עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מאמר לימודי 19

אהבה וצדק לנוכח רשעה

אהבה וצדק לנוכח רשעה

‏”לא אל חפץ רֶשע אתה; לא יגורך רע” (‏תהל’ ה’:5‏).‏

שיר 54 עלינו לפתח אמונה אמיתית

סקירה מקדימה *

1–3. ‏(א) על־פי הכתוב בתהלים ה’:5–7‏, מה חש יהוה באשר לרשעה? (ב) מדוע אנו יכולים לומר שהתעללות בילדים מנוגדת ל”תורת המשיח”?‏

יהוה אלוהים מתעב רשעה על כל צורותיה. ‏(קרא תהלים ה’:5–7‏.) עד כמה הוא ודאי שונא התעללות מינית בילדים — פשע מתועב ומרושע במיוחד! כעדיו של יהוה אנו מחקים אותו ומתעבים התעללות בילדים. איננו מגלים כלפיה סובלנות בקהילה המשיחית (‏רומ’ י”ב:9;‏ עב’ י”ב:15, 16‏).‏

2 כל מעשה של התעללות בילדים מנוגד לחלוטין ל”תורת המשיח” (‏גל’ ו’:2‏). מדוע? כפי שלמדנו במאמר הקודם, תורת המשיח — כלומר, כל מה שלימד ישוע הן במילים והן בדוגמתו האישית — מבוססת על אהבה ומקדמת צדק. הואיל והמשיחיים האמיתיים חיים על־פי תורה זו, הם נוהגים בילדים בדרך שתגרום להם לחוש בטוחים ואהובים באמת. התעללות בילדים היא מעשה אנוכי ופסול הגורם לילד לחוש שהוא אינו מוגן ואינו אהוב.‏

3 למרבה הצער התעללות מינית בילדים היא מגיפה כלל־עולמית, וגם המשיחיים האמיתיים מושפעים ממנה. מדוע? כיום יש הרבה ”אנשים רעים ומתחזים”, וכמה מהם עלולים לנסות להצטרף לקהילה (‏טימ”ב ג’:13‏). בנוסף, היו שהתיימרו להיות חלק מהקהילה, אך נכנעו לתשוקות בשר מעוותות וניצלו ילדים מבחינה מינית. הבה נבחן מדוע התעללות בילדים היא חטא כה חמור. לאחר מכן נראה  כיצד זקני־הקהילה מטפלים במקרים של חטאים חמורים, לרבות התעללות בילדים, וכיצד יכולים ההורים להגן על ילדיהם.‏ *

חטא חמור

4, 5. מדוע התעללות בילדים היא חטא נגד הקורבן?‏

4 להתעללות בילדים יש השלכות לטווח ארוך. היא מזיקה הן לקורבנות והן למי שאוהבים אותם — בני משפחתם ואחיהם ואחיותיהם לאמונה. התעללות בילדים היא אכן חטא חמור.‏

5 חטא נגד הקורבן.‏ * זה חטא להסב כאב וסבל לאחרים. וכפי שנראה במאמר הבא, זה בדיוק מה שאדם המתעלל בילד עושה — הוא פוגע בו בדרכים הרסניות. הוא בוגד באמונו של הילד וגוזל ממנו את ביטחונו. יש להגן על ילדים מפני מעשה מרושע זה. כמו כן, מי שנפלו קורבן להתעללות זקוקים לנחמה ולעזרה (‏תסל”א ה’:14‏).

6, 7. מדוע התעללות בילדים היא חטא נגד הקהילה ונגד רשויות השלטון?‏

6 חטא נגד הקהילה. כאשר אדם שהוא חלק מהקהילה אשם בהתעללות בילד, הוא ממיט חרפה על הקהילה (‏מתי ה’:16;‏ פט”א ב’:12‏). עד כמה לא־הוגן זה כלפי מיליוני משיחיים נאמנים ’הנאבקים בעוז למען האמונה’ (‏יהד’ 3‏). אנו מוקיעים מקרבנו את מי שמבצעים מעשים מרושעים בלי להתחרט וממיטים חרפה על שמה הטוב של הקהילה.‏

7 חטא נגד רשויות השלטון. המשיחיים צריכים ’להיכנע לסמכויות הנעלות’ (‏רומ’ י”ג:1‏). אנו מוכיחים את כניעתנו בכך שאנו מגלים את הכבוד הראוי לחוקי המדינה. אם מישהו בקהילה אשם בעבירה פלילית, כמו התעללות בילד, הוא חוטא למעשה נגד רשויות השלטון. (השווה מעשי השליחים כ”ה:8‏.) אין בידי זקני־הקהילה הסמכות לאכוף את חוקי המדינה. עם זאת, הם אינם מגוננים על אף אדם המתעלל בילד מפני ההשלכות החוקיות של חטאו (‏רומ’ י”ג:4‏). החוטא קוצר את מה שזרע (‏גל’ ו’:7‏).‏

8. מה חש יהוה באשר לחטאים נגד בני אדם?‏

8 מעל לכול, חטא נגד אלוהים ‏(‏תהל’ נ”א:6‏). כאשר אדם חוטא נגד אדם אחר, הוא חוטא גם נגד יהוה. חשוב על דוגמה מהתורה שנתן אלוהים לעם ישראל. התורה ציינה שאדם שגנב מרעהו או הונה אותו ’מעל ביהוה’ (‏וי’ ה’:21–23‏). אין ספק שכאשר אדם שהוא חלק מהקהילה מתעלל בילד, ובכך גוזל ממנו את ביטחונו, הוא מפר את נאמנותו לאלוהים. המתעלל ממיט חרפה רבה על שם יהוה. מסיבה זו, יש להכיר בכך שהתעללות היא חטא מתועב נגד אלוהים, ולגנותה מכול וכול.‏

9. איזה מידע המבוסס על המקרא מספק ארגון יהוה לאורך השנים, ומדוע?

9 לאורך השנים סיפק ארגון יהוה שפע של מידע המבוסס על המקרא בנושא התעללות בילדים. לדוגמה, מאמרים  בהוצאות המצפה ועורו! בחנו מה יכול לסייע למי שנפלו קורבן להתעללות מינית להתמודד עם צלקות נפשיות, כיצד אחרים יכולים לעזור להם ולעודד אותם, וכיצד יכולים הורים להגן על ילדיהם. זקני־הקהילה קיבלו הכשרה מפורטת המבוססת על המקרא באשר לטיפול בחטאים של התעללות בילדים. הארגון ממשיך לספק הנחיות מעודכנות באשר לאופן שבו על הקהילות לטפל במקרים של התעללות בילדים. מדוע? כדי לוודא שהדרך שבה אנו מטפלים בעניין עולה בקנה אחד עם תורת המשיח.‏

טיפול במקרים של חטאים חמורים

10–12. ‏(א) מה צריכים הזקנים לזכור כאשר הם מטפלים בכל עניין הנוגע לחטאים חמורים, ולאילו דברים הם צריכים לדאוג? (ב) בהתאם לכתוב ביעקב ה’:14, 15‏, מה מתאמצים הזקנים לעשות?‏

10 כאשר זקני־הקהילה מטפלים בכל עניין הנוגע לחטאים חמורים, הם זוכרים שתורת המשיח דורשת מהם לנהוג בצאן באהבה ולעשות את מה שטוב וצודק בעיני אלוהים. לכן, כאשר הם מקבלים דיווח על חטא חמור, עליהם לדאוג למספר דברים. דאגתם העיקרית של זקני־הקהילה היא שמירה על קדושת שם אלוהים (‏וי’ כ”ב:31, 32;‏ מתי ו’:9‏). כמו כן, דאגתם נתונה לרווחתם הרוחנית של אחיהם ואחיותיהם בקהילה והם רוצים לעזור לכל קורבן של מעשה פסול.‏

11 בנוסף, אם החוטא הוא חלק מהקהילה, על זקני־הקהילה לנסות לשקם אותו, אם הדבר אפשרי. ‏(קרא יעקב ה’:14, 15‏.) משיחי הנכנע לתשוקות פסולות ומבצע חטא חמור למעשה חולה מבחינה רוחנית. משמע הדבר שכבר אין לו יחסים בריאים עם יהוה.‏ * במובן מסוים, הזקנים משמשים כרופאים רוחניים. הם עושים כל מאמץ כדי ’לרפא את החולה’, במקרה הזה את החוטא (‏יעקב ה’:14, 15‏). התיקון שייתנו לו על בסיס המקרא יכול לסייע לו לשקם את יחסיו עם אלוהים, אך הדבר אפשרי רק אם הוא מתחרט בכנות (‏מה”ש ג’:19;‏ קור”ב ב’:5–10‏).‏

12 ברור אפוא שלזקני־הקהילה יש אחריות כבדת משקל. הם דואגים מאוד לצאן שהפקיד בידם אלוהים (‏פט”א ה’:1–3‏). הם רוצים שאחיהם ואחיותיהם יחושו מוגנים בקהילה. מסיבה זו, כאשר הם מקבלים דיווח על חטא חמור, לרבות התעללות בילדים, הם פועלים ללא דיחוי. שים לב לשאלות המופיעות בתחילת  סעיפים 13,‏  15  ו־17‏.‏

13, 14. האם הזקנים פועלים על־פי חוקי המדינה באשר לדיווח על טענה בדבר התעללות בילדים? הסבר.‏

 13 האם הזקנים פועלים על־פי חוקי המדינה באשר לדיווח לרשויות על טענה בדבר התעללות בילדים? כן. במקומות שבהם קיימים חוקים אלה, פועלים הזקנים על־פי חוקי המדינה באשר לדיווח על טענות בדבר התעללות (‏רומ’ י”ג:1‏). חוקים אלה אינם מתנגשים עם חוקי אלוהים (‏מה”ש ה’:28, 29‏). לכן כאשר טענה כזו מובאת לידיעת הזקנים, הם פונים למשרד הסניף מייד כדי לדעת כיצד יוכלו לפעול על־פי החוקים הנוגעים לדיווח המקרים הללו.‏

 14 הזקנים מבהירים לקורבנות ולהוריהם, וכן לאחרים המודעים לעניין, שהם רשאים לדווח לרשויות על הטענה בדבר ההתעללות. אולם מה אם הדיווח נוגע לאדם שהוא חלק מהקהילה והעניין נודע באזור? האם המשיחי שדיווח על המקרה צריך להרגיש שהוא המיט חרפה על שם אלוהים? לא. המתעלל הוא שממיט חרפה על שם אלוהים.‏

15, 16. ‏(א) בהתאם לכתוב בטימותיאוס א’. ה’:19‏, מדוע נדרשת עדותם של לפחות שני עדים לפני שהזקנים נוקטים צעד שיפוטי? (ב) מה עושים הזקנים כאשר נודע להם שמישהו בקהילה מואשם בהתעללות בילדים?‏

 15 במסגרת הקהילה, מדוע נדרשת עדותם של לפחות שני עדים לפני שהזקנים נוקטים צעד שיפוטי? דרישה זו היא חלק מאמות המידה הגבוהות של המקרא באשר לצדק. כאשר אין הודאה באשמה, נדרשים שני עדים כדי לבסס את ההאשמה וכדי שהזקנים יוכלו לנקוט צעד שיפוטי. (‏דב’ י”ט:15;‏ מתי י”ח:16‏; קרא טימותיאוס א’. ה’:19‏.) האם זה אומר שנדרשת עדותם של שני עדים כדי שניתן יהיה לדווח לרשויות על טענה בדבר התעללות? לא. דרישה זו אינה חלה על דיווחם של הזקנים או של אחרים על טענות בדבר פשע.‏

16 כאשר נודע לזקנים שמישהו בקהילה מואשם בהתעללות בילד, הם פועלים על־פי כל חוק במדינה הנוגע לדיווח על המקרה, ולאחר מכן מנהלים חקירה מקראית. אם הוא אינו מודה באשמה, הזקנים בוחנים את עדותם של העדים. ועדה שיפוטית מורכבת אם לפחות שני אנשים — המאשים ואדם אחר היכול לאשש מקרה זה או מקרים אחרים שבהם הנאשם התעלל בילדים — מבססים את ההאשמה.‏ * היעדר עד שני אין משמעו שהמאשים אינו דובר אמת. גם אם אין בנמצא שני עדים שיבססו את ההאשמה, הזקנים מכירים באפשרות שבוצע חטא חמור שפגע עמוקות באחרים. הזקנים מספקים תמיכה מתמשכת לכל אדם שנפגע. בנוסף, הם ממשיכים לגלות ערנות בכל הנוגע למי שהואשם בהתעללות, וזאת כדי להגן על הקהילה מפני כל סכנה אפשרית (‏מה”ש כ’:28‏).‏

17, 18. הסבר את תפקיד הוועדה השיפוטית.‏

 17 מה תפקידה של הוועדה השיפוטית? המונח ”שיפוטי” אין משמעו שהזקנים פוסקים או קובעים אם המתעלל ראוי להיענש על־ידי הרשויות בשל הפרת חוק. זקני־הקהילה אינם מתערבים באכיפת החוק; הם מותירים עניינים פליליים בידי רשויות השלטון (‏רומ’ י”ג:2–4;‏ טיט’ ג’:1‏). הזקנים שופטים, או קובעים, אם האדם יכול להמשיך להיות חלק מהקהילה.‏

18 כאשר זקני־קהילה משרתים בוועדה שיפוטית, תפקידם הוא רוחני, או דתי. הם נעזרים בכתבי־הקודש כדי לקבוע אם המתעלל מתחרט או לא. אם אין הוא מגלה חרטה, הוא מנודה ונמסרת על כך הודעה לקהילה (‏קור”א ה’:11–13‏). אם הוא מתחרט, הוא יוכל להישאר בקהילה. אולם הזקנים יודיעו לו שייתכן שהוא לעולם לא יהיה כשיר לקבל כל זכות קהילתית או כל תפקיד אחריות בקהילה. מתוך דאגה לרווחתם של הילדים, אפשר שהזקנים  יזהירו באופן פרטי את הורי הקטינים בקהילה שעליהם לעקוב אחר מגעי ילדיהם עם אותו אדם. בשעה שהזקנים נוקטים אמצעים אלה, הם מקפידים לשמור על פרטיותם של הקורבנות.‏

כיצד תוכלו להגן על ילדיכם

הורים מגינים על ילדיהם מפני התעללות מינית בכך שהם חולקים עימם מידע מתאים על מין. כדי לעשות כן הם נעזרים במידע שמספק ארגון אלוהים (ראה סעיפים 19–22)‏

19–22. מה יכולים ההורים לעשות כדי להגן על ילדיהם? (ראה תמונה בעמוד השער.)‏

19 מי נושאים באחריות להגן על הילדים פן ייגרם להם נזק? ההורים.‏ * ילדיכם הם פיקדון קדוש, ”נחלת יהוה” (‏תהל’ קכ”ז:3‏). זו האחריות שלכם לשמור על פיקדון זה. מה תוכלו לעשות על מנת להגן על ילדיכם מפני התעללות?‏

20 ראשית, למד על נושא ההתעללות. למד על סוג האנשים המתעללים בילדים ועל השיטות שבהן הם נוקטים כדי להערים עליהם. היה ער לסכנות אפשריות (‏מש’ כ”ב:3; כ”ד:3‏). זכור שברוב המקרים המתעלל הוא אדם שהילד כבר מכיר ובוטח בו.‏

21 שנית, שמור על תקשורת טובה עם ילדיך ‏(‏דב’ ו’:6, 7‏). לשם כך עליך להיות מאזין טוב (‏יעקב א’:19‏). זכור שבמקרים רבים ילדים מהססים לדווח על ההתעללות. ייתכן שהם פוחדים שלא יאמינו להם, או אולי המתעלל איים עליהם שישמרו את מקרה ההתעללות בסוד. אם אתה חש שמשהו אינו כשורה, נסה לדלות מהם מידע בעדינות באמצעות שאלות והקשב בסבלנות לתשובותיהם.‏

22 שלישית, למד את ילדיך. חלוק עימם מידע המתאים לגילם בנושא המין. למד אותם מה לומר ומה לעשות במקרה שמישהו ינסה לגעת בהם בצורה לא־הולמת. השתמש במידע שמספק ארגון אלוהים באשר לאופן שבו תוכל להגן על ילדיך (ראה התיבה ”‏ למד את עצמך ואת ילדיך‏”).‏

23. מהי השקפתנו על התעללות מינית בילדים, ועל איזו שאלה ישיב המאמר הבא?‏

23 כעדי־יהוה אנו רואים בהתעללות מינית בילדים חטא חמור ומעשה מרושע. קהילותינו פועלות על־פי תורת המשיח ואינן מגינות על המתעללים מפני השלכות חטאיהם. אולם מה נוכל לעשות כדי לסייע למי שנפלו קורבן להתעללות? המאמר הבא ישיב על שאלה זו.‏

שיר 42 ’עזור לחלשים’‏

^ ס' 5 מאמר זה יבחן כיצד ניתן להגן על ילדים מפני התעללות מינית. נלמד כיצד זקני־הקהילה פועלים לטובת הקהילה, וכיצד יכולים ההורים להגן על ילדיהם.‏

^ ס' 3 ביאור מונחים: התעללות מינית בילדים מתרחשת כאשר מבוגר מנצל ילד לסיפוק תשוקותיו המיניות. היא עשויה לכלול יחסי מין; מין אוראלי או אנאלי; ליטוף איברי המין, השדיים או הישבן; או מעשים מתועבים אחרים. אף־על־פי שמרבית הקורבנות הם ילדות, ילדים רבים נופלים גם הם קורבן להתעללות מינית. אף שרוב המתעללים הם גברים, יש גם נשים המתעללות בילדים.‏

^ ס' 5 ביאור מונחים: במאמר זה ובמאמר שאחריו, המילה ‏”קורבן” מתייחסת למי שהתעללו בו מינית בילדותו. אנו משתמשים במונח זה כדי להבהיר שהילד נפגע ונוצל, ושהוא חף מפשע.‏

^ ס' 11 חולי רוחני אינו מצדיק חטא חמור. החוטא אחראי לגמרי לבחירותיו ולמעשיו הפסולים, ועליו לתת את הדין ליהוה (‏רומ’ י”ד:12‏).‏

^ ס' 16 ילד לעולם אינו נדרש להתעמת עם המואשם בהתעללות. הורה או אדם אחר שהילד סומך עליו יכולים לדווח לזקנים על הטענה מבלי לחשוף את הילד לפגיעה רגשית נוספת.‏

^ ס' 19 הנאמר באשר לאחריות ההורים חל גם על אפוטרופסים חוקיים הנושאים באחריות הורית על קטינים.‏