‏”זה הדרך, לכו בו” (‏יש’ ל’:21‏).‏

שירים: 32,‏ 48

1, 2. ‏(א) איזו אזהרה הצילה את חייהם של רבים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) איזו הדרכה מצילת חיים עומדת לרשות עם אלוהים?‏

‏”עצור, הסתכל, הקשב”. המילים הללו הצילו את חייהם של אינספור אנשים. לפני למעלה מ־100 שנה הוצבו שלטים גדולים שנשאו כיתוב זה במפגשי מסילות ברזל באמריקה הצפונית. מדוע? כדי שכלי רכב לא יחצו את מסילת הרכבת ברגע הלא־נכון וייפגעו על־ידי רכבת הנוסעת במהירות. הציות לאזהרה זו הציל חיים.‏

2 יהוה עושה דבר טוב יותר מאשר להציב תמרורי אזהרה. הוא כביכול עומד מול עמו ומכוון אותם לעבר חיי הנצח, הרחק מכל סכנה. יתרה מזו, הוא פועל כרועה צאן אוהב הקורא אל כבשיו כדי להנחותם ולהזהירם מנתיבים מסוכנים ‏(קרא ישעיהו ל’:20, 21‏).‏

יהוה תמיד הדריך את עמו

3. כיצד עלתה המשפחה האנושית על נתיב המוביל למוות?‏

3 לאורך ההיסטוריה סיפק יהוה הנחיות או הדרכות ספציפיות. לדוגמה, בגן עדן נתן יהוה הנחיות ברורות שנועדו  להוביל את המשפחה האנושית לחיי נצח מאושרים (‏בר’ ב’:15–17‏). אילו צייתו אדם וחוה להדרכתו, היו נחסכות מהם השלכות טרגיות — חיים מלאי כאב שהסתיימו במוות ללא כל תקווה. אך במקום לציית הקשיבה חוה לעצה שלכאורה נבעה מחיה נחותה. לאחר מכן שמע אדם בקול חוה, אישה בשר ודם. שניהם פנו עורף להדרכתו של אביהם האוהב. כתוצאה מכך עלתה המשפחה האנושית בכללותה על נתיב הרה אסון.‏

4. ‏(א) מדוע היה צורך בהנחיות נוספות אחרי המבול? (ב) כיצד חשפו הנסיבות החדשות את השקפתו של אלוהים?‏

4 בתקופתו של נוח סיפק אלוהים הדרכה שהצילה חיים. אחרי המבול נתן יהוה איסור מפורש הנוגע לשימוש בדם. מדוע היה צורך בכך? התעוררו נסיבות חדשות. יהוה התיר מאותה עת לבני האדם לאכול בשר בעלי חיים. לכן היו דרושות הנחיות חדשות: ”אך בשר בנפשו [חייו], דמו, לא תאכלו” (‏בר’ ט’:1–4‏). הנסיבות החדשות חשפו בבירור את השקפתו של אלוהים לגבי מה ששייך לו — החיים. בתור הבורא ומקור החיים שמורה לו הזכות לקבוע כללים הנוגעים לחיים. לדוגמה, הוא אסר על בני האדם ליטול את חייהם של אנשים אחרים. החיים והדם קדושים בעיני אלוהים, והוא ידרוש דין וחשבון מכל מי שמפר את חוקיו לגבי כל אחד מהם (‏בר’ ט’:5, 6‏).‏

5. מה נבחן כעת, ומדוע?‏

5 נבחן כעת מספר דוגמאות המראות איך המשיך אלוהים לספק הדרכה לאורך ההיסטוריה. סקירה זו תחזק את נחישותנו לפעול בהתאם להדרכת יהוה, שתוביל אותנו אל העולם החדש.‏

אומה חדשה, הנחיות חדשות

6. מדוע היה חיוני שעם אלוהים יציית לחוקים שנמסרו באמצעות משה, ואיזו גישה הייתה צריכה להיות לבני ישראל?‏

6 בתקופתו של משה היה צורך בהנחיות ברורות לגבי התנהגות נאותה וצורת פולחן הולמת. מדוע? שוב, חל שינוי בנסיבות. במשך למעלה ממאתיים שנה חיו צאצאי יעקב תחת שלטון המצרים בארץ שטופה בפולחן מתים, עבודת אלילים ואמונות ומנהגים אחרים שהמיטו חרפה על אלוהים. כאשר השתחרר עמו של אלוהים משלטונה הרודני של מצרים, ניעור צורך בהדרכות חדשות. משרתי אלוהים לא חיו עוד כעבדים אלא כאומה חופשית הכפופה אך ורק לתורת יהוה. מספר ספרי עיון מציינים כי שורש המילה ”תורה” משמעו ”להורות, להדריך, להנחות”. תורת משה שימשה כחומת מגן נגד השחיתות המוסרית והפולחן המתועב של העמים האחרים. כשבני ישראל שמעו בקול אלוהים, נהנתה האומה מברכתו. כשהם התעלמו ממנו, הם סבלו מהשלכות מרות ‏(קרא דברים כ”ח:1, 2,‏ 15‏).‏

7. ‏(א) הסבר מדוע סיפק יהוה הנחיות לעמו. (ב) באיזה מובן שימשה התורה כאומן עבור עם ישראל?‏

7 ההנחיות היו נחוצות מסיבה נוספת. התורה הצביעה על התפתחות חשובה באשר לרצון יהוה — ביאתו של המשיח, ישוע. התורה הבהירה לבני ישראל יותר מתמיד שהם לא־מושלמים. היא גם הדגישה להם את הצורך בכופר, קורבן מושלם שיכפר על החטא לגמרי (‏גל’ ג’:19;‏ עב’ י’:1–10‏). בנוסף לכך, התורה שימרה את שושלתו של המשיח ועזרה לעם לזהותו. אם כן, התורה שימשה כחונך  זמני, או ”אוֹמֵן”, המוביל אל המשיח (‏גל’ ג’:23, 24‏).‏

8. מדוע עלינו לנהוג על־פי העקרונות העומדים בבסיס תורת משה?‏

8 כמשיחיים, גם אנו יכולים להפיק תועלת מן ההנחיות שניתנו בתורה לעם ישראל. כיצד? אנו יכולים לעצור ולהסתכל בעקרונות העומדים בבסיס התורה. אף שאיננו כפופים לחוקים האלה, אנו יכולים לראות ברבים מהם קווים מנחים מהימנים לחיי היומיום ולעבודתנו את אלוהינו הקדוש, יהוה. הוא תיעד חוקים אלה במקרא כדי שנוכל ללמוד מהם, לנהוג על־פי העקרונות שבבסיסם ולהעריך את הסטנדרטים המוסריים הגבוהים יותר שניתנו למשיחיים. הקשב לדברי ישוע: ”שמעתם כי נאמר: ’לא תנאף’. אבל אני אומר לכם שכל המתבונן ממושכות באישה מתוך תשוקה אליה, כבר נאף עמה בלבו”. מכאן שעלינו להימנע לא רק ממעשה ניאוף אלא גם מן התשוקה לבצע אי־מוסריות מינית (‏מתי ה’:27, 28‏).‏

9. אילו נסיבות חדשות הצריכו הנחיות חדשות מאלוהים?‏

9 כאשר בא ישוע בתור המשיח ניעור צורך בהנחיות חדשות מאת אלוהים ובחשיפת פרטים נוספים לגבי מטרת יהוה. היה זה מפני ששוב התעוררו נסיבות חדשות. בשנת 33 לספירה העביר יהוה את חסדו מעם ישראל הגשמי לקהילה המשיחית.‏

הדרכות עבור אומה רוחנית חדשה

10. מדוע ניתנו חוקים חדשים לקהילה המשיחית, ובמה הם היו שונים מן החוקים שניתנו לבני ישראל?‏

10 מי שהפכו לחלק מעמו של אלוהים במאה הראשונה תחת המסגרת המשיחית קיבלו הנחיות חדשות או מורחבות באשר לעבודת אלוהים ולהתנהגות. אותם משרתי אלוהים מסורים היו כפופים לברית חדשה. תורת משה נמסרה לאומה אחת — עם ישראל הגשמי. לעומת זאת, עם ישראל הרוחני נועד להיות מורכב מאנשים בני אומות ורקעים רבים. אכן, ”אלוהים אינו נושא פנים, אלא בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה את הטוב והישר רצוי לפניו” (‏מה”ש י’:34, 35‏). תורת משה הדריכה את עם ישראל הגשמי בארץ המובטחת באמצעות חוקים שנחקקו באבן. עבור עם ישראל הרוחני, ”תורת המשיח” התבססה בעיקר על עקרונות שנכתבו על לבבות. ”תורת המשיח” נועדה לחול על המשיחיים בכל מקום ומקום ולהצמיח להם תועלת (‏גל’ ו’:2‏).‏

11. אילו שני היבטים בחייהם של המשיחיים מושפעים מ”תורת המשיח”?‏

11 עם ישראל הרוחני הפיק תועלת רבה מן ההדרכה שסיפק אלוהים באמצעות בנו. זמן קצר לפני כינון הברית החדשה נתן ישוע שתי מצוות חשובות. האחת הייתה קשורה לפעילות הבישור. השנייה התמקדה באורח חייהם של תלמידי ישוע ובאופן שבו היה עליהם לנהוג באחיהם לאמונה. הנחיות אלה ניתנו לכל המשיחיים; מכאן שהן חלות על כל עובדי אלוהים האמיתיים כיום, בין שתקוותם שמימית ובין שארצית.‏

12. מה היה חדש לגבי פעילות הבישור?‏

12 תן דעתך להכרזת הבשורה הטובה, הפעילות שהורה ישוע לתלמידיו לבצע. שיטת הבישור והיקפה היו חדשים. במאות השנים שלפני כן התקבלו הנוכרים בברכה כאשר הם באו לארץ ישראל כדי לעבוד את יהוה (‏מל”א ח’:41–43‏). היה זה לפני שנתן ישוע את המצווה שבמתי  כ”ח:19, 20‏. (קרא.) תלמידי ישוע נצטוו ‏’ללכת’ לכל העמים. בחג השבועות שנת 33 לספירה ניתנה עדות ראשונית לשינוי שיטת הפעולה של יהוה — מלאכת הבישור תהפוך לפעילות חובקת עולם. רוח קודשו אפשרה לכ־120 חברי הקהילה החדשה לדבר באורח נס בשפות שונות עם יהודים וגרים (‏מה”ש ב’:4–11‏). לאחר מכן התרחב השטח וכלל את השומרונים. ובהמשך, בשנת 36 לספירה, הוא התרחב עוד יותר וכלל את הגויים הלא־נימולים. ניתן לומר ששטח ההטפה גדל מן ה”אגם” הקטן של היהודים אל ה”אוקיינוס” של האנושות.‏

13, 14. ‏(א) מה כרוך ב’מצוותו החדשה’ של ישוע? (ב) מה אנו לומדים מהדוגמה שהציב ישוע?‏

13 נבחן כעת את האופן שבו אנו נוהגים באחינו לאמונה. ישוע הציג ”מצווה חדשה”. ‏(קרא יוחנן י”ג:34, 35‏.) מצווה זו קוראת לנו לא רק לאהוב זה את זה בהיבטים הקשורים לחיי היומיום, אלא גם להיות מוכנים למסור את נפשנו למען אחִינו. דרישה זו לא הייתה חלק מתורת משה (‏מתי כ”ב:39;‏ יוחנן א’. ג’:16‏).‏

14 ישוע הציב את הדוגמה הראשונה במעלה. הוא גילה כלפי תלמידיו אהבה המלווה בהקרבה עצמית. אהבה זו הניעה אותו לתת ברצון את חייו בעד תלמידיו. והוא ציפה מתלמידיו, כולל אותנו, להיות מוכנים לנהוג כמותו. במצבים מסוימים ייתכן שנצטרך לסבול או אפילו למות למען אחֵינו לאמונה (‏תסל”א ב’:8‏).‏

הדרכות לימינו ולעתיד

15, 16. באילו נסיבות חדשות אנו נמצאים כיום, וכיצד אלוהים מדריך אותנו?‏

15 במיוחד מאז מינויו של ”העבד הנאמן והנבון” מספק ישוע לעמו מזון רוחני בעתו (‏מתי כ”ד:45–47‏). מזון זה כולל הנחיות חיוניות לנוכח נסיבות חדשות.‏

16 אנו חיים בתקופה המכונה במקרא ”אחרית הימים”, ובקרוב מאוד תבוא צרה שלא הייתה כמוה מעולם (‏טימ”ב ג’:1;‏ מר’ י”ג:19‏). יתר על כן, השטן ושדיו הושלכו מהשמיים והוגבלו לתחום כדור הארץ, והדבר הוביל לאוי גדול ליושבי הארץ (‏ההת’ י”ב:9,‏ 12‏). כמו כן, נצטווינו לבצע פעילות הכרזה היסטורית וחסרת תקדים שבמסגרתה אנו מבשרים לאנשים רבים יותר מאי פעם ובמספר שפות גדול מתמיד!‏

17, 18. כיצד עלינו להגיב להדרכות שאנו מקבלים?‏

17 עלינו להשתמש בכלים שארגון אלוהים מספק כדי לסייע לנו בפעילות הבישור. האם אתה עושה זאת? האם אתה ערני להדרכות הניתנות באסיפותינו לגבי דרכי השימוש בכלים אלה ולגבי האופן שבו נוכל להיעזר בהם בצורה היעילה ביותר? האם אתה מתייחס להדרכות אלה כאל הדרכות מאת אלוהים?‏

18 אכן, כדי להמשיך לזכות לברכת אלוהים, עלינו לשים לב לכל ההדרכות שאנו מקבלים באמצעות הקהילה המשיחית. רק כך נוכל להמשיך לזכות לברכותיו של אלוהים. אם נגלה כיום רוח של צייתנות, זה יעזור לנו להישמע להנחיות במהלך ’הצרה הגדולה’, שתוביל להשמדת כל הסדר המרושע של השטן (‏מתי כ”ד:21‏). לאחר מכן נצטרך הנחיות חדשות לגבי החיים בעולם חדש שיהיה נקי לגמרי מכל השפעה שטנית.‏

בגן העדן הארצי ייפתחו מגילות אשר יספקו לנו הדרכות לגבי החיים בעולם החדש (ראה סעיפים 19, 20)‏

19, 20. אילו מגילות ייפתחו, ומה יקרה בעקבות זאת?‏

 19 הדרכות חדשות היו נחוצות לעם ישראל תחת הנהגת משה ומאוחר יותר לקהילה המשיחית תחת ”תורת המשיח”. בדומה לכך, המקרא מציין שבעתיד ייפתחו מגילות אשר יספקו לנו הדרכות לגבי החיים בעולם החדש. ‏(קרא ההתגלות כ’:12‏.) קרוב לוודאי שהמגילות הללו יפרטו את דרישותיו של יהוה מבני האדם באותה עת. כל בני האדם, לרבות המוקמים לתחייה, ילמדו אותן וכך יוכלו לדעת מהו רצון אלוהים לגביהם. מגילות אלה ודאי יעזרו לנו להבין יותר לעומק את אורח חשיבתו של יהוה. תושבי גן העדן הארצי יחיו על־פי הבנה הולכת וגוברת של דבר־אלוהים שנכתב בהשראה ועל־פי מה שייחשף במגילות החדשות. כתוצאה מכך הם ללא ספק ינהגו בזולת באהבה, בכבוד ובהתחשבות (‏יש’ כ”ו:9‏). תאר לעצמך איזו תוכנית חינוכית נרחבת תתקיים בהכוונת המלך, ישוע המשיח!‏

20 מי שיגיבו בחיוב ל”כתוב במגילות” יזכו לחיי נצח. שמותיהם של אלה שיישארו נאמנים לאלוהים במהלך המבחן הסופי ייכתבו לצמיתות על־ידי יהוה ב”מגילת החיים”. אנו יכולים להיות ביניהם! לכן אם נעצור כדי לבחון את דבר־אלוהים, נסתכל בכתוב כדי להבין את משמעותו לגבינו ונקשיב על־ידי כך שנציית להדרכת אלוהים כיום, נוכל להינצל מהצרה הגדולה וניהנה ללמוד לנצח על בוראנו החכם מכול והאוהב, יהוה (‏קהלת ג’:11;‏ רומ’ י”א:33‏).‏