עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  ינואר 2017

הוקר את מתת הבחירה החופשית

הוקר את מתת הבחירה החופשית

‏”במקום שבו נמצאת רוח יהוה ישנה חירות” (‏קור”ב ג’:17‏).‏

שירים: 62,‏ 65

1, 2. ‏(א) אילו השקפות שונות יש לאנשים לגבי הבחירה החופשית? (ב) מה מלמד אותנו המקרא באשר לבחירה החופשית, ובאילו שאלות נדון?‏

אישה שהייתה צריכה לקבל החלטה אישית אמרה לאחד מידידיה: ”אל תבקש ממני לחשוב; פשוט תגיד לי מה לעשות. ככה קל יותר”. האישה העדיפה שיאמרו לה מה לעשות במקום להשתמש במתנה היקרה שהעניק לה בוראה, מתת הבחירה החופשית. מה לגביך? האם אתה אוהב לקבל החלטות אישיות או מעדיף שאחרים יחליטו במקומך? מהי השקפתך בנושא הבחירה החופשית?‏

2 זה מאות שנים שאנשים מתחבטים בנושא. יש הטוענים שאין לנו בחירה חופשית ומאמינים שאלוהים הכתיב מראש את כל צעדינו. אחרים סבורים שבחירה חופשית אמיתית מחייבת חירות מוחלטת. אולם כדי להבין את הנושא נכונה, עלינו לפנות למקרא, דברו של אלוהים. המקרא מספר שאלוהים חנן אותנו בבחירה חופשית, כלומר ביכולת ובחירות לקבל החלטות לפי שיקול דעתנו. ‏(קרא יהושע כ”ד:15‏.) המקרא גם משיב על שאלות כגון: כיצד עלינו לממש את הבחירה החופשית שלנו? האם חירותנו מוגבלת? כיצד נוכל להשתמש בבחירה החופשית שלנו כדי להראות עד כמה אנו אוהבים את יהוה? כיצד נוכל לכבד את החלטותיהם של אחרים?‏

 מה אנו למדים מיהוה ומישוע?‏

3. איזה מופת מציב יהוה במימוש חירותו?‏

3 יהוה לבדו מחזיק בחירות מוחלטת. אולם הוא מממש אותה בצורה ראויה לחיקוי. לדוגמה, הוא בחר בבני ישראל להיות לו ל”עם סגולה” הנושא את שמו (‏דב’ ז’:6–8‏). לא הייתה זו בחירה אקראית. יהוה היה נאמן להבטחה שהבטיח לאברהם ידידו מאות שנים קודם לכן (‏בר’ כ”ב:15–18‏). כמו כן, יהוה תמיד מממש את חירותו בהתאם לאהבתו וצדקתו. הדבר ניכר באופן שבו הוא הטיל מוסר על בני ישראל. הם שוב ושוב נטשו את עבודת אלוהים האמיתית, אך כשהתחרטו מעומק לבם, יהוה בחר לנהוג בהם באהבה וברחמים. הוא אמר: ”ארפא משובתם [את אי־נאמנותם]. אוהבם נדבה [מרצוני]” (‏הוש’ י”ד:5‏). יהוה משתמש בחירותו לתועלתם של אחרים. איזו דוגמה מצוינת הוא מציב לנו!‏

4, 5. ‏(א) מיהו היצור התבוני הראשון שאלוהים העניק לו את מתת הבחירה החופשית, וכיצד הוא השתמש בה? (ב) איזו שאלה על כל אחד מאתנו לשאול את עצמו?‏

4 כאשר החל יהוה במלאכת הבריאה, הוא החליט ברוב אהבתו להעניק חירות לברואיו התבוניים. הראשון שקיבל מתנה זו היה בנו בכורו, ”צלמו של האלוהים הבלתי נראה” (‏קול’ א’:15‏). גם לפני בואו לכדור הארץ בחר ישוע לשמור אמונים לאביו ולא לחבור למרד השטן. בהמשך, בהיותו עלי אדמות, הוא בחר לדחות את פיתויי השטן, האויב הגדול (‏מתי ד’:10‏). בתפילה עזה שנשא בלילה שלפני מותו הוא שוב ביטא את נחישותו לעשות את רצון אלוהים. הוא אמר: ”אבי, אם תרצה, העבר נא ממני את הכוס הזאת. אך שייעשה רצונך ולא רצוני” (‏לוקס כ”ב:42‏). מן התבונה שנחקה את דוגמתו של ישוע ונשתמש בבחירה החופשית שלנו כדי להסב כבוד ליהוה ולעשות את רצונו. האם זה באמת אפשרי?‏

5 כן, אנו יכולים לחקות את דוגמתו של ישוע, מפני שגם אנו נבראנו בצלמו ובדמותו של אלוהים (‏בר’ א’:26‏). אולם יש לנו מגבלות. בשונה מיהוה, חירותנו אינה מוחלטת. דבר־אלוהים מסביר שחירותנו מוגבלת ושעלינו להכיר בגבולות שקבע יהוה בצדק. למשל, על הנשים להיכנע לבעליהן, ועל הילדים להיכנע להוריהם (‏אפ’ ה’:22; ו’:1‏). כיצד המגבלות הללו נוגעות למימוש הבחירה החופשית שלנו? התשובה לשאלה חשובה, שכן עתידנו הנצחי מונח על הכף.‏

שימוש ראוי ושימוש פסול בבחירה החופשית

6. הסבר בעזרת דוגמה מדוע ראוי שחירותנו תהיה מוגבלת.‏

6 האם חירות יחסית היא חירות אמיתית? כן. המגבלות המוטלות על חירותנו יכולות להגן עלינו. למשל, נניח שאנו מחליטים לנסוע לעיר רחוקה. האם היינו מרגישים בטוחים אילו לא היו בכבישים המהירים חוקי תנועה, וכל אדם היה חופשי לבחור באיזו מהירות לנהוג ובאיזה צד של הכביש לנסוע? אין ספק שלא. המגבלות הכרחיות כדי שכולם יוכלו ליהנות מחירות אמיתית. כעת נדון במספר דוגמאות מקראיות הממחישות עד כמה חכם להשתמש בבחירה החופשית שלנו במסגרת הגבולות שקבע יהוה.‏

7. ‏(א) כיצד הבדילה מתת הבחירה החופשית את אדם הראשון מבעלי החיים? (ב) ספר על דרך אחת שבה השתמש אדם הראשון במתת הבחירה החופשית.‏

7 כאשר ברא אלוהים את אדם הראשון,  הוא העניק לו את אותה מתנה שהעניק ליצורים התבוניים בשמיים — מתת הבחירה החופשית. היא הבדילה את האדם מבעלי החיים, הפועלים על־פי אינסטינקטים. חשוֹב למשל כיצד השתמש אדם הראשון בבחירה החופשית בצורה ראויה. בעלי החיים נבראו לפניו. אולם יהוה שמר לאדם את הזכות להעניק להם שמות. אלוהים הביא את בעלי החיים ’אל האדם לראות איך יקרא להם’. לאחר שהתבונן אדם בכל חיה וחיה והעניק לה שם מתאים, יהוה לא שינה את החלטותיו. אדרבה, ”כל אשר יקרא לו האדם... הוא שמו” (‏בר’ ב’:19‏).‏

8. כיצד אדם הראשון ניצל לרעה את הבחירה החופשית שלו, ומה הייתה התוצאה?‏

8 אלוהים הטיל על אדם הראשון את התפקיד לטפח את גן העדן ולשמור עליו, אך למרבה הצער אדם לא הסתפק בכך. הוא לא היה שבע רצון מחופש הפעולה הנרחב שהעניק לו אלוהים במסגרת המשימה: ”פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומשת על הארץ” (‏בר’ א’:28‏). הוא בחר לחרוג מהגבולות שהציב לו אלוהים ואכל את הפרי האסור. היה זה שימוש פסול וחמור במתת הבחירה החופשית, מה שהביא על צאצאי אדם אלפי שנות סבל וכאב (‏רומ’ ה’:12‏). אם נזכור את השלכות החלטתו של אדם הראשון, נרצה להשתמש בבחירתנו החופשית בצורה אחראית ובמסגרת הגבולות שהגדיר יהוה.‏

9. איזו בחירה הציב יהוה בפני עמו, ומה הייתה החלטתם?‏

9 צאצאי אדם וחוה ירשו חוסר שלמות ומוות מהוריהם הממרים. אולם לא נשללה מהם מתת הבחירה החופשית. מגעיו של אלוהים עם בני ישראל מהווים ראיה לכך. ביד משרתו משה העניק להם יהוה את האפשרות להיות לו לעם סגולה (‏שמ’ י”ט:3–6‏). מה הייתה תגובתם? הם בחרו מרצונם החופשי לקבל על עצמם את התנאים שקבע אלוהים כדי שהם יהפכו לעם לשמו והכריזו פה אחד: ”כל אשר דיבר יהוה נעשה” (‏שמ’ י”ט:8‏). למרבה הצער, לימים ניצל עם ישראל לרעה את חופש הבחירה והפר את הבטחתו. הבה נפיק לקחים מדוגמתם השלילית ונמשיך לדבוק ביהוה ולעמוד בדרישותיו הצודקות כביטוי להערכתנו על מתת הבחירה החופשית (‏קור”א י’:11‏).‏

10. אילו דוגמאות מוכיחות שאנשים לא־מושלמים יכולים להשתמש בבחירה החופשית שלהם לתהילת אלוהים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

10 בפרק י”א באיגרת אל העברים מוזכרים שמותיהם של 16 משרתי אלוהים שבחרו להשתמש במתת הבחירה החופשית במסגרת הגבולות שהציב יהוה. כתוצאה מכך, הם קצרו שפע ברכות וזכו לתקווה ודאית לעתיד. לדוגמה, נוח גילה אמונה חזקה ובחר לציית להנחיותיו של אלוהים ולבנות תיבה להצלת בני ביתו והדורות הבאים (‏עב’ י”א:7‏). אברהם ושרה נשמעו ברצון להדרכת אלוהים והלכו אל הארץ שהבטיח לתת להם. גם לאחר שיצאו למסע הארוך, עדיין הייתה להם ה”הזדמנות לשוב” אל אוּר המשגשגת. אבל הם מיקדו את עיני אמונתם ”בדברים שהובטחו” ושאפו ”למקום טוב יותר” (‏עב’ י”א:8,‏ 13,‏ 15, 16‏). משה פנה עורף לאוצרות מצרים ”ובחר להתענות עִם עַם אלוהים במקום ליהנות מתענוגות החטא הזמניים” (‏עב’ י”א:24–26‏). מי ייתן ונוקיר את מתת הבחירה החופשית ונשתמש בה לעשיית רצון אלוהים, כדוגמת הנאמנים מימי קדם.‏

11. ‏(א) מהי אחת הברכות הגדולות ביותר הנלוות לבחירה החופשית? (ב) מה מניע אותך לנצל לטובה את הבחירה החופשית שלך?‏

 11 אולי קל יותר כשמישהו אחר מקבל החלטות עבורנו, אך הדבר גוזל מאתנו את אחת הברכות הגדולות ביותר הנובעות ממתת הבחירה החופשית. ברכה זו מתוארת בדברים ל’:19, 20 ‏(קרא.) פסוק 19 מציג את הבחירה שהציב אלוהים בפני בני ישראל. בפסוק 20 אנו קוראים שיהוה העניק להם הזדמנות מיוחדת להראות לו מה טמון בלבם. גם אנו יכולים לבחור לעבוד את יהוה. המניע החזק ביותר לממש את מתת הבחירה החופשית שלנו הוא להסב כבוד ליהוה ולהראות לו את עומק אהבתנו כלפיו!‏

אל תנצל לרעה את מתת הבחירה החופשית

12. כיצד אל לנו להשתמש במתת הבחירה החופשית?‏

12 תאר לעצמך שנתת מתנה יקרה לחבר. עד כמה תתאכזב אם תגלה שהוא השליך את המתנה שלך לפח או, גרוע מכך, השתמש בה כדי לפגוע באדם אחר. כעת נסה לדמיין כיצד חש יהוה כשהוא רואה שכל כך הרבה אנשים מנצלים לרעה את החירות לקבל החלטות ואפילו משתמשים בה כדי להזיק לאחרים. כפי שנובא במקרא, האנשים ”באחרית הימים” הם ”כפויי טובה” (‏טימ”ב ג’:1, 2‏). אל לנו לעולם לנצל לרעה את המתנה היקרה שקיבלנו מיהוה או להתייחס אליה כאל דבר מובן מאליו. אם כן, מה נוכל לעשות כדי שלא ננצל לרעה את מתת הבחירה החופשית?‏

13. מה יסייע לנו שלא לנצל לרעה את חירותנו המשיחית?‏

13 לכולנו יש חופש בחירה באשר להתרועעות חברתית, סגנון לבוש והופעה חיצונית ובידור. אולם חירותנו עלולה לשמש ”ככסות לעשיית הרע” אם נבחר להשתעבד לתאוות הבשר שלנו או נאמץ את האופנות והטרנדים המבישים הרווחים בעולם. ‏(קרא פטרוס א’. ב’:16‏.) במקום להשתמש בחירותנו ”כדי לרדוף אחר תאוות הבשר”, אנו נחושים לקבל החלטות  שיסייעו לנו ’לעשות את הכול למען כבוד אלוהים’ (‏גל’ ה’:13;‏ קור”א י’:31‏).‏

14. מה הקשר בין בחירה חופשית לבין ביטחון ביהוה?‏

14 בנוסף, כדי לנצל לטובה את מתת הבחירה החופשית שלנו, עלינו לשים את ביטחוננו ביהוה ולאפשר לו להדריך אותנו במסגרת הגבולות שהוא מציב לנו להגנתנו. יהוה לבדו ’מלמדנו להועיל, מדריכנו בדרך נלך’ (‏יש’ מ”ח:17‏). עלינו להכיר בענווה בעובדה הבאה שנכתבה בהשראת אלוהים: ”לא לאדם דרכו. לא לאיש הולך והכין את צעדו” (‏יר’ י’:23‏). לעולם לא נרצה ליפול במלכודת שבה נפלו אדם הראשון ובני ישראל הממרים אשר בחרו להישען על בינתם. במקום זאת, הבה ’נבטח אל יהוה בכל לבנו’ (‏מש’ ג’:5‏).‏

כבד את הבחירה החופשית של הזולת

15. מה אנו למדים מהעיקרון המצוי בגלטים ו’:5‏?‏

15 אחת המגבלות של חירותנו היא חובתנו לכבד את זכותם של אחרים לקבל החלטות אישיות. הואיל וכולנו קיבלנו את מתת הבחירה החופשית, אין שני משיחיים שתמיד מקבלים החלטות זהות. הדבר נכון גם באשר לעניינים הנוגעים להתנהגותנו ולעבודתנו את אלוהים. זכור את העיקרון המצוי בגלטים ו’:5‏. (קרא.) אם נכיר בעובדה שכל משיחי חייב ’לשאת את הנטל שלו’, יהיה לנו קל יותר לכבד את זכותם של אחרים להשתמש במתת הבחירה החופשית שלהם.‏

אנו יכולים לקבל החלטות אישיות מבלי לכפות את צו מצפוננו על אחרים (ראה סעיף 15)‏

16, 17. ‏(א) איזו סוגיה התעוררה בקורינתוס לגבי הבחירה החופשית? (ב) כיצד פתר פאולוס את הסוגיה, ומה אנו למדים מכך באשר לזכויותיהם של אחרים?‏

16 תן דעתך לדוגמה מקראית הממחישה מדוע עלינו לכבד את חירותם של אחינו לקבל החלטות אישיות בעניינים מצפוניים. המשיחיים בקורינתוס היו חלוקים בעניין אכילת בשר שאולי הוקרב לאלילים לפני שנמכר בשוק הבשר. היו שחשבו: ’הואיל ואין כל ממש באליל, ניתן לאכול את הבשר במצפון נקי’. אולם אחרים שבעברם סגדו לאלילים הרגישו שאכילת הבשר היא בגדר עבודת אלילים (‏קור”א ח’:4,‏ 7‏). הייתה זו סוגיה רגישה שאיימה לפלג את הקהילה. כיצד סייע פאולוס למשיחיים בקורינתוס להבין מהי השקפת אלוהים בנושא?‏

17 ראשית, פאולוס הזכיר לשני הצדדים שמאכלים לא יקרבו אותם לאלוהים (‏קור”א ח’:8‏). בהמשך הוא הזהיר אותם שלא יהפכו את ’זכותם לבחור’ ל”מכשול לחלשים” (‏קור”א ח’:9‏). לאחר מכן הוא הורה לבעלי המצפון הרגיש יותר שלא לשפוט את מי שבחרו לאכול בשר כזה (‏קור”א י’:25,‏ 29, 30‏). כל משיחי צריך היה לקבל החלטה מצפונית בנושא חשוב זה שנגע לעבודת אלוהים. האין גם עלינו לכבד את זכותם של אחינו לקבל החלטות אישיות בעניינים מהותיים פחות? (‏קור”א י’:32, 33‏).‏

18. כיצד תוכל להראות שאתה מוקיר את מתת הבחירה החופשית?‏

18 יהוה העניק לנו את מתת הבחירה החופשית ויחד עמה גם חירות אמיתית (‏קור”ב ג’:17‏). אנו מוקירים מתנה זו מכיוון שהיא מאפשרת לנו לקבל החלטות המראות ליהוה עד כמה אנו אוהבים אותו. כביטוי להערכתנו על המתנה היקרה שקיבלנו, הבה נשתמש בה לתהילת אלוהים ונכבד את זכותם של אחרים לממש את מתת הבחירה החופשית שלהם.‏