עוד מימי קדם היו הקורבנות חלק חשוב מעבודת אלוהים האמיתית. עם ישראל הקריב קורבנות בעלי חיים, והמשיחיים ידועים מאז ומתמיד בשל ’קורבן ההלל’ שלהם. אך ניתן להקריב קורבנות נוספים הרצויים בעיני אלוהים (‏עב’ י”ג:15, 16‏). הקורבנות הללו מסבים שמחה ומניבים ברכות, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות.‏

חנה, משרתת אלוהים נאמנה מימי קדם, רצתה בכל לבה בן, אך נבצר ממנה להביא ילדים לעולם. היא נדרה ליהוה בתפילה שאם תלד בן, היא ’תיתן אותו ליהוה כל ימי חייו’ (‏שמ”א א’:10, 11‏). לימים חנה אכן הרתה וילדה בן ששמו שמואל. לאחר שנגמל, הביאה אותו חנה למשכן בדיוק כפי שנדרה. יהוה בירך את חנה על רוח ההקרבה העצמית שגילתה. היא זכתה להביא לעולם חמישה ילדים נוספים, ושמואל הפך לנביא ולאחד מכותבי המקרא (‏שמ”א ב’:21‏).‏

בדומה לחנה ושמואל, למשיחיים בימינו יש הזכות להשתמש בחייהם כדי לשרת את בוראם במסירות. ישוע הבטיח שנזכה לגמול רב על כל הקרבה שאנו עושים כדי לעבוד את יהוה (‏מר’ י’:28–30‏).‏

במאה הראשונה משיחית ששמה צביה הייתה ידועה היטב בשל ’מעשים טובים ומתן עזרה לנזקקים’ – קורבנות שהקריבה כדי לעזור לאחרים. אולם למרבה הצער היא ”חלתה ומתה”, מה שהסב צער לקהילה. כאשר שמעו התלמידים שפטרוס נמצא באזור, הם האיצו בו להגיע ללא דיחוי. נסה לדמיין את השמחה שחשו כאשר הגיע פטרוס והקים לתחייה את צביה – המקרה המתועד הראשון שבו אחד השליחים חולל נס תחייה (‏מה”ש ט’:36–41‏) אלוהים לא שכח את קורבנותיה של צביה (‏עב’ ו’:10‏). מעשי נדיבותה השתמרו בדבר־אלוהים כמופת לחיקוי.‏

באופן דומה, השליח פאולוס הציב דוגמה נפלאה כמי שהעניק בנדיבות מזמנו ומתשומת לבו. פאולוס כתב לאחיו לאמונה בקורינתוס: ”ואני בחפץ לב אתן את מה שיש לי ואף את כל כולי למען נפשותיכם” (‏קור”ב י”ב:15‏). פאולוס למד מניסיונו שגילוי הקרבה עצמית למען אחרים לא רק מסב סיפוק עצמי, אלא חשוב מכך, מוביל לברכת יהוה ולשביעות רצונו (‏מה”ש כ’:24,‏ 35‏).‏

ברור אפוא שיהוה שמח כשאנו מנצלים את זמננו וכוחנו לקידום ענייני המלכות ולהושטת עזרה לאחינו לאמונה. אבל האם קיימות דרכים נוספות שבהן נוכל לתמוך בפעילות ההכרזה על המלכות? אכן כן! בנוסף לעמלנו האוהב נוכל להסב כבוד לאלוהים אם נתרום מכספנו בנפש חפצה. התרומות משמשות לקידום פעילות הבישור הכלל־עולמית, לרבות תמיכה בשליחים ובאחרים המשרתים בשירות המורחב המיוחד. בנוסף, הכנת הספרות וסרטי הווידיאו ותרגומם, פעילויות הסיוע לנפגעי אסונות ובניית אולמי מלכות חדשים ממומנים כולם על־ידי תרומותינו מרצון. נוכל להיות בטוחים ש”טוב עין [נדיב] הוא יבורך”. בנוסף, כשאנו נותנים ליהוה מהוננו, אנו מסבים לו כבוד (‏מש’ ג’:9; כ”ב:9‏).‏