‏”הקרב אליו חייב להאמין שהוא קיים ושהוא גומל למחפשים אותו בשקידה” (‏עב’ י”א:6‏).‏

שירים: 24,‏ 134

1, 2. ‏(א) כיצד האהבה והאמונה קשורות זו לזו? (ב) באילו שאלות נדון?‏

אנו אוהבים את יהוה ”מפני שהוא אהב אותנו תחילה” (‏יוח”א ד’:19‏). כביטוי לאהבתו ודאגתו נקט יהוה את היוזמה לברך את משרתיו הנאמנים. ככל שאנו מעמיקים את אהבתנו כלפי אלוהינו, כך מתחזקת אמונתנו בכך שהוא קיים ושהוא תמיד גומל למי שהוא אוהב ‏(קרא עברים י”א:6‏).‏

2 העובדה שיהוה גומל למשרתיו היא חלק מהותי מאישיותו ומפעליו. אמונתנו לא תהיה שלמה אם לא נהיה משוכנעים לגמרי שאלוהים יגמול למי שמחפשים אותו בשקידה, שהרי ”האמונה היא הציפייה הוודאית לדברים המקֻווים” (‏עב’ י”א:1‏). האמונה טומנת בחובה ביטחון מלא בהתגשמות הבטחותיו של אלוהים. אך כיצד מועילה לנו התקווה לזכות בגמול? כיצד גמל יהוה למשרתיו בעבר וכיצד הוא עושה כן כיום? הבה נראה.‏

יהוה מבטיח לברך את משרתיו

3. איזו הבטחה מצויה במלאכי ג’:10‏?‏

3 יהוה אלוהים רואה חובה לעצמו לגמול למשרתיו  הנאמנים, ולכן הוא מזמין אותנו לחתור להשיג את ברכותיו. במקרא נאמר: ”’בחנוני נא בזאת’, אמר יהוה צבאות, ’אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די’” (‏מל’ ג’:10‏). כשאנו נענים להצעתו הנדיבה של יהוה, אנו מראים מהו עומק הוקרתנו והערכתנו.‏

4. מדוע אנו יכולים לסמוך על דברי ישוע במתי ו’:33‏?‏

4 ישוע הבטיח לתלמידיו שאם הם יציבו את המלכות במקום הראשון בחייהם, אלוהים יתמוך בהם. ‏(קרא מתי ו’:33‏.) התגשמות הבטחתו של ישוע ודאית מפני שהיא נשענת על מהימנותו המוחלטת של יהוה. ישוע ידע שאלוהים תמיד עומד בדיבורו (‏יש’ נ”ה:11‏). אנו יכולים להיות בטוחים שאם נוכיח שיש לנו אמונה שלמה ביהוה, הוא יקיים את הבטחתו: ”לעולם לא אעזוב אותך ולעולם לא אנטוש אותך” (‏עב’ י”ג:5‏). אנו מבינים שקיים קשר בין הבטחה זו לבין דבריו של ישוע באשר למי שמחפשים תחילה את המלכות ואת צדקת אלוהים.‏

ישוע הבטיח שתלמידיו יזכו לגמול על הקרבותיהם (ראה סעיף 5)‏

5. מדוע תשובתו של ישוע לפטרוס מחזקת את אמונתנו?‏

5 במקרה אחד שאל השליח פטרוס את ישוע: ”הנה אנחנו עזבנו הכול והלכנו אחריך; אם כן, מה יהיה לנו?” (‏מתי י”ט:27‏) במקום לגעור בפטרוס על שאלתו, ישוע אמר לתלמידיו שהם יזכו לגמול על הקרבותיהם. השליחים הנאמנים ואחרים ימלכו עמו בשמיים. אך משרתי אלוהים זוכים לגמול כבר כיום. ישוע אמר: ”כל  מי שעזב בתים או אחים או אחיות או אב או אֵם או ילדים או אדמות למען שמי, יקבל פי כמה וכמה ויירש חיי עולם” (‏מתי י”ט:29‏). תלמידיו יזכו בברכות המתעלות פי כמה וכמה על כל הקרבותיהם. האין זה נכון שהאבות, האימהות, האחים, האחיות והילדים הרוחניים שקיבלנו יקרים הרבה יותר מכל דבר שוויתרנו עליו למען המלכות?‏

‏”עוגן בטוח ויציב לנפשנו”‏

6. מדוע יהוה מבטיח לגמול למשרתיו?‏

6 הבטחתו של יהוה לגמול למשרתיו מסייעת להם לשמור לו אמונים בשעת מבחנים. בנוסף לברכות הרוחניות העשירות שיש להם כעת, משרתיו הנאמנים של יהוה אלוהים מצפים לברכות גדולות אף יותר בעתיד (‏טימ”א ד’:8‏). אם נהיה משוכנעים שיהוה ”גומל למחפשים אותו בשקידה”, נוכל לעמוד איתנים באמונה (‏עב’ י”א:6‏).‏

7. כיצד התקווה משמשת כעוגן?‏

7 ישוע אמר בדרשת ההר: ”שמחו ועלזו מאוד, כי שכרכם רב בשמיים, שהרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם” (‏מתי ה’:12‏). בנוסף למי שיזכו לגמולם בשמיים, גם התקווה לחיות לנצח בגן עדן עלי אדמות היא סיבה ’לשמוח ולעלוז מאוד’ (‏תהל’ ל”ז:11;‏ לוקס י”ח:30‏). בין שתקוותנו שמימית ובין שארצית, תקווה זו יכולה לשמש ”כעוגן בטוח ויציב לנפשנו” (‏עב’ ו’:17–20‏). כפי שהעוגן שומר על יציבות הספינה במהלך סופה, כך תקוותנו הוודאית לזכות בגמול יכולה לסייע לנו לשמור על יציבותנו הרגשית, השכלית והרוחנית. היא יכולה לנסוך בנו את הכוח להתמודד עם קשיים.‏

8. כיצד יכולה התקווה להפחית את דאגותינו?‏

8 בכוחה של תקוותנו המבוססת על המקרא להפחית את המתחים שאנו מתמודדים עמם. הבטחות אלוהים הן כתרופה רוחנית לשיכוך דאגות לבנו. כמה מנחם זה ’להשליך על יהוה יהבנו’ בידיעה שהוא ’יכלכלנו’! (‏תהל’ נ”ה:23‏) אנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאלוהים יכול לעשות ”מעל ומעבר למה שאנו מבקשים או מעלים על דעתנו” (‏אפ’ ג’:20‏). תאר לעצמך — אלוהים לא רק יעשה הרבה למעננו, אלא ”מעל ומעבר”!‏

9. מניין לנו הביטחון שיהוה יברך אותנו?‏

9 כדי לזכות בגמול עלינו לגלות אמונה שלמה ביהוה ולציית להדרכתו. משה אמר לעם ישראל: ”ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלוהיך נותן לך נחלה לרִשתה, רק אם שמוע תשמע בקול יהוה אלוהיך, לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. כי יהוה אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך” (‏דב’ ט”ו:4–6‏). האם אתה בטוח לחלוטין שיהוה יברך אותך אם תמשיך לשרת אותו בנאמנות? אין ספק שיש לך סיבות טובות להיות בטוח בכך.‏

יהוה גמל למשרתיו בעבר

10, 11. כיצד גמל יהוה ליוסף?‏

10 המקרא נכתב לתועלתנו. מסופר בו על משרתי אלוהים נאמנים רבים שאלוהים גמל להם (‏רומ’ ט”ו:4‏). דוגמתו של יוסף ממחישה זאת היטב. הוא מצא את עצמו בכלא המצרי בעקבות המזימות שרקמו נגדו אחיו ומאוחר יותר אשת אדונו. האם מצבו הפריד אותו מאלוהיו? כלל וכלל לא. ”ויהי יהוה את יוסף ויֵט אליו חסד... יהוה [היה] אתו, ואשר הוא  עושה יהוה מצליח” (‏בר’ ל”ט:21–23‏). לאורך התקופה הקשה שעבר יוסף הוא הוחיל בסבלנות לאלוהיו.‏

11 כעבור שנים שחרר פרעה את יוסף ממאסרו ומינה עבד פשוט זה למשנה לשליט מצרים (‏בר’ מ”א:1,‏ 37–43‏). כאשר ילדה לו אשתו שני בנים, קרא ”יוסף את שם הבכור מנשה, ’כי נַשַנִי אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי’. ואת שם השני קרא אפרים, כי ’הפרני אלוהים בארץ עוניי’” (‏בר’ מ”א:51, 52‏). יוסף שמר אמונים לאלוהים, ולכן הוא גמל לו בברכות שהביאו להצלת חייהם של בני ישראל והמצרים. יוסף ידע שהיה זה יהוה שגמל לו ובירך אותו (‏בר’ מ”ה:5–9‏).‏

12. כיצד נותר ישוע נאמן חרף מבחנים?‏

12 גם ישוע המשיח ציית לאלוהים חרף מבחני אמונה שונים, והוא זכה לגמול. מה סייע לו להחזיק מעמד? דבר־אלוהים מסביר: ”בעד השמחה שהייתה ערוכה לפניו [הוא] עמד בסבל בהיותו על עמוד הוקעה כשהוא בז לחרפה” (‏עב’ י”ב:2‏). אין ספק שישוע שאב שמחה מהעובדה שהיה בידו לקדש את שם אלוהים. כמו כן, הוא זכה לגמול — אביו היה שבע רצון ממנו והעניק לו זכויות נפלאות רבות. המקרא מוסר שישוע ”ישב לימין כס האלוהים”. ובפסוק אחר נאמר שאלוהים ”רומם אותו... למעמד נעלה, ובטובו נתן לו שם הנעלה על כל שם אחר” (‏פיל’ ב’:9‏).‏

יהוה אינו שוכח את פעלינו

13, 14. מה חש יהוה באשר למה שאנו עושים למענו?‏

13 אנו יכולים להיות בטוחים שיהוה מעריך כל מאמץ שאנו עושים כדי לשרתו. הוא מבין ללבנו כשאנו חווים חששות או תחושות של חוסר ביטחון. הוא מגלה חמלה כלפינו כשבעיות כספיות מכבידות עלינו או כשבריאותנו או מצבנו הרגשי מגבילים את שירותנו המקודש. אנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שיהוה מוקיר עד מאוד את מאמצי משרתיו לשמור לו אמונים ‏(קרא עברים ו’:10, 11‏).‏

14 זכור גם שאנו יכולים לפנות אל ’שומע התפילה’ בביטחון שהוא יטה אוזן לדאגותינו (‏תהל’ ס”ה:3‏). ”אבי החמלה ואלוהי כל נחמה” יעניק לנו ביד רחבה את התמיכה הרגשית והרוחנית שאנו זקוקים לה, וייתכן שהוא יעשה כן באמצעות אחינו לאמונה (‏קור”ב א’:3‏). כאשר אנו נוהגים בחמלה בזולת, הדבר נוגע ללבו של יהוה. ”מלווה [ל]יהוה חונן דל, וגמולו ישלם לו” (‏מש’ י”ט:17;‏ מתי ו’:3, 4‏). מכאן שכאשר אנו נוהגים בחוסר אנוכיות ועוזרים למי שנקלעו לצרה, יהוה מתייחס למעשים טובים אלה כאילו הלווינו לו אישית. הוא מבטיח שהוא יגמול למי שמגלים נדיבות כזו.‏

גמול עכשווי וגמול נצחי

15. לאיזה גמול אתה מצפה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

15 המשיחיים משוחי הרוח שואבים כוח מהתקווה לקבל את ”כתר הצדקה, אשר האדון, השופט הצדיק, יעניק... כגמול ביום ההוא” (‏טימ”ב ד’:7, 8‏). אולם אם אלוהים העניק לך תקווה שונה, אין זה אומר שגמולך יהיה פחות ערך. מיליוני ’כבשיו האחרים’ של ישוע מצפים בכיליון  עיניים לגמול העתידי של חיי עולם בגן עדן עלי אדמות. הם ’יתענגו על רוב שלום’ (‏יוח’ י’:16;‏ תהל’ ל”ז:11‏).‏

16. אילו דברי נחמה אנו מוצאים ביוחנן א’. ג’:19, 20‏?‏

16 לעיתים נרגיש שתרומתנו קטנה או נתהה אם יהוה שבע רצון ממאמצינו. אולי אף נרגיש שאיננו ראויים כלל לגמול. אך אל לנו לעולם לשכוח ש”אלוהים גדול מלבנו והוא יודע הכול”. ‏(קרא יוחנן א’. ג’:19, 20‏.) הוא גומל לנו על כל מה שאנו עושים בלב חדור אמונה ושופע אהבה במסגרת השירות המקודש, גם אם אנו חושבים שאין כל ערך לתרומתנו (‏מר’ י”ב:41–44‏).‏

17. לאיזה גמול אנו זוכים כיום?‏

17 יהוה מברך את משרתיו אפילו בימים החשוכים של אחרית הסדר העולמי המרושע של השטן. הוא דואג שעובדיו האמיתיים ישגשגו בנחלתם הרוחנית שיש בה שפע רוחני אשר מעולם לא היה כדוגמתו (‏יש’ נ”ד:13‏). בהתאם להבטחתו של ישוע יהוה גומל לנו כבר כיום ‏— הוא מאפשר לנו להיות חלק ממשפחה כלל־עולמית אוהבת של אחים ואחיות רוחניים (‏מר’ י’:29, 30‏). כמו כן, מי שמחפשים את אלוהים בשקידה זוכים לשלוות נפש, סיפוק ואושר — ברכות שלא יסולאו בפז (‏פיל’ ד’:4–7‏).‏

18, 19. מה חשים משרתי יהוה באשר לגמול שהם מקבלים?‏

18 משרתי יהוה ברחבי העולם יכולים לספר על הברכות הנפלאות שהם מקבלים ממנו. לדוגמה, ביאנקה מגרמניה אומרת: ”אין מילים בפי להודות ליהוה על העזרה שהוא מעניק לי כדי להתמודד עם דאגותיי ועל התמיכה שהוא מספק לי מדי יום. העולם בחוץ קודר ונתון בכאוס. אבל כשאני מתהלכת לצד יהוה אני חשה בטוחה בזרועותיו. בכל פעם שאני עושה הקרבות אישיות למענו, הוא מרעיף עליי פי מאה ברכות”.‏

19 תן דעתך גם לפולה, אחות בת 70 מקנדה הסובלת ממגבלות בריאותיות חמורות בשל סְפִּינַה בִּיפִידַה (שדרה שסועה). ”חופש תנועה מוגבל לא חייב להגביל את השירות”, היא אומרת. ”אני מבשרת בדרכים שונות, למשל דרך הטלפון ובאופן לא־רשמי. כדי להתעודד אני רושמת פסוקים ונקודות מהפרסומים שלנו במחברת ומעיינת בה מדי פעם. אני קוראת לה ’מחברת ההישרדות שלי’. אם מתמקדים בהבטחות של יהוה, רפיון ידיים הוא רק עניין זמני. יהוה תמיד יעמוד לצדנו ויעזור לנו בכל הנסיבות”. ייתכן שמצבך שונה ממצבן של ביאנקה או פולה. אך גם אתה ודאי יכול לחשוב על דרכים שבהן יהוה גמל לך ולסובבים אותך. כמה טוב לחשוב על הגמול שמעניק לך יהוה כיום ועל הגמול שהוא יעניק לך בעתיד!‏

20. מה צפוי לנו אם נמשיך לשרת את יהוה בלב ונפש?‏

20 לעולם אל תשכח שיש ’גמול רב בצדן’ של תפילותיך מעומק הלב. אתה יכול להיות סמוך ובטוח ’שלאחר שתעשה את רצון אלוהים, תזכה במה שהובטח’ (‏עב’ י’:35, 36‏). לכן הבה נמשיך לחזק את אמונתנו ולשרת את יהוה בלב ונפש. אנו יכולים לעשות כן בידיעה שנקבל מיהוה את הגמול המובטח ‏(קרא קולוסים ג’:23, 24‏).‏