‏”אל תניחו לאיש... לשלול מכם את הפרס” (‏קול’ ב’:18‏).‏

שירים: 32,‏ 134

1, 2. ‏(א) מהו הפרס שמשרתי אלוהים מצפים לו? (ב) מה מסייע לנו למקד את עינינו בפרס? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

בדומה לשליח פאולוס, למשיחיים משוחי הרוח בימינו יש התוחלת היקרה לקבל ”את הפרס – הקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים” (‏פיל’ ג’:14‏). הם מצפים לעת שבה ישרתו לצד ישוע המשיח במלכותו השמימית ויחד אתו יביאו את האנושות לכדי שלמות (‏ההת’ כ’:6‏). אלוהים קורא להם לרדוף מטרה נפלאה מאין כמוה! הכבשים האחרים מחזיקים בתקווה שונה. הם מצפים לעת שבה ישיגו את פרס חיי הנצח עלי אדמות – ומה משמחת תקווה זו! (‏פט”ב ג’:13‏).‏

2 כדי לסייע לאחיו המשוחים לשמור על נאמנותם ולהשיג את הפרס, האיץ בהם פאולוס: ”מקדו את מחשבותיכם בדברים אשר למעלה” (‏קול’ ג’:2‏). היה עליהם למקד את מחשבותיהם בתקווה היקרה לקבל את נחלתם השמימית (‏קול’ א’:4, 5‏).  ואכן, הרהורים בברכות שירעיף יהוה על משרתיו מסייעים לכולנו למקד את עינינו בפרס, בין שתקוותנו שמימית ובין שתקוותנו ארצית (‏קור”א ט’:24‏).‏

3. מפני אילו סכנות הזהיר פאולוס את אחיו לאמונה?‏

3 פאולוס גם הזהיר את אחיו לאמונה מפני סכנות העלולות לשלול מהם את הפרס. לדוגמה, הוא כתב אל הקהילה בקולוסה על משיחיים כוזבים שניסו לזכות לחסדו של אלוהים באמצעות קיום מצוות התורה במקום באמצעות האמונה במשיח (‏קול’ ב’:16–18‏). כמו כן, פאולוס דן בסכנות הקיימות גם בימינו אשר עלולות לשלול מאתנו את הפרס. למשל, הוא הסביר כיצד לדחות תאוות לא־מוסריות, כיצד לנהוג כשמתעוררות בעיות עם אחים לאמונה וכיצד להתמודד עם קשיים במסגרת המשפחה. עצותיו בנושאים הללו מועילות לנו כיום. לכן הבה נבחן כמה מאזהרותיו האוהבות של פאולוס המצויות באיגרתו אל הקולוסים.‏

המיתו תאוות לא־מוסריות

4. מדוע תאוות לא־מוסריות עלולות לשלול מאתנו את הפרס?‏

4 לאחר שהזכיר לאחיו את תקוותם הנפלאה כתב פאולוס: ”המיתו את איברי גופכם אשר על הארץ באשר לזנות, לטומאה, לתיאבון מיני, לתאווה רעה ולחמדנות” (‏קול’ ג’:5‏). תאוות לא־מוסריות עלולות להיות רבות־עוצמה ולשלול מאתנו את אוצרותינו הרוחניים. אח אחד אשר נסחף אחר תאוות לא־מוסריות אמר לאחר שחזר לקהילה: ”נמשכתי על־ידי כוח כה רב־עוצמה שלא חזרתי בי עד אשר היה כבר מאוחר מדי”.‏

5. כיצד נוכל להגן על עצמנו במצבים מסוכנים?‏

5 חשוב במיוחד שנעמוד על המשמר במצבים שבהם אנו עלולים להתפתות להתפשר על אמות המידה המוסריות של יהוה. לדוגמה, יהיה זה נבון מצד בני זוג להציב כבר בתחילת חיזוריהם גבולות ברורים באשר למגעי חיבה ונשיקות, ולהחליט כיצד להימנע מלהימצא לבדם בנסיבות לא־מתאימות (‏מש’ כ”ב:3‏). מצבים מסוכנים מבחינה מוסרית עלולים להתעורר גם כאשר משיחי נמצא הרחק מביתו במסגרת נסיעת עסקים או כאשר עליו לעבוד עם מישהו מבני המין השני (‏מש’ ב’:10–12,‏ 16‏). אם תמצא עצמך במצב כזה, הזדהה כאחד מעדי־יהוה, התנהג בצורה מכובדת וזכור שלפלרטוטים עלולות להיות השלכות הרסניות. כמו כן, אנו עלולים להיות בסיכון גבוה יותר כשאנו מדוכאים או פגיעים. במצבים הללו אולי נשתוקק למישהו שיגרום לנו לחוש שזקוקים לנו. אנו אף עלולים להיות כה נואשים לתמיכה רגשית שנסכים לקבל תשומת לב מכל אדם. אם תרגיש כך אי פעם, פנה ליהוה ולמשרתיו לקבלת עזרה כך שלא תניח לדבר לשלול ממך את הפרס ‏(קרא תהלים ל”ד:19;‏ משלי י”ג:20‏).‏

6. מה עלינו לזכור באשר לבחירות שאנו עושים בתחום הבידור?‏

6 כדי להמית תאוות לא־מוסריות עלינו לדחות בידור לא־מוסרי. לחלק ניכר מתוצרי תעשיית הבידור בימינו ישנם מאפיינים הדומים לאלה של הערים הקדומות סדום ועמורה (‏יהד’ 7‏). אנשי התעשייה מקדמים את רעיונותיהם באשר למוסר כאשר הם מציגים אי־מוסריות מינית כהתנהגות מקובלת שאין לה השלכות כואבות. אל לנו להתרשל בשמירה ולהסכים ללא הבחנה לכל בידור  המוצע לנו. עלינו לבחור צורות בידור שלא יפריעו לנו למקד את עינינו בפרס החיים (‏מש’ ד’:23‏).‏

‏”לִבשו” אהבה וטוב לב

7. באילו בעיות אולי ניתקל בקהילה המשיחית?‏

7 כולנו מסכימים עם העובדה שלהיות חלק מהקהילה המשיחית זו ברכה. לימוד דבר־אלוהים באסיפותינו והתמיכה שאנו מעניקים איש לרעהו באהבה ובטוב לב מסייעים לנו למקד את עינינו בפרס. בכל זאת, לעיתים אי־הבנות גורמות למתחים בין חברי הקהילה. אם לא נפתור בעיות כאלה, הן עלולות להביא בקלות לתחושות תרעומת ‏(קרא פטרוס א’. ג’:8, 9‏).‏

8, 9. ‏(א) אילו תכונות יסייעו לנו להשיג את הפרס? (ב) מה יעזור לנו לשמור על השלום אם אח לאמונה יפגע בנו?‏

8 כיצד נוכל למנוע מתרעומת לשלול מאתנו את הפרס? פאולוס האיץ בקולוסים: ”כבחירי אלוהים קדושים ואהובים, לבשו חמלה וחיבה לבבית, טוב לב, שפלות רוח, ענווה וסבלנות. סבלו תמיד איש את רעהו וסלחו זה לזה ברוחב לב גם אם יש למישהו יסוד לטענה נגד רעהו. כשם שיהוה סלח לכם ברוחב לב, כך גם עליכם לסלוח. בנוסף לכל אלה לבשו אהבה, שכן היא קשר מושלם של אחדות” (‏קול’ ג’:12–14‏).‏

9 אהבה וטוב לב יסייעו לנו לסלוח איש לרעהו. למשל, אם נפגענו מדבריו או מעשיו של אח לאמונה, נוכל לנסות להיזכר במקרים שבהם דיברנו או נהגנו אנחנו בחוסר אדיבות. האין אנו מוקירים את אהבתם וטוב לבם של האחים והאחיות שהעלימו עין ממשגינו? ‏(קרא קהלת ז’:21, 22‏.) אנו אסירי תודה במיוחד למשיח שבטוב לבו מאחד את עובדי אלוהים האמיתיים (‏קול’ ג’:15‏). כולנו אוהבים את אותו האל, מבשרים את אותו המסר ומתמודדים עם קשיים דומים. כאשר אנו סולחים זה לזה באהבה ובטוב לב, אנו תורמים לאחדות המשיחית וממקדים את עינינו בפרס החיים.‏

10, 11. ‏(א) מדוע הקנאה מסוכנת? (ב) כיצד נוכל למנוע מהקנאה לשלול מאתנו את הגמול?‏

10 דוגמאות מן המקרא שנועדו להזהירנו מזכירות לנו שקנאה עלולה לשלול מאתנו את הפרס. למשל, קין קינא באחיו הבל והרג אותו. קורח, דתן ואבירם קינאו במשה והתנגדו לו. כמו כן, שאול המלך קינא בהצלחתו של דוד וניסה להרגו. אין פלא שדבר־אלוהים מציין: ”היכן שיש קנאה ויריבות, שם יהיו גם מהומה וכל דבר נתעב” (‏יעקב ג’:16‏).‏

11 אם נטפח בלבנו אהבה וטוב לב, לא ניתן מקום לקנאה. בדבר־אלוהים נאמר: ”האהבה סבלנית וטובת לב. האהבה לא תקנא” (‏קור”א י”ג:4‏). כדי למנוע מהקנאה להכות שורשים בלבנו, עלינו לראות דברים מנקודת מבטו של אלוהים ולהחשיב את אחינו ואחיותינו לאיברים באותו הגוף. כך נוכל לגלות הזדהות בהתאם לעצה שנכתבה בהשראת הרוח: ”אם איבר אחד זוכה לכבוד, כל יתר האיברים שמחים אתו” (‏קור”א י”ב:16–18,‏ 26‏). לכן במקום לחוש קנאה, נשמח כשאחרים זוכים לברכות. חשוב על דוגמתו של יהונתן, בנו של שאול המלך. הוא לא קינא בדוד כאשר התמנה לרשת את כס המלוכה. להיפך, הוא עודד את דוד (‏שמ”א כ”ג:16–18‏). האם נוכל לנהוג בטוב לב ובאהבה בדומה ליהונתן?‏

 השיגו את הפרס כמשפחה

12. יישומן של אילו עצות יסייע לנו להשיג את הפרס כמשפחה?‏

12 יישום עקרונות המקרא יכול להסב שלום ושמחה למשפחה ולסייע לה להשיג את הפרס. אנו מוצאים במקרא את העצות המופנות למשפחות אשר השיא פאולוס למשיחיים בקולוסה. הוא כתב: ”הנשים, היכנעו לבעליכן, כי כך יאה באדון. הבעלים, המשיכו לאהוב את נשיכם ואל יהיה בלבכם כעס מר נגדן. הילדים, שמעו בקול הוריכם בכל דבר, כי כך רצוי בעיני האדון. האבות, אל תכעיסו את ילדיכם, פן תיפול רוחם” (‏קול’ ג’:18–21‏). ודאי תסכים שאם בעלים, נשים וילדים יפעלו על־פי העצות הללו שכתב פאולוס בהשראת אלוהים, הדבר יפעל לתועלתם.‏

13. כיצד תוכל רעייה משיחית לקנות את לב בעלה הלא־מאמין?‏

13 מה אם הנך רעיה ואת חשה שבעלך הלא־מאמין אינו מתייחס אלייך כראוי? האם ישתפר המצב אם תתווכחי אתו על התנהגותו? גם אם תגרמי לו בכך לעשות את מבוקשך, האם תקני את לבו ותעזרי לו לחבוק את האמת? סביר להניח שלא. אבל אם תגלי כבוד כלפי ראשות בעלך, תוכלי לתרום לשלום המשפחה, תסבי הלל ליהוה ואולי אף תעזרי לבעלך להצטרף לעבודת אלוהים האמיתית; כך תוכלו  שניכם להשיג את הפרס ‏(קרא פטרוס א’. ג’:1, 2‏).‏

14. מה על בעל משיחי לעשות אם אשתו הלא־מאמינה אינה נוהגת בו בכבוד?‏

14 מה אם הנך בעל ואתה חושב שאשתך הלא־מאמינה אינה מכבדת אותך? האם תניע אותה לרחוש לך כבוד רב יותר אם תצעק עליה כדי להוכיח מי הבוס? כלל וכלל לא! אלוהים מצפה ממך להפעיל את ראשותך באהבה כדוגמת ישוע (‏אפ’ ה’:23‏). ישוע מפעיל את ראשותו על הקהילה באהבה ובסבלנות (‏לוקס ט’:46–48‏). אם הבעל יחקה את דוגמתו של ישוע, הוא אולי יצליח לקנות את לב אשתו ולעזור לה להצטרף לעבודת אלוהים האמיתית.‏

15. כיצד מבטא בעל משיחי את אהבתו כלפי אשתו?‏

15 לבעלים נאמר: ”המשיכו לאהוב את נשיכם ואל יהיה בלבכם כעס מר נגדן” (‏קול’ ג’:19‏). בעל אוהב מכבד את אשתו בכך שהוא מטה אוזן קשבת לדעותיה ומראה לה שהוא מוקיר את דבריה (‏פט”א ג’:7‏). אף־על־פי שאין הוא תמיד יכול לעשות את מבוקשה, פעמים רבות הוא מקבל החלטות מאוזנות יותר לאחר התייעצות עמה (‏מש’ ט”ו:22‏). בעל אוהב מנסה להרוויח כבוד מצד אשתו במקום לדרוש אותו. גבוהים יותר הסיכויים שלבעל האוהב את אשתו וילדיו תהיה משפחה שתשרת את יהוה בשמחה ותשיג את הפרס.‏

כיצד נוכל למנוע מקשיים במסגרת המשפחה לשלול מאתנו את הפרס? (ראה סעיפים 13–15)‏

צעירים – אל תניחו לדבר לשלול מכם את הפרס!‏

16, 17. כצעיר, מה יעזור לך לא למהר להתרגז על הוריך?‏

16 מה אם אתה נער מתבגר ואתה מרגיש שהוריך המשיחיים אינם מבינים אותך ומגבילים אותך? תסכולך עלול לגרום לך לפקפק בכך ששירות יהוה הוא דרך החיים הטובה ביותר. אך אם תאפשר לתסכול לגרום לך להפסיק לשרת את יהוה, עד מהרה תגלה שאיש אינו דואג לך יותר מאשר הוריך יראי האלוהים וחברי קהילתך.‏

17 אילו הוריך מעולם לא היו מתקנים אותך, האם לא היית תוהה אם באמת אכפת להם ממך? (‏עב’ י”ב:8‏) אך ייתכן שהדרך שבה הוריך מטילים עליך משמעת היא שמרגיזה אותך. במקום להיות מוטרד מהדרך שבה הם מתקנים אותך, נסה להכיר בכך שאולי יש סיבה להתנהגותם. לכן שמור על קור רוח ועשה את מיטבך כדי להימנע מלהגיב בצורה מוגזמת לביקורת. בדבר־אלוהים נאמר: ”חושך אמריו יודע דעת, וקר רוח איש תבונה” (‏מש’ י”ז:27‏). הצב לך למטרה להפוך לאדם בוגר היכול לקבל עצות ברוגע ולהפיק מהן תועלת מבלי לדאוג יתר על המידה לגבי האופן שבו ניתנו (‏מש’ א’:8‏). זכור שהורים מאמינים האוהבים בכל לבם את יהוה הם ברכה. הם ללא ספק רוצים לעזור לך להשיג את פרס החיים.‏

18. מדוע אתה נחוש למקד את עיניך בפרס?‏

18 הפרס המונח לפנינו – בין שחיי אלמוות בשמיים ובין שחיי נצח בגן עדן עלי אדמות – הוא דבר נפלא להרהר בו. זוהי תקווה ודאית המבוססת על הבטחתו של הבורא עצמו. באשר לגן העדן הארצי אומר אלוהים: ”מלאה הארץ דעה את יהוה” (‏יש’ י”א:9‏). כל מי שיחיו באותם ימים עלי אדמות ילמדו מפי אלוהים. זה אכן פרס שכדאי לשאוף להשיגו. לכן מקד את מחשבותיך בהבטחות יהוה ואל תניח לדבר לשלול ממך את הפרס!‏