עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

הדרך לחירות אמיתית

הדרך לחירות אמיתית

‏”אם הבן ישחרר אתכם, באמת בני חורין תהיו” (‏יוח’ ח’:36‏).‏

שירים: 65,‏ 52

1, 2. ‏(א) מה מראה שאנשים נאבקים לשם השגת חירות? (ב) לאילו תוצאות מביאים המאבקים הללו?‏

רבים מדברים כיום על שוויון, חופש וחירות. אנשים ברחבי העולם רוצים להיות חופשיים מדיכוי, אפליה ועוני. אחרים דורשים חופש ביטוי, חופש בחירה ואת הזכות להגדרה עצמית. נראה שבכל מקום אנשים חפצים עד מאוד שתהיה להם הזכות לפעול או לחיות כרצוי בעיניהם.‏

2 אולם האופן שבו אנשים פועלים כדי להשביע את הרצונות הללו הוא עניין שונה לגמרי. בכל הנוגע לעניינים חברתיים או פוליטיים, רבים יוצאים למחאות ולהפגנות, מורדים בשלטונות ואף מחוללים מהפכות. אך האם העימותים הללו מביאים לתוצאות הרצויות? לא ולא, פעמים רבות הם מובילים לטרגדיות ולאובדן חיי אדם. הדבר מוכיח שוב את אמיתות הצהרתו של שלמה המלך שנכתבה בהשראת אלוהים: ”שלט האדם באדם לרע לו” (‏קהלת ח’:9‏).‏

3. מה נוכל לעשות כדי למצוא אושר וסיפוק אמיתיים?‏

3 התלמיד המשיחי יעקב הצביע על המפתח למציאת אושר  וסיפוק אמיתיים. הוא כתב: ”המתבונן לעומק בתורה המושלמת השייכת לחירות ומחזיק בה... יהיה מאושר בעשותו כן” (‏יעקב א’:25‏). יהוה, אשר העניק תורה מושלמת זו, יודע טוב יותר מכל אחד אחר לאילו דברים זקוקים בני האדם כדי ליהנות משמחה ומסיפוק מוחלטים. הוא נתן לזוג האנושי הראשון את כל הנחוץ כדי שיהיו מאושרים, ובכלל זה חירות אמיתית.‏

הזמן שבו נהנו בני האדם מחירות אמיתית

4. מאיזו חירות נהנו אדם וחוה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

4 מקריאת שני הפרקים הראשונים בספר בראשית ניתן להבין בבירור שאדם וחוה נהנו מסוג של חירות שבימינו אנשים יכולים רק לחלום עליה – חירות ממחסור, מפחדים ומדיכוי. חייהם של הזוג הראשון היו נטולי דאגות הנוגעות למזון, עבודה, חולי ומוות (‏בר’ א’:27–29; ב’:8, 9,‏ 15‏). האם משמע הדבר שאדם וחוה נהנו מחירות מוחלטת? הבה נראה.‏

5. בניגוד לדעת רבים, לְמה זקוקים אנשים כדי ליהנות מחירות?‏

5 רבים בימינו סבורים שחירות אמיתית משמעה היכולת לעשות ככל העולה על רוחם, ללא תלות בהשלכות. על־פי אנציקלופדיית וורלד בוק החירות היא ”היכולת להחליט החלטות ולהוציאן אל הפועל”. אולם, נאמר בה גם: ”מן ההיבט המשפטי, אנשים הם חופשיים אם החברה אינה כופה עליהם הגבלות לא־צודקות, מיותרות או בלתי סבירות”. הדבר מרמז שבפועל הגבלות מסוימות חיוניות כדי שכל אדם בחברה יוכל ליהנות מחירות זו. מכאן עולה השאלה: למי יש הזכות להחליט אילו הגבלות צודקות, חיוניות וסבירות?‏

6. ‏(א) מדוע יהוה הוא היחיד המחזיק בחירות מוחלטת? (ב) מאיזה סוג של חירות יכולים בני אדם ליהנות, ומדוע?‏

6 כשמדובר בחירות, נקודה חשובה שעלינו לזכור היא שליהוה אלוהים לבדו יש מה שניתן לכנות חירות מוחלטת ובלתי מוגבלת. מדוע? מפני שהוא בורא הכול וריבון היקום הכול יכול (‏טימ”א א’:17;‏ ההת’ ד’:11‏). זכור את התיאור היפה שמסר דוד המלך באשר למעמד הייחודי והנעלה שיש ליהוה לבדו. ‏(קרא דברי הימים א’. כ”ט:11, 12‏.) מכאן שלכל יצורי השמיים והארץ יש חירות יחסית בלבד. עליהם להכיר בעובדה שליהוה אלוהים הסמכות העליונה לקבוע הגבלות אשר בעיניו הן צודקות, חיוניות וסבירות. זה מה שעשה למעשה יהוה אלוהים עבור בריאתו האנושית עוד מראשיתהּ.‏

7. הזכר כמה פעולות טבעיות התורמות לאושרנו.‏

7 אף־על־פי שאדם וחוה נהנו בתחילה מחירות בתחומים רבים, הוטלו עליהם הגבלות. חלקן היו טבעיות, אך בכל זאת היה מדובר בהגבלות. למשל, הורינו הראשונים ידעו שכדי להמשיך לחיות עליהם לנשום, לאכול, לישון וכדומה. האם הרגישו שעשיית הדברים הללו פוגעת בחירותם? לא, שהרי יהוה דאג שאפילו הפעולות השגרתיות הללו יסבו להם הנאה וסיפוק (‏תהל’ ק”ד:14, 15;‏ קהלת ג’:12, 13‏). מי מאיתנו אינו מתענג על אוויר צח ומרענן, על מאכל אהוב או על שנת לילה ערבה? אנו מבצעים בשמחה את הפעולות החיוניות הללו ואיננו חשים שאנו מוכרחים לעשותן או  רואים בהן מעמסה. אין ספק שכך חשו אדם וחוה.‏

8. מה ציווה אלוהים מפורשות על הורינו הראשונים, ולאיזו מטרה?‏

8 יהוה ציווה מפורשות על אדם וחוה למלא את הארץ בצאצאים ולדאוג לה (‏בר’ א’:28‏). האם צו זה שלל מהם בדרך כלשהי את חירותם? לא ולא! הוא נועד לאפשר לבני האדם ליטול חלק במימוש מטרת בוראם – להפוך את כדור הארץ לגן עדן חובק עולם שישמש כמעון נצחי של בני אדם מושלמים (‏יש’ מ”ה:18‏). כיום אין זה מנוגד לרצון יהוה להישאר רווקים או להתחתן ולא להביא ילדים. אך אנשים ככלל בוחרים להתחתן ולהביא ילדים למרות האתגרים הכרוכים בהחלטות הללו (‏קור”א ז’:36–38‏). מדוע? מכיוון שבנסיבות רגילות אנשים מוצאים בכך שמחה וסיפוק (‏תהל’ קכ”ז:3‏). אדם וחוה היו יכולים ליהנות לנצח מנישואיהם ומחברת בני משפחתם, מה שהיה תורם לאושרם.‏

כיצד אבדה החירות האמיתית

9. מדוע לא ניתן לומר על צו אלוהים המוזכר בבראשית ב’:17 שהוא לא־צודק, מיותר או בלתי סביר?‏

9 יהוה הטיל על אדם וחוה צו נוסף, אשר הציג בבירור גם את העונש על הפרתו: ”מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות” (‏בר’ ב’:17‏). האם צו זה היה במובן כלשהו לא־צודק, מיותר או בלתי סביר? האם הוא גזל מאדם ומחוה את חירותם? ודאי שלא. למעשה, כמה חוקרי מקרא מצביעים על ההיגיון והתבונה שבצו זה. לדוגמה, חוקר אחד מציין: ”המסקנה העולה ממצווֹת אלוהים שב[‏בראשית ב’:16, 17‏] היא שרק אלוהים יודע מה טוב... עבור בני האדם ושרק אלוהים יודע מה אינו טוב... עבורם. כדי ליהנות מ’טוב’, חייבים בני האדם לבטוח באלוהים ולציית לו. אם לא יצייתו לו, ייאלצו להחליט לבדם מה טוב... ומה אינו טוב”. זוהי מעמסה שנבצר מבני אדם לשאתה בהצלחה לבדם.‏

בחירתם של אדם וחוה הייתה הרת אסון (ראה סעיפים 9–12)‏

10. מדוע אל לנו להשוות את הבחירה החופשית לזכות להחליט מה טוב ומה רע?‏

10 רבים בימינו הקוראים על הצו שהטיל יהוה על אדם הראשון יאמרו שנשללה ממנו חירותו לעשות את שחפץ. באמרם כן הם מבלבלים בין הבחירה החופשית של הפרט לבין הזכות להחליט מה טוב ומה רע. לאדם וחוה אכן הייתה החירות לבחור אם לציית לאלוהים ואם לאו. אולם רק ליהוה יש הזכות להחליט במלוא מובן המילה מה טוב ומה רע, כפי שסימל ”עץ הדעת טוב ורע” שהוצב בגן עדן (‏בר’ ב’:9‏). עלינו להודות שאיננו יודעים תמיד לאן יובילו החלטותינו, ואיננו יודעים אם בכל פעם יהיו תוצאותיהן לטובתנו. זו הסיבה שלא אחת אנו רואים אנשים מקבלים החלטות מתוך כוונה טובה, אך הן מובילות רק לסבל, לאסון או לטרגדיה (‏מש’ י”ד:12‏). ואכן, למגבלות האדם יש תפקיד מכריע בעניין. באמצעות הצו שהטיל על אדם וחוה, לימד אותם יהוה באהבה כיצד לממש חירות אמיתית. איך עשה זאת? ומה הייתה תגובתם של הזוג הראשון?‏

11, 12. מדוע הייתה בחירתם של אדם וחוה הרת אסון? המחש.‏

11 למרבה הצער בחרו הורינו הראשונים שלא לציית לאלוהים. חוה לא עמדה בפני הבטחתו המפתה של השטן:  ‏”ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע” (‏בר’ ג’:5‏). בסופו של דבר, האם החלטתם של אדם וחוה הגבירה את חירותם בדרך כלשהי? למרבה הצער לא. תוצאת בחירתם לא הייתה כפי שהבטיח להם השטן. למעשה, עד מהרה הם ראו כיצד דחיית הדרכתו של יהוה והליכה בדרך עצמאית הובילו לאסון (‏בר’ ג’:16–19‏). מדוע? הסיבה פשוטה: יהוה לא העניק לבני האדם את החירות להחליט בעצמם מה טוב ומה רע ‏(קרא משלי כ’:24;‏ ירמיהו י’:23‏).‏

12 ניתן לדמות זאת לטייס המטיס מטוס. כדי להגיע בבטחה ליעדו, עליו לדבוק במסלול טיסה שאושר מראש. תודות למכשירי התעופה המודרניים, יכול הטייס להיעזר בכלי הניווט שבמטוס ולשמור על קשר עם פקחי טיסה לאורך הדרך, כך שיצליח להגיע ליעדו. אך אם יזלזל הטייס בהנחיות הללו ויבחר לטוס במסלול אחר שהוא רואה לנכון, עלולות התוצאות להיות הרסניות. בדומה לאותו טייס, רצו אדם וחוה לעשות דברים בדרכם הם ודחו את ההדרכה שסיפק אלוהים. מה הייתה התוצאה? לבסוף הם חוו כביכול התרסקות טרגית, והביאו חטא ומוות על עצמם ועל צאצאיהם העתידיים (‏רומ’ ה’:12‏). בשאיפתם להגדרה עצמית איבדו את החירות האמיתית שהוענקה להם.‏

כיצד להשיג חירות אמיתית

13, 14. כיצד נוכל לזכות לחירות אמיתית?‏

13 יש שיחשבו שככל שתהיה להם חירות רבה יותר, כך ייטב להם. אולם המציאות היא שחירות חסרת גבולות היא כחרב פיפיות. אמת, לחירות יתרונות רבים. עם זאת, אנו מתמלאים חרדה כשאנו מדמיינים כיצד היה נראה העולם אילו כלל לא היו גבולות. מסיבה זו נאמר באנציקלופדיית וורלד בוק: ‏”החוקים של כל חברה מאורגנת יוצרים מבנה סבוך של חירויות והגבלות המאזנות זו את זו”. המילה ”סבוך” אכן במקומה. חשוב על אינספור החוקים פרי  הגותם של בני אדם, וכן על צבאות עורכי הדין והשופטים הדרושים כדי לפרשם וליישמם.‏

14 בניגוד לכך, ישוע המשיח הצביע על דרך פשוטה שבה ניתן ליהנות מחירות אמיתית. הוא אמר: ”אם תקיימו תמיד את דבריי, תלמידיי אתם באמת, ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם” (‏יוח’ ח’:31, 32‏). הדרכתו של ישוע להשגת חירות אמיתית כרוכה בשתי דרישות: ראשית, יש לקבל את האמת שלימד. שנית, יש להפוך לתלמידו. כך נוכל לזכות לחירות אמיתית. חירות ממה? ישוע הוסיף והסביר: ”כל עושה חטא עבד הוא לחטא. ... אם הבן ישחרר אתכם, באמת בני חורין תהיו” (‏יוח’ ח’:34,‏ 36‏).‏

15. מדוע נוכל להיות ”באמת בני חורין” תודות לחירות שהבטיח ישוע?‏

15 ברור אפוא שהחירות שהבטיח ישוע לתלמידיו נעלה בהרבה מכל חירות חברתית או פוליטית שרבים בימינו כמהים לה. באמרו ”אם הבן ישחרר אתכם, באמת בני חורין תהיו”, דיבר ישוע על השחרור מהעבדות ומהדיכוי הגדולים ביותר שאי פעם חוותה האנושות – להיות ’עבדים לחטא’. בכוחו של החטא לא רק לגרום לנו לעשות את הרע, אלא גם למנוע מאיתנו לעשות את מה שאנו יודעים שהוא הדבר הנכון או להצליח לבצע את מה שידוע לנו שאנו מסוגלים לעשות. במובן זה אנו עבדים לחטא, והתוצאה היא תסכול, כאב, סבל ולבסוף מוות (‏רומ’ ו’:23‏). השליח פאולוס התנסה בכאב ובייסורים אלה בעוצמה רבה. ‏(קרא רומים ז’:21–25‏.) רק כאשר יוסרו כבלי החטא נוכל לזכות לחירות האמיתית שממנה נהנו הורינו הראשונים.‏

16. כיצד נוכל להיות ”באמת בני חורין”?‏

16 מילותיו של ישוע: ”אם תקיימו תמיד את דבריי”, מרמזות שאם ברצוננו לזכות בחירות שהוא מעניק, עלינו לעמוד בדרישות מסוימות, או לא לחרוג מכמה גבולות. בתור משיחיים מוקדשים התכחשנו לעצמנו ובחרנו לחיות כתלמידיו של המשיח במסגרת גבולות תורתו (‏מתי ט”ז:24‏). כפי שהבטיח ישוע, נזכה לחירות אמיתית כאשר יתאפשר לנו להפיק תועלת מלאה מקורבן הכופר שסיפק.‏

17. ‏(א) מה יעניק לחיינו משמעות וסיפוק אמיתיים? (ב) במה נדון במאמר הבא?‏

17 כניעה לתורתו של ישוע כתלמידיו תעניק לחיינו משמעות וסיפוק אמיתיים. כך תהיה לנו התוחלת להשתחרר לחלוטין מהשעבוד לחטא ולמוות. ‏(קרא רומים ח’:1, 2,‏ 20, 21‏.) המאמר הבא יסביר כיצד נוכל לנצל בחוכמה את החירות שממנה אנו נהנים כיום ובכך להסב כבוד ליהוה, אלוהי החירות האמיתית, לנצח נצחים.‏