עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  מרס 2017

יאשיהו, חזקיהו, יהושפט, אסא

שרת את יהוה בלב שלם!‏

שרת את יהוה בלב שלם!‏

‏”יהוה, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם” (‏מל”ב כ’:3‏).‏

שירים: 52,‏ 65

1–3. מה כרוך בשירות יהוה ”בלב שלם”? הסבר.‏

בשל חוסר שלמותנו אנו נוטים לעשות טעויות. אולם אנו אסירי תודה על כך ש’לא כחטאינו עושה לנו’ יהוה, ושהוא סולח לנו בתנאי שנגלה חרטה וענווה ונפנה אליו באמונה על בסיס קורבן הכופר של ישוע (‏תהל’ ק”ג:10‏). עם זאת, כפי שאמר דוד לשלמה, על מנת שעבודתנו את יהוה תהיה רצויה בעיניו, עלינו ’לעבדו בלב שלם’ (‏דה”א כ”ח:9‏). כיצד נוכל לעשות זאת על אף חוסר שלמותנו?‏

2 כדי להבין זאת, נשווה בין חייו של המלך אסא לחייו של המלך אמציה. שני מלכים אלה מיהודה עשו את הישר בעיני יהוה, אך אסא שירת אותו בלב שלם (‏דה”ב ט”ו:16, 17; כ”ה:1, 2;‏ מש’ י”ז:3‏). שני המלכים לא היו מושלמים ועשו טעויות. אך אסא לא סטה מדרכי אלוהים, שהרי לבו היה ”שלם”, כלומר מסור לחלוטין לאלוהים (‏דה”א כ”ח:9‏). אמציה לעומתו לא היה מסור לגמרי ליהוה. לאחר שנחל ניצחון על אויבי אלוהים, הוא הביא עמו את אליליהם והחל לעבוד אותם (‏דה”ב כ”ה:11–16‏).‏

 3 שירות אלוהים ”בלב שלם” כרוך במסירות מלאה ותמידית. המילה ”לב” במקרא מתייחסת בדרך כלל לאדם הפנימי — על כל רצונותיו, מחשבותיו, נטיותיו, גישותיו, יכולותיו, מניעיו ומטרותיו. מכאן שאדם המשרת את יהוה בלב שלם אינו עובד אותו בצביעות. הוא אינו משרת את יהוה רק למראית עין. מה לגבינו? אם על אף חוסר שלמותנו נמשיך להיות מסורים לגמרי לאלוהים ולעבוד אותו ללא צביעות, נראה שאנו משרתים אותו בלב שלם (‏דה”ב י”ט:9‏).‏

4. במה נדון כעת?‏

4 כדי להבין מה משמע הדבר לשרת את אלוהים בלב שלם, נבחן את חייו של אסא ואת חייהם של מלכי יהודה אחרים ששירתו את אלוהים במסירות מלאה — יהושפט, חזקיהו ויאשיהו. כל אותם מלכים עשו טעויות, אך הם בכל זאת השביעו את רצון יהוה. מדוע יהוה ראה בהם אנשים ששירתו אותו בלב שלם, וכיצד נוכל לחקותם?‏

לבו של אסא ”היה שלם עם יהוה”‏

5. אילו פעולות נחרצות נקט אסא?‏

5 אסא היה המלך השלישי של יהודה לאחר התפלגות העם לממלכת ישראל הצפונית בת עשרת השבטים וממלכת יהודה. הוא טיהר את ממלכתו מעבודת אלילים וגירש את הקְדֵשים, כלומר את הגברים שעסקו בזנות פולחנית. הוא אף הסיר את סבתו מעכה מעמדתה כ”גבירה” (המלכה האם) מפני שהיא ”עשתה מפלצת [פסל מתועב]” (‏מל”א ט”ו:11–13‏). כמו כן, אסא קרא לבני עמו ”לדרוש את יהוה... ולעשות התורה והמצווה”. כן, אסא קידם את עבודת אלוהים האמיתית (‏דה”ב י”ד:3‏).‏

6. כיצד הגיב אסא לפלישת צבא כוש לארצו?‏

6 יהוה בירך את יהודה בשלום במהלך עשר השנים הראשונות לשלטונו של אסא. בהמשך עלה זרח הכושי על יהודה ועמו 1,000,000 איש ו־300 מרכבות (‏דה”ב י”ג:23; י”ד:5,‏ 8, 9‏). כיצד הגיב אסא לאיום? הוא הביע את ביטחונו המלא ביהוה. ‏(קרא דברי הימים ב’. י”ד:10‏.) כמענה לתפילתו הכנה של אסא הנחיל לו אלוהים ניצחון מוחץ והשמיד את צבא כוש (‏דה”ב י”ד:11, 12‏). לעיתים, אפילו כשהמלכים לא היו נאמנים ליהוה, הוא נתן את אויביהם בידיהם למען שמו (‏מל”א כ’:13,‏ 26–30‏). אולם אסא נשען על יהוה, והוא השיב לתפילתו. יש להודות, מאוחר יותר נהג אסא בחוסר תבונה במספר מקרים. למשל, הוא ביקש את עזרתו של מלך ארם במקום לפנות ליהוה (‏מל”א ט”ו:16–22‏). בכל זאת, באופן כללי בעיני אלוהים לבו של אסא ”היה שלם עם יהוה כל ימיו”. כיצד נוכל לעשות את הטוב כדוגמת אסא? (‏מל”א ט”ו:14‏).‏

7, 8. כיצד תוכל לחקות את אסא בשירות יהוה?‏

7 כל אחד מאתנו יכול לבחון את לבו כדי לבדוק אם הוא מסור כל כולו לאלוהים. שאל את עצמך: ’האם אני נחוש לשמח את יהוה, להגן על עבודת אלוהים האמיתית ולהגן על משרתיו מפני כל השפעה משחיתה?’ תאר לעצמך כמה אומץ היה צריך אסא לאזור כדי להתייצב נגד מעכה, שהייתה ה”גבירה” בארץ! קרוב לוודאי שאינך מכיר איש שנוהג בדיוק כמוה, אך אולי קיים מצב אחר שבו תוכל לחקות את קנאותו של  אסא. לדוגמה, מה אם אחד מבני משפחתך או ידידיך הקרובים חוטא, אינו מגלה חרטה וכתוצאה מכך מנודה מהקהילה? האם תנקוט פעולה נחרצת ותחדל להתרועע עם אותו אדם? מה יניע אותך לבך לעשות?‏

8 בדומה לאסא תוכל להוכיח שלבך שלם אם תישען לגמרי על אלוהים לנוכח התנגדות, גם אם היא נראית קשה מנשוא. אולי מקניטים אותך או צוחקים עליך בבית־הספר מפני שאתה אחד מעדי־יהוה. ייתכן שעמיתים לעבודה לועגים לך על כך שאתה לוקח ימי חופשה כדי ליטול חלק בפעילויות רוחניות ועל כך שאינך נוהג לעבוד שעות נוספות. במצבים הללו התפלל לאלוהים כדוגמת אסא. הישען באומץ על יהוה ודבוק במה שאתה יודע שהוא הדבר הנכון והחכם לעשות. זכור שאלוהים חיזק את אסא וסייע לו, והוא יחזק גם אותך.‏

9. כיצד נוכל להראות שלבנו שלם בשעה שאנו מבשרים?‏

9 משרתי אלוהים אינם חושבים רק על עצמם. אסא קידם את עבודת אלוהים האמיתית. אנו פועלים כדוגמתו ומסייעים לאחרים ”לדרוש את יהוה”. אין ספק שיהוה שמח לראות אותנו משוחחים עליו עם אחרים, ועושים זאת מתוך אהבה כנה כלפיו ומפני שבאמת אכפת לנו מרווחתם הנצחית של רעינו!‏

יהושפט דרש את יהוה

10, 11. כיצד תוכל לחקות את דוגמתו של יהושפט?‏

10 בנו של אסא יהושפט הלך ”בדרך אביו אסא” (‏דה”ב כ’:31, 32‏). כיצד? בדומה לאביו, יהושפט קרא לבני העם לדרוש את יהוה. הוא עשה כן על־ידי כך שארגן מבצע הוראה בעזרת ”ספר תורת יהוה” (‏דה”ב י”ז:7–10‏). הוא אף הגיע לשטחי ממלכת ישראל הצפונית, להרי אפרים, כדי ’להשיבם אל יהוה’ (‏דה”ב י”ט:4‏). יהושפט היה מלך אשר ”דרש את יהוה בכל לבבו” (‏דה”ב כ”ב:9‏).‏

11 כולנו יכולים ליטול חלק במבצע ההוראה הגדול מטעם יהוה המתבצע בימינו. האם הצבת לך למטרה ללמד אחרים את דבר־אלוהים מדי חודש ולנסות להניע את לבם לשרת את אלוהים? תודות למאמציך השקדניים וברכת אלוהים אולי יעלה בידך לייסד תוכנית שיעורי מקרא. האם זו מטרה שאתה מתפלל לגביה? האם אתה מוכן להירתם למשימה זו אפילו על חשבון חלק מזמנך הפנוי? כפי שיהושפט הגיע לשטחי אפרים כדי לעזור לאנשים לשוב אל עבודת אלוהים האמיתית, כך נוכל לעזור למי שהפכו ללא־פעילים. בנוסף, זקני־הקהילה מבקרים מנודים בשטח הקהילה כדי להציע עזרה למי שנטשו את דרכי החטא.‏

12, 13. ‏(א) כיצד פעל יהושפט לנוכח מצב מטיל אימה? (ב) בדומה ליהושפט, מדוע עלינו להכיר במגבלותינו?‏

12 בדומה לאסא אביו, יהושפט שמר על מסירותו לאלוהים גם לנוכח איום מצד צבא אויב עצום. ‏(קרא דברי הימים ב’. כ’:2–4‏.) פחד גדול אחז ביהושפט! עם זאת, הוא ’נתן את פניו לדרוש ליהוה’. בתפילתו הוא הודה בענווה: ”אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה”. הוא גם ציין  שהוא ועמו אינם יודעים מה לעשות. הוא נשען לגמרי על יהוה באמרו: ”עליך עינינו” (‏דה”ב כ’:12‏).‏

13 כמו יהושפט לעיתים גם אנו לא יודעים מה לעשות, ואף פוחדים (‏קור”ב ד’:8, 9‏). אך זכור שיהושפט הודה בתפילה פומבית עד כמה חלשים חשו הוא ובני עמו (‏דה”ב כ’:5‏). ראשי המשפחות המספקים הדרכה רוחנית לבני ביתם יכולים לחקות את דוגמתו של יהושפט ולבקש את הדרכתו וכוחו של יהוה כדי להתמודד עם בעיותיהם. אל תתבייש להשמיע את תחינותיך בנוכחות בני משפחתך. הם יחושו בביטחונך ביהוה. אלוהים עזר ליהושפט, והוא יעזור גם לך.‏

חזקיהו עשה את הישר

14, 15. כיצד גילה חזקיהו את ביטחונו המלא באלוהים?‏

14 לפני שנודע חזקיהו כמלך אשר ’דבק ביהוה’, היה עליו, בשונה מיהושפט, להיאבק בהשפעה השלילית של אביו עובד האלילים. חזקיהו ”הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וכרת את האשרה, וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה”, פסל שהפך לימים לאליל שאליו סגדו. הוא היה מסור כל כולו ליהוה, שהרי נאמר עליו: ”וישמור מצוותיו אשר ציווה יהוה את משה” (‏מל”ב י”ח:1–6‏).‏

15 גם כאשר אשור, המעצמה העולמית השלטת דאז, פלשה ליהודה ואיימה להחריב את ירושלים, חזקיהו נשען בכל לבו על יהוה. המלך האשורי סנחריב חירף את יהוה וניסה לעורר חרדה בחזקיהו כדי שייכנע. אולם חזקיהו ביטא בתפילה את ביטחונו המלא בכוח הישועה של יהוה. ‏(קרא ישעיהו ל”ז:15–20‏.) אלוהים השיב לתפילתו בכך ששלח מלאך שהמית 185,000 אשורים (‏יש’ ל”ז:36, 37‏).‏

16, 17. כיצד תוכל לחקות את חזקיהו בשירותך את אלוהים?‏

16 לימים חלה חזקיהו ונטה למות. הוא התחנן ליהוה שיזכור כיצד הוא התהלך לפניו. ‏(קרא מלכים ב’. כ’:1–3‏.) ידוע לנו מכתבי־הקודש שאיננו חיים בתקופה שבה אנו יכולים לצפות שאלוהים ירפא אותנו באורח נס או יאריך את חיינו. אך בדומה לחזקיהו כל אחד מאתנו יכול לומר ליהוה בתפילה: ”התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם”. האם אתה מאמין שיהוה מסוגל וחפץ לתמוך בך גם בשעת חולי? (‏תהל’ מ”א:4‏).‏

17 כשאנו מהרהרים בדוגמתו של חזקיהו, אולי מתחוור לנו שעלינו להסיר מדרכנו משהו שמפריע ליחסים שלנו עם אלוהים או מסיח את דעתנו מעבודת אלוהים האמיתית. איננו רוצים לחקות אנשים מן העולם שמאלילים בני אדם באמצעות הרשתות החברתיות. כמובן, יש משיחיים שנהנים לשמור על קשר עם בני משפחה וידידים קרובים באמצעות הרשתות הללו. אך רבים בעולם מפריזים בשימוש ברשתות החברתיות ועוקבים ברשת אחרי גברים ונשים שהם אפילו אינם מכירים. רבים מקדישים זמן רב לצפייה בתמונות של האנשים הללו או לקריאת מידע עליהם. קיימת הסכנה שנהיה שקועים בדברים חסרי חשיבות. משיחי עלול להימלא גאווה מכמות האנשים שאוהבים את מה שהוא מפרסם  ואף להיעלב אם הם מפסיקים לעקוב אחריו. האם אנו יכולים לדמיין את השליח פאולוס או את עקילס ופריסקילה מעסיקים את עצמם מדי יום בפרסום תמונות או עוקבים אחרי מישהו שאינו חלק מאגודת האחים? אנו קוראים שפאולוס ’התמסר לגמרי להכרזת דבר אלוהים’. עקילס ופריסקילה ניצלו את זמנם כדי להסביר לאחרים ”ביתר דיוק את דרך אלוהים” (‏מה”ש י”ח:4, 5,‏ 26‏). אנו יכולים לשאול את עצמנו: ’האם אני נמנע מלהאליל בני אדם או מלבזבז הרבה זמן יקר על עניינים חסרי חשיבות?’ ‏(קרא אפסים ה’:15, 16‏).‏

יאשיהו שמר את מצוות יהוה

18, 19. באילו דרכים תרצה לנהוג כדוגמת יאשיהו?‏

18 המלך יאשיהו, נינו של חזקיהו, גם הקפיד לשמור את מצוות יהוה ”בכל לבבו” (‏דה”ב ל”ד:31‏). עוד בנעוריו הוא ”החל לדרוש לאלוהי דויד”, וכאשר היה בן 20 החל לטהר את יהודה מעבודת אלילים. ‏(קרא דברי הימים ב’. ל”ד:1–3‏.) יאשיהו מילא את רצון אלוהים בקנאות גדולה בהרבה מזו של מלכי יהודה רבים. אך לאחר שנמצא ספר תורת משה, שאולי היה כתב היד המקורי, והוקרא באוזני יאשיהו, המלך ראה את הצורך לעשות את רצון אלוהים במידה רבה יותר. הוא קרא לאחרים לשרת את יהוה. כתוצאה מכך, בני העם ”לא סרו מאחרי יהוה” כל ימי יאשיהו (‏דה”ב ל”ד:27,‏ 33‏).‏

19 בדומה ליאשיהו, מן הראוי שהצעירים יתחילו לדרוש את יהוה מגיל מוקדם. ייתכן שהמלך מנשה, אשר התחרט על חטאי עברו, לימד את יאשיהו על רחמי אלוהים. צעירים, נסו להתקרב למבוגרים הנאמנים במשפחתכם ובקהילה וללמוד על הדברים הטובים שיהוה עשה עבורם. כמו כן, זכרו שקריאת כתבי־הקודש נגעה בלבו של יאשיהו והניעה אותו לפעולה. קריאת דבר־אלוהים תניע אותך לנקוט צעדים שיגבירו את אושרך. היא גם תחזק את ידידותך עם אלוהים ותעורר בך את הרצון לעזור לאחרים לדרוש את אלוהים. ‏(קרא דברי הימים ב’. ל”ד:18, 19‏.) בנוסף, לימוד המקרא יסייע לך להבחין בדרכים שבהן תוכל להשתפר בשירות אלוהים. אם תבחין בתחומים טעוני שיפור, התאמץ להשתפר בכל מאודך כפי שעשה יאשיהו.‏

שרת את יהוה בלב שלם!‏

20, 21. ‏(א) מה משותף בין כל ארבעת המלכים שלמדנו עליהם? (ב) במה נדון במאמר הבא?‏

20 האם אתה מבחין בתועלת הצומחת מבחינת דוגמתם של ארבעת מלכי יהודה ששירתו את יהוה בלב שלם? הם היו קנאים בעשיית רצון אלוהים והתמסרו לגמרי לשירותו. הם לא חדלו לבצע את רצון אלוהים. הם עשו כן גם לנוכח איום מצד אויבים אימתניים. וחשוב מכול, מניעיהם בשירות יהוה היו טהורים.‏

21 כפי שנראה במאמר הבא, אותם ארבעה מלכים עשו טעויות. אולם בוחן הלבבות בחן אותם ומצא שלבם היה שלם עמו. גם אנו לא־מושלמים. אך כאשר יהוה בוחן אותנו, האם הוא מסיק שאנו משרתים אותו בלב שלם? נושא זה יידון במאמר הבא.‏