עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  יוני 2016

‏”יהוה אלוהינו יהוה אחד”‏

‏”יהוה אלוהינו יהוה אחד”‏

‏”שמע ישראל, יהוה אלוהינו יהוה אחד” (‏דב’ ו’:4‏).‏

שירים: 138,‏ 2

1, 2. ‏(א) מדוע המילים שבדברים ו’:4 מוכרות היטב? (ב) מדוע אמר משה את המילים הללו?‏

כבר מאות שנים חוזרים היהודים על שש המילים שבדברים ו’:4 כחלק מקריאת שמע, המכונה כך בשל המילה הראשונה בפסוק. הקריאה נאמרת כחלק מתפילה מדי בוקר וערב, ובאמצעותה מצהירים יהודים מאמינים על מסירותם הבלעדית לאלוהים.‏

2 מילים אלה היו חלק מנאום הפרידה שנשא משה בפני עם ישראל בערבות מואב בשנת 1473 לפה”ס. בני ישראל עמדו לחצות את הירדן כדי לרשת את הארץ המובטחת (‏דב’ ו’:1‏). משה, שהנהיג אותם בארבעים השנים האחרונות, רצה שהם יהיו אמיצים אל מול הקשיים שנכונו להם. היה עליהם לבטוח ביהוה ולהיות נאמנים לו. אין ספק שלדבריו האחרונים של משה נועדה להיות השפעה עצומה על העם. אחרי שהזכיר את עשרת הדיברות וחוקים אחרים שנתן להם יהוה, אמר משה את המילים העוצמתיות המצויות בדברים ו’:4, 5 ‏(קרא).‏

3. באילו שאלות נדון במאמר זה?‏

 3 האם בני ישראל לא ידעו שיהוה אלוהיהם הוא ”יהוה אחד”? אין ספק שהם ידעו זאת. הנאמנים מקרב בני ישראל הכירו ועבדו אלוהים אחד בלבד — את אלוהי אבותיהם אברהם, יצחק ויעקב. אם כן, מדוע הזכיר להם משה שיהוה אלוהיהם הוא ”יהוה אחד”? האם עובדה זו קשורה למצווה לאהוב את יהוה בכל לבבנו, נפשנו ומאודנו, ככתוב בפסוק 5? איזו משמעות יש למילים שבדברים ו’:4, 5 עבורנו כיום?‏

אלוהינו ”יהוה אחד”‏

4, 5. ‏(א) מהו אחד המובנים של המילים ”יהוה אחד”? (ב) כיצד נבדל יהוה מאלילי הגויים?‏

4 ייחודיות. המילה ”אחד” בעברית ובשפות רבות אחרות אינה מתייחסת רק למספר. משמעה גם דבר ייחודי, דבר יחיד ומיוחד. ככל הנראה משה לא ניסה להפריך אמונות דתיות כוזבות לגבי שילושי אלים. יהוה הוא בורא השמיים והארץ, ריבון היקום. אין עוד אל ממשי ואמיתי מלבדו; אין אל שישווה לו (‏שמ”ב ז’:22‏). מכאן שמשה הזכיר לבני ישראל שעליהם לעבוד את יהוה לבדו. נאסר עליהם לחקות את עמי הסביבה שסגדו לאלים ואלות שונים. חלק מאלי הכזב נתפסו כמי ששולטים ביסודות שונים בטבע, ואחרים היו התגלמויות שונות של אלוהות אחת.‏

5 לדוגמה, המצרים סגדו לאל השמש רַע, אלת השמיים נוּת, אל האדמה גֶבּ, אל הנילוס חַעפּי ולאינספור בעלי חיים קדושים. רבים מאלי כזב אלה נחלו תבוסה מוחצת בעקבות עשר המכות שהנחית עליהם יהוה. האל הכנעני העיקרי היה הבעל, אל הפריון, שנודע גם כאל השמיים, הגשם והסערה. באזורים רבים נתפס הבעל כפטרון מקומי (‏במ’ כ”ה:3‏). בני ישראל היו צריכים לזכור שהאל שלהם הוא ”האלוהים”, ושהוא ”יהוה אחד” (‏דב’ ד’:35,‏ 39‏).‏

6, 7. איזה מובן נוסף יש למילה ”אחד”, וכיצד הוכיח יהוה שהוא אל ”אחד”?‏

6 עקביות ונאמנות. המילה ”אחד” מצביעה גם על אחידות מטרה ופעולה. יהוה אלוהים אינו חצוי או הפכפך. אדרבה, הוא תמיד נאמן, עקבי ומהימן. יהוה הבטיח לאברהם שצאצאיו יירשו את הארץ המובטחת, והוא חולל גבורות ונפלאות כדי להגשים את הבטחתו. גם בחלוף 430 שנה לא דעכה נחישותו של יהוה לממש את מטרתו (‏בר’ י”ב:1, 2,‏ 7;‏ שמ’ י”ב:40, 41‏).‏

7 כעבור מאות שנים, כאשר הכריז יהוה על בני ישראל כעל עדיו, הוא אמר להם: ”אני הוא [אני אותו אחד], לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה”. כדי להדגיש שמטרתו אינה משתנה הוסיף יהוה: ”מיום [מאז ומתמיד] אני הוא” (‏יש’ מ”ג:10,‏ 13; מ”ד:6; מ”ח:12‏). איזו זכות נהדרת נפלה בחלקם של בני ישראל — וגם בחלקנו — לשרת את יהוה, האל הנוהג בעקביות ובנאמנות בכל דרכיו! (‏מל’ ג’:6;‏ יעקב א’:17‏).‏

8, 9. ‏(א) מה דורש יהוה מעובדיו? (ב) כיצד הבליט ישוע את חשיבות דברי משה?‏

8 משה הזכיר לעם שאהבתו ודאגתו של יהוה כלפיהם לעולם אינן משתנות. מן ההיגיון להסיק שהיה עליהם לעבוד אותו לבדו ולאהוב אותו ללא סייג בכל לבבם, נפשם ומאודם. גם הילדים נדרשו לשרת אותו במסירות מוחלטת, שהרי  ההורים נצטוו ללמדם בכל הזדמנות (‏דב’ ו’:6–9‏).‏

9 הואיל ויהוה עקבי ובלתי משתנה בכל הנוגע לרצונו ומטרתו, ברור אפוא שהדרישות הבסיסיות שהוא התווה למשרתיו האמיתיים נותרו בעינן גם כיום. על מנת שעבודתנו את אלוהים תהיה רצויה בעיניו, גם אנו צריכים להיות מסורים אך ורק לו ולאהוב אותו בכל לבנו, שכלנו וכוחנו. למעשה, זה בדיוק מה שאמר ישוע המשיח לאדם ששאל אותו שאלה בנושא. ‏(קרא מרקוס י”ב:28–31‏.) לכן הבה נראה כיצד נוכל להוכיח בפועל שאנו באמת מבינים שיהוה אלוהינו הוא ”יהוה אחד”.‏

יהוה ראוי למסירותך הבלעדית

10, 11. ‏(א) כיצד נוכל להראות שאנו עובדים את יהוה לבדו? (ב) כיצד הראו הצעירים העבריים בבבל שהם מסורים אך ורק ליהוה?‏

10 כדי להראות שאנו מאמינים שיהוה הוא האלוהים האחד והיחיד, עלינו להיות מסורים אך ורק לו. אל לנו לחלוק את מסירותנו ליהוה עם אף אל אחר או לתת מקום לתפיסות או מנהגים שמקורם בדתות אחרות. עלינו לזכור שיהוה אינו אל אחד מיני אלים רבים, והוא גם לא רק האל הרם או החזק מביניהם. יהוה לבדו ראוי למסירותנו ‏(קרא ההתגלות ד’:11‏).‏

11 בספר דניאל אנו קוראים על הצעירים העבריים דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הם הראו שהם מסורים ליהוה לבדו — הם גם נמנעו ממאכלים טמאים וגם סירבו להשתחוות לצלם הזהב שהקים נבוכדנאצר. היה ברור מה עמד בראש סדר העדיפויות שלהם; הם לא היו מוכנים להתפשר בכל הנוגע לעבודתם את אלוהים (‏דנ’ א’:1 עד ג’:30‏).‏

12. ממה עלינו להישמר אם ברצוננו להיות מסורים ליהוה לבדו?‏

12 על מנת להיות מסורים ליהוה לבדו, עלינו להישמר ששום דבר בחיינו לא יתפוס את המקום הראוי אך ורק ליהוה. אילו דברים עלולים לתפוס את מקומו? בעשרת הדיברות הבהיר יהוה לעמו שאסור שיהיה להם אלוהים אחרים על פניו ושעליהם להישמר מעבודת אלילים על כל צורותיה (‏דב’ ה’:6–10‏). בימינו עבודת אלילים יכולה ללבוש צורות רבות, ובחלקן קשה להבחין. עם זאת, דרישותיו של יהוה לא השתנו — הוא עדיין ”יהוה אחד”. הבה נראה כיצד הדבר נוגע לנו.‏

13. אילו דברים עלולים לתפוס את מקומה של אהבת יהוה בלבנו?‏

13 בקולוסים ג’:5 ‏(קרא) אנו מוצאים עצה תקיפה שנועדה להגן על המשיחיים מפני גורמים העלולים להרוס את יחסיהם המיוחדים עם יהוה. שים לב שהחמדנות קשורה לעבודת אלילים. מדוע? מפני שהדברים שהאדם מתאווה אליהם, כגון עושר ומותרות, עלולים להשתלט על חייו ולהפוך עבורו לאל רב־עוצמה. אך כשקוראים את הפסוק כולו, קל להבחין בכך שכל החטאים האחרים המוזכרים בו קשורים בדרך כלשהי לחמדנות, ובעקבות זאת גם לעבודת אלילים. אם נשתוקק לדברים אלה, הם עלולים בקלות לתפוס את מקומה של אהבת אלוהים בלבנו. האם אנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת את הסיכון שאחד הגורמים הללו ישלוט בחיינו ויביא לכך שיהוה יחדל להיות בעינינו ”יהוה אחד”? אל לנו לעולם להניח לזה לקרות.‏

14. איזו אזהרה נתן השליח יוחנן?‏

 14 השליח יוחנן הדגיש את אותה הנקודה כשהזהיר שאם מישהו אוהב את הדברים שבעולם — ”תאוַות בשרים, תאוַות העיניים והתפארות בנכסים חומריים” — ”אין בו אהבה לאב” (‏יוח”א ב’:15, 16‏). משמע הדבר שעלינו כל הזמן לבחון את לבנו כדי לראות אם אנו נמשכים לעולם — לבידור שלו, לחברת האנשים שבו ולסגנונות הלבוש והמראה המקובלים בו. אהבה לעולם עלולה גם לגרום לנו לחתור להשיג ”גדולות” באמצעות השכלה גבוהה או בדרכים אחרות (‏יר’ מ”ה:4, 5‏). אנו עומדים על סף הארץ המובטחת. לכן עד כמה חשוב שנזכור היטב את מילותיו העוצמתיות של משה. אם אנו מבינים בבירור שיהוה אלוהינו הוא ”יהוה אחד” ומאמינים בכך בכל לבנו, נעשה כל שביכולתנו כדי להיות מסורים לו לבדו ולשרתו כרצוי בעיניו (‏עב’ י”ב:28, 29‏).‏

שמור על האחדות המשיחית

15. מדוע הזכיר פאולוס למשיחיים שאלוהים הוא ”יהוה אחד”?‏

15 המילים ”יהוה אחד” עוזרות לנו להבין שיהוה חפץ שמשרתיו יהיו מאוחדים ובעלי אותה מטרה בחיים. הקהילה המשיחית בת המאה הראשונה הייתה מורכבת מיהודים, יוונים, רומים ובני עמים אחרים. הם באו ממגוון רקעים דתיים והיו להם העדפות ומנהגים שונים. בשל כך היו שהתקשו להסתגל לדרך החדשה שבה יש לעבוד את אלוהים או לנטוש לגמרי את דרכיהם הקודמות. השליח פאולוס ראה לנכון להזכיר להם שלמשיחיים יש אלוהים אחד, יהוה ‏(קרא קורינתים א’. ח’:5, 6‏).‏

16, 17. ‏(א) איזו נבואה מתגשמת בימינו, ואיזה מצב נוצר בעקבות כך? (ב) מה עלול לערער את אחדותנו?‏

 16 מה לגבי הקהילה המשיחית בימינו? ישעיהו הנביא ניבא ש”באחרית הימים” אנשים מכל העמים ינהרו אל עבודת יהוה האמיתית והמרוממת. הוא חזה שהם יאמרו: ”[יהוה] יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו” (‏יש’ ב’:2, 3‏). עד כמה אנו שמחים לראות שנבואה זו מתגשמת לנגד עינינו! כתוצאה מכך קהילות רבות מורכבות מאנשים ממגוון רקעים אתניים, תרבויות ושפות, וכולם מהללים את יהוה. אולם מגוון זה עלול להוליד קשיים שיש להתייחס אליהם במלוא הרצינות.‏

האם אתה תורם לאחדות הקהילה המשיחית? (ראה סעיפים 16–19)‏

17 לדוגמה, מהי השקפתך על אחיך לאמונה שתרבותם שונה לגמרי משלך? שפת אמם, סגנון הלבוש שלהם, נימוסיהם ומאכליהם אולי שונים מכל מה שמוכר לך. האם אתה נוטה להתעלם מאותם אחים ולהתחבר בעיקר למי שיש להם רקע דומה לשלך? מהי גישתך כלפי המשגיחים בקהילתך, בנפה שלך או בסניף שלך הצעירים ממך או הבאים מתרבות שונה או ממוצא אחר? האם אתה מרשה לגורמים כאלה לערער את האחדות ולשבש את מטרתנו המשותפת כמשרתי יהוה?‏

18, 19. ‏(א) אילו עצות מוזכרות באפסים ד’:1–3‏? (ב) מה נוכל לעשות כדי לתרום לאחדות הקהילה?‏

18 מה יעזור לנו להימנע מהמלכודות הללו? פאולוס השיא מספר עצות מעשיות למשיחיים שהתגוררו באפסוס, עיר משגשגת בעלת מגוון תרבותי עשיר. ‏(קרא אפסים ד’:1–3‏.) שים לב שפאולוס הזכיר תחילה תכונות כגון שפלות רוח, ענווה, אורך רוח ואהבה. ניתן לדמות אותן לעמודים המקנים יציבות לבית. אולם כדי למנוע את בלאי המבנה, אין צורך רק בעמודים אלא גם בתחזוקה שוטפת. פאולוס עודד את המשיחיים באפסוס להשתדל בכל מאודם ”לשמור על אחדות הרוח”.‏

19 על כל אחד מאתנו מוטלת האחריות האישית לתרום לאחדות הקהילה. כיצד נוכל לעשות כן? ראשית, עלינו לטפח ולגלות את התכונות שהזכיר פאולוס — שפלות רוח, ענווה, אורך רוח ואהבה. שנית, עלינו לעשות כל מאמץ לקדם את ’קשר השלום, הקשר המאחד’. אנו צריכים לעמול כדי לתקן את כל ”הסדקים” המאיימים להפר את אחדותנו. אם נעשה כן, נתרום לשמירת השלום והאחדות היקרים השוררים בינינו.‏

20. כיצד נוכל להראות שאנו מבינים שיהוה אלוהינו הוא ”יהוה אחד”?‏

20 ‏”יהוה אלוהינו יהוה אחד”. איזו אמירה רבת־עוצמה! תזכורת זו נסכה בבני ישראל את הכוח להתמודד עם הקשיים שניצבו בפניהם בכניסתם לארץ המובטחת ובכיבושה. אם ננצור בלבנו את המילים הללו, הן יעניקו לנו את הכוח להחזיק מעמד בצרה הגדולה שבפתח ויתרמו לשלום ולאחדות בגן העדן העתיד לבוא. הבה נגלה מסירות בלעדית ליהוה על־ידי כך שנאהב אותו ונשרתו בכל נפשנו ונתאמץ לשמור על האחדות השוררת באגודת האחים שלנו. אם נמשיך לעשות כן, נוכל להביט קדימה בביטחון אל היום שבו יתגשמו הדברים שיאמר ישוע למי שיישפטו ככבשים: ”בואו, ברוכי אבי, ורשו את המלכות המוכנה לכם מאז נוסד העולם” (‏מתי כ”ה:34‏).‏