עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

אנו שמחים להיות שותפיו למלאכה של אלוהים

אנו שמחים להיות שותפיו למלאכה של אלוהים

‏”כשותפיו למלאכה אנו גם מפצירים בכם לא להחמיץ את המטרה אשר לשמה קיבלתם את חסד אלוהים” (‏קור”ב ו’:1‏).‏

שירים: 75,‏ 14

1. מה הזמין יהוה אחרים לעשות על אף היותו האל העליון?‏

יהוה הוא האל העליון ובורא הכול, ואין שיעור לחוכמתו וכוחו. איוב הבין זאת בסופו של דבר. לאחר שיהוה הציג בפניו סדרה של שאלות לגבי פועלי בריאתו, השיב איוב: ”ידעתי כי כל תוכל, ולא ייבצר ממך מזימה” (‏איוב מ”ב:2‏). אף שיהוה מסוגל לבצע את כל מה שהוא מתכנן ואינו זקוק לשום עזרה, ברוב אהבתו הוא הזמין אחרים כבר מההתחלה להיות שותפיו בהגשמת מטרתו.‏

2. איזו מלאכה חשובה אפשר יהוה לישוע לעשות?‏

2 בנו יחידו של אלוהים היה ראשית בריאתו. יהוה אפשר לבנו לקחת חלק בשאר מלאכת הבריאה, הן הרוחנית והן הגשמית (‏יוח’ א’:1–3,‏ 18‏). השליח פאולוס כתב בנוגע לישוע: ”באמצעותו נבראו כל יתר הדברים בשמיים ובארץ, הדברים הנראים והדברים שאינם נראים: כיסאות מלכות, שלטונות, ממשלות וסמכויות. כל יתר הדברים נבראו באמצעותו ולמענו”  ‏(‏קול’ א’:15–17‏). לפיכך יהוה כיבד את בנו על־ידי כך שאפשר לו להיות חלק במלאכת הבריאה ועל־ידי כך שסיפר לאחרים על תפקידו החשוב של בנו.‏

3. מה הזמין יהוה את אדם הראשון לעשות, ומדוע?‏

3 יהוה הזמין גם בני אדם להיות שותפיו למלאכה. לדוגמה, הוא אפשר לאדם הראשון להעניק שמות לבעלי החיים (‏בר’ ב’:19, 20‏). עד כמה מהנה היה זה עבור אדם להתבונן ביצורים האלה, לחקור את מאפייניהם השונים ולהחליט איזה שם יתאים לכל חיה וחיה! יהוה היה יכול להעניק לבעלי החיים שמות בעצמו, הרי הוא ברא אותם. עם זאת, באהבתו הרבה הוא אפשר לאדם הראשון להעניק להם שמות. אלוהים גם נתן לאדם את ההזדמנות להרחיב את גבולות גן העדן (‏בר’ א’:27, 28‏). למרבה הצער, בסופו של דבר בחר אדם לא להיות שותפו למלאכה של אלוהים, וכך המיט אסון על עצמו ועל כל צאצאיו (‏בר’ ג’:17–19,‏ 23‏).‏

4. כיצד אחרים היו שותפיו של אלוהים בהגשמת רצונו?‏

4 בהמשך הזמין אלוהים בני אדם נוספים להיות שותפיו בהגשמת מטרתו. נוח בנה תיבה שהגנה על חייו ועל חיי משפחתו בעת המבול. משה הוציא את בני ישראל ממצרים. יהושע הוביל אותם לתוך הארץ המובטחת. שלמה בנה את בית המקדש בירושלים. מרים ילדה את ישוע. כל הנאמנים הללו ורבים אחרים היו שותפיו של יהוה בהגשמת רצונו.‏

5. באיזו פעילות אנו יכולים להשתתף, והאם יהוה היה חייב לכלול אותנו בפעילות זו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

5 כיום מזמין אותנו יהוה לתמוך במלוא יכולתנו במלכות המשיח. ישנם תחומים רבים בשירות המקודש. לא כל המשיחיים יכולים לקחת חלק בכל התחומים הללו, אך כולנו יכולים להשתתף בהכרזת הבשורה הטובה על המלכות. כמובן, יהוה לא היה חייב לכלול אותנו בפעילות זו. הוא יכול היה לדבר ישירות מהשמיים אל בני האדם עלי אדמות. ישוע אמר שיהוה יכול היה אפילו לגרום לאבנים לזעוק ולספר על מלכות המשיח (‏לוקס י”ט:37–40‏). בכל זאת, יהוה מאפשר לנו להיות ’שותפיו לעבודה’ (‏קור”א ג’:9‏). השליח פאולוס כתב: ‏”כשותפיו למלאכה אנו גם מפצירים בכם לא להחמיץ את המטרה אשר לשמה קיבלתם את חסד אלוהים” (‏קור”ב ו’:1‏). ברוב חסדו העניק לנו אלוהים את הכבוד להיות שותפיו למלאכה, והדבר מסב לנו שמחה רבה. נדון כעת בכמה סיבות לכך.‏

אנו שמחים להיות שותפיו של אלוהים

6. מה חש בנו בכורו של אלוהים לגבי היותו שותפו למלאכה של אביו?‏

6 עוד משחר ההיסטוריה נהנו משרתי יהוה להיות שותפיו למלאכה. בנו בכורו של אלוהים, המוצג כחוכמה בלשון האנשה, אמר: ”יהוה קנני ראשית דרכו, ... ואהיה אצלו אָמוֹן, ואהיה שעשועים [חביב עליו במיוחד] יום יום, משחקת ‏[‏שמח‏] לפניו בכל עת” ‏(‏מש’ ח’:22,‏ 30‏). ישוע נהנה לעבוד לצד אביו, והוא מצא שמחה במלאכתו ובידיעה שיהוה רוחש לו חיבה עמוקה. ומה לגבינו?‏

היש פעילות מספקת יותר מאשר ללמד מישהו את האמת? (ראה סעיף 7)‏

7. מדוע פעילות הבישור מסבה לנו שמחה?‏

7 ישוע אמר שגם הנותן וגם המקבל חווים אושר (‏מה”ש כ’:35‏). למידת האמת הסבה לנו שמחה, וכשאנו חולקים אמת זו עם הזולת אנו מתמלאים שמחה. כאשר אנו חולקים אמיתות מקראיות עם הרעבים  מבחינה רוחנית, אנו רואים עד כמה הם שמחים להבין את האמיתות היקרות שבמקרא ולרקום יחסים עם אלוהינו. זה נוגע ללבנו לראות שהם עושים שינויים לא רק בדרך חשיבתם אלא גם באורח חייהם. אנו מבינים שפעילות הכרזת הבשורה הטובה חיונית ביותר. היא פותחת בפני מי שמתפייסים עם אלוהים את הדרך לחיי נצח (‏קור”ב ה’:20‏). היש פעילות משמחת ומספקת יותר מאשר לעזור לאנשים לעלות על הנתיב שיוביל אותם לחיי נצח?‏

8. מה אמרו כמה בנוגע לשמחה שהם מפיקים מהידיעה שהם שותפיו של יהוה?‏

8 אנו מוצאים שמחה כשאנשים נענים למסר שבפינו, אבל הידיעה שאנו משביעים את רצון יהוה ושהוא מעריך את מאמצינו בשירותו מסבה לנו הנאה רבה. ‏(קרא קורינתים א’. ט”ו:58‏.) מרקו, המתגורר באיטליה, אומר: ”אני חש שמחה שאין לתאר כי אני יודע שאני נותן את מיטבי ליהוה ולא למישהו שעד מהרה ישכח את כל מה שעשיתי”. פרנקו, המתגורר גם הוא באיטליה, אומר ברוח דומה: ”באמצעות דברו והאמצעים הרוחניים שהוא מספק לנו, מזכיר לנו יהוה מדי יום שהוא אוהב אותנו ושיש ערך רב לכל מה שאנו עושים למענו, גם אם לדעתנו מאמצינו חסרי חשיבות. זו הסיבה שאני שמח להיות שותפו לעבודה של אלוהים וזה מעניק משמעות לחיי”.‏

שותפיו של אלוהים קרבים אליו ולאחרים

9. אילו יחסים שררו בין יהוה וישוע, ומדוע?‏

9 כאשר אנו משרתים לצד מי שאנו אוהבים, אנו קרבים אליהם ולומדים להכיר את אישיותם ואת תכונותיהם. אנו מבינים לא רק אילו מטרות יש להם אלא גם כיצד הם מתכוונים להגשים אותן. ישוע היה שותפו של יהוה למלאכה ככל הנראה במשך מיליארדי שנים, והם רקמו קשר בל יינתק של אהבה וחיבה לבבית. ישוע דיבר על עומק יחסיהם ואמר: ”אני והאב אחד אנחנו” (‏יוח’ י’:30‏). הייתה ביניהם אחדות מופלאה, והם תמיד פעלו בשיתוף פעולה מלא.‏

10. מדוע פעילות הבישור מקרבת אותנו לאלוהים ולאחרים?‏

10 ישוע ביקש מיהוה בתפילה שישמור על תלמידיו. מדוע? הוא אמר: ”כדי שיהיו אחד כפי שגם אנחנו אחד” (‏יוח’ י”ז:11‏). ככל שאנו מתאימים את חיינו לאמות המידה של אלוהים ומשתתפים בפעילות הבישור, אנו לומדים להכיר טוב יותר את תכונותיו שובות הלב. אנו לומדים מדוע מן התבונה לבטוח בו ולפעול על־פי הדרכתו. ככל שאנו קרבים לאלוהים, הוא קרב אלינו. ‏(קרא יעקב ד’:8‏.) אנו גם קרבים לאחינו ואחיותינו לאמונה מכיוון שאנו מתמודדים עם אותם קשיים וחווים רגעי שמחה דומים ומכיוון שיש  לנו אותן מטרות. אנו עמלים ביחד, שמחים ביחד ומחזיקים מעמד ביחד. אוקטביה, המתגוררת בבריטניה, אומרת: ”העובדה שאני שותפתו של יהוה למלאכה מקרבת אותי לאחרים מפני שהחברויות והקשרים שלי כבר לא מבוססים על משהו שטחי, אלא על מטרות ויעדים משותפים”. האם גם אתה מרגיש כך? האם אתה מרגיש שאתה מתקרב לאחרים כשאתה מבחין במאמציהם להשביע את רצון יהוה?‏

11. מדוע בעולם החדש נהיה קרובים יותר מתמיד ליהוה ולאחינו?‏

11 כיום אנו נהנים מקשרי אהבה חזקים עם אלוהים ועם אחינו לאמונה, אך הקשרים הללו יהיו חזקים אף יותר בעולם החדש רב־הצדק. חשוב על המלאכה הרבה הטמונה בחיק העתיד. יהיה עלינו לקבל את פני המוקמים לתחייה וללמד אותם את דרכי יהוה. אנו נהפוך את כדור הארץ לגן עדן. לא מדובר במשימות קלות. אך עד כמה משובב נפש יהיה לעבוד שכם אחד עם אחינו ולהגיע לכדי שלמות תחת מלכות המשיח. חברי המשפחה האנושית יהיו קרובים יותר מתמיד זה לזה ולאלוהים, אשר לבטח ’יפתח את ידו וישביע לכל חי רצון’ (‏תהל’ קמ”ה:16‏).‏

שותפיו של אלוהים זוכים להגנה

12. כיצד פעילות הבישור מגנה עלינו?‏

12 עלינו לנצור את רוחניותנו. אנחנו חיים בעולם הנשלט על־ידי השטן ובנוסף לכך איננו מושלמים, ולכן בנקל אנו עלולים לאמץ את דרכי החשיבה וצורות ההתנהגות הפסולות של העולם. ניתן להשוות את רוח העולם לזרם שסוחף אותנו בניגוד לרצוננו. כדי שלא ניסחף במורד הזרם עלינו לשחות במרץ לכיוון הנגדי. בדומה לכך, נדרשים מאמצים כדי לא להיסחף על־ידי הרוח של עולם השטן. כאשר אנחנו מבשרים לזולת, אנו מתמקדים בעניינים רוחניים חשובים ומועילים, ולא במחשבות שיערערו את אמונתנו (‏פיל’ ד’:8‏). פעילות הבישור מחזקת את אמונתנו ומזכירה לנו את הבטחותיו של אלוהים ואת אמות המידה האוהבות שלו. פעילות זו גם עוזרת לנו להקפיד שיהיה ברשותנו מלוא הנשק הרוחני ‏(קרא אפסים ו’:14–17‏).‏

13. מה חש עד־יהוה מאוסטרליה באשר לפעילות הבישור?‏

13 אם נהיה עתירי פועל בפעילות הבישור ובפעילויות רוחניות אחרות, לא יהיה לנו זמן להיות מוטרדים יתר על המידה בשל בעיותינו, והדבר יגן עלינו. ג’ואל מאוסטרליה אומר: ”פעילות הבישור עוזרת לי לא לאבד אחיזה במציאות. היא מזכירה לי עם אילו קשיים אנשים מתמודדים ואיזו תועלת אני מפיק מיישום עקרונות המקרא בחיי. פעילות הבישור עוזרת לי במאמציי לשמור על ענווה, והיא מאפשרת לי להישען על יהוה ועל אחיי ואחיותיי”.‏

14. מדוע התמדתנו בפעילות ההטפה מוכיחה שרוח אלוהים אתנו?‏

14 פעילות הבישור גם מחזקת את ביטחוננו שרוח אלוהים אתנו. תן דעתך לדוגמה הבאה: נניח שיציאו לך עבודה לחלק לחם מזין לאנשים באזור מגוריך. במסגרת העבודה לא תקבל שכר או החזר הוצאות. יתר על כן, עד מהרה תגלה שרוב האנשים לא מעוניינים בלחם ושכמה אפילו שונאים אותך על כך שאתה מחלק אותו. כמה זמן תמשיך לעבוד בעבודה זו? אתה ודאי תחוש רפיון ידיים מתגובתם השלילית, וסביר להניח שלא תהיה לך  מוטיבציה לעבוד בה לאורך זמן. עם זאת, רבים מאתנו ממשיכים לבשר על חשבונם האישי שנה אחר שנה, וכל זאת למרות בוז ולעג מצד כפויי טובה. האין זו הוכחה שרוח אלוהים פועלת בנו?‏

שותפיו של אלוהים מוכיחים אהבה כלפיו וכלפי הזולת

15. כיצד הכרזת הבשורה הטובה קשורה למטרתו של אלוהים כלפי האנושות?‏

15 חשוב כיצד הכרזת הבשורה הטובה משתלבת עם מטרתו האוהבת של יהוה כלפי האנושות. מטרתו המקורית הייתה שבני האדם ישכנו על הארץ ולא ימותו לעולם; אף שאדם הראשון חטא, יהוה לא שינה את דעתו (‏יש’ נ”ה:11‏). במקום זאת, הוא דאג לגאול את האנושות מהרשעת החטא והמוות. ישוע פעל בהתאם למטרה זו ובא אל הארץ כדי להקריב את חייו עבור עושי רצון אלוהים. אולם כדי לשמוע בקול אלוהים, על האדם להבין מה אלוהים דורש ממנו. לכן ישוע גם לימד את האנשים מה הן דרישות אלוהים וציווה על תלמידיו לנהוג כמותו. כאשר אנו עוזרים לאנשים להתפייס עם אלוהים, אנו תומכים בצורה ישירה בסידור האוהב שקבע אלוהים להושעת האנושות מהחטא ומהמוות.‏

16. כיצד קשורה פעילות הבישור למצוות הגדולות ביותר של אלוהים?‏

16 כשאנו עוזרים לאחרים לעלות על הדרך המובילה לחיי נצח, אנו ממחישים את אהבתנו הן לרענו והן ליהוה, ”החפץ שאנשים מכל הסוגים ייוושעו ויגיעו לידיעה מדויקת של האמת” (‏טימ”א ב’:4‏). כששאלו את ישוע מהי המצווה הגדולה ביותר בתורה, הוא השיב: ”’ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך’. זוהי המצווה הגדולה ביותר והראשונה. השנייה דומה לה: ’ואהבת לרעך כמוך’” (‏מתי כ”ב:37–39‏). כאשר אנו משתתפים בפעילות הבישור, אנו מוכיחים שאנו פועלים על־פי מצוות אלה ‏(קרא מעשי השליחים י’:42‏).‏

17. מה אתה חש בנוגע לזכות להכריז את הבשורה הטובה?‏

17 עד כמה אנו מבורכים! יהוה הפקיד בידנו מלאכה שמסבה לנו שמחה, מקרבת אותנו אליו ולאחרים ומגנה עלינו מבחינה רוחנית. היא גם מאפשרת לנו להוכיח את אהבתנו לאלוהים ולרֵע. אומנם נסיבותיהם של מיליוני משרתי אלוהים הפזורים ברחבי תבל שונות ומגוונות, אך כולנו, צעירים כמבוגרים, עשירים כעניים, חזקים כחלשים, עושים מאמצים למצוא דרכים לשוחח עם אחרים על אמונתנו. ודאי תסכים עם שנטל המתגוררת בצרפת. היא אומרת: ”הישות החזקה ביותר ביקום, בורא הכול, האל המאושר, אומרת לי: ’לכי! דברי! דברי בשמי, דברי מהלב. אתן לך את כוחי ואת דברִי המקרא ואעניק לך תמיכה שמימית, שותפים ארציים, הכשרה הדרגתית והנחיות מדויקות בעתן’. איזו זכות אדירה לבצע את מה שיהוה מבקש מאתנו ולהיות שותפיו למלאכה של אלוהינו!”‏