עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

צדד בריבונות יהוה!‏

צדד בריבונות יהוה!‏

‏”ראוי אתה, יהוה אלוהינו, לקבל את התפארת והכבוד והגבורה, כי אתה בראת הכול” (‏ההת’ ד’:11‏).‏

שירים: 2,‏ 49

1, 2. במה על כולנו להיות משוכנעים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

כפי שלמדנו במאמר הקודם, השטן טוען שליהוה אין הזכות להפעיל את ריבונותו ושייטב לבני האדם אם ישלטו על עצמם. האם השטן צודק? נניח שבני אדם הבוחרים בשלטון עצמאי היו יכולים לחיות לנצח. האם ייטב להם ללא שלטון אלוהים? האם אתה היית מאושר יותר אילו הייתה לך עצמאות מוחלטת וגם חיי נצח?‏

2 איש אינו יכול להשיב במקומך על השאלות הללו. כל אדם צריך לחשוב לעומק על הנושא. אם נעשה כן ניווכח ששלטון אלוהים הוא השלטון הצודק והטוב ביותר. כמו כן, ריבונותו ראויה לתמיכתנו המלאה. המסקנות הללו מבוססות על המקרא. תן דעתך, למשל, למה שכתבי־הקודש מציינים באשר לצדקת ריבונות יהוה.‏

ליהוה יש הזכות לשלוט

3. מדוע ליהוה לבדו יש הזכות להיות ריבון היקום?‏

3 ליהוה יש הזכות להיות ריבון היקום מפני שהוא האל הכול  יכול והבורא ‏(‏דה”א כ”ט:11;‏ מה”ש ד’:24‏). בספר ההתגלות ד’:11 מוצג חזון שבו אומרים 144,000 שותפיו של המשיח למלכותו השמימית: ”ראוי אתה, יהוה אלוהינו, לקבל את התפארת והכבוד והגבורה, כי אתה בראת הכול, וברצונך הכול נהיה ונברא”. הואיל ויהוה ברא הכול, יש לו הזכות המלאה לשלוט על בני האדם ועל היצורים הרוחניים.‏

4. מדוע ההתנערות מריבונות יהוה היא שימוש פסול בבחירה החופשית?‏

4 השטן לא ברא דבר. לכן אין לו שום זכות לדרוש להיות שליט היקום. הוא והזוג האנושי הראשון נהגו ביהירות כאשר מרדו בריבונות יהוה (‏יר’ י’:23‏). אמת, כמי שניחנו בבחירה חופשית הם היו מסוגלים לבחור בעצמאות מאלוהים. אך האם עובדה זו הקנתה להם את הזכות לעשות כן? לא. הבחירה החופשית מאפשרת לאנשים לקבל מדי יום החלטות טובות רבות. אולם אין היא מקנה להם את הזכות למרוד בבוראם ובמקור חייהם. אין ספק שהתנערות משלטון יהוה היא שימוש פסול בבחירה החופשית. בתור בני אדם עלינו להיכנע לשלטונו הצודק של יהוה.‏

5. מדוע אנו יכולים להיות בטוחים בצדקת החלטותיו של אלוהים?‏

5 ליהוה יש הזכות להיות הריבון מסיבה נוספת. הוא מפעיל את סמכותו בהתאם לצדק המושלם שלו. הוא מצהיר: ”אני יהוה, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי” (‏יר’ ט’:23‏). הוא אינו מסתמך על קובץ חוקים כתובים שחוקקו בני אדם לא־מושלמים כדי להחליט מה נכון וישר. על בסיס חוש הצדק המושלם שלו הוא סיפק חוקים כתובים לבני האדם. הואיל ו’צדק ומשפט מכון כיסאו’, אנו בטוחים בצדקת כל חוקיו, עקרונותיו והחלטותיו (‏תהל’ פ”ט:15; קי”ט:128‏). בניגוד לכך, חרף טענתו ששלטון יהוה לוקה בחסר, השטן אינו מסוגל ליצור עולם שבו הצדק מושל בכיפה.‏

6. מהי אחת הסיבות לכך שליהוה יש הזכות לשלוט בעולם?‏

6 כמו כן, ליהוה יש הזכות לשלוט מכיוון שיש בידו הידע והחוכמה הנדרשים לניהול היקום. למשל, יהוה נתן לבנו את הכוח לרפא מחלות שנבצר מהרופאים לרפא (‏מתי ד’:23, 24;‏ מר’ ה’:25–29‏). מנקודת מבטו של יהוה לא היה זה נס. הוא מבין את התהליכים הכרוכים בריפוי, ויש בכוחו לבטל את כל נזקי המחלות. אותו הדבר נכון באשר ליכולתו להקים מתים לתחייה ולמנוע אסונות טבע.‏

7. עד כמה נעלה חוכמת יהוה על חוכמת העולם שבשליטת השטן?‏

7 העולם הנתון להשפעת השטן עדיין מחפש דרכים ליישוב סכסוכים לאומיים ובינלאומיים. אבל רק ליהוה יש החוכמה הנחוצה להשכנת שלום כלל עולמי (‏יש’ ב’:3, 4; נ”ד:13‏). כשאנו מתוודעים לידע והחוכמה של יהוה, אנו מזדהים עם רגשותיו של השליח פאולוס, שכתב בהשראת הרוח: ”מה עמוק עושר האלוהים! מה עמוקות חוכמתו ודעתו! אין חקר למשפטיו ואין משיג את דרכיו!” (‏רומ’ י”א:33‏).‏

שלטונו של יהוה הוא הטוב ביותר

8. מה מרשים אותך באופן שבו שולט יהוה?‏

8 המקרא לא רק מבהיר שליהוה יש  הזכות לשלוט, אלא גם מראה מדוע ריבונותו נעלה על שלטונם של אחרים. אחת הסיבות היא ששלטונו מתאפיין באהבה. עד כמה נוגע ללבנו לראות כיצד הוא מפעיל את ריבונותו. הוא ”רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת” (‏שמ’ ל”ד:6‏). אלוהים נוהג במשרתיו הארציים בכבוד ובהוקרה. הוא דואג לנו טוב יותר מכפי שנוכל לדאוג לעצמנו. בניגוד לטענותיו של השטן, יהוה אינו מונע את הטוב מעובדיו הנאמנים. הרי הוא אפילו נתן את בנו היקר כדי שתהיה לנו התקווה לחיי עולם! ‏(קרא תהלים פ”ד:12;‏ רומים ח’:32‏).‏

9. מניין לנו שלאלוהים אכפת מאתנו כיחידים?‏

9 יהוה אינו מגלה דאגה כלפי עמו רק כקבוצה, אלא גם מתעניין בכל אחד כפרט. חשוב למשל על שלוש מאות השנים שבהן הקים יהוה שופטים כדי להושיע את עם ישראל מיד מדכאיהם. במהלך תקופה סוערת זו הוא שם לב לרות, אישה נוכרייה אשר הקריבה רבות כדי להפוך לאחת מעובדיו. יהוה בירך את רות בבעל ובן. אך בזאת לא תמו ברכותיה. כאשר תקום רות לתחייה, היא תגלה שבנה היה חוליה בשושלת המשיח. תאר לעצמך מה רבה תהיה שמחתה כאשר ייוודע לה שסיפור חייה השתמר בתוך המקרא בספר הקרוי על שמה (‏רות ד’:13;‏ מתי א’:5,‏ 16‏).‏

10. מדוע ניתן לומר ששלטון יהוה אינו נוקשה?‏

10 שלטונו של יהוה אינו נוקשה ואינו מתאפיין בדיכוי. שלטונו מעניק חירות ושמחה לנתיניו (‏קור”ב ג’:17‏). בהקשר לכך אמר דוד: ”הוד והדר לפניו [לפני אלוהים], עוז וחדווה במקומו” (‏דה”א ט”ז:7,‏ 27‏). בנימה דומה ציין איתן, אחד ממשוררי התהלים: ”אשרי העם יודעי תרועה. יהוה, באור פניך יהלכון. בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו” (‏תהל’ פ”ט:16, 17‏).‏

11. כיצד נוכל לחזק את ביטחוננו בכך שריבונותו של יהוה היא הטובה ביותר?‏

11 אם נהרהר דרך קבע בטובו של יהוה, יתחזק ביטחוננו בכך ששלטונו הוא הטוב ביותר. כתוצאה מכך נזדהה עם דברי כותב המזמור: ”טוב יום בחצריך מאלף” (‏תהל’ פ”ד:11‏). הרי איך ייתכן אחרת? בתור בוראנו ויוצרנו האוהב יהוה יודע מה נחוץ לנו כדי להיות מאושרים, והוא ממלא בנדיבות צורך זה. כל דרישותיו פועלות לטובתנו ומסבות לנו שמחה מרבית, גם אם הן כרוכות בהקרבות מסוימות מצדנו ‏(קרא ישעיהו מ”ח:17‏).‏

12. מהי הסיבה העיקרית לכך שאנו מצדדים בריבונות יהוה?‏

12 המקרא מנבא שלאחר אלף שנות שלטון המשיח יהיו אנשים שיבחרו למרוד בריבונות יהוה (‏ההת’ כ’:7, 8‏). מה יגרום להם לעשות כן? השטן, אשר ישוחרר מכלאו ויהיה נחוש להתעות את האנושות, ללא ספק ינסה לעורר בהם אנוכיות. הרי כך הוא נהג מאז ומעולם. אולי הוא ינסה לשכנע אנשים שניתן לחיות לנצח מבלי לציית ליהוה. כמובן, הדבר אינו אפשרי. אבל האם טענה שקרית זו תקסום לנו? אם אנו אוהבים את יהוה ומשרתים אותו בשל טובו ומפני שיש לו הזכות להיות ריבון היקום, טענת השטן תעורר בנו סלידה. לעולם לא נרצה לחיות ללא שלטונו האוהב והצודק של יהוה.‏

 צדד בנאמנות בריבונות אלוהים

13. מדוע מאמצינו לחקות את אלוהים הם ביטוי לתמיכתנו בו?‏

13 אין ספק שריבונות יהוה ראויה לתמיכתנו המלאה. כפי שכבר ראינו, יש לו הזכות לשלוט, ושלטונו הוא הטוב ביותר. נוכל לצדד בריבונות יהוה אם נשמור על תומתנו ונשרת אותו בנאמנות. כיצד עוד נוכל להוכיח את תמיכתנו? על־ידי כך שנפעל על־פי דרכו של יהוה. כשאנו נוהגים כדוגמתו, אנו מביעים את אהבתנו כלפי שלטונו ואת תמיכתנו בריבונותו ‏(קרא אפסים ה’:1, 2‏).‏

14. כיצד יכולים זקני־קהילה וראשי משפחות לחקות את יהוה?‏

14 אנו למדים מן המקרא שיהוה מפעיל את סמכותו בצורה אוהבת. לאור זאת, אל לראשי משפחות וזקני־קהילה האוהבים את ריבונותו להיות תובעניים, כאילו יש להם ריבונות קטנה משל עצמם. עליהם לחקות את יהוה. פאולוס חיקה את דוגמתם של אלוהים ובנו (‏קור”א י”א:1‏). הוא לא העמיד אחרים במבוכה או לחץ עליהם בניסיון לגרום להם לעשות את הטוב והישר. אדרבה, הוא פנה ללבם ‏(‏רומ’ י”ב:1;‏ אפ’ ד’:1;‏ פילימ’ 8–10‏). זו דרך פעולתו של יהוה, וכך צריכים לנהוג כל מי שאוהבים את שלטונו ותומכים בריבונותו.‏

15. כיצד הכבוד שאנו מגלים כלפי ראשות תיאוקרטית משקף את אהבתנו לשלטון יהוה?‏

15 כיצד אנו מגיבים להדרכתם של בעלי סמכות תיאוקרטית? כשאנו משתפים אתם פעולה, אנו מראים שאנו תומכים בריבונות יהוה. גם אם איננו מבינים לגמרי החלטה מסוימת או איננו מסכימים עמה, עדיין נרצה לתמוך בסדר  התיאוקרטי. זהו הבדל של שמיים וארץ מדרכו של העולם, אך כך נוהגים מי שנכנעים לשלטונו של יהוה (‏אפ’ ה’:22, 23; ו’:1–3;‏ עב’ י”ג:17‏). צומחת לנו מכך תועלת רבה מפני שאלוהים מעוניין בטובתנו.‏

16. כיצד תומכי ריבונות אלוהים מקבלים החלטות אישיות?‏

16 אנו גם מוכיחים את תמיכתנו בריבונות אלוהים בהחלטותינו האישיות. יהוה אינו נוהג לתת לנו חוקים מפורשים לכל מצב ומצב. במקום זאת, הוא חושף בפנינו את דרך חשיבתו. לדוגמה, הוא אינו מספק למשיחיים רשימה מפורטת של כללים הנוגעים ללבוש. תחת זאת, הוא מגלה לנו שהוא חפץ שנבחר בסגנון לבוש והופעה חיצונית צנועים הראויים למשיחיים (‏טימ”א ב’:9, 10‏). הוא גם אינו רוצה שאחרים ייכשלו או ייפגעו מהחלטותינו (‏קור”א י’:31–33‏). כאשר החלטותינו נשענות בראש ובראשונה על חשיבתו ורצונו של יהוה ולא רק על העדפות אישיות, אנו מראים שאנו אוהבים את שלטונו ותומכים בריבונותו.‏

צדד בריבונות אלוהים בהחלטותיך ובמסגרת המשפחה (ראה סעיפים 16–18)‏

17, 18. באילו דרכים זוגות נשואים יכולים להראות שהם מצדדים בריבונות יהוה?‏

17 כעת נדון בתחום שבו משיחיים נשואים יכולים לפעול בהתאם לדרכי יהוה ולצדד בריבונותו. מה אם נישואיך קשים מעבר למצופה ואף מאכזבים? תוכל להרהר במגעיו של יהוה עם בני ישראל. הוא דימה את עצמו לבעלה של אותה אומה קדומה (‏יש’ נ”ד:5; ס”ב:4‏). אלה היו בהחלט ”נישואין” קשים. בכל זאת, יהוה לא מיהר לוותר על הנישואין הללו. הוא שוב ושוב נהג בעם ברחמים והיה נאמן לברית שכרת עמו. ‏(קרא תהלים ק”ו:43–45‏.) האינך נמשך ליהוה בשל אהבתו הנאמנה?‏

18 בהתאם לכך, זוגות נשואים האוהבים את דרכי יהוה מחקים את דוגמתו. הם אינם מחפשים דרכים לא־מקראיות לשים קץ לנישואין קשים. הם מבינים שיהוה חיבר אותם יחדיו, ושהוא חפץ שהם ’ידבקו’ זה בזה. הבסיס המקראי היחיד לגירושין אשר מתיר נישואין מחדש הוא אי־מוסריות מינית (‏מתי י”ט:5, 6,‏ 9‏). כשבני הזוג מנסים להפיק את המיטב מנסיבותיהם ואף מתאמצים לשפר את מצבם, הם מצדדים בשלטונו הצודק של יהוה.‏

19. מה עלינו לעשות אם איננו מצליחים תמיד לצדד בריבונות אלוהים?‏

19 בתור אנשים לא־מושלמים מעשינו לעיתים יאכזבו את יהוה. הוא מודע לכך, ולכן הוא סיפק עבורנו ברוב אהבתו את קורבן הכופר של המשיח. לפיכך, כשאנו עושים טעות כלשהי, עלינו לבקש את מחילתו של יהוה (‏יוח”א ב’:1, 2‏). במקום להלקות את עצמנו שוב ושוב בשל טעות שעשינו, עלינו להיות נחושים ללמוד ממנה. אם נישאר קרובים ליהוה, הוא יסלח לנו ויעזור לנו להשתקם ולהתמודד בהצלחה עם מצבים דומים בעתיד (‏תהל’ ק”ג:3‏).‏

20. מדוע זו העת לתמוך בריבונות יהוה?‏

20 בעולם החדש כולם ייכנעו לריבונות יהוה וילמדו את דרכי הצדק שלו (‏יש’ י”א:9‏). אולם כבר עתה אנו למדים רבות על דרכיו. בקרוב תיושב לגמרי סוגיית הריבונות. כעת זה הזמן לצדד בריבונות אלוהים בתומתנו, בשירותנו ובמאמצינו הרבים לחקות אותו בכל מעשינו.‏