עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  יוני 2017

האם אתה זוכר?‏

האם אתה זוכר?‏

האם קראת בעיון את ההוצאות האחרונות של כתב העת המצפה? נסה להשיב על השאלות הבאות:‏

איזו גישה צריכה להיות לאחים כגון משגיחי הנפה וזקני־הקהילה באשר להנחיות מטעם ארגון אלוהים?‏

עליהם לציית ללא דיחוי. הם יכולים לשאול את עצמם: ’האם אני תורם לחיזוק רוחניותם של הסובבים אותי? האם אני נענה ללא דיחוי להנחיות ותומך בהן?’ (‏מ11.16, עמ’ 11‏).‏

מתי נפלו המשיחיים האמיתיים בשבי הבבלי?‏

הדבר אירע זמן קצר לאחר מות השליחים. באותה עת החלה להתהוות כיתת כמורה. הכנסייה והמדינה קידמו את המשיחיות הכופרת וניסו להשתיק את קולם של המשיחיים דמויי החיטים. אולם בעשורים שקדמו לשנת 1914 החלו המשוחים להשתחרר מהשבי (‏מ11.16, עמ’ 23–25‏).‏

איזו חשיבות הייתה לפועלו של לפוור ד’אטפל?‏

במהלך שנות ה־20 של המאה ה־16 תרגם לפוור את המקרא לצרפתית על מנת שיהיה נגיש לפשוטי העם. ההסברים שהוא נתן לפסוקי המקרא השפיעו על מרטין לותר, ויליאם טינדל וז’אן קלווין (‏מצ6.16, עמ’ 10–12‏).‏

מה ההבדל בין ”ההתמקדות בבשר” לבין ”ההתמקדות ברוח”? (‏רומ’ ח’:6‏)‏

אדם המתמקד בבשר נשלט על־ידי תאוות ונטיות האופייניות לבשר החוטא. הוא אינו חדל לדבר על הדברים הקשורים לבשר וליהנות מהם. אדם המתמקד ברוח מציב במרכז חייו דברים הקשורים לאלוהים ולדרך חשיבתו; משיחי כזה מאפשר לרוח הקודש להשפיע עמוקות על שכלו. ההתמקדות בבשר משמעה מוות, ואילו ההתמקדות ברוח משמעה חיים ושלום (‏מ12.16, עמ’ 15–17‏).‏

מה הן כמה דרכים מעשיות להפחתת דאגות?‏

קבע סדר עדיפויות נכון, טפח ציפיות מציאותיות, הקצה מדי יום זמן להתרגעות, מצא זמן ליהנות מבריאתו של אלוהים, שמור על חוש הומור, עסוק בקביעות בפעילות גופנית והקפד על שינה מספקת (‏מ12.16, עמ’ 22, 23‏).‏

כיצד ”הועבר חנוך כדי שלא יראה מוות”? (‏עב’ י”א:5‏)‏

נראה שאלוהים העביר את חנוך ממצב של חיים למוות מבלי שהרגיש בכך (‏מצ1.17, עמ’ 12, 13‏).‏

מדוע הצניעות עדיין חשובה?‏

לאדם צנוע יש השקפה מאוזנת על עצמו, והוא מודע למגבלותיו. עלינו להביא בחשבון את ההשפעה שתהיה להתנהגותנו על אחרים ולא לייחס לעצמנו חשיבות רבה מדי (‏מ01.17, עמ’ 18‏).‏

מה הן הראיות לכך שאלוהים הדריך את חברי הגוף המנהל בן המאה הראשונה ושהוא מדריך את הגוף המנהל כיום?‏

רוח הקודש סייעה להם להבין אמיתות מקראיות. בסיועם של המלאכים הם השגיחו על מלאכת ההטפה, והם נשענו על דבר־אלוהים כאשר סיפקו הנחיות. כל המאפיינים הללו ניכרים גם בגוף המנהל בן זמננו (‏מ02.17, עמ’ 26–28‏).‏

בשל אילו גורמים אנו רואים בקורבן הכופר מתנה יקרה?‏

ישנם ארבעה גורמים: נותן המתנה, הסיבה שהיא הוענקה, ההקרבה העומדת מאחוריה והצורך החיוני שהיא ממלאת. עלינו להקדיש מחשבה לכל אחד מן הגורמים הללו (‏מצ2.17, עמ’ 4–6‏).‏

האם משיחי יכול לשנות את דעתו לאחר שקיבל החלטה?‏

עלינו לעמוד בדיבורנו. אך לפעמים יש לשקול מחדש החלטה שקיבלנו. לאחר שתושבי נינווה התחרטו על חטאיהם, שינה אלוהים את החלטתו לגביהם. לעיתים יהיה עלינו לנהוג באופן דומה לאור שינוי בנסיבות או מידע חדש (‏מ03.17, עמ’ 16, 17‏).‏

מדוע הרכילות מסוכנת?‏

היא עלולה לגרום לבעיה לצאת מכלל שליטה ולהביא להחרפת המצב. בין שאנו צודקים ובין שאנו טועים, עלינו לזכור שרכילות לעולם לא תשפר את המצב (‏מ04.17, עמ’ 21‏).‏