עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

‏”ההתמקדות ברוח משמעה חיים ושלום”‏

‏”ההתמקדות ברוח משמעה חיים ושלום”‏

‏”המתהלכים על־פי הרוח ממקדים את מחשבותיהם במה ששייך לרוח” (‏רומ’ ח’:5‏).‏

שירים: 57,‏ 52

1, 2. מדוע הכתוב ברומים פרק ח’‏ חשוב במיוחד עבור המשיחיים המשוחים?‏

האם קראת את הכתוב ברומים ח’:15–17 בסמוך לטקס הזיכרון השנתי למותו של ישוע? סביר להניח שכן. פסוקים חשובים אלה מסבירים כיצד המשיחיים המשוחים יודעים שאלוהים משח אותם — רוח הקודש מעידה יחד עם רוחם. כמו כן, הפסוק הפותח את הפרק מזכיר את ”מי שמאוחדים עם המשיח ישוע”. אך האם הכתוב ברומים פרק ח’‏ נוגע רק למשוחים או פונה גם למשיחיים המחזיקים בתקווה לחיות עלי אדמות?‏

2 פרק זה נכתב בעיקר עבור המשיחיים המשוחים. הם מקבלים את ”הרוח” ו’מצפים לאימוצם כבנים, לכך שישוחררו מגופם’ הגשמי (‏רומ’ ח’:23‏). כן, הם עתידים לחיות בשמיים כבני אלוהים. הדבר מתאפשר תודת לעובדה שהם נטבלו כמשיחיים ואלוהים החיל עליהם את קורבן הכופר, סלח להם על חטאיהם והחשיבם לצדיקים כבניו הרוחניים (‏רומ’ ג’:23–26; ד’:25; ח’:30‏).‏

3. מדוע אנו מסיקים שבעלי התקווה הארצית צריכים לתת את הדעת לכתוב ברומים פרק ח’‏‏?‏

3 אולם הכתוב ברומים פרק ח’‏ חשוב גם עבור בעלי התקווה  הארצית, שהרי אלוהים מחשיב אותם לצדיקים במובן מסוים. אנו מוצאים ראיה לכך בדברים שכתב קודם לכן פאולוס באותה איגרת. בפרק ד’‏ הוא הזכיר את אברהם. איש אמונה זה חי לפני שנתן יהוה את התורה לבני ישראל, וזמן רב לפני מות ישוע לכפרת חטאינו. עם זאת, יהוה הבחין באמונה היוצאת מגדר הרגיל שגילה אברהם והחשיב אותו לצדיק. ‏(קרא רומים ד’:20–22‏.) באופן דומה, יהוה יכול להחשיב לצדיקים את המשיחיים הנאמנים בימינו המחזיקים בתקווה המקראית לחיות לנצח עלי אדמות. מכאן שהם יכולים להפיק תועלת מהעצות המצויות ברומים פרק ח’‏‏, עצות שניתנו למי שנחשבים לצדיקים.‏

4. איזו שאלה עלינו לשאול את עצמנו לאור הכתוב ברומים ח’:21‏?‏

4 ברומים ח’:21 אנו מוצאים ערובה לכך שהעולם החדש אכן יבוא. בפסוק מובטח ש”גם הבריאה עצמה תשוחרר מן השעבוד לכיליון ותזכה בחירותם המפוארת של ילדי אלוהים”. השאלה היא אם אנו נהיה שם ונזכה לגמול זה. האם אתה רואה את עצמך בעולם החדש? ברומים פרק ח’‏ תוכל למצוא עצות שיסייעו לך להגיע לעולם החדש.‏

‏”ההתמקדות בבשר”‏

5. על איזה עניין כבד משקל דיבר פאולוס ברומים ח’:4–13‏?‏

5 קרא רומים ח’:4–13‏. רומים פרק ח’‏ מציג את הניגוד בין מי שמתהלכים ”על־פי הבשר” לבין מי שמתהלכים ”על־פי הרוח”. יש החושבים שמדובר כאן בניגוד בין המשיחיים לבין מי שאינם משיחיים. אולם פאולוס כתב אל ”כל אהובי אלוהים ברומא הקרואים להיות קדושים” ‏(‏רומ’ א’:7‏). לפיכך הוא הציג את הניגוד בין משיחיים שהתהלכו על־פי הבשר לבין משיחיים שהתהלכו על־פי הרוח. במה הם היו שונים?‏

6, 7. ‏(א) אילו משמעויות יש למילה ”בשר” במקרא? (ב) מה משמעות המילה ”בשר” בדבריו של פאולוס ברומים ח’:4–13‏?‏

6 תן דעתך תחילה למילה ”בשר”. למה התכוון פאולוס? למילה ”בשר” יש משמעויות שונות במקרא. לעיתים הכוונה לבשר גופנו פשוטו כמשמעו (‏רומ’ ב’:28;‏  קור”א ט”ו:39,‏ 50‏). המילה עשויה גם להצביע על קרבת דם. ישוע היה ”מזרע דוד לפי הבשר”, ופאולוס החשיב את היהודים ל”בני [עמו] לפי הבשר” (‏רומ’ א’:3; ט’:3‏).‏

7 אולם דבריו של פאולוס בפרק ז’‏ מסייעים לנו להבין את משמעות המילה ”בשר” ברומים ח’:4–13‏. הוא קשר בין אורח חיים ”לפי הבשר” לבין ”תאוות החטא” ה’פועלות באיברי’ הגוף (‏רומ’ ז’:5‏). הדבר שופך אור על משמעות המילים ”המתהלכים על־פי הבשר”, מי שלדברי פאולוס ”ממקדים את מחשבותיהם במה ששייך לבשר”. הוא התייחס למי שנשלטים על־ידי תאוות ונטיות האופייניות לאנשים לא־מושלמים. הם בדרך כלל פועלים על־פי תאוותיהם, תשוקותיהם ודחפיהם המיניים או האחרים.‏

8. מדוע ראוי היה להזהיר אפילו את המשיחיים המשוחים מפני הסכנה להתהלך ”על־פי הבשר”?‏

8 אולם ייתכן שאתה תוהה מדוע הדגיש פאולוס בפני המשיחיים המשוחים את הסכנה שבניהול אורח חיים ”לפי הבשר”. כמו כן, האם סכנה דומה נשקפת כיום למשיחיים, מי שאלוהים מחשיב לצדיקים ולידידיו? למרבה הצער, כל משיחי עלול להתחיל להתהלך על־פי הבשר החוטא. לדוגמה, פאולוס כתב שכמה אחים ברומא היו משועבדים ל”תאוותיהם”. ייתכן שמדובר היה בתאוות מיניות או בתאוות למזון, שתייה או דברים אחרים. חלקם ’הוליכו שולל את התמימים’ (‏רומ’ ט”ז:17, 18;‏ פיל’ ג’:18, 19;‏ יהד’ 4,‏ 8,‏ 12‏). זכור גם שלמשך תקופה מסוימת אחד האחים בקורינתוס ”חי עם אשת אביו” (‏קור”א ה’:1‏). אם כן, אין פלא שבהכוונת אלוהים הזהיר פאולוס את המשיחיים מפני ”ההתמקדות בבשר” (‏רומ’ ח’:5, 6‏).‏

9. מה אינו משתמע מאזהרתו של פאולוס ברומים ח’:6‏?‏

9 אזהרה זו תקפה כיום כבעבר. משיחי המשרת את אלוהים כבר שנים עלול להתחיל למקד את מחשבותיו במה ששייך לבשר. לא מדובר במשיחי החושב לעיתים על מזון, תעסוקה, בידור או אפילו על קשר רומנטי. אלו הם היבטים רגילים בחייו של משרת אלוהים ממוצע. גם ישוע אכל להנאתו, והוא סיפק מזון לאחרים. מלבד זאת, הוא הבין שיש צורך בבילויים. בנוסף,  פאולוס כתב שלתשוקה ואינטימיות יש מקום במסגרת הנישואין.‏

האם שיחותיך מגלות שאתה מתמקד ברוח או בבשר? (ראה סעיפים 10, 11)‏

10. מה הכוונה ’למקד את המחשבות’ בדבר מה, ככתוב ברומים ח’:5, 6‏?‏

10 אם כן, למה התכוון פאולוס כשדיבר על ‏”ההתמקדות בבשר”? המילה היוונית שבה השתמש פאולוס משמעה ”למקד את השכל או הלב במשהו, לרתום את כושר החשיבה לעריכת תוכניות. המילה מדגישה את הנטייה או הגישה של האדם”. אנשים שמתהלכים על־פי הבשר מרשים לטבעם החוטא לנהל את חייהם. חוקר אחד אמר באשר למילה המופיעה ברומים ח’:5‏: ”הם ממקדים את מחשבותיהם בדברים הקשורים לבשר. דברים אלה הם עיקר מעייניהם; הם אינם חדלים לדבר עליהם, לעסוק בהם וליהנות מהם”.‏

11. לאילו דברים אנו עלולים לייחס חשיבות רבה מדי?‏

11 ראוי היה שהמשיחיים ברומא יבחנו את עצמם כדי לראות מה באמת עומד במרכז חייהם. היה עליהם לבדוק אם חייהם נשלטים על־ידי ”מה ששייך לבשר”. חיוני שגם אנו נערוך בחינה דומה. מהו עיקר מעיינינו, ועל מה אנו אוהבים לדבר? לאילו מטרות אנו חותרים מדי יום? יהיו שייווכחו שעיקר מעייניהם הוא לטעום סוגי יין שונים, לעצב את הבית, לחפש סגנונות לבוש חדשים, להשקיע השקעות, לתכנן חופשות וכדומה. הדברים הללו אינם פסולים כשלעצמם; אלו יכולים להיות עיסוקים רגילים בשגרת החיים. לדוגמה, ישוע הפך מים ליין, ופאולוס יעץ לטימותיאוס לשתות ”מעט יין” (‏טימ”א ה’:23;‏ יוח’ ב’:3–11‏). אך האם יין היה אחד הדברים שישוע ופאולוס ’לא חדלו לדבר עליו, לעסוק בו וליהנות ממנו’? האם היין היה עיקר מעייניהם ושיחותיהם? לא. מה לגבינו? מה עומד במוקד התעניינותנו?‏

12, 13. מדוע עלינו לשקול בכובד ראש במה אנו מתמקדים?‏

12 חשוב שנערוך בחינה עצמית. מדוע? פאולוס כתב: ”ההתמקדות בבשר משמעה מוות” ‏(‏רומ’ ח’:6‏). זהו עניין כבד משקל, שכן מדובר במוות רוחני כיום ומוות ממשי בעתיד. עם זאת, אין להבין מדברי פאולוס שאדם שמתחיל ’להתמקד בבשר’, סופו יהיה בהכרח מוות. הוא יכול להשתנות. חשוב על האדם הלא־מוסרי מקורינתוס שהלך בעקבות תאוות ה”בשר”, והיה צורך לנדותו. אך הוא יכול היה להשתנות, והוא אכן השתנה. הוא חדל ללכת בעקבות תאוות הבשר ושב אל דרך הישר (‏קור”ב ב’:6–8‏).‏

13 אם אותו אדם מקורינתוס יכול היה להשתנות, גם משיחי בימינו יכול להשתנות, בייחוד אם הוא לא הרחיק לכת כמוהו. אזהרתו של פאולוס מפני התוצאה הסופית הנובעת מ”ההתמקדות בבשר” צריכה להניע את המשיחיים לערוך את השינויים הנחוצים.‏

‏”ההתמקדות ברוח”‏

14, 15. ‏(א) מה נוכל לעשות במקום ’להתמקד בבשר’? (ב) מה אינו משתמע מ”ההתמקדות ברוח”?‏

14 לאחר שהזהיר אותנו השליח מפני ”ההתמקדות בבשר”, הוא הזכיר את הנקודה המעודדת הבאה: ”ההתמקדות ברוח משמעה חיים ושלום”. איזה גמול נפלא — חיים ושלום! כיצד נוכל לזכות בגמול זה?‏

15 ‏”ההתמקדות ברוח” אין משמעה שעל האדם להיות מנותק מהמציאות. הוא אינו צריך לחשוב ולדבר רק על המקרא או על אהבתו לאלוהים ועל תקוותו לגבי העתיד.  הבה נזכור שפאולוס ומשרתי אלוהים נאמנים אחרים בני המאה הראשונה חיו חיים רגילים מבחינות רבות. הם אכלו ושתו, ורבים התחתנו, הקימו משפחות ועבדו לפרנסתם (‏מר’ ו’:3;‏ תסל”א ב’:9‏).‏

16. במה התמקד פאולוס אף שמבחינות רבות ניהל חיים רגילים?‏

16 אולם אותם משרתי אלוהים לא אפשרו לעניינים שגרתיים אלה לעמוד במרכז חייהם. אומנם כתבי־הקודש מוסרים שפאולוס הכין אוהלים למחייתו, אך הם מראים בבירור מה עמד במרכז חייו: הוא התמקד בפעילות הבישור וההוראה. ‏(קרא מעשי השליחים י”ח:2–4; כ’:20, 21,‏ 34, 35‏.) וזו הפעילות שהוא קרא לאחיו ואחיותיו ברומא לבצע. כן, חייו של פאולוס היו ממוקדים בדברים רוחניים ובפעילויות רוחניות. האחים ברומא היו צריכים לחקות את דוגמתו, וכך גם עלינו לעשות (‏רומ’ ט”ו:15, 16‏).‏

17. כיצד ייראו חיינו אם ’נתמקד ברוח’?‏

17 מה תהיה התוצאה אם נשמור על המיקוד הרוחני שלנו? הכתוב ברומים ח’:6 משיב על כך בבירור: ”ההתמקדות ברוח משמעה חיים ושלום”. ניתן להסיק מכאן שעלינו לאפשר לרוח הקודש להשפיע עמוקות על שכלנו. עלינו גם לאמץ את דרך חשיבתו של אלוהים. אנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאם נהפוך את ה”רוח” למוקד חיינו, ניהנה מחיים מספקים ומלאי משמעות כבר כיום. ובעתיד התוצאה תהיה חיי נצח, אם בשמיים ואם עלי אדמות.‏

18. כיצד ”ההתמקדות ברוח” מניבה שלום?‏

18 הבה נחשוב על המילים: ”ההתמקדות ברוח משמעה... שלום”. רבים מתקשים למצוא שלוות נפש. הם מחפשים נואשות שלווה פנימית, ואילו אנו כבר נהנים ממנה. כדי ליהנות משלווה כזו עלינו להתאמץ לשמור על יחסי שלום עם בני משפחתנו ועם חברי הקהילה. אנו יודעים שגם אנחנו וגם אחינו ואחיותינו אינם מושלמים. בשל כך לעיתים מתעוררות בינינו בעיות. אך במצבים כאלה אנו פועלים על־פי עצתו של ישוע: ”התפייס עם אחיך” (‏מתי ה’:24‏). יהיה לנו קל יותר להתפייס עם אחִינו אם נזכור שגם הוא משרת את ”אלוהים המעניק שלום” (‏רומ’ ט”ו:33; ט”ז:20‏).‏

19. מאיזה סוג מיוחד של שלום ניהנה אם נתמקד בדברים הנכונים?‏

19 קיים סוג נוסף של שלום שערכו לא יסולא בפז. כשאנו ’מתמקדים ברוח’, אנו נהנים מיחסי שלום עם בוראנו. ישעיהו כתב שאלוהים ינצור את מי שסומכים עליו לחלוטין; הוא יעניק להם שלום אין קץ מפני שהם בוטחים בו. דבריו היו רלוונטיים בימיו אך יש להם התגשמות גדולה יותר בימינו (‏יש’ כ”ו:3‏; קרא רומים ה’:1‏).‏

20. מדוע אתה אסיר תודה על העצות שמצויות ברומים פרק ח’‏‏?‏

20 אם כן, בין שאנו משוחי רוח ובין שאנו מחזיקים בתקווה לחיות לנצח בגן עדן עלי אדמות, אנו יכולים להיות אסירי תודה על העצות ברומים פרק ח’‏ שנמסרו בהשראת אלוהים. עד כמה אנו מוקירים את ההוראה שלא לאפשר ל”בשר” להפוך לדבר החשוב ביותר בחיינו! אנו מבינים עד כמה נבון לחיות לאור מילים אלה שנכתבו ברוח אלוהים: ”ההתמקדות ברוח משמעה חיים ושלום”. אם נתמקד ברוח, נזכה בגמול נצחי, שהרי פאולוס כתב: ”השכר שמשלם החטא הוא מוות, אך המתנה שמעניק אלוהים היא חיי עולם באמצעות המשיח ישוע אדוננו” (‏רומ’ ו’:23‏).‏