עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  מרס 2016

צעירים — האם אתם מוכנים לטבילה?‏

צעירים — האם אתם מוכנים לטבילה?‏

‏”מי מכם שרוצה לבנות מגדל אינו יושב תחילה ומחשב את ההוצאות כדי לראות אם יש לו מספיק כסף להשלימו?” (‏לוקס י”ד:28‏).‏

שירים: 120,‏ 34

מאמר זה והמאמר הבא מופנים לצעירים השוקלים להיטבל *

1, 2. ‏(א) מה משמח כיום את משרתי אלוהים? (ב) כיצד יכולים הורים משיחיים וזקני־הקהילה לעזור לצעירים להבין את משמעות הטבילה?‏

‏”אני מכיר אותך מאז שנולדת”, אמר זקן־קהילה לכריסטופר בן ה־12, ”ואני שמח לשמוע שאתה רוצה להיטבל. אני רוצה לשאול אותך, ’למה אתה רוצה להיטבל?’” שאלתו של זקן־הקהילה הייתה במקומה. כמובן, כולנו שמחים מאוד לראות שמדי שנה נטבלים אלפי צעירים ברחבי העולם (‏קהלת י”ב:1‏). יחד עם זאת, הורים משיחיים וזקני־הקהילה רוצים לוודא שההחלטה של אותם צעירים אינה רק נובעת מרצונם האישי אלא גם מבוססת היטב.‏

 2 דבר־אלוהים מראה שההקדשה והטבילה הם צעדים המציינים את תחילתם של חיים שבמהלכם יתנסה המשיחי בברכות מאת יהוה אך גם בהתנגדות מצד השטן (‏מש’ י’:22;‏ פט”א ה’:8‏). לפיכך הורים משיחיים מקדישים את הזמן הנחוץ כדי ללמד את ילדיהם מה כרוך בלהיות אחד מתלמידי המשיח. ואם לצעירים מסוימים אין הורים משיחיים, זקני־הקהילה יעזרו להם באהבה לחשב את המחיר הנדרש ממי שרוצה להפוך למשיחי. ‏(קרא לוקס י”ד:27–30‏.) כשם שדרוש תכנון כדי להשלים בהצלחה בנייה של מבנה כלשהו, כך גם דרושה התכוננות כדי לשרת את יהוה בנאמנות ”עד הקץ” (‏מתי כ”ד:13‏). אבל מה יכולים הצעירים עצמם לעשות כדי להיות נחושים לשרת את יהוה למשך כל חייהם? הבה נראה.‏

3. ‏(א) מה אנו למדים על חשיבות הטבילה מן הדברים שאמרו ישוע ופטרוס? (‏מתי כ”ח:19, 20;‏ פט”א ג’:21‏) (ב) אילו שאלות נבחן כעת, ומדוע?‏

3 האם אתה צעיר ששוקל להיטבל? אם כן, אתה ראוי לשבח! זו זכות גדולה להיטבל כאחד מעדי־יהוה. יתר על כן, הטבילה מהווה דרישה עבור המשיחיים, והיא צעד חיוני לשם ישועה (‏מתי כ”ח:19, 20;‏ פט”א ג’:21‏). הואיל ואתה רוצה מעומק לבך לקיים את ההבטחה שתבטיח ליהוה, כדאי שתהיה מוכן לקראת הצעד החשוב הזה. לכן מן הראוי שתבחן שלוש שאלות שיעזרו לך לבדוק אם אתה מוכן לטבילה. השאלות הן: (1) האם אני מספיק בוגר כדי להחליט החלטה זו? (2) האם יש לי רצון אישי לעשות זאת? (3) האם אני מבין מה זה אומר להיות מוקדש ליהוה? הבה נבחן את השאלות הללו.‏

כשאתה מספיק בוגר

4, 5. ‏(א) מדוע הטבילה אינה מיועדת אך ורק למבוגרים? (ב) מה זה אומר לגלות בגרות משיחית?‏

4 המקרא אינו מלמד שהטבילה היא צעד המיועד אך ורק למבוגרים או למי שהגיעו לפחות לגיל שבו הם מקבלים  זכויות חוקיות מסוימות. במשלי כ’:11 נאמר: ”גם במעלליו יתנַכֶּר [יוכר] נער, אם זך ואם ישר פועלו”. גם מישהו די צעיר יכול להבין מה פירוש הדבר לעשות את הישר ולהיות מוקדש לבורא. לכן הטבילה היא צעד חשוב וראוי עבור צעיר שמגלה בגרות במידה ניכרת ושהקדיש את עצמו ליהוה (‏מש’ כ’:7‏).‏

5 מה זה אומר לגלות בגרות? בגרות אינה מסתכמת אך ורק בגדילה פיזית. המקרא אומר שאנשים בוגרים ’אימנו את כושר ההבחנה שלהם להבדיל בין טוב לרע’ (‏עב’ ה’:14‏). מכאן שאנשים בוגרים יודעים מה טוב בעיני יהוה והם נחושים מעומק לבם לדבוק בדרך זו. כתוצאה מכך הם אינם מתפתים בקלות לעשות את הרע, וגם לא צריך תמיד לדרבן אותם לעשות את הטוב. אם כן, אין זה אלא סביר לצפות שצעיר שנטבל ידבק באמות המידה של אלוהים גם כאשר הוריו או מבוגרים אחרים אינם בסביבה (השווה פיליפים ב’:12‏).‏

6, 7. ‏(א) תאר את הקשיים שניצבו בפני דניאל כשהיה בבבל. (ב) כיצד הפגין דניאל בגרות?‏

6 האם צעירים באמת יכולים להפגין בגרות כזו? חשוב על דוגמתו של הנביא דניאל. ייתכן שהיה בשנות העשרה המוקדמות לחייו כאשר נלקח מהוריו בכוח ונשלח לגלות בבבל. דניאל מצא את עצמו חי בין אנשים שיש להם תפיסה שונה לגמרי לגבי מה טוב ומה רע. יתרה מזו, דניאל נתקל בקושי נוסף: התייחסו אליו בבבל כאל אדם מיוחד. למעשה, דניאל היה אחד מכמה צעירים שנבחרו בקפידה לעמוד לפני המלך! (‏דנ’ א’:3–5,‏ 13‏) נראה שבבבל היו לו הזדמנויות שמעולם לא היו לו בארץ ישראל.‏

7 מה הייתה תגובתו של דניאל הצעיר לכל זה? האם הוקסם מן הזוהר של בבל? האם הניח לסביבתו החדשה לשנות את זהותו או לערער את אמונתו? כלל וכלל לא! המקרא אומר שבהיותו בבבל דניאל ‏’שם על לבו אשר לא יתגאל’, כלומר החליט לא להיטמא בכל דבר הקשור לפולחן כזב (‏דנ’ א’:8‏). דניאל הפגין בגרות יוצאת דופן!‏

צעיר המגלה בגרות אינו מתנהג כידיד אלוהים באולם המלכות וכידיד העולם בבית הספר (ראה סעיף 8)‏

8. מה תוכל ללמוד מדוגמתו של דניאל?‏

8 מה תוכל ללמוד מדוגמתו של דניאל? קודם כול, צעיר המגלה בגרות משקף יציבות לגבי מה שהוא מאמין. הוא אינו כמו זיקית, המחליפה צבעים בהתאם לסביבתה. הוא אינו מתנהג כידיד אלוהים באולם המלכות וכידיד העולם בבית הספר. במקום להיטלטל לכל עבר, הוא נשאר איתן גם לנוכח מבחני אמונה ‏(קרא אפסים ד’:14, 15‏).‏

9, 10. ‏(א) מדוע כדאי לצעיר לחשוב כיצד הוא פעל במבחני אמונה שפקדו אותו לאחרונה? (ב) מהי משמעות הטבילה?‏

9 כמובן, אף אחד לא מושלם; גם צעירים וגם מבוגרים עושים טעויות מפעם לפעם (‏קהלת ז’:20‏). בכל זאת, בשעה שאתה שוקל להיטבל, מן התבונה שתבחן עד לאיזו מידה אתה נחוש בלבבך לדבוק באמות המידה של יהוה. כיצד תוכל לאמוד את חוזק נחישותך? שאל את עצמך, ’איזו דבקות הוכחתי עד כה באמות המידה של אלוהים?’ חשוב כיצד פעלת במבחני אמונה שפקדו אותך לאחרונה. האם הראית שיש לך כושר ההבחנה הנחוץ כדי להבדיל בין טוב לרע? ומה אם בדומה לדניאל אתה זוכה ליחס מיוחד מצד מישהו בעולמו של השטן? האם אתה מסוגל ’להבחין  תמיד מהו רצון יהוה’ גם כאשר רצונו של אלוהים עומד בסתירה למה שאתה מתפתה לעשות? (‏אפ’ ה’:17‏).‏

10 מדוע אנו מעלים את השאלות הישירות הללו? הן נועדו לעזור לך לאמץ השקפה נכונה על נושא הטבילה. כפי שהוזכר קודם לכן, הטבילה מסמלת את העובדה שהבטחת הבטחה כבדת משקל ליהוה עצמו. אתה מבטיח לאהוב אותו ולשרת אותו לנצח בכל לבבך (‏מר’ י”ב:30‏). כל מי שנטבל צריך להיות נחוש בדעתו לקיים את הבטחתו ‏(קרא קהלת ה’:3, 4‏).‏

האם זה רצונך האישי?‏

11, 12. ‏(א) במה צריך להיות בטוח מי ששוקל להיטבל? (ב) מה יעזור לך לוודא שהשקפתך לגבי הטבילה זהה לזו של יהוה?‏

11 המקרא אומר שמשרתי יהוה, כולל הצעירים, יתנדבו בנפש חפצה לשירותו (‏תהל’ ק”י:3‏). לכן מי ששוקל להיטבל צריך להיות בטוח שזה רצונו האישי. הדבר אולי יצריך ממך לעשות חשבון נפש, במיוחד אם גדלת בָּאמת.‏

12 במשך השנים ודאי ראית רבים שנטבלו — כולל כמה מבני גילך ואולי גם אחיך ואחיותיך. אם זה מצבך, ממה עליך להיזהר? עליך להיזהר מלאמץ את הדעה שהטבילה היא מעין טקס התבגרות שכל הצעירים צריכים לעבור במוקדם או במאוחר. כיצד תוכל לוודא שהשקפתך לגבי הטבילה זהה לזו של יהוה? עצור לעיתים תכופות כדי לחשוב מדוע כל כך חשוב להיטבל. בעצם, תוכל למצוא כמה וכמה סיבות טובות במאמר הזה ובמאמר שלאחריו.‏

13. איך תוכל לדעת אם החלטתך להיטבל נובעת מתוך לבך?‏

13 יש דרכים לבדוק אם החלטתך להיטבל נובעת מתוך לבך. לדוגמה, רצונך העז לשרת את יהוה יבוא לידי ביטוי בתפילותיך. תכיפות תפילותיך ומידת הספציפיות שלהן יכולות לגלות עד כמה קרובים יחסיך עם יהוה (‏תהל’ כ”ה:4‏). דרך חשובה שבה יהוה עונה לתפילותינו היא על־ידי כך שהוא מפנה את תשומת לבנו אל דברו. לכן המאמצים שאנו משקיעים בלימוד המקרא מהווים ראיה נוספת לכך שאנו באמת רוצים להתקרב ליהוה ולשרתו מעומק לבנו (‏יהו’ א’:8‏). אם כן, שאל את עצמך: ’האם התפילות שלי ספציפיות? האם אני לומד את המקרא באופן קבוע?’ ואם משפחתך המשיחית מקיימת תוכנית רוחנית משפחתית, שאל את עצמך: ’האם אני משתתף ברצון בסידור זה?’ תשובותיך לשאלות אלו יעזרו לך לראות אם החלטתך להיטבל נובעת מרצונך האישי.‏

משמעות ההקדשה

14. הסבר מה ההבדל בין הקדשה לבין טבילה.‏

14 יש שאינם מבינים בדיוק מה ההבדל בין הקדשה לבין טבילה. לדוגמה, ישנם צעירים האומרים שהם הקדישו את עצמם ליהוה אך מוסיפים שהם עדיין אינם מוכנים לטבילה. האם זה הגיוני? ההקדשה ליהוה משמעה לומר לו שאתה תשרת אותו לנצח. וכשהאדם נטבל, הוא מראה לאחרים שהוא הקדיש את חייו ליהוה. לפיכך הטבילה מהווה ביטוי פומבי לכך שכבר הקדשת את עצמך  בפרטיות ליהוה בתפילה. לפני שתיטבל עליך לוודא שאתה מבין את משמעות ההקדשה.‏

15. מהי משמעות ההקדשה?‏

15 במילים פשוטות, כשאתה מקדיש את חייך ליהוה אתה מוותר על הבעלות על עצמך. אתה מבטיח ליהוה שתציב את עשיית רצונו מעל לכל דבר אחר בחייך. ‏(קרא מתי ט”ז:24‏.) יש להתייחס ברצינות לכל הבטחה, ועל אחת כמה וכמה להבטחה שמבטיחים ליהוה אלוהים! (‏מתי ה’:33‏) אך כיצד תוכל להראות שבאמת התכחשת לעצמך ושאתה עכשיו שייך ליהוה? (‏רומ’ י”ד:8‏).‏

16, 17. ‏(א) המחש בעזרת דוגמה מה פירוש הדבר להתכחש לעצמך. (ב) מה בעצם אומר מי שמקדיש את עצמו ליהוה?‏

16 לדוגמה, תאר לעצמך שחבר נותן לך רכב במתנה. הוא מוסר לך את המסמכים הנחוצים ואומר: ”הרכב שלך”. אבל נניח שהוא מוסיף: ”המפתחות יישארו אצלי. ואני אהיה זה שינהג ברכב, לא אתה”. מה תחשוב על ה”מתנה” הזאת? מה תחשוב על נותן המתנה?‏

17 כעת חשוב על מה שיהוה מצפה בצדק ממי שמקדיש לו את חייו, מי שאומר לו: ”אני נותן לך את חיי. אני שייך לך”. מה אם אותו אדם יתחיל לחיות חיים כפולים ואולי לנהל קשר רומנטי עם אדם לא־מאמין? מה אם הוא יסכים לעבוד בעבודה שתמנע ממנו להשתתף בשירות בכל נפשו או לנכוח בקביעות באסיפות הקהילה? האם הוא לא יהיה כמו מי ששומר אצלו את מפתחות הרכב? מי שמקדיש את עצמו ליהוה בעצם אומר: ”החיים שלי שייכים לך יותר משהם שייכים לי. אם אי פעם תהיה סתירה בין מה שאתה רוצה לבין מה שאני הייתי רוצה, רצונך שלך ינצח — וינצח תמיד”. גישה זו משקפת את חשיבתו של ישוע, שאמר בהיותו עלי אדמות: ”ירדתי מן השמיים לא כדי לעשות את רצוני כי אם את רצון שולחי” (‏יוח’ ו’:38‏).‏

18, 19. ‏(א) כיצד מה שאמרו רוז וכריסטופר מראה שהטבילה היא זכות המובילה לברכות? (ב) מה אתה חש לגבי הזכות להיטבל?‏

18 ברור אפוא שהטבילה היא צעד רציני, ועליך — ולמעשה על כל אחד — להתייחס אליה בכובד ראש. יחד עם זאת, זוהי זכות גדולה להיות אדם מוקדש וטבול. צעירים שאוהבים את יהוה ומבינים את משמעות ההקדשה אינם נמנעים מלהיטבל; הם גם אף פעם אינם מתחרטים על החלטתם. ”אני אוהבת את יהוה, ואין דבר שהיה נותן לי שמחה גדולה יותר מלשרת אותו”, אומרת נערה טבולה ששמה רוז. ”אף פעם לא הייתי בטוחה כל כך לגבי משהו בחיים שלי כמו לגבי ההחלטה שלי להיטבל”.‏

19 ומה לגבי כריסטופר, שהוזכר בתחילת המאמר? האם החלטתו להיטבל בגיל 12 התבררה כהחלטה מבוססת היטב? כריסטופר מביט לאחור על הקדשתו וטבילתו בשמחה ובתחושת הערכה. הוא התחיל לשרת כחלוץ רגיל בגיל 17 והתמנה כמשרת עוזר בגיל 18. כיום הוא משרת בבית־אל. הוא אומר: ”הטבילה הייתה ההחלטה הנכונה. חיי מלאים בעבודה מספקת למען יהוה וארגונו”. אם אתה שוקל להיטבל, כיצד תוכל להיערך לקראת צעד זה? המאמר הבא ידון בשאלה זו.‏

^ ס' 8 התוכן של מאמרים אלה מיועד לקהל קוראים בינלאומי. שים לב שהחוק המקומי מאפשר חופש ביטוי אך אוסר המרת דת של קטינים.‏