עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מדוע הצניעות עדיין חשובה?‏

מדוע הצניעות עדיין חשובה?‏

‏”את צנועים חוכמה” (‏מש’ י”א:2‏).‏

שירים: 38,‏ 11

1, 2. מדוע אלוהים הסיר מעל פניו אדם שהיה צנוע בתחילת דרכו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

שאול המלך החל בשלטונו כאדם צנוע ומכובד (‏שמ”א ט’:1, 2,‏ 21; י’:20–24‏). אולם זמן קצר לאחר שעלה על כס המלוכה, הוא פעל בעזות מצח וביצע מספר מעשים חמורים. למשל, כאשר איחר שמואל הנביא להגיע לגִלגל, שאול איבד את סבלנותו. הפלשתים כבר נערכו לקרב, ורבים מבני ישראל נטשו את שאול. הוא ודאי חשב: ’אני חייב לפעול — ומהר!’ לכן הוא הקריב קורבן לאלוהים, אף שלא היה בסמכותו לעשות זאת. מעשיו היו למורת רוחו של יהוה (‏שמ”א י”ג:5–9‏).‏

2 בהגיעו לגלגל גער שמואל בשאול. במקום לקבל את התיקון, שאול תירץ תירוצים, גולל את האשמה על אחרים והמעיט בחומרת מעשיו (‏שמ”א י”ג:10–14‏). כך החלה שרשרת אירועים טרגית שבסופה איבד שאול את המלוכה, וגרוע מכך, את חסדו של יהוה (‏שמ”א ט”ו:22, 23‏). אף־על־פי שהייתה לשאול התחלה מזהירה, חייו הסתיימו בכישלון חרוץ (‏שמ”א ל”א:1–6‏).‏

3. ‏(א) מהי השקפתם של רבים על צניעות? (ב) באילו שאלות נדון?‏

 3 בעולם התחרותי של ימינו רבים חושבים שעליהם להתבלט כדי להתקדם בחיים, ולא אחת המחיר הוא אובדן הצניעות. לדוגמה, כוכב קולנוע מפורסם שהפך לפוליטיקאי אמר: ”המילה צניעות לא מתארת אותי בשום אופן — ואני מקווה שהיא לעולם לא תאפיין אותי”. מדוע הצניעות עדיין חשובה? מהי צניעות, ומה אינו כרוך בה? כיצד נוכל להישאר צנועים בשעת מבחן או לנוכח לחצים מצד אחרים? במאמר זה נשיב על שתי השאלות הראשונות. השאלה השלישית תזכה למענה במאמר הבא.‏

מדוע הצניעות חשובה?‏

4. מהי עזות מצח?‏

4 המקרא מלמד שצניעות היא ההיפך מ”זדון”, או עזות מצח. ‏(קרא משלי י”א:2‏.) דוד ביקש מיהוה שיעזור לו שלא לנהוג בעזות מצח (‏תהל’ י”ט:14‏). מה מאפיין התנהגות כזו? אדם הנוהג בעזות מצח עושה דבר מה שאין בסמכותו לעשות, וזאת מתוך פזיזות או חוצפה. בשל החטא התורשתי, כולנו לעיתים מגלים עזות מצח. אך כפי שממחישה דוגמתו של שאול המלך, אם אנו עושים לנו להרגל לפעול בעזות מצח, במוקדם או במאוחר נפגע קשות ביחסינו עם אלוהים. בתהלים קי”ט:21 נאמר על יהוה: ”גָעַרְתָ זדים”, כלומר יהוה גוער בעזי המצח. מדוע הוא עושה כן?‏

5. מדוע עזות מצח אינה דבר של מה בכך?‏

5 מעשים הנובעים מעזות מצח חמורים יותר מטעויות הנעשות בתום לב. ראשית, כשאנו נוהגים בחוסר צניעות, אנו מגלים חוסר כבוד כלפי יהוה, ריבוננו הצודק. שנית, אם אנו חורגים מסמכותנו, קרוב לוודאי שיהיו לנו חיכוכים עם אחרים (‏מש’ י”ג:10‏). שלישית, כאשר מעשים אלה נחשפים, ודאי נחוש נבוכים ואף מושפלים (‏לוקס י”ד:8, 9‏). אם ננהג בעזות מצח, יהיו לכך השלכות מרות. כפי שמלמדים כתבי־הקודש, צניעות היא תמיד קו הפעולה הנכון.‏

מהי צניעות?‏

6, 7. מהי ענווה, וכיצד היא נוגעת לצניעות?‏

6 קיים קשר הדוק בין צניעות לבין ענווה. על־פי המקרא, ענווה משמעה היעדר גאווה או יהירות. היא מתוארת כ”שפלות רוח” (‏פיל’ ב’:3‏). אדם עניו הוא לרוב גם צנוע, והוא מסוגל לאמוד נכונה את כישוריו והישגיו, להכיר בטעויותיו, לקבל הצעות ולהתייחס בפתיחות לרעיונות חדשים. אנשים ענווים משמחים מאוד את לבו של יהוה.‏

7 באופן דומה, לאדם צנוע יש השקפה מאוזנת על עצמו, והוא מודע למגבלותיו. לפי היוונית המקורית, נראה כי הדגש הוא בהשפעה שיש למודעות זו על יחסנו כלפי אחרים.‏

8. אילו סימני אזהרה מראים שהתחלנו לחשוב או לנהוג בחוסר צניעות?‏

8 מה יעיד על כך שאנו מתחילים לחשוב או לנהוג בחוסר צניעות? הנה כמה סימני אזהרה. אולי אנו מייחסים חשיבות רבה מדי לעצמנו או לזכויותינו בקהילה (‏רומ’ י”ב:16‏). אולי אנו מנסים למשוך תשומת לב לעצמנו בדרכים לא־הולמות (‏טימ”א ב’:9, 10‏). אולי אנו  מרשים לעצמנו להשמיע דעות נחרצות בגלל מעמדנו או קשרינו או רק על סמך דעותינו האישיות (‏קור”א ד’:6‏). ברוב המקרים כשאנו נוהגים כך, איננו שמים לב שחצינו את הגבול שבין צניעות לעזות מצח.‏

9. מה גרם לכמה לנהוג בעזות מצח? הזכר דוגמה מהמקרא.‏

9 כל אדם עלול לנהוג בעזות מצח אם ירשה לעצמו להיכנע לתאוות הבשר, ולו לזמן קצר. שאיפות אנוכיות, קנאה וכעס בלתי מרוסן גרמו לרבים לנהוג כך. מעשי הבשר הללו גרמו לאבשלום, עוזיהו, נבוכדנאצר ואחרים לפעול בעזות מצח, ולכן יהוה השפיל אותם (‏שמ”ב ט”ו:1–6; י”ח:9–17;‏ דה”ב כ”ו:16–21;‏ דנ’ ה’:18–21‏).‏

10. מדוע אל לנו לשפוט את מניעי הזולת? הזכר דוגמה מהמקרא.‏

10 קיימות סיבות נוספות היכולות לגרום לאדם לנהוג בחוסר צניעות. חשוֹב למשל על הפרשות המקראיות הבאות: בראשית כ’:2–7 ומתי כ”ו:31–35‏. לכאורה אבימלך ופטרוס פעלו בעזות מצח, אך האם מעשיהם נבעו מתאוות החטא? או האם הם פשוט לא היו מודעים לכל העובדות או נכנעו לחולשה רגעית? הואיל ואיננו יכולים לדעת מה טמון בלבם של אחרים, יהיה זה חכם ואוהב שלא לשפוט את מניעי הזולת ‏(קרא יעקב ד’:12‏).‏

להכיר במקומנו בארגון אלוהים

11. מדוע עלינו להכיר במקומנו בארגון אלוהים כדי להיות צנועים?‏

11 הצעד הראשון שעלינו לנקוט כדי להיות צנועים הוא להכיר במקומנו בארגון אלוהים. יהוה הוא אל של סדר, והוא העניק לכל אחד מאתנו מקום ותחום פעילות בארגונו. לכל אחד יש תפקיד ייחודי בקהילה, אך כולנו נחוצים. ברוב חסדו העניק יהוה לכולנו מתנות, מעלות, יכולות וכישרונות. אנו יכולים להשתמש בהם לתהילתו ולתועלתם של אחרים (‏רומ’ י”ב:4–8‏). יהוה מינה אותנו לסוכני בית, ולתפקיד זה מתלווים כבוד, אמון ואחריות ‏(קרא פטרוס א’. ד’:10‏).‏

מה אנו למדים מדוגמתו של ישוע בכל הנוגע לשינויים בתפקיד? (ראה סעיפים 12–14)‏

12, 13. מדוע איננו מופתעים אם מתרחשים שינויים הנוגעים למקומנו בארגון אלוהים?‏

12 עם זאת, מקומנו בארגון אלוהים אינו קבוע. הוא יכול להשתנות עם הזמן. תן דעתך לדוגמתו של ישוע. תחילה, הוא היה לבדו עם יהוה (‏מש’ ח’:22‏). לימים יהוה נעזר בו לבריאת שאר היצורים הרוחניים, היקום הגשמי ולבסוף המין האנושי (‏קול’ א’:16‏). בהמשך הוא מילא תפקיד חדש עלי אדמות. הוא נולד כתינוק חסר ישע, ולאחר מכן חי כאדם בוגר (‏פיל’ ב’:7‏). אחרי מותו כקורבן שב ישוע אל התחום השמימי והוכתר בשנת 1914 למלך במלכות אלוהים (‏עב’ ב’:9‏). אולם בזאת לא תמו השינויים בתפקידיו. בתום שלטונו בן אלף השנים ימסור ישוע את המלכות לידי יהוה כדי ”שאלוהים יהיה הכול לכול” (‏קור”א ט”ו:28‏).‏

13 גם אנו יכולים לצפות מדי פעם לשינויים בתפקידינו. לעיתים קרובות השינויים נובעים מההחלטות שאנו מקבלים. למשל, האם התחתנת? האם נולדו לך ילדים? האם בשלב מאוחר יותר החלטת לפשט את החיים כדי להצטרף לשירות המורחב? לכל אחת מן  ההחלטות הללו נלוו זכויות ואחריות. שינויים בנסיבות יכולים להרחיב או לצמצם את היקף פעילותנו. האם אתה צעיר או מבוגר? האם אתה בריא או סובל מבעיות בריאותיות? יהוה יודע כיצד להשתמש בכל אחד מאתנו בצורה הטובה ביותר בשירותו. ציפיותיו מאתנו תמיד סבירות, והוא מוקיר עד מאוד את כל מה שאנו עושים למענו (‏עב’ ו’:10‏).‏

14. כיצד מסייעת לנו הצניעות למצוא סיפוק ושמחה בכל מצב?‏

14 ישוע מצא שמחה בכל תפקיד שמילא, וגם אנו יכולים לשמוח בחלקנו (‏מש’ ח’:30, 31‏). אדם צנוע אינו חש אי־שביעות רצון מתפקידיו או מהאחריות שיש לו כעת בקהילה. הוא אינו חושב כל הזמן כיצד להשיג זכויות נוספות ואינו מוטרד מהישגי אחרים. במקום זאת, הוא מתמקד במציאת סיפוק והנאה מתפקידו הנוכחי, מכיוון שהוא רואה בו זכות שקיבל מיהוה. במקביל, הוא מכבד בכל לבו את התפקיד או המקום שנתן יהוה לאחרים. הצניעות תסייע לנו להעניק לאחרים את הכבוד והתמיכה שהם ראויים להם, ולעשות כן בשמחה (‏רומ’ י”ב:10‏).‏

מה לא כרוך בצניעות

15. מה אנו למדים מדוגמתו של גדעון?‏

15 גדעון היה דוגמה ומופת לצניעות. כאשר נגלה אליו לראשונה מלאך יהוה,  גדעון לא היסס להזכיר את הרקע הצנוע שלו (‏שופ’ ו’:15‏). לאחר שהסכים למלא את התפקיד שהטיל עליו יהוה, גדעון וידא שהוא מבין היטב את הנדרש ממנו וביקש את הדרכת יהוה (‏שופ’ ו’:36–40‏). גדעון היה אדם אמיץ לב, אך הוא גם נהג בזהירות ובפקחות (‏שופ’ ו’:11,‏ 27‏). הוא לא ניצל את התפקיד שקיבל כדי להשיג מעמד גבוה. אדרבה, משהשלים את תפקידו הוא חזר בשמחה לאורח חייו הקודם (‏שופ’ ח’:22, 23,‏ 29‏).‏

16, 17. מה אדם צנוע מביא בחשבון בכל הנוגע להתקדמותו הרוחנית?‏

16 צניעות אין משמעה שאסור לשאוף לזכויות שירות נוספות או להסכים למלא אותן. כתבי־הקודש מעודדים את כולנו להתקדם מבחינה רוחנית (‏טימ”א ד’:13–15‏). אך האם זה תמיד כרוך בשינוי בתפקיד? לאו דווקא. תודות לברכת יהוה אנו יכולים להתקדם מבחינה רוחנית ללא תלות בתפקיד שאנו ממלאים כעת. נוכל להמשיך לטפח את היכולות שהעניק לנו אלוהים ולעשות יותר למען אחרים.‏

17 אדם צנוע לא יסכים לקבל על עצמו תפקיד חדש לפני שישקול מה יידרש ממנו. הוא יבחן בכנות את נסיבותיו. למשל, האם הוא יצליח לעמוד באחריות נוספת מבלי להזניח דברים חשובים אחרים? האם הוא יוכל להאציל על אחרים תפקידים מסוימים כדי שיתאפשר לו לעמוד באחריות החדשה? אם לפחות אחת מהתשובות לשאלות הללו שלילית, אולי לעת עתה עדיף שמישהו אחר המצוי בעמדה טובה יותר ימלא את התפקיד. בחינה מציאותית של נסיבותינו ותפילות בנושא יעזרו לנו שלא לחרוג מיכולותינו וממגבלותינו. מתוך צניעות אולי נחליט לומר לא.‏

18. ‏(א) מה תניע אותנו הצניעות לעשות כשנקבל תפקיד חדש? (ב) כיצד הכתוב ברומים י”ב:3 חל על אדם צנוע?‏

18 אם נקבל תפקיד חדש, דוגמתו של גדעון תזכיר לנו שלא נוכל להצליח ללא הדרכתו וברכתו של יהוה. אלוהים קורא לנו ’להצניע לכת עמו’ (‏מיכה ו’:8‏). לכן לפני קבלת כל תפקיד חדש, עלינו להרהר בליווי תפילות במה שיהוה אומר לנו דרך דברו וארגונו. עלינו ללמוד להתאים את צעדינו הבלתי מושלמים להדרכתו המושלמת של יהוה. הבה נזכור שהצלחתנו אינה נובעת מיכולותינו אנו, אלא מענוותו של יהוה (‏תהל’ י”ח:36‏). לפיכך אם נבחר להצניע לכת עם אלוהים, לא נייחס לעצמנו חשיבות רבה מדי או מעטה מדי ‏(קרא רומים י”ב:3‏).‏

19. מאילו סיבות עלינו לטפח צניעות?‏

19 אדם צנוע נותן ליהוה את הכבוד הראוי לו, שהרי יהוה הוא בוראנו וריבון היקום (‏ההת’ ד’:11‏). הצניעות עוזרת לנו להיות מרוצים ממקומנו בארגון אלוהים ולעשות את המיטב במסגרת תפקידנו. הצניעות גם מסייעת לנו להימנע מהתנהגות פסולה ותורמת לאחדות בקרב משרתי יהוה. הצניעות מניעה אותנו להחשיב את האחרים לחשובים מאתנו ולהיזהר שלא לעשות טעויות חמורות. מסיבות אלה הצניעות עדיין חשובה לכל משרתי אלוהים, ויהוה מוקיר את מי שמטפחים אותה. אך מה אם מופעלים עלינו לחצים? המאמר הבא יראה כיצד נוכל לשמור על צניעות לנוכח מצבים כאלה.‏