אולי קשה להיות שונים בבית־הספר או במקום העבודה (‏שמ’ כ”ג:2;‏ תסל”א ב’:2‏). האם הרגשת פעם כפי שהרגיש אברהם, שאתה כביכול מטפס בכבדות במעלה המוריה כשלפניך משימה הנראית בלתי אפשרית? אם כן, דוגמתו של אברהם ואמונתו יכולות לנסוך בך אומץ! הרהורים בדוגמתם של גברים ונשים נאמנים יכולים להניע אותנו לחקותם ולהתקרב ליהוה ידידנו (‏עב’ י”ב:1, 2‏).‏

ידידות שמניבה ברכות

15. מדוע נוכל להיות בטוחים שאברהם מעולם לא התחרט על כך שציית בנאמנות ליהוה?‏

15 האם אתה חושב שאברהם התחרט אי פעם על כך שציית בנאמנות ליהוה? שים לב כיצד מתאר המקרא את רגעיו האחרונים: ”ויגווע וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע” (‏בר’ כ”ה:8‏). כאשר היה אברהם בן 175 תש כוחו, אך הוא היה מסוגל להביט לאחור על חייו ולחוש סיפוק. חייו סבבו תמיד סביב ידידותו עם יהוה אלוהים. אולם כאשר אנו קוראים שאברהם היה ”זקן ושבע”, בל נסיק שהוא מיצה את חייו ואיבד את הרצון להמשיך לחיות.‏

16. איזו שמחה יחוש אברהם בגן עדן?‏

16 המקרא אומר שאברהם ”חיכה לעיר שיש לה יסודות אמיתיים, אשר אדריכלה ומקימה הוא אלוהים” (‏עב’ י”א:10‏). אברהם האמין שיבוא יום והוא יראה את העיר הזו, מלכות אלוהים, שולטת על הארץ — והוא אכן יראה! התוכל לדמיין את האושר שיחוש אברהם כאשר יחיה בגן עדן עלי אדמות וימשיך לחזק את ידידותו עם יהוה? עד כמה ישמח לדעת שאמונתו סייעה למשרתי יהוה במשך אלפי שנים לאחר מותו. בגן עדן הוא גם יבין שהדרך שבה שב אליו יצחק הייתה ”כמשל” לדבר גדול בהרבה (‏עב’ י”א:19‏). הוא גם יֵדע שהכאב שחווה כשעמד להקריב את יצחק עזר למיליוני נאמנים לדמיין את הכאב שחש יהוה כשסיפק את בנו, ישוע המשיח, ככופר (‏יוח’ ג’:16‏). דוגמתו של אברהם עוזרת לנו להעמיק אף יותר את הערכתנו לקורבן הכופר, ביטוי האהבה הגדול ביותר בהיסטוריה!‏

17. מה אתה נחוש לעשות, ובמה נדון במאמר הבא?‏

17 הבה נהיה נחושים כולנו לחקות את אמונתו של אברהם. ככל שנלמד להכיר את יהוה טוב יותר, יתאפשר לנו להוכיח שוב ושוב את נאמנותנו אליו ולהיווכח מניסיוננו שהוא גומל למשרתיו הנאמנים. ‏(קרא עברים ו’:10–12‏.) מי ייתן ויהוה יישאר ידידנו לנצח נצחים! במאמר הבא נבחן שלוש דוגמאות נוספות של נאמנים אשר היו ידידיו הקרובים של אלוהים.‏

^ ‏[1] ‏(סעיף 3) איש זה ואשתו נקראו במקור אברם ושרי, אבל במאמר אנחנו נשתמש בשמות שנתן להם יהוה מאוחר יותר — אברהם ושרה.‏