‏”העולם יחלוף עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים יעמוד לעד” (‏יוח”א ב’:17‏).‏

שירים: 134,‏ 24

1, 2. ‏(א) באיזה מובן דומה הסדר העולמי הזה לפושע מורשע? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) מה תהיה התגובה כשיצא לפועל גזר דינו של עולם מרושע זה?‏

‏”מת מהלך!” מילים אלה מוכרזות בשעה שפושע מסוכן יוצא מתא כלאו ודלתות הברזל נסגרות מאחוריו. מדוע סוהריו של אותו אדם אומרים מילים אלה? האדם נראה די בריא; שום מחלה אינה מאיימת לקפד את חייו. אולם הסוהרים מובילים אותו למקום הוצאתו להורג. פושע מורשע זה נחשב למת.‏ *

2 בדומה לאותו אדם, הסדר העולמי בימינו מצוי כביכול בשורת הנידונים למוות. גזר דינו של עולם מרושע זה נחרץ לפני זמן רב, והוא יצא לפועל בקרוב. המקרא אומר: ”העולם יחלוף” (‏יוח”א ב’:17‏). קצו של הסדר העולמי הזה ודאי. עם זאת, קיים הבדל משמעותי בין קצו של העולם הזה לבין קצו של אותו אסיר. באשר להוצאתו להורג של האסיר, יש שעשויים למחות על המשפט, להטיל ספק בצדקתו או אולי לקוות לעיכוב של הרגע האחרון בהוצאה להורג. אך  במקרה של העולם הזה, מי שגזר את דינו הוא ריבון היקום אשר צדקתו מושלמת (‏דב’ ל”ב:4‏). לא יהיה אף עיכוב בהוצאה לפועל של המשפט, ולא ינסרו באוויר שום ספקות באשר לצדקתו. לאחר שהוא יצא לפועל, כל היצורים התבוניים ביקום יהיו משוכנעים בכל לבם שנעשה צדק. מה רבה תהיה ההקלה!‏

3. באילו ארבע קטגוריות שיחלפו עם בואה של מלכות אלוהים נדון כעת?‏

3 אבל מה מקפל בתוכו ”העולם” ש”יחלוף”? הרבה מהמאפיינים הנחשבים כיום ליציבים יחלפו. האם מדובר בחדשות עצובות? כלל וכלל לא! למעשה החדשות הללו הן חלק משמעותי מ’הבשורה הטובה על המלכות’ (‏מתי כ”ד:14‏). לכן הבה נתמקד במה שיחלוף עם בואה של מלכות אלוהים. נדון בארבע קטגוריות עיקריות: הרשעים, הארגונים המושחתים, מעשי העוולה והתנאים העגומים בעולם. בכל אחת מהקטגוריות הללו נבחן (1) כיצד גורמים אלה משפיעים עלינו כיום, (2) כיצד יפעל נגדם יהוה ו־(3) כיצד יחליף אותם יהוה בדבר טוב בהרבה.‏

הרשעים

4. באילו דרכים משפיעים עלינו כיום הרשעים?‏

4 כיצד משפיעים עלינו כיום הרשעים? לאחר שניבא השליח פאולוס שתקופתנו תאופיין ב”עתות משבר קשות להתמודדות”, הוא כתב בהשראת אלוהים: ”אנשים רעים ומתחזים יגבירו את רעתם” (‏טימ”ב ג’:1–5,‏ 13‏). האם אתה רואה את התגשמות המילים הנבואיות הללו? רבים מאתנו נפלו קורבן לרשעים כגון בריונים אלימים, קנאים אכולי שנאה ופושעים אכזריים. חלקם נוהגים ברשעות גלויה; אחרים מתחזים ומסתירים את מעלליהם במעטה של צדקה. גם אם אנחנו באופן אישי לא נפלנו קורבן למעשיהם הרעים, האנשים המרושעים הללו בכל זאת משפיעים עלינו. אנו מזדעזעים לשמע מעשי הזוועה שלהם. התעללותם האכזרית בילדים, קשישים וחסרי ישע אחרים מעוררת בנו חלחלה. הרשעים מגלים רוח לא־אנושית, חייתית ואפילו שטנית (‏יעקב ג’:15‏). אך למרבה השמחה, כנגד החדשות הרעות האלה דבר יהוה נושא עמו חדשות טובות.‏

5. ‏(א) איזו הזדמנות עדיין פתוחה בפני הרשעים כיחידים? (ב) מה תהיה אחריתם הסופית של הרשעים המסרבים להשתנות?‏

5 כיצד יפעל יהוה? כעת יהוה נותן לרשעים הזדמנות להשתנות (‏יש’ נ”ה:7‏). כיחידים, הם עדיין לא קיבלו את משפטם הסופי. הסדר העולמי הוא זה שהורשע. אך מה לגבי אנשים שיסרבו להשתנות וימשיכו לתמוך בסדר הזה עד לפרוץ הצרה הגדולה? יהוה הבטיח למחות את הרשעים מעל פני האדמה אחת ולתמיד. ‏(קרא תהלים ל”ז:10‏.) הרשעים עשויים לחשוב שהמשפט הזה לא יבוא עליהם. רבים למדו להסתיר את מעלליהם, ובמקרים רבים הם מצליחים לחמוק בעולם הזה ממשפט צודק ומהשלכות מעשיהם (‏איוב כ”א:7,‏ 9‏). אולם המקרא מזכיר לנו: ”עיניו [של אלוהים] על דרכי איש, וכל צעדיו יראה. אין חושך ואין צלמוות להיסתר שם פועלי אוון” (‏איוב ל”ד:21, 22‏). אי־אפשר להסתתר מיהוה אלוהים. אף מתחזה אינו יכול להוליך אותו שולל; אף חשיכה אינה כבדה מכדי שעיני אלוהים הרואה כול יבחינו במצב כפי שהוא. אם כן, לאחר מלחמת הר מגידון אולי נביט היכן שהיו הרשעים,  אך לא נמצא אותם. הם יימחו לעד! (‏תהל’ ל”ז:12–15‏).‏

6. מי ייוותרו בחיים לאחר שיחלפו הרשעים, ומדוע אלה הן חדשות טובות?‏

6 מי ייוותרו בחיים לאחר שיחלפו הרשעים? יהוה הבטיח הבטחה מחממת לב זו: ”ענווים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום”. בהמשך אנו קוראים באותו המזמור: ”צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהל’ ל”ז:11,‏ 29‏). מי הם ה”ענווים” וה”צדיקים”? הענווים הם מי שמקבלים בענווה את מצוותיו והדרכותיו של יהוה; הצדיקים הם מי שאוהבים לעשות את הנכון והישר בעיני יהוה אלוהים. בעולם של ימינו הצדיקים סובלים מנחיתות מספרית ניכרת בהשוואה לרשעים. אבל בעולם החדש העתיד לבוא הענווים והצדיקים לא יהוו מיעוט ולא יהוו רוב; הם יהיו האוכלוסייה היחידה עלי אדמות. הם יהפכו את כדור הארץ לגן עדן!‏

ארגונים מושחתים

7. כיצד משפיעים עלינו כיום ארגונים מושחתים?‏

7 כיצד משפיעים עלינו כיום ארגונים מושחתים? הרבה מהרוע הנעשה בעולם נובע מארגונים, ולא מבני אדם יחידים. חשוֹב למשל על הארגונים הדתיים המלמדים מיליוני אנשים שקרים באשר לטבעו של אלוהים, אמינות המקרא, עתיד כדור הארץ והאנושות ונושאים רבים אחרים. או מה לגבי הממשלות אשר מחרחרות מלחמה, מקדמות אלימות על רקע גזעי, מדכאות את העניים חסרי הישע ומשגשגות מלקיחת שוחד וגילוי אפליה? מה לגבי תאגידים חמדנים אשר מזהמים את הסביבה, מכלים את משאבי הטבע ומנצלים את תמימות לקוחותיהם כדי להביא להתעשרותם המופלגת של מעטים, בשעה שמיליוני אנשים שרויים בעוני? אין צל של ספק שהארגונים המושחתים אחראים לחלק ניכר מהאומללות שבעולם כיום.‏

8. על־פי המקרא, מה תהיה אחריתם של ארגונים הנראים כה יציבים בעיני רבים בימינו?‏

8 כיצד יפעל יהוה? הצרה הגדולה תפרוץ כאשר יתקפו הגורמים הפוליטיים את כל הארגונים הדתיים הכוזבים שאותם מסמלת הזונה המכונה בבל הגדולה (‏ההת’ י”ז:1, 2,‏ 16; י”ח:1–4‏). ארגונים דתיים אלה יושמדו כליל. אך מה לגבי שאר הארגונים המושחתים? המקרא משתמש בהרים ואיים כסמל לרבים מהארגונים והתאגידים הנראים כה יציבים לאנושות כיום. ‏(קרא ההתגלות ו’:14‏.) דבר־אלוהים מנבא שהממשלות וכל הארגונים הנשענים עליהן ייעקרו מיסודותיהם. הצרה הגדולה תגיע לשיאה עם השמדת כל ממשלות העולם הישן הזה וכל מי שתומכים בהן במקום במלכות אלוהים (‏יר’ כ”ה:31–33‏). לאחר מכן לא יהיו עוד ארגונים מושחתים!‏

9. מדוע אנו יכולים להיות בטוחים שהארץ החדשה תהיה מאורגנת היטב?‏

9 מה יחליף את הארגונים המושחתים? לאחר הר מגידון, האם יהיה ארגון כלשהו עלי אדמות? במקרא נאמר: ”אנחנו מחכים, על־פי הבטחתו, לשמיים חדשים ולארץ חדשה, אשר צדקה תשכון בהם” (‏פט”ב ג’:13‏). השמיים והארץ הישנים, כלומר הממשלות המושחתות והחברה האנושית שתחת שליטתן, לא יהיו עוד. במה הם יוחלפו? המילים ”שמיים חדשים” ו”ארץ חדשה” משמען ממשלה  חדשה וחברה אנושית חדשה שתהיה תחת שליטתה. המלכות שבראשה עומד ישוע המשיח תשקף בצורה מושלמת את אישיותו של יהוה אלוהים, הלוא הוא אלוהי הסדר (‏קור”א י”ד:33‏). מכאן ש’הארץ החדשה’ תהיה מאורגנת. יהיו אנשים טובים שידאגו לענייני הארץ (‏תהל’ מ”ה:17‏). הם יפעלו תחת השגחתם של המשיח ו־144,000 שותפיו לשלטון. תאר לעצמך כיצד ייראו הימים שבהם יוחלפו כל הארגונים המושחתים בארגון יחיד ומאוחד ובלתי מושחת.‏

מעשי עוולה

10. אילו מעשי עוולה שכיחים באזור מגוריך, וכיצד מושפעים מכך אתה ובני משפחתך?‏

10 כיצד משפיעים עלינו כיום מעשי עוולה? אנו חיים בעולם הרווי במעשים פסולים. אי־מוסריות, חוסר יושר ואלימות קשה נפוצים מאוד בסדר עולמי זה. במיוחד ההורים נאבקים רבות כדי לגונן על ילדיהם מפני המעשים הפסולים הללו. נראה שתעשיית הבידור רוכשת יותר ויותר מיומנות בהצגת כל סוגי העוולה באור זוהר, ובה בעת לועגת לאמות מידותיו של יהוה באשר לטוב ורע (‏יש’ ה’:20‏). המשיחיים האמיתיים נאבקים במגמה זו. הם נלחמים כדי לשמור על תומתם בסביבה המעודדת זלזול באמות המידה של יהוה.‏

11. מה אנו למדים ממשפטו של יהוה על סדום ועמורה?‏

11 כיצד יפעל יהוה נגד מעשי העוולה? תן דעתך לאופן שבו הוא פעל נגד המעשים הפסולים שהיו שכיחים בסדום ועמורה. ‏(קרא פטרוס ב’. ב’:6–8‏.) לוט הצדיק התענה בנפשו על כל העוולות שסבבו אותו ואת בני משפחתו. כאשר הביא יהוה חורבן על האזור כולו, הוא לא רק שם קץ לעושי העוולה שם, אלא גם ”הציגן [את הערים הללו] כדוגמה למה שצפוי לבוא על הרשעים”. כפי שיהוה שם קץ לכל המעשים הלא־מוסריים דאז, כך הוא ישים קץ לעוולות דומות הנעשות בימינו כאשר יביא את משפטו על הסדר העולמי הנוכחי.‏

12. מה הן כמה מהפעילויות שאתה מייחל להשתתף בהן לאחר שיחלוף הסדר העולמי הישן הזה?‏

12 מה יחליף את מעשי העוולה? העולם החדש יהיה גדוש בפעילויות משמחות. חשוב על המשימה המרגשת להפוך את עולמנו לגן עדן או לבנות בתים לנו וליקירינו. חשוב גם על התקווה לקבל בברכה מיליוני מוקמים לתחייה וללמד אותם על דרכי יהוה ועל מגעיו עם בני האדם לאורך ההיסטוריה (‏יש’ ס”ה:21, 22;‏ מה”ש כ”ד:15‏). חיינו יהיו גדושים בפעילויות שיתרמו לשמחתנו ולתהילת יהוה!‏

תנאים עגומים

13. אילו תנאים עגומים נוצרו כתוצאה ממרדם של השטן, אדם וחוה?‏

13 כיצד משפיעים עלינו כיום התנאים העגומים בעולם? אנשים מרושעים, ארגונים מושחתים ומעשי עוולה יוצרים יחדיו תנאי מחיה קשים עלי אדמות. מי יכול לטעון שהוא אינו מושפע ממלחמות, עוני או גזענות? ומה לגבי החולי והמוות? התנאים הללו משפיעים על חיי כולנו. הם נוצרו כתוצאה מכך ששלושה יצורים מרושעים — השטן, אדם וחוה — מרדו ביהוה. איש מאתנו אינו יכול להימלט מהכאוס שגרר עמו מרדם.‏

14. כיצד יתקן יהוה את התנאים העגומים בעולם? הבא דוגמה.‏

 14 כיצד יתקן יהוה את התנאים העגומים בעולם? תן דעתך לנושא המלחמות. יהוה הבטיח להשבית אותן אחת ולתמיד. ‏(קרא תהלים מ”ו:9, 10‏.) מה לגבי המחלות? הוא ישים להן קץ (‏יש’ ל”ג:24‏). ומה באשר למוות? יהוה ימגר אותו לחלוטין! (‏יש’ כ”ה:8‏) הוא ישים קץ לעוני (‏תהל’ ע”ב:12–16‏). הוא ימגר גם את כל התנאים העגומים האחרים שהופכים את חיינו לאומללים. הוא אף יפיג את ”האוויר” הרע של הסדר העולמי הזה — הרוח המרושעת של השטן ושדיו תחלוף לבלי שוב (‏אפ’ ב’:2‏).‏

דמיין לעצמך עולם ללא מלחמות, חולי או מוות! (ראה סעיף 15)‏

15. מה הם כמה מהדברים שיחלפו לבלי שוב לאחר הר מגידון?‏

15 האם אתה יכול לדמיין לעצמך עולם ללא מלחמות, חולי או מוות? תאר לעצמך עולם בלי צבאות, צי ימי או צי אווירי; עולם ללא כלֵי נשק או אנדרטאות להנצחת מלחמות; עולם ללא בתי חולים, רופאים, אחיות או ביטוחי בריאות; עולם ללא חדרי מתים, בתי לוויות, קברנים או בתי קברות! בנוסף, הואיל ויחלוף הפשע, לא יהיו עוד תעשיית ביטחון, מערכות אזעקה, כוחות משטרה ואולי לא יהיו מנעולים ומפתחות. תאר לעצמך כמה דאגות יוסרו משכלנו ולבנו.‏

16, 17. ‏(א) איזו הקלה יחושו ניצולי הר מגידון? המחש בעזרת דוגמה. (ב) מה נוכל לעשות כדי להיוותר בחיים לאחר שיחלוף עולם ישן זה?‏

16 כיצד ייראו החיים כאשר יחלפו התנאים המצערים בעולם? קשה לדמיין זאת. אנו חיים זמן כה רב בעולם הישן הזה שאולי כבר איננו שמים לב עד כמה מקשים עלינו תנאי העולם. ניתן להשוות זאת למצב שבו אנשים החיים בקרבת תחנת רכבת סואנת מפסיקים להבחין ברעש, ומי שמתגוררים ליד מזבלה כבר אינם שמים לב לריח. אך איזו הקלה נחוש כשיוסרו כל הגורמים השליליים הקיימים בעולם.‏

17 מה יחליף את המתחים שאנו חווים כיום? הכתוב בתהלים ל”ז:11 משיב: ”והתענגו על רוב שלום”. אין ספק שהמילים הללו פורטות על מיתרי לבך. זה מה שיהוה רוצה עבורך. לכן עשה כל שביכולתך כדי להישאר קרוב ליהוה אלוהים ולארגונו במהלך תקופה קשה זו של אחרית הימים! הוקר את תקוותך, הרהר בה ודאג שהיא תהיה ממשית במחשבותיך ובלבך. כמו כן, חלוק אותה בנדיבות עם אחרים! (‏טימ”א ד’:15, 16;‏ פט”א ג’:15‏) כך תוכל להיות בטוח שלא תחלוף עם עולם ישן זה שנידון לכליה. אדרבה, אתה תעמוד לעד ותחיה באושר לעולמי עולמים!‏

^ ס' 1 סעיף זה מתאר מנהג שרווח לפני שנים בבתי הכלא באזורים מסוימים ברחבי ארצות הברית.‏