עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  יולי 2016

אסירי תודה על חסד אלוהים

אסירי תודה על חסד אלוהים

‏”כולנו קיבלנו... עוד ועוד חסד” (‏יוח’ א’:16‏).‏

שירים: 95,‏ 13

1, 2. ‏(א) ספר את משל בעל הכרם. (ב) כיצד מבליט המשל את תכונת הנדיבות ותכונת החסד?‏

השכם בבוקר הגיע בעל כרם לשוק כדי לשכור פועלים לכרמו. הגברים שמצא הסכימו לשכר שהציע להם וניגשו לעבודה. אולם בעל הכרם נזקק לעובדים נוספים, ובמשך היום הוא חזר לשוק מספר פעמים כדי לשכור עוד פועלים. הוא הציע שכר ראוי אפילו למי שהעסיק לקראת הערב. בסוף היום כינס בעל הכרם את כל הפועלים כדי לשלם להם את שכרם. הוא נתן סכום שווה לכל הפועלים, בין שהם עבדו שעות רבות ובין שעבדו שעה אחת בלבד. כאשר ראו זאת הפועלים שנשכרו ראשונים, הם החלו להתלונן. אך בעל הכרם השיב: ’האם לא הסכמת לעבוד תמורת השכר שהצעתי לך? האם אסור לי לשלם לכל העובדים כרצוני? האם אתה מקנא מפני שאני נדיב?’ (‏מתי כ’:1–15‏, הערת שוליים).‏

2 משלו של ישוע מבליט את אחת התכונות המאפיינות  את יהוה, תכונה המוזכרת פעמים רבות במקרא — ”חסד”.‏ ‏[1]‏ ‏(קרא קורינתים ב’. ו’:1‏.) נראה היה שהפועלים שעבדו שעה אחת בלבד לא היו ראויים לשכר מלא. אך בעל הכרם גילה כלפיהם חסד יוצא מגדר הרגיל. באשר למילה ”חסד” במקרא, כתב למדן אחד: ”מובנה הבסיסי של המילה הוא מתנה, דבר הניתן לאדם ללא תשלום, דבר שאין הוא ראוי לו ולא הורווח כשכר”.‏

מתנתו הנדיבה של יהוה

3, 4. מדוע וכיצד גילה יהוה חסד כלפי האנושות כולה?‏

3 כתבי־הקודש מציינים ש”חסד אלוהים” הוא ”מתנת חינם” (‏אפ’ ג’:7‏). מדוע וכיצד מעניק יהוה ”מתנת חינם” זו? אילו מילאנו את כל דרישות יהוה בצורה מושלמת, היינו ראויים לטובו. אך איננו עומדים בדרישותיו. המלך החכם שלמה כתב: ”אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא” (‏קהלת ז’:20‏). השליח פאולוס אמר דברים דומים: ”הכול חטאו ואין הם מגיעים לרמת כבודו של אלוהים”, ו”השכר שמשלם החטא הוא מוות” (‏רומ’ ג’:23; ו’:23א‏). לפיכך כולנו ראויים למוות.‏

4 אולם יהוה ביטא את אהבתו כלפי בני האדם החוטאים במעשה חסד שאין שני לו. הוא שלח לכדור הארץ את ”בנו יחידו”, מתנתו הגדולה מכול, כדי למות למעננו (‏יוח’ ג’:16‏). משום כך כתב פאולוס שישוע ”מעוטר כעת בעטרת כבוד והדר על שסבל מוות; בחסד אלוהים הוא טעם מוות למען הכול” (‏עב’ ב’:9‏). אם כן, ”המתנה שמעניק אלוהים היא חיי עולם באמצעות המשיח ישוע אדוננו” (‏רומ’ ו’:23ב‏).‏

5, 6. מה תהיה התוצאה אם ימלוך עלינו (א) החטא? (ב) החסד?‏

5 כיצד ירשו כל בני האדם את החטא המוביל למוות? המקרא מסביר: ”עקב עבירה של אדם אחד [אדם הראשון] מָלַך... המוות” על כל צאצאיו (‏רומ’ ה’:12,‏ 14,‏ 17‏). למרבה השמחה, אנו יכולים לבחור להשתחרר משלטון החטא. כיצד הדבר אפשרי? בזכות אמונתנו בקורבן הכופר של המשיח, אנו זוכים לחסד יהוה. הכתוב מציין: ”היכן שהתרבה החטא, התרבה עוד יותר החסד. וזאת לשם מה? כדי שכפי שמָלַך החטא עם המוות, כך גם ימלוך החסד באמצעות צדקה לשם חיי עולם על־ידי ישוע המשיח” (‏רומ’ ה’:20, 21‏).‏

6 אף־על־פי שאנו עדיין אנשים חוטאים, אל לנו לאפשר לחטא לשלוט בחיינו. אם נחטא, נוכל להתפלל ליהוה לסליחת חטאים. פאולוס הזהיר את המשיחיים: ”אל ימשול בכם החטא, כי אינכם תחת התורה אלא תחת החסד” (‏רומ’ ו’:14‏). משום כך אנו מאפשרים לחסדו של אלוהים למשול בנו. מה נובע מכך? פאולוס הסביר: ”חסד אלוהים... מלמדנו לדחות את הרֶשע ואת תאוות העולם ולחיות ביישוב הדעת, בצדקה ובמסירות לאלוהים בסדר העולמי הנוכחי” (‏טיט’ ב’:11, 12‏).‏

חסד ”המתבטא בדרכים שונות”‏

7, 8. באיזה מובן חסדו של יהוה ”מתבטא בדרכים שונות”? (ראה תמונות בפתיח המאמר.)‏

7 השליח פטרוס כתב: ”איש איש  ישתמש במתנה שקיבל כדי לשרת את רעהו כסוכן בית טוב של חסד אלוהים המתבטא בדרכים שונות” (‏פט”א ד’:10‏). מה משמעות הדבר? יהוה יכול לסייע לנו להתמודד עם כל קושי הניצב בדרכנו (‏פט”א א’:6‏). לכל סוג של ניסיון אשר יפקוד אותנו תמיד יהיה ביטוי תואם של חסד אלוהים.‏

8 חסדו של יהוה אכן בא לידי ביטוי בדרכים שונות. השליח יוחנן כתב: ”כולנו קיבלנו... עוד ועוד חסד” (‏יוח’ א’:16‏). תודות לביטויי החסד השונים של יהוה, אנו זוכים לברכות רבות. תן דעתך לכמה מהן.‏

9. איזו תועלת צומחת לנו מחסדו של יהוה, וכיצד נוכל להראות שאנו אסירי תודה על חסדו?‏

9 סליחת חטאים. הודות לחסד יהוה, חטאינו נסלחים לנו כל עוד אנו מגלים חרטה וממשיכים להיאבק בכל כוחנו בנטייתנו לחטוא. ‏(קרא יוחנן א’. א’:8, 9‏.) רחמי אלוהים צריכים למלא את לבנו הכרת תודה ולהניע אותנו להלל אותו. פאולוס כתב לאחיו המשוחים: ”[יהוה] הצילנו משלטון החושך והעביר אותנו אל מלכות בנו אהובו, אשר דרכו יש לנו הפדות במחיר כופר — סליחת חטאינו” (‏קול’ א’:13, 14‏). סליחת חטאים פותחת בפנינו את האפשרות לזכות בברכות נפלאות אחרות.‏

10. מאיזו ברכה אנו נהנים תודות לחסד אלוהים?‏

10 יחסי שלום עם אלוהים. בתור אנשים חוטאים, אנו למעשה אויבי אלוהים מיום היוולדנו. פאולוס הכיר בעובדה זו באמרו: ”בזמן שהיינו אויבים התפייסנו עם אלוהים באמצעות מות בנו” (‏רומ’ ה’:10‏). מכיוון שהתפייסנו עם יהוה, אנו נהנים מיחסי שלום עמו. פאולוס מסביר את הקשר שבין זכות זו לבין חסדו של יהוה באמרו: ”הואיל ואנו [אחיו המשוחים של המשיח] נחשבים כעת לצדיקים בזכות אמונה, הבה נשמור על יחסי שלום עם אלוהים על־ידי אדוננו ישוע המשיח, אשר באמצעותו גם נסללה בפנינו הדרך, על־ידי אמונה, אל החסד שממנו אנו נהנים כעת” (‏רומ’ ה’:1, 2‏). זו אכן ברכה אדירה!‏

חסד אלוהים מתבטא בדרכים שונות: הזכות לשמוע את הבשורה הטובה (ראה סעיף 11)‏

11. כיצד עוזרים המשוחים ל’כבשים האחרים’ להגיע למעמד של צדקה?‏

11 מעמד צדקה. בשל טבענו החוטא, איש מאתנו אינו צדיק. אך דניאל הנביא חזה שבעת הקץ ”המשכילים”, כלומר חברי השארית המשוחה, ’יצדיקו רבים’. ‏(קרא דניאל י”ב:3‏.) באמצעות פעילות הבישור וההוראה הם מסייעים למיליוני ”כבשים אחרים” להגיע למעמד של צדקה לפני יהוה (‏יוח’ י’:16‏). אולם כל זה מתאפשר תודות לחסדו של יהוה. פאולוס הסביר: ”בחסדו [של אלוהים], כמתנת חינם, נחשבים הם לצדיקים על־ידי הפדות המתאפשרת במחיר הכופר ששילם המשיח ישוע” (‏רומ’ ג’:23, 24‏).‏

הזכות להתפלל (ראה סעיף 12)‏

12. מדוע הזכות להתפלל היא ביטוי לחסד אלוהים?‏

12 הזכות לגשת אל כס אלוהים באמצעות תפילות. ברוב חסדו מעניק לנו יהוה את הזכות לקרוב אל הכס השמימי שלו באמצעות תפילות. למעשה, פאולוס מכנה את כס יהוה ”כס החסד”, והוא מזמין אותנו לגשת ”בחופשיות”  אל כס אלוהים (‏עב’ ד’:16א‏). יהוה מעניק לנו זכות זו דרך בנו, ”אשר באמצעותו אנו יכולים לדבר באומץ ויש לנו גישה חופשית על בסיס הביטחון הנובע מאמונתנו בו” (‏אפ’ ג’:12‏). גישה חופשית ליהוה בתפילה היא אכן ביטוי נפלא לחסדו.‏

עזרה בעתה (ראה סעיף 13)‏

13. כיצד מאפשר לנו חסד אלוהים למצוא ”עזרה בעתה”?‏

13 עזרה בעתה. פאולוס עודד אותנו לפנות בחופשיות ליהוה בתפילה, ”כדי שנזכה לרחמים ונמצא חסד לשם עזרה בעתה” (‏עב’ ד’:16ב‏). בכל פעם שאנו חווים קשיים או זמנים סוערים, נוכל להתחנן לרחמיו ולעזרתו של יהוה. אף שאיננו ראויים לכך, הוא עונה לתפילותינו. במקרים רבים הוא עושה כן דרך אחינו לאמונה על מנת ש”נהיה מלאי ביטחון ונאמר: ’יהוה עוזרי; לא אפחד. מה יכול לעשות לי אדם?’” (‏עב’ י”ג:6‏).‏

14. כיצד חסדו של יהוה מסייע לנו להתמודד עם כאב רגשי?‏

14 נחמה ללבבנו. אחת הברכות הגדולות הבאות עלינו תודות לחסדו של יהוה היא הנחמה שאנו מקבלים כשאנו מתנסים בכאב רגשי (‏תהל’ נ”א:19‏). פאולוס כתב למשיחיים בתסלוניקי שספגו רדיפות: ”מי ייתן ואדוננו ישוע המשיח עצמו ואלוהים אבינו, אשר אהב אותנו והעניק לנו נחמת עולם ותקווה טובה על־ידי חסדו, ינחמו את לבבכם ויחזקו אתכם” (‏תסל”ב ב’:16, 17‏). עד כמה מנחם לדעת שיהוה אוהב אותנו ודואג לנו!‏

15. איזו תקווה יש לנו הודות לחסד אלוהים?‏

15 תקווה לחיי עולם. כאנשים חוטאים נולדנו חסרי תקווה. ‏(קרא תהלים מ”ט:‏ 8, 9‏.) אולם יהוה מושיט לנו תקווה נפלאה. ישוע הבטיח לתלמידיו: ”זהו רצון אבי, שכל המזהה את הבן ומגלה אמונה בו יקבל חיי עולם” (‏יוח’ ו’:40‏). התקווה לחיי עולם היא אכן ביטוי נפלא לחסד אלוהים. פאולוס, אשר הוקיר לעומק תקווה זו, אמר: ”חסד אלוהים נגלה והביא עמו ישועה לבני אדם מכל הסוגים” (‏טיט’ ב’:11‏).‏

אל תנצל לרעה את חסד אלוהים

16. כיצד חלק מהמשיחיים מימי קדם ניצלו לרעה את חסד אלוהים?‏

16 אנו זוכים לברכות רבות הודות לחסדו של יהוה. אך אל לנו לנהוג בעזות מצח ולחשוב שאלוהים ימחל לנו על כל מעשה פסול. היו משיחיים בימי קדם ש’ראו בחסד אלוהים צידוק למעשי זימה’ (‏יהד’ 4‏). אותם משיחיים לא נאמנים חשבו כנראה שהם יכולים לחטוא, ויהוה תמיד יסלח להם. גרוע מכך, הם אף ניסו להשפיע על אחיהם לחבור אליהם בדרכם הבזויה. הדבר נכון גם בימינו. כל הנוהג כך ”פוגע ברוח החסד ובז לה” (‏עב’ י’:29‏).‏

17. איזו עצה תקיפה השיא פטרוס?‏

17 השטן הטעה כמה משיחיים בימינו וגרם להם לחשוב שהם יכולים לנצל לרעה את רחמי אלוהים ולחטוא מבלי לתת על כך את הדין. אומנם יהוה מוכן לסלוח לחוטאים המגלים חרטה, אך הוא מצפה מאתנו להיאבק בכל מאודנו בנטייתנו לחטוא. פטרוס כתב בהשראת אלוהים: ”אהוביי, הואיל ואתם יודעים זאת מראש, הישמרו לכם פן רשעים אלה יוליכו אתכם שולל בדרכם המוטעית ותאבדו את יציבותכם. תחת זאת, המשיכו לגדול בחסד ובידע על אדוננו ומושיענו ישוע המשיח” (‏פט”ב ג’:17, 18‏).‏

האחריות הנלווית לחסד

18. איזו אחריות מוטלת עלינו בשל חסדו של יהוה?‏

18 אנו אסירי תודה על החסד שנוטה לנו יהוה. לכן עלינו להשתמש במתנותינו כדי להסב לו כבוד ולעזור לזולת. אנו חבים זאת להם. כיצד נוכל להשתמש במתנותינו? פאולוס משיב על כך: ”יש לנו אפוא מתנות השונות זו מזו על־פי החסד שניתן לנו... אם זו מתת השירות, נמשיכה נא לשרת; המלמד, שימשיך ללמד; המעודד, שימשיך לעודד... והנוהג ברחמים, שיעשה כן בשמחה” (‏רומ’ י”ב:6–8‏). בשל החסד שיהוה מגלה כלפינו, מחובתנו להתמסר לשירות המשיחי, ללמד אחרים את המקרא, לעודד את אחינו לאמונה ולסלוח לפוגעים בנו.‏

19. באיזו אחריות שקיבלנו נדון במאמר הבא?‏

19 אנו אסירי תודה לאלוהים על אהבתו הרבה. לכן עלינו ”להעיד ביסודיות על הבשורה הטובה של חסד אלוהים” כמיטב יכולתנו (‏מה”ש כ’:24‏). במאמר הבא נבחן לעומק מה כרוך באחריות זו.‏

^ ‏[1] ‏(סעיף 2) ראה הערך ”‏חסד‏” במונחון של תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש היווניים.‏