עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  מרס 2017

שם מקראי המופיע על גבי קנקן עתיק

שם מקראי המופיע על גבי קנקן עתיק

שברי קנקן חרס בן 3,000 שנה שהתגלו בשנת 2012 הציתו לאחרונה את סקרנות החוקרים. מה היה כה מיוחד בתגלית זו? לא היו אלה שברי הקנקן, אלא מה שנכתב על גביהם.‏

לאחר שבסופו של דבר עלה בידי הארכיאולוגים להרכיב מחדש את הקנקן, התאפשר להם לפענח כתובת כנענית עתיקה וזו לשונה: ”אשבעל בן בדע”. זו הפעם הראשונה שארכיאולוגים מצאו שם זה בכתובת עתיקה.‏

למעשה, במקרא מוזכר אדם נוסף ששמו היה אשבעל — היה זה אחד מבניו של שאול המלך (‏דה”א ח’:33; ט’:39‏). פרופסור יוסי גרפינקל, אשר נטל חלק בחפירות, מסביר: ”מעניין לציין כי השם אשבעל מופיע במקרא, וכעת גם בממצא הארכיאולוגי, רק בימי דוד המלך”. יש הסבורים שהיה זה שם ייחודי לתקופה ספציפית זו. פעם נוספת, פרט המוזכר במקרא אומת על־ידי ראיות ארכיאולוגיות.‏

במקום אחר במקרא נקרא אשבעל בשם איש בושת, כאשר המילה ”בעל” הוחלפה במילה ”בושת” (‏שמ”ב ב’:10‏). מדוע? ”בספר שמואל ב’ לא אהבו את השם אשבעל, המזכיר את אל הסערה הכנעני בעל”, מסבירים החוקרים, ”אבל בספר דברי הימים השתמר השם המקורי”.‏