המצפה — מהדורה לימודית ינואר 2016

הוצאה זו מכילה את המאמרים הלימודיים מ־29 בפברואר עד 3 באפריל 2016.‏

עמך נדבות — באוֹקְיַנְיָה

כיצד עדי־יהוה שעברו לאוקיניה לשרת היכן שקיים צורך רב יותר מתמודדים עם קשיים?‏

היו נחושים ’להמשיך לאהוב זה את זה באהבת אחים’!‏

הפסוק השנתי לשנת 2016 יכול לסייע לנו להיערך למאורעות העומדים בפתח.‏

הנח ל’מתנת החינם’ שמאת אלוהים להניעך לפעולה

כיצד אהבת אלוהים מניעה אותנו ללכת בעקבות ישוע בקפידה, להראות את אהבתנו לאחינו ולסלוח לאחרים?‏

הרוח מעידה יחד עם רוחנו

מה משמעות הדבר עבור מישהו להיות משוח? כיצד אדם נמשח?‏

‏”נלכה עמכם”‏

מה חשוב שנזכור לגבי ה־144,000?‏

אנו שמחים להיות שותפיו למלאכה של אלוהים

כיצד העובדה שאנו שותפיו של יהוה מסבה לנו שמחה ומגנה עלינו מבחינה רוחנית?‏