מהו ”דבר אלוהים” המתואר בעברים ד’:12 כ”חי ורב־עוצמה”?‏

מן ההקשר עולה שהשליח פאולוס התייחס למסר שמטעם אלוהים, או למטרתו המוצהרת, ככתוב במקרא.‏

הכתוב בעברים ד’:12 מצוטט לא אחת בפרסומינו כדי להראות שבכוחו של המקרא לחולל שינויים בחיי האדם, ואין זה אלא מתאים להזכיר את הפסוק במקרים האלה. אולם חיוני לבחון את הכתוב בעברים ד’:12 בהקשרו הכללי. פאולוס קרא למשיחיים העברים לשתף פעולה עם מטרותיו של אלוהים, אשר רבות מהן מתועדות בכתבי־הקודש. פאולוס השתמש בדוגמתם של בני ישראל שיצאו ממצרים. הייתה להם ההזדמנות להיכנס אל הארץ המובטחת, ארץ ”זבת חלב ודבש”, היכן שיוכלו ליהנות ממנוחה אמיתית (‏שמ’ ג’:8;‏ דב’ י”ב:9, 10‏).‏

זו הייתה מטרתו המוצהרת של אלוהים. אך בהמשך הקשו בני ישראל את עורפם ולא גילו אמונה, ולכן רובם לא נכנסו לאותה מנוחה (‏במ’ י”ד:30;‏ יהו’ י”ד:6–10‏). אולם פאולוס הוסיף ש”ההבטחה להיכנס למנוחתו [של אלוהים]” עוד עומדת בעינה (‏עב’ ג’:16–19; ד’:1‏). ”הבטחה” זו היא ללא ספק חלק ממטרתו המוצהרת של אלוהים. גם אנו יכולים, כדוגמת המשיחיים העברים, לקרוא על מטרה זו ולפעול על־פיה. כדי להדגיש שהבטחה זו מעוגנת בכתבי־הקודש, פאולוס ציטט מתוך בראשית ב’:2 ותהלים צ”ה:11‏.‏

אין ספק שאנו מתרגשים כשאנו קוראים ש”ההבטחה להיכנס למנוחתו [של אלוהים] עומדת בעינה”. אנו בטוחים בהתגשמותה הוודאית של הבטחה זו המבוססת על המקרא, ואנו נוקטים צעדים כדי להיכנס למנוחתו של אלוהים. לא נצליח להיכנס למנוחה זו אם ננסה לקיים את תורת משה או לזכות במעמד רצוי בעיני יהוה רק על־ידי עשיית מעשים טובים. תחת זאת, מתוך אמונה אנו שמחים לשתף פעולה עם מטרתו המוצהרת של אלוהים. בנוסף, כפי שצוין קודם לכן, אלפי אנשים ברחבי העולם התחילו ללמוד את המקרא ולרכוש ידע על מטרותיו המוצהרות של אלוהים. בעקבות זאת רבים מהם חוללו שינויים בסגנון חייהם, גילו אמונה והפכו למשיחיים טבולים. השינוי שחל בחייהם הוא ראיה ברורה לכך ש”דבר אלוהים חי ורב־עוצמה”. מטרתו המוצהרת של אלוהים הכתובה במקרא כבר חוללה שינויים בחיינו, והיא עוד תוסיף לעשות כן.‏