עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

‏”חזק ואמץ ועשה”‏

‏”חזק ואמץ ועשה”‏

‏”חזק ואמץ ועשה. אל תירא ואל תֵחת, כי יהוה... עמך” (‏דה”א כ”ח:20‏).‏

שירים: 60,‏ 29

1, 2. ‏(א) איזו משימה חשובה הוטלה על שלמה? (ב) אילו חששות היו לדוד לגבי שלמה?‏

שלמה הופקד לעמוד בראש אחד ממבצעי הבנייה החשובים ביותר בכל הזמנים – בניית בית המקדש בירושלים. המקדש נועד להיות מבנה מרשים ומפואר ”לשם ולתפארת לכל הארצות”. חשוב מכך, המקדש עתיד היה להיות ”בית יהוה האלוהים”. יהוה מינה את שלמה לנהל את הפרויקט (‏דה”א כ”ב:1,‏ 5,‏ 9–11‏).‏

2 דוד המלך בטח בתמיכתו של אלוהים, אבל שלמה היה ”נער ורך [חסר ניסיון]”. האם יהיה לשלמה האומץ הדרוש כדי לקבל על עצמו את האחריות לבנות את המקדש? האם צעירותו וחוסר ניסיונו יהיו לו למכשול? כדי להצליח יהיה על שלמה לאזור אומץ ולהתחיל במלאכה.‏

3. מה יכול היה שלמה ללמוד מאומץ לבו של אביו?‏

3 סביר להניח ששלמה למד רבות מאומץ לבו של דוד אביו. בצעירותו נלחם דוד בחיות פרא שניסו לטרוף כבשים מצאן אביו (‏שמ”א י”ז:34, 35‏). הוא גם הפגין אומץ לב יוצא מגדר הרגיל כשהתייצב מול ענק למוד קרבות. תודות לעזרתו של אלוהים הביס דוד את גוליית בעזרת חלוק נחל (‏שמ”א י”ז:45,‏ 49, 50‏).‏

4. מדוע שלמה היה צריך לאזור אומץ?‏

 4 אין ספק שדוד היה האדם המתאים לעודד את שלמה לאזור אומץ ולבנות את המקדש. ‏(קרא דברי הימים א’. כ”ח:20‏.) אילו שלמה לא היה נוהג באומץ לב, עלול היה הפחד לשתק אותו וחוסר פעילות היה גרוע מכישלון.‏

5. מדוע אנו זקוקים לאומץ?‏

5 בדומה לשלמה גם אנו זקוקים לעזרתו של יהוה כדי לאזור אומץ ולמלא את התפקידים שהוא הטיל עלינו. לכן נדון בדוגמאות מן העבר לגילוי אומץ. כמו כן, נחשוב כיצד נוכל לאזור אומץ ולמלא את תפקידנו.‏

דוגמאות לאומץ

6. מה מרשים אותך באומץ לבו של יוסף?‏

6 חשוב על אומץ הלב שהפגין יוסף כשאשת פוטיפר ניסתה לפתותו לקיים אתה יחסי מין לא־מוסריים. הוא ודאי היה מודע להשלכות החמורות שעלולות היו להיות לסירובו. בכל זאת, במקום להיכנע לפיתוי, הוא גילה אומץ ונקט פעולה נחרצת (‏בר’ ל”ט:10,‏ 12‏).‏

7. כיצד הפגינה רחב אומץ? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

7 רחב היא דוגמה נוספת לגילוי אומץ. כאשר הגיעו המרגלים מקרב בני ישראל לביתה ביריחו, היא הייתה יכולה להיכנע לפחד ולשלוח אותם לדרכם. אך בשל ביטחונה ביהוה היא הסתירה באומץ לב את שני הגברים הללו וסייעה להם להימלט בבטחה מן העיר (‏יהו’ ב’:4, 5,‏ 9,‏ 12–16‏). רחב האמינה שיהוה הוא אלוהי האמת, והיא הייתה בטוחה שבדרך כלשהי הוא ייתן את הארץ ביד בני ישראל. היא לא אפשרה לפחד מפני בני אדם, כולל מלך יריחו ואנשיו, לשתק אותה. אדרבה, היא נקטה קו פעולה שהביא להצלתה ולהצלת בני ביתה (‏יהו’ ו’:22, 23‏).‏

8. איזו השפעה הייתה לאומץ לבו של ישוע על שליחיו?‏

8 שליחיו הנאמנים של ישוע הציבו מופת לגילוי אומץ. הם היו עדים לאומץ לבו של ישוע (‏מתי ח’:28–32;‏ יוח’ ב’:13–17; י”ח:3–5‏). דוגמתו סייעה להם לטפח תכונה זו. גם לנוכח התנגדות מצד הצדוקים, לא חדלו השליחים ללמד בשם ישוע (‏מה”ש ה’:17, 18,‏ 27–29‏).‏

9. כיצד הכתוב בטימותיאוס ב’. א’:7 מסייע לנו לזהות את מקור האומץ?‏

9 יוסף, רחב, ישוע והשליחים היו בעלי חוסן פנימי שהניע אותם לעשות מעשים טובים. אין לבלבל בין אומץ לבם לבין ביטחון עצמי מופרז. אומץ לבם נבע מהישענותם על יהוה. גם אנו מתמודדים עם מצבים בהם אנו זקוקים לאומץ. במקום להישען על עצמנו, עלינו להישען על יהוה. ‏(קרא טימותיאוס ב’. א’:7‏.) נבחן שני תחומים בחיים המצריכים מאתנו אומץ: המשפחה והקהילה.‏

מצבים המצריכים אומץ

10. מדוע זקוקים הצעירים המשיחיים לאומץ?‏

10 צעירים משיחיים מתמודדים עם מצבים שבהם נדרש מהם לגלות אומץ כדי לשרת את יהוה. הם יכולים להפיק לקחים מדוגמתו של שלמה ולחקות את המופת שהציב. שלמה הפגין אומץ כאשר קיבל החלטות נבונות כדי להשלים את בניית המקדש. אף־על־פי שהצעירים יכולים וצריכים לקבל הדרכה מהוריהם, ישנן החלטות חשובות שעליהם לקבל בעצמם (‏מש’ כ”ז:11‏). ההחלטות הנבונות שהם מחליטים בעניינים הנוגעים להתרועעות בונה, בידור הולם, טוהר מוסרי וטבילה מצריכות כולן אומץ. מדוע? מפני שאותם  צעירים פועלים בניגוד לרצונו של השטן, מחרפו של אלוהים.‏

11, 12. ‏(א) איזה מופת הציב משה בגילוי אומץ? (ב) כיצד יכולים הצעירים לחקות את דוגמתו של משה?‏

11 אחת ההחלטות החשובות שעל הצעירים לקבל נוגעת למטרותיהם. במספר ארצות מופעלים על הצעירים לחצים להציב מטרות הסובבות סביב השכלה גבוהה ועבודה מכניסה. בארצות אחרות המצב הכלכלי עלול לגרום לצעירים לחשוב שעליהם להתמקד בסיפוק צורכיהם החומריים של בני משפחתם. אם אתה מוצא את עצמך באחד המצבים הללו, חשוב על דוגמתו של משה. משה גודל על־ידי בתו של פרעה, ולכן הוא יכול היה להציב לעצמו מטרות הנוגעות לרדיפה אחר תהילה או השגת ביטחון כלכלי. תאר לעצמך את הלחץ שהפעילו עליו בני משפחתו המצרים, מוריו ויועציו. משה לא נכנע ללחצים, אלא נקט עמדה אמיצה לצד עבודת אלוהים הטהורה. לאחר שהותיר משה מאחור את אוצרות מצרים, הוא שם באומץ לב את מבטחו ביהוה (‏עב’ י”א:24–26‏). כתוצאה מכך הוא זכה לברכת יהוה בימיו, ואין ספק שצפויות לו ברכות נוספות בעתיד.‏

12 באופן דומה, יהוה יברך צעירים אמיצים המציבים לעצמם מטרות רוחניות ושמים את ענייני המלכות במקום הראשון בחייהם. הוא יסייע להם לפרנס את משפחותיהם. במאה הראשונה התמקד טימותיאוס הצעיר במטרות רוחניות, וגם אתה יכול לנהוג כמותו * ‏(קרא פיליפים ב’:19–22‏).‏

האם אתה נחוש לנהוג באומץ בכל תחומי החיים? (ראה סעיפים 13–17)‏

13. מדוע נזקקה משיחית צעירה לאומץ כדי להגשים את מטרותיה?‏

13 משיחית באלבמה, ארה”ב, נזקקה לאומץ כדי להציב לעצמה מטרות רוחניות. היא כתבה: ”בילדותי הייתי ביישנית מאוד. בקושי יכולתי לדבר עם אנשים באולם המלכות, כל שכן לדפוק בדלתות של זרים”. תודות לעזרה שהושיטו לה הוריה ואחרים בקהילה, הצליחה אותה משיחית צעירה להגשים את מטרתה לשרת כחלוצה רגילה. היא אומרת: ”עולמו של השטן מקדם רדיפה אחר השכלה גבוהה, השגת תהילה וכסף ורכישת נכסים חומריים, והוא מגדיר את הדברים האלה כמטרות טובות. במקרים רבים לא ניתן להשיג את המטרות הללו, והן רק גורמות למתחים ולסבל. אבל שירות יהוה מסב לי את השמחה הגדולה ביותר ואת הסיפוק העמוק ביותר”.‏

14. הזכר כמה מצבים המצריכים אומץ מההורים המשיחיים.‏

14 גם הורים משיחיים זקוקים לאומץ. לדוגמה, מעסיקך אולי נוהג לבקש ממך לעבוד שעות נוספות בערבים ובסופי השבוע – בשעות שהקצית לתוכנית הרוחנית המשפחתית, לשירות השדה או לאסיפות. נדרש ממך לגלות אומץ כדי לסרב לבקשות התכופות הללו וכדי להציב דוגמה טובה לילדיך. ייתכן שיש הורים בקהילה המרשים לילדיהם לעשות דברים שאינך מרשה לילדך. אולי אותם הורים שואלים אותך מדוע ילדך אינו יכול להשתתף בפעילויות הללו. האם תהיה אמיץ ותסביר להם בטקט את הסיבה העומדת מאחורי החלטתך?‏

15. כיצד הכתוב בתהלים ל”ז:25 ובעברים י”ג:5 יכול לסייע להורים?‏

15 נדרש מאתנו אומץ כדי לעזור לילדינו  להציב מטרות רוחניות ולהגשימן. לדוגמה, ישנם הורים המהססים לעודד את ילדיהם לבחור בקריירה של חלוציות, לשרת היכן שקיים צורך גדול יותר, לשרת בבית־אל או להתנדב בתוכניות בנייה תיאוקרטיות. ההורים חוששים שילדיהם לא יוכלו לדאוג להם ולעצמם בעתיד. אולם הורים נבונים נוהגים באומץ ובוטחים בהבטחותיו של יהוה. ‏(קרא תהלים ל”ז:25;‏ עברים י”ג:5‏.) הורים הנוהגים באומץ לב ונשענים על יהוה עוזרים לילדיהם לנהוג כמותם (‏שמ”א א’:27, 28;‏ טימ”ב ג’:14, 15‏).‏

16. כיצד סייעו כמה הורים לילדיהם להציב לעצמם מטרות רוחניות, ואיזו תועלת צמחה מכך?‏

16 זוג משיחיים בארצות הברית סייעו לילדיהם להציב לעצמם מטרות רוחניות. הבעל מסביר: ”עוד לפני שילדינו למדו ללכת ולדבר, דיברנו אתם על השמחה שיש בחלוציות ובשירות הקהילה. עכשיו זו המטרה שלהם. הצבת מטרות רוחניות והשגתן מסייעות לילדינו להדוף לחצים מעולמו של השטן ולהתמקד בדבר האמיתי – ביהוה”. אב לשני ילדים כתב: ”לא מעט הורים מקדישים מאמצים ומשאבים רבים כדי לעזור לילדיהם להגשים מטרות בתחומים כמו ספורט, פעילויות פנאי והשכלה. הרבה יותר הגיוני להקדיש מאמצים ומשאבים כדי לעזור לילדינו להגשים מטרות שיסייעו להם לשמור על מעמד רצוי לפני יהוה. חשנו סיפוק רב לא רק מכך שראינו את ילדינו מגשימים מטרות רוחניות, אלא גם מכך שהיינו חלק מן התהליך הזה”. אין ספק שאלוהים יברך את ההורים העוזרים לילדיהם להציב לעצמם מטרות רוחניות ולהגשימן.‏

אומץ בקהילה

17. הזכר מצבים המצריכים אומץ בקהילה המשיחית.‏

17 עלינו גם לגלות אומץ בקהילה. למשל, זקני־הקהילה נדרשים לנהוג באומץ כאשר הם מטפלים בעניינים שיפוטיים או עוזרים למי שנמצאים במצבי חירום רפואיים מסכני חיים. כמה זקני־קהילה מבקרים בבתי סוהר כדי לדאוג לצורכיהם הרוחניים של האסירים. מה לגבי אחיות  רווקות? קיימות עבורן הזדמנויות רבות להרחיב את שירותן. הן יכולות לשרת כחלוצות, לעבור למקום שיש בו צורך גדול יותר במבשרים, להתנדב בפרויקט מטעם מחלקת תכנון/בנייה מקומית ולהגיש מועמדות לבית־הספר למבשרי המלכות. חלקן אף יכולות ללמוד בבית־ספר גלעד.‏

18. כיצד יכולות אחיות מבוגרות לנהוג באומץ?‏

18 אחיות מבוגרות הן ברכה עבור הקהילה. עד כמה האחיות הללו יקרות ללבנו! חלקן אולי אינן מסוגלות לעשות בשירות אלוהים כפי שעשו בעבר, אך הן עדיין יכולות לנהוג באומץ ולהיות פעילות. ‏(קרא טיטוס ב’:3–5‏.) לדוגמה, אחות מבוגרת זקוקה לאומץ אם מבקשים ממנה לדבר עם אחות צעירה על לבוש צנוע. היא לא תגער באחות על סגנון לבושה, אלא תעודד אותה לחשוב כיצד בחירותיה עשויות להשפיע על אחרים (‏טימ”א ב’:9, 10‏). ביטוי זה של אהבה ודאגה עשוי להביא לתוצאות טובות.‏

19. ‏(א) כיצד יכולים אחים טבולים לנהוג באומץ? (ב) כיצד הכתוב בפיליפים ב’:13 ובפיליפים ד’:13 יכול לסייע לאחים לפתח אומץ?‏

19 גם אחים טבולים נדרשים לנהוג באומץ ולנקוט פעולה. גברים אמיצים המוכנים ליטול לידיהם אחריות רבה יותר הם ברכה עבור הקהילה (‏טימ”א ג’:1‏). אולם יש המהססים לעשות כן. ייתכן שאח שביצע טעויות בעברו יחוש שהוא אינו ראוי להיות משרת עוזר או זקן־קהילה. אח אחר אולי יחשוב שהוא אינו כשיר לתפקיד כלשהו. אם אתה מרגיש כך, יהוה יכול לעזור לך לפתח אומץ. ‏(קרא פיליפים ב’:13; ד’:13‏.) זכור שבשלב מסוים גם משה חשב שהוא אינו כשיר למשימה שהטיל עליו אלוהים (‏שמ’ ג’:11‏). אבל יהוה עזר לו, ועם הזמן פיתח משה את האומץ הדרוש לביצוע המשימה. בדומה לכך, אח טבול יכול לאזור אומץ אם יבקש את עזרתו של אלוהים באמצעות תפילות עזות ויקרא מדי יום במקרא. דבר נוסף שיכול לסייע לו הוא להרהר בדמויות מקראיות שגילו אומץ. הוא יכול לבקש בענווה מזקני־הקהילה שיספקו לו הכשרה ולהיות מוכן למלא כל מטלה שיתבקש לבצע. אנו מעודדים את כל האחים הטבולים להיות אמיצים ולעמול בחריצות למען הקהילה.‏

‏”יהוה... עמך”‏

20, 21. ‏(א) מה הבטיח דוד לשלמה? (ב) במה אנו יכולים להיות בטוחים?‏

20 דוד המלך הזכיר לשלמה שיהוה יהיה עמו עד השלמת בניית המקדש (‏דה”א כ”ח:20‏). דברי אביו חלחלו לשכלו וללבו, והוא לא אפשר לגילו הצעיר ולחוסר ניסיונו להיות לו למכשול. הוא אזר אומץ רב, החל במלאכה ובעזרת יהוה השלים את בניית המקדש המפואר בשבע שנים וחצי.‏

21 כפי שעזר יהוה לשלמה, הוא יכול לעזור גם לנו לנהוג באומץ ולמלא אחר אחריותנו, הן במשפחה והן בקהילה (‏יש’ מ”א:10,‏ 13‏). אם ננהג באומץ במסגרת עבודת יהוה, נוכל להיות בטוחים שהוא יברך אותנו כעת ובעתיד. לכן ”חזק ואמץ ועשה”.‏

^ ס' 12 תוכל למצוא צעדים מעשיים שיסייעו לך להציב מטרות רוחניות במאמר ”‏הצב לעצמך מטרות רוחניות לתפארת בוראך‏”, אשר התפרסם בהוצאת המצפה מ־15 ביולי 2004.‏