עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מאמר לימודי 36

הר מגידון הוא בשורות טובות!‏

הר מגידון הוא בשורות טובות!‏

‏”הם אספו אותם אל... הר מגידון” (‏ההת’ ט”ז:16‏).‏

שיר 49 יהוה הוא מחסנו

סקירה מקדימה *

1, 2. ‏(א) מדוע הר מגידון הוא בשורות טובות עבור האנושות? (ב) אילו שאלות נבחן במאמר זה?‏

אולי שמעת אנשים אומרים את המילה ”הר מגידון” בהקשר למלחמה גרעינית או אסון סביבתי. אולם מה שהמקרא אומר באשר להר מגידון כולל בתוכו בשורות טובות, סיבה לשמחה! (‏ההת’ א’:3‏) מלחמת הר מגידון לא תשמיד את האנושות, אלא תושיע אותה! כיצד תעשה כן?‏

2 המקרא מראה שמלחמת הר מגידון תושיע את האנושות בכך שתשים קץ לשלטון האדם, תמגר את הרשעים ותציל את הצדיקים, וכן תגן על כוכב הלכת שלנו מפני הרס (‏ההת’ י”א:18‏). כדי להבין את הנקודות הללו בצורה ברורה יותר, הבה נבחן ארבע שאלות: מהו הר מגידון? אילו אירועים יובילו אליו? כיצד נוכל להיות בין מי שייוושעו בהר מגידון? וכיצד נוכל לשמור על נאמנותנו בעוד הר מגידון קרב ובא?‏

מהו הר מגידון?‏

3. ‏(א) מה משמעות המילה ”הר מגידון”? (ב) על־פי הכתוב בספר ההתגלות ט”ז:14,‏ 16‏, מדוע ניתן לומר שהר מגידון אינו מקום ממשי?‏

3 קרא ההתגלות ט”ז:14,‏ 16‏. המילה ”הר מגידון” מופיעה רק פעם אחת בכתבי־הקודש, ומקורה במונח שמשמעו ”הר מגידו”. מגידו הייתה עיר בישראל הקדומה (‏יהו’ י”ז:11‏). אך הר מגידון אינו מתייחס לאף מקום ממשי עלי אדמות. במובן הצר, הוא מתייחס למצב שבו ”מלכי כל העולם המיושב”  נאספים נגד יהוה (‏ההת’ ט”ז:14‏). אולם במאמר זה נשתמש במונח ”הר מגידון” גם כדי להתייחס למלחמה שתפרוץ מייד לאחר האיסוף של מלכי העולם. מניין לנו שהר מגידון מתייחס למקום סמלי? ראשית, לא קיים הר ששמו מגידו. שנית, האזור הסובב את מגידו קטן מכדי להכיל את ”מלכי כל העולם המיושב” יחד עם צבאותיהם וכלי מלחמתם. שלישית, כפי שנראה בהמשך המאמר, מלחמת הר מגידון תפרוץ כאשר ”מלכי” העולם יתקפו את משרתי אלוהים, אשר מפוזרים ברחבי כדור הארץ.‏

4. מדוע קישר אלוהים בין המלחמה הסופית הגדולה לבין מגידו?‏

4 מדוע יהוה קישר בין המלחמה הסופית הגדולה לבין מגידו? מגידו ועמק יזרעאל הסמוך היו מקומות שבהם נערכו קרבות רבים. לעיתים התערב יהוה בקרבות האלה באופן ישיר. לדוגמה, ”על מי מגידו” סייע אלוהים לשופט ברק להביס צבא כנעני שהנהיג סיסרא. ברק ודבורה הנביאה הודו ליהוה על ניצחונם המפליא. הם שרו: ”מן שמיים נלחמו הכוכבים... [נגד] סיסרא. נחל קישון גרָפָם” (‏שופ’ ה’:19–21‏).‏

5. באיזו דרך חשובה מלחמת הר מגידון תהיה שונה מהקרב שבו נלחם ברק?‏

5 ברק ודבורה חתמו את שירם במילים: ”כן יאבדו כל אויביך, יהוה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו” (‏שופ’ ה’:31‏). ואכן, בהר מגידון אויבי אלוהים יאבדו. בניגוד אליהם, אוהבי אלוהים ייוושעו. אולם קיים הבדל חשוב אחד בין שתי המלחמות. בהר מגידון משרתי אלוהים לא יילחמו. הם אף לא יהיו חמושים. ’גבורתם תהיה בכך שיהיו שקטים ויבטחו’ ביהוה ובצבאותיו השמימיים (‏יש’ ל’:15;‏ ההת’ י”ט:11–15‏).‏

6. באילו דרכים אולי ישתמש יהוה כדי להביס את אויביו בהר מגידון?‏

6 כיצד יביס אלוהים את אויביו בהר מגידון? הוא יכול להשתמש בדרכים רבות כגון רעידות אדמה, מטרי ברד וברקים (‏איוב ל”ח:22, 23;‏ יח’ ל”ח:19–22‏). הוא יכול לגרום לאויביו לתקוף זה את זה (‏דה”ב כ’:17,‏ 22, 23‏). כמו כן, הוא יכול להשתמש במלאכיו כדי להשמיד את הרשעים (‏יש’ ל”ז:36‏). יהיו אשר יהיו האמצעים שבהם ישתמש אלוהים, ניצחונו יהיה מוחלט, וכל אויביו יושמדו. בנוסף, כל הצדיקים ייוושעו (‏מש’ ג’:25, 26‏).‏

אילו אירועים יובילו להר מגידון?‏

7, 8. ‏(א) על־פי הכתוב בתסלוניקים א’. ה’:1–6‏, איזו הכרזה יוצאת דופן ישמיעו מנהיגי העולם? (ב) מדוע יהיה זה שקר מסוכן?‏

7 ההכרזה על ”שלום וביטחון” תקדים את ”יום יהוה”. ‏(קרא תסלוניקים א’. ה’:1–6‏.) בתסלוניקים א’. ה’:2 ”יום יהוה” מתייחס ל”צרה הגדולה” (‏ההת’ ז’:14‏). כיצד נדע מתי עומדת לפרוץ צרה זו? המקרא מנבא על הכרזה יוצאת דופן לגמרי. היא תשמש כאות לתחילת הצרה הגדולה.‏

8 תהיה זו ההכרזה על ”שלום וביטחון” אשר נובאה מראש. מדוע מנהיגי העולם ישמיעו הכרזה זו? איננו יודעים את כל הפרטים. האם מנהיגי הדת ישתתפו בה? יכול להיות. כך או כך, ההכרזה תהיה שקר נוסף בהשראת השדים ותו לא. אולם שקר זה יהיה מסוכן במיוחד, מפני שהוא יעניק לאנשים תחושת ביטחון מדומה ממש לפני פרוץ הצרה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית. ואכן, ”תבוא עליהם השמדה פתאומית כהרף עין, כצירי לידה על אישה הרה”. מה לגבי משרתי יהוה הנאמנים?  אולי הם יהיו מופתעים מתחילתו הפתאומית של יום יהוה, אך הם לא ייתפסו לא־מוכנים.‏

9. מה יהיה הסדר שבו ישמיד אלוהים את עולמו של השטן?‏

9 יהוה לא ימחה את כל הסדר העולמי של השטן בבת אחת, כפי שעשה בימיו של נוח. במקום זאת, הוא ישמיד אותו בשני שלבים עיקריים. תחילה הוא ישמיד את בבל הגדולה, המעצמה העולמית של דתות הכזב. לאחר מכן, בהר מגידון, הוא ישמיד את שאר עולמו של השטן, לרבות את המערכת הפוליטית, הצבאית והמסחרית שלו. הבה נבחן יותר לעומק את שני האירועים העיקריים האלה.‏

10. על־פי הכתוב בספר ההתגלות י”ז:1,‏ 6 וי”ח:24‏, מדוע ישמיד יהוה את בבל הגדולה?‏

10 ‏”המשפט שיבוא על הזונה הגדולה”. ‏(קרא ההתגלות י”ז:1,‏ 6; י”ח:24‏.) בבל הגדולה המיטה חרפה רבה על שם אלוהים. היא לימדה שקרים על אלוהים. היא זנתה מבחינה רוחנית בכך שכרתה בריתות עם שליטי הארץ. היא השתמשה בכוחה ובהשפעתה כדי לנצל את צאן מרעיתה. כמו כן, היא שפכה דם רב, לרבות את דמם של משרתי אלוהים (‏ההת’ י”ט:2‏). כיצד ישמיד יהוה את בבל הגדולה?‏

11. מהי ’חיית הפרא האדומה כשני’, וכיצד היא מעורבת במימוש רצון אלוהים לגבי בבל הגדולה?‏

11 יהוה ישמיד את ”הזונה הגדולה” באמצעות ’עשר הקרניים’ של ”חיית פרא אדומה כשני”. חיית פרא סמלית זו מסמלת את האומות המאוחדות. עשר הקרניים מסמלות את הכוחות הפוליטיים הנוכחיים התומכים בארגון זה. במועד שקבע אלוהים, אותם כוחות פוליטיים יתקפו את בבל הסמלית. הם ”יחריבו אותה ויעשוה עירומה” בכך שיבזזו את עושרה ויחשפו את רשעותה (‏ההת’ י”ז:3,‏ 16‏). השמדה מהירה זו, שתתרחש כביכול ביום אחד,  תהיה הפתעה גמורה עבור מי שתמכו בה. אחרי הכול, במשך זמן רב היא התרברבה: ”אני יושבת כמלכה ואינני אלמנה, ולעולם לא אראה אבל” (‏ההת’ י”ח:7, 8‏).‏

12. מה לא יאפשר אלוהים לאומות לעשות, ומדוע?‏

12 אלוהים לא יאפשר לאומות להשמיד את משרתיו. הם נושאים בגאון את שמו, והם צייתו למצוותו לנוס מבבל הגדולה (‏מה”ש ט”ו:16, 17;‏ ההת’ י”ח:4‏). הם גם עשו כל מאמץ לעזור לאחרים לנוס ממנה. לכן משרתי יהוה לא ’יקבלו ממכותיה’. אולם אמונתם תיבחן.‏

בכל מקום שבו יהיו עלי אדמות, משרתיו של אלוהים יבטחו בו כאשר תחל המתקפה (ראה סעיף 13)‏ *

13. ‏(א) מיהו גוג? (ב) על־פי הכתוב ביחזקאל ל”ח:2,‏ 8, 9‏, מה יביא את גוג למקום הסמלי הנקרא הר מגידון?‏

13 מתקפת גוג. ‏(קרא יחזקאל ל”ח:2,‏ 8, 9‏.) לאחר השמדתם של כל דתות הכזב, עם אלוהים יתבלט כעץ בודד ששרד סופה עזה. השטן, כמובן, יתמלא כעס. הוא יביע את זעמו בכך שישתמש ב”מסרים רוחניים טמאים” — תעמולת השדים — כדי לגרום לקואליציה של אומות לתקוף את משרתי יהוה (‏ההת’ ט”ז:13, 14‏). קואליציה זו מכונה ”גוג [מ]ארץ המגוג”. כאשר האומות יפתחו במתקפתן, הן יגיעו למקום הסמלי הנקרא הר מגידון (‏ההת’ ט”ז:16‏).‏

14. מה יבין גוג?‏

14 גוג יבטח ב’זרוע הבשר’ שלו, כלומר בכוחו הצבאי (‏דה”ב ל”ב:8‏). אנחנו נבטח ביהוה אלוהינו — עמדה שתיראה אווילית בעיני האומות. אחרי הכול, האלים של בבל הגדולה שהייתה פעם רבת־עוצמה לא הושיעו אותה מידי ”חיית הפרא” ו”עשר הקרניים” שלה (‏ההת’ י”ז:16‏). לכן גוג יצפה לניצחון קל. הוא יתקוף את עם יהוה ’כמו ענן המכסה את הארץ’ (‏יח’ ל”ח:16‏). אולם עד מהרה יבין גוג שהוא צעד לתוך מלכודת. בדומה לפרעה בים סוף, גוג יבין שהוא נלחם נגד יהוה (‏שמ’ י”ד:1–4;‏ יח’ ל”ח:3, 4,‏ 18,‏ 21–23‏).‏

15. באילו דרכים ינחל המשיח ניצחון מוחלט?‏

 15 המשיח וצבאותיו השמימיים יגנו על עם אלוהים וישמידו את צבאותיו של גוג (‏ההת’ י”ט:11,‏ 14, 15‏). אך מה לגבי השטן, גדול אויביו של יהוה, אשר התעמולה השקרית שלו הובילה את האומות להר מגידון? ישוע ישליך אותו ואת שדיו לתהום, שם יהיו כבולים למשך אלף שנים (‏ההת’ כ’:1–3‏).‏

כיצד תוכל להיוושע בהר מגידון?‏

16. ‏(א) כיצד אנו מראים שאנו ”מכירים את אלוהים”? (ב) מדוע העובדה שאנחנו מכירים את יהוה תהיה ברכה בהר מגידון?‏

16 בין שאנו בָּאמת כבר שנים רבות ובין שלא, כדי להיוושע בהר מגידון עלינו להראות שאנו ”מכירים את אלוהים” ושאנו ”נשמעים לבשורה הטובה על אודות אדוננו ישוע” (‏תסל”ב א’:7–9‏). אנו ”מכירים את אלוהים” כשאנו מודעים למה שהוא אוהב ולמה שהוא שונא, ומכירים את אמות המידה שלו. בנוסף, אנחנו מראים שאנחנו מכירים אותו כשאנחנו אוהבים אותו ומצייתים לו, וכן מעניקים לו מסירות בלעדית (‏יוח”א ב’:3–5; ה’:3‏). כשאנו מוכיחים שאנו מכירים את אלוהים יש לנו הכבוד להיות ’מוכרים לו’, מה שיביא להצלתנו בהר מגידון (‏קור”א ח’:3‏). מדוע? מפני שלהיות ’מוכרים לו’ משמעו להיות רצויים בעיניו.‏

17. מה משמע הדבר ’להישמע לבשורה הטובה על אודות אדוננו ישוע’?‏

17 ‏’הבשורה הטובה על אודות אדוננו ישוע’ כוללת את כל האמיתות שלימד ישוע, אשר מצויות בדבר־אלוהים. אנחנו מצייתים לבשורה הטובה כשאנחנו מיישמים אותה בחיינו. לשם כך עלינו להציב תמיד את ענייני המלכות במקום הראשון, לחיות על־פי אמות המידה הצודקות של אלוהים, ולהכריז את הבשורה על מלכותו (‏מתי ו’:33; כ”ד:14‏). כמו כן, עלינו לתמוך באחיו המשוחים של  המשיח בעודם ממלאים את האחריות הכבדה המוטלת עליהם (‏מתי כ”ה:31–40‏).‏

18. באיזו דרך יוכלו אחיו המשוחים של המשיח לגמול על טוב הלב שגילו כלפיהם?‏

18 בקרוב משרתיו המשוחים של אלוהים יוכלו לגמול ל’כבשים האחרים’ על טוב הלב שגילו כלפיהם (‏יוח’ י’:16‏). כיצד? לפני פרוץ מלחמת הר מגידון, כל ה־144,000 כבר יוקמו בשמיים כיצורים רוחניים אלמותיים. אז הם יהיו חלק מהצבאות השמימיים שישמידו את גוג ויגנו על ”המון רב” של דמויי כבש (‏ההת’ ב’:26, 27; ז’:9, 10‏). ואכן, עד כמה ישמחו חברי ההמון הרב על הזכות שהייתה להם לתמוך במשרתיו המשוחים של יהוה כאשר הללו עדיין היו עלי אדמות!‏

כיצד נוכל לשמור על נאמנות בעוד הקץ קרב ובא?‏

19, 20. חרף קשיינו, כיצד נוכל לשמור על נאמנות בעוד הר מגידון קרב ובא?‏

19 במהלך תקופה קשה זו של אחרית הימים, רבים ממשרתי יהוה חווים קשיים. למרות זאת, אנו יכולים להחזיק מעמד בשמחה (‏יעקב א’:2–4‏). כדי לעשות כן חיוני להתמיד בתפילות כנות (‏לוקס כ”א:36‏). עלינו גם לפעול בהתאם לתפילותינו על־ידי לימוד יומיומי של דבר־אלוהים והרהורים בכתוב בו, לרבות בנבואות המרשימות הנוגעות לתקופתנו (‏תהל’ ע”ז:13‏). כל אלה, לצד השתתפות מלאה בשירות, יסייעו לנו לשמור על אמונה חזקה ותקווה חיה.‏

20 חשוב עד כמה תהיה שמח כאשר בבל הגדולה לא תהיה עוד והר מגידון יהיה מאחורינו! חשוב מכך, תאר לעצמך מה רב יהיה אושרך כאשר שם אלוהים וריבונותו יוצדקו לגמרי (‏יח’ ל”ח:23‏). אין ספק שהר מגידון הוא בשורות טובות עבור מי שמכירים את אלוהים, מצייתים לבנו ומחזיקים מעמד עד הקץ (‏מתי כ”ד:13‏).‏

שיר 32 עמדו איתן והיו יציבים!‏

^ ס' 5 עם יהוה מייחל זה זמן רב להר מגידון. במאמר זה נבחן מהו הר מגידון, אילו אירועים יובילו אליו, וכיצד נוכל לשמור על נאמנות בעוד הקץ קרב ובא.‏

^ ס' 71 תיאור התמונות: אירועים דרמטיים מתרחשים סביבנו. אנחנו (1) נשתתף בשירות כל זמן שהדבר אפשרי, (2) נתמיד בתוכנית הלימוד שלנו ו־(3) נמשיך לבטוח באלוהים שיגן עלינו.‏

^ ס' 85 תיאור התמונות: שוטרים נערכים לפשיטה על ביתה של משפחה משיחית הבוטחת בכך שישוע ומלאכיו מודעים למתרחש.‏