עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית מרס 2016

הוצאה זו מכילה את המאמרים הלימודיים מ־2 עד 29 במאי 2016.‏

צעירים — האם אתם מוכנים לטבילה?‏

שלוש שאלות יוכלו לעזור לך לקבל החלטה.‏

צעירים — כיצד תוכלו להתכונן לקראת הטבילה?‏

מה אם אינך בטוח שאתה מוכן? או מה אם אתה רוצה להיטבל אבל הוריך סבורים שעליך לחכות?‏

כיצד תוכל לתרום לחיזוק אחדותנו המשיחית?‏

חזון המופיע בפרק ט’ בספר ההתגלות מבליט את חשיבות אחדותנו.‏

יהוה מדריך את עמו בדרך החיים

כיצד נוכל להראות שאנו חפצים בהדרכת יהוה?‏

התוכל לעזור בקהילה שלך?‏

התוכל לגלות רוח של שליחות בקהילה המקומית שלך?‏

חקה את גישתם של הנביאים

דוגמתם של יחזקאל, ירמיהו והושע יכולה לעזור לנו כשאנו עייפים, חשים רפיון ידיים או מקבלים משימה קשה.‏

שאלות של קוראים

מתי היה עמו של אלוהים שבוי בידי בבל הגדולה? האם השטן ממש לקח באופן פיזי את ישוע אל המקדש כאשר ניסה אותו?‏