‏”שלם נדריך ליהוה” (‏מתי ה’:33‏).‏

שירים: 63,‏ 59

1. ‏(א) מה משותף ליפתח השופט וחנה? (ראה תמונות בפתיח המאמר.) (ב) אילו שאלות יזכו למענה במאמר?‏

הוא היה מנהיג עז רוח; היא הייתה אישה כנועה. הוא היה לוחם אמיץ; היא הייתה עקרת בית ענווה. מלבד העובדה שיפתח השופט וחנה אשת אלקנה שירתו את אותו האל, הייתכן שהיה להם עוד מן המשותף? שניהם נדרו נדר לאלוהים, ושניהם קיימו בנאמנות את הבטחתם. הם מציבים מופת לגברים ונשים בימינו הבוחרים לנדור נדרים ליהוה. אולם מתעוררות כמה שאלות חשובות: מהו נדר? איזו חשיבות יש לנדרים שאנו נודרים לאלוהים? אילו לקחים נוכל להפיק מדוגמתם של יפתח וחנה?‏

2, 3. ‏(א) מהו נדר? (ב) מה אומרים כתבי־הקודש באשר לנדירת נדרים לאלוהים?‏

2 על־פי המקרא נדר הוא הבטחה כבדת משקל שבה האדם מתחייב בפני אלוהים לעשות מעשה, לתת משהו, לבצע שירות מסוים או להינזר מדברים כלשהם. כשאדם נודר נדר, הוא עושה כן בחפץ לב ומרצונו החופשי. בכל זאת, בעיני אלוהים הנדרים קדושים ומחייבים מפני שהם שקולים לשבועה שבה המבטיח מתחייב לעשות או לא לעשות מעשה מסוים (‏בר’ י”ד:22, 23;‏ עב’ ו’:16, 17‏). מה אומרים כתבי־הקודש  באשר לחשיבות שיש לנדרים שאנו נודרים לאלוהים?‏

3 תורת משה ציינה: ”איש כי יידור נדר ליהוה או הישבע שבועה... לא יַחֵל [יפר את] דברו. ככל היוצא מפיו יעשה” (‏במ’ ל’:3‏). לימים כתב שלמה בהשראת אלוהים: ”כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים. את אשר תידור, שלם” (‏קהלת ה’:3‏). גם ישוע הדגיש שנדירת נדרים היא עניין רציני באמרו: ”נאמר לאנשי קדם: ’אל תפר את שבועתך אלא שלם נדריך ליהוה’” (‏מתי ה’:33‏).‏

4. ‏(א) איזו חשיבות יש לנדר שנודרים לאלוהים? (ב) מה נלמד על יפתח וחנה?‏

4 ברור אפוא שיש חשיבות רבה מאוד להבטחות שמבטיחים לאלוהים. האופן שבו אנו מתייחסים לנדרינו משפיע על היחסים שלנו עם יהוה. דוד כתב: ”מי יעלה בהר יהוה, ומי יקום במקום קודשו? ... [אדם] אשר לא נשא לשווא נפשי [כלומר, לא נשבע לשקר בנפשו של יהוה], ולא נשבע למרמה” (‏תהל’ כ”ד:3, 4‏). מה נדרו יפתח וחנה, ועד כמה קשה היה להם לשלם את נדרם?‏

הם שילמו בנאמנות את נדריהם לאלוהים

5. איזה נדר נדר יפתח, ומה קרה בעקבות כך?‏

5 יפתח קיים בנאמנות את ההבטחה שהבטיח ליהוה כשיצא להילחם נגד העמונים, אשר דיכאו את עם אלוהים (‏שופ’ י’:7–9‏). מתוך רצון עז לנחול ניצחון, נדר יפתח: ”אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתֵי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה ליהוה”. מה הייתה התוצאה? העמונים הובסו, ובשובו של יפתח לביתו לאחר ניצחונו יצאה לקראתו בתו האהובה. היא זו שתינתן ליהוה (‏שופ’ י”א:30–34‏). איזו משמעות הייתה לכך עבורה?‏

6. ‏(א) עד כמה קשה היה ליפתח ובתו לשלם את הנדר שנדר לאלוהים? (ב) מה אתה למד מהכתוב בדברים כ”ג:22,‏ 24 ותהלים ט”ו:4 באשר לנדירת נדרים לאלוהים?‏

6 כדי לשלם את נדר אביה נדרש מבת יפתח לשרת את יהוה במלוא זמנה במשכן. האם יפתח נדר את נדרו מתוך קלות דעת? לא, הוא ידע שבתו עשויה להיות האדם שיצא מביתו כדי לקבל את פניו. בכל זאת, היה זה מצב קשה מבחינה רגשית לאב ולבתו. מדובר היה בהקרבה גדולה מצד שניהם. כאשר ראה אותה יפתח, הוא ’קרע את בגדיו’ ואמר שלבו נשבר. בתו ’בכתה על בתוליה’. מדוע? ליפתח לא היה בן, וכעת בתו היחידה לעולם לא תוכל להתחתן ולהביא לו נכדים. לא תהיה שום אפשרות לשמר את שם המשפחה ואת המורשת המשפחתית. אך לא היה זה השיקול המכריע. יפתח אמר: ”פציתי פי אל יהוה, ולא אוכל לשוב”. בתו השיבה לו: ”עשה לי כאשר יצא מפיך” (‏שופ’ י”א:35–39‏). היו אלה אנשים נאמנים שמעולם לא עברה בשכלם המחשבה להפר נדר לאל העליון — ואין זה משנה איזה מחיר הם ישלמו באופן אישי ‏(קרא דברים כ”ג:22,‏ 24;‏ תהלים ט”ו:4‏).‏

7. ‏(א) מה נדרה חנה, ומדוע? מה אירע בהמשך? (ב) איזו משמעות הייתה לנדר של חנה עבור שמואל? (ראה הערת שוליים.)‏

7 גם חנה שילמה בנאמנות את הנדר שנדרה ליהוה. היא הבטיחה את הבטחתה בשעה שהייתה שרויה ביגון רב  ובמצוקה גדולה בשל עקרותה והעלבונות הבלתי פוסקים שנאלצה לספוג (‏שמ”א א’:4–7,‏ 10,‏ 16‏). חנה שפכה את נפשה בפני אלוהים ונדרה: ”יהוה צבאות, אם ראֹה תראה בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים, ונתתיו ליהוה כל ימי חייו, ומורה [תער] לא יעלה על ראשו”‏ * (‏שמ”א א’:11‏). בקשתה של חנה נענתה, ולימים היא ילדה את בנה הבכור. מה רבה הייתה שמחתה! אולם היא לא שכחה את הנדר שנדרה לאלוהים. לאחר שילדה את בנה, היא אמרה: ”מיהוה שאלתיו” (‏שמ”א א’:20‏).‏

8. ‏(א) עד כמה קשה היה לחנה לשלם את נדרה? (ב) כיצד דברי דוד בתהלים ס”א מזכירים לך את גישתה המופתית של חנה?‏

8 זמן קצר לאחר שנגמל שמואל, בגיל שלוש בערך, עשתה חנה בדיוק את מה שנדרה לאלוהים. היא אפילו לא חשבה לנהוג אחרת. היא הביאה את שמואל לעלי הכוהן הגדול אשר שירת במשכן בשילה ואמרה: ”אל הנער הזה התפללתי, וייתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו. וגם אנוכי, השאלתיהו ליהוה. כל הימים אשר היה, הוא שאול ליהוה” (‏שמ”א א’:24–28‏). שם ’גדל הנער שמואל עם יהוה’ (‏שמ”א ב’:21‏). אך איזו משמעות הייתה לכך עבור חנה? היא אהבה בכל לבה את בנה הקטן, ומעתה היא לא תוכל להיות אתו מדי יום במהלך שנות ילדותו. תאר לעצמך עד כמה היא השתוקקה לחבק אותו, לשחק אתו ולטפל בו. היא ויתרה על כל הזיכרונות הנעימים שצוברת אם אוהבת הרואה כיצד בנה הקטן הולך וגדל. למרות זאת, חנה לא התחרטה על כך ששילמה את נדרה לאלוהים. לבה שמח ביהוה (‏שמ”א ב’:1, 2‏; קרא תהלים ס”א:2,‏ 6,‏ 9‏).‏

האם אתה משלם את נדריך ליהוה?‏

9. אילו שאלות נבחן?‏

9 כעת כשאנו מבינים איזו חשיבות יש לנדרים שנודרים לאלוהים, נדון בשאלות הבאות: אילו נדרים אנו עשויים לנדור כמשיחיים? עד כמה עלינו להיות נחושים לשלם את נדרינו?‏

נדר הקדשתך

נדר ההקדשה (ראה סעיף 10)‏

10. מהו הנדר החשוב ביותר שהמשיחי יכול לנדור, ובמה הוא כרוך?‏

10 הנדר החשוב מכול שיכול המשיחי לנדור הוא ההבטחה להקדיש את חייו ליהוה. מדוע? מפני שבתפילה אישית הוא מבטיח ליהוה במלוא הרצינות שהוא ינצל את חייו לשירות אלוהים לנצח נצחים ויהי מה. על־פי דברי ישוע, האדם ’מתכחש לעצמו’ ומוותר על הבעלות שלו על עצמו ונודר להציב את רצון אלוהים מעל לכל דבר אחר בחייו (‏מתי ט”ז:24‏). מאותו יום ואילך ’הוא שייך ליהוה’ (‏רומ’ י”ד:8‏). כל מי שנודר את נדר ההקדשה צריך להתייחס לעניין במלוא כובד הראש, בדומה למחבר מזמור התהלים שאמר את הדברים הבאים באשר לנדריו לאלוהים: ”מה אשיב ליהוה, כל תַּגְמוּלוֹהִי עליי? נדריי ליהוה אשלם, נֶגְדָה נא לכל עמו” (‏תהל’ קט”ז:12,‏ 14‏).‏

11. מה אירע ביום טבילתך?‏

11 האם הקדשת את חייך ליהוה ונטבלת כסמל להקדשתך? אם כן, קיבלת החלטה נפלאה! זכור שביום טבילתך  נשאלת לעיני עדים אם כבר הקדשת את חייך ליהוה ואם אתה מבין ש”הקדשתך וטבילתך מזהות אותך כעד־יהוה המשתייך לארגון אלוהים המודרך ברוח הקודש”. תשובותיך החיוביות היוו הכרזה פומבית להקדשתך הבלתי מסויגת והראו שאתה כשיר להיטבל כמשרתו המוסמך של יהוה. אין ספק ששימחת מאוד את לבו של יהוה.‏

12. ‏(א) אילו שאלות כדאי שנשאל את עצמנו? (ב) אילו תכונות עלינו להתאמץ לטפח לדברי פטרוס?‏

12 אולם הטבילה היא רק ההתחלה. אחרי הטבילה, אנו רוצים להמשיך לחיות בהתאם להקדשתנו ולשרת את אלוהים בנאמנות. לכן כדאי שנשאל את עצמנו: ’כיצד התקדמתי מבחינה רוחנית לאחר טבילתי? האם אני ממשיך לשרת את יהוה בלב ונפש? (‏קול’ ג’:23‏) האם אני מתפלל, קורא בדבר־אלוהים, מגיע לאסיפות הקהילה ומבשר ככל האפשר? או האם ההתלהבות שלי כלפי הפעילויות הרוחניות הללו פחתה?’ השליח פטרוס הסביר שאנו יכולים להימנע מלהפוך ללא־פעילים בשירותנו אם נוסיף על אמונתנו ידע, כוח עמידה  ומסירות לאלוהים ‏(קרא פטרוס ב’. א’:5–8‏).‏

13. מה צריך להבין משיחי מוקדש וטבול?‏

13 אין כל דרך לבטל את נדר ההקדשה או לחזור בנו מהבטחתנו לאלוהים. אם אדם עָיַף משירות יהוה או מדרך החיים המשיחית, הוא לא יכול לטעון שהוא לא באמת הקדיש את עצמו לאלוהים ושאין תוקף לטבילתו.‏ * הרי הוא הציג את עצמו כמי שהקדיש את כל כולו לאלוהים. הוא יהיה אחראי בעיני יהוה והקהילה אם יבצע חטאים חמורים (‏רומ’ י”ד:12‏). מי ייתן ולעולם לא יאמרו עלינו ש’עזבנו את האהבה שהייתה לנו בהתחלה’. תחת זאת, אנו חפצים שישוע יאמר עלינו: ”אני יודע את מעשיך ואת אהבתך ואת אמונתך ואת שירותך ואת עמידתך האיתנה, ושמעשיך האחרונים רבים מן הראשונים” (‏ההת’ ב’:4,‏ 19‏). הבה נמשיך לקיים במלוא הלהט את נדר ההקדשה שנדרנו ונשמח את לב יהוה.‏

נדר נישואיך

נדר הנישואין (ראה סעיף 14)‏

14. מהו הנדר השני בחשיבותו בחיי האדם, ומדוע?‏

14 הנדר השני בחשיבותו בחיי האדם הוא נדר הנישואין. מדוע? מפני שהנישואין הם קדושים. החתן והכלה נודרים את נדרי הנישואין שלהם לפני אלוהים ועדי ראייה. על־פי־רוב הם מבטיחים שהם יאהבו, יוקירו ויכבדו זה את זה ‏”למשך כל ‏[‏חייהם‏] המשותפים עלי אדמות על־פי מסגרת הנישואין שכונן אלוהים”. אחרים אולי לא אמרו בדיוק את אותן מילים, אבל הם עדיין נדרו נדר לפני אלוהים. לאחר מכן הכריזו עליהם כבעל ואישה, וקשר הנישואין שלהם נועד להימשך לכל החיים (‏בר’ ב’:24;‏ קור”א ז’:39‏). ”לפיכך”, אמר ישוע, ”מה שחיבר אלוהים תחת עול אחד אל יפריד האדם” — וזה כולל גם את הבעל והאישה וכל אחד אחר. מכאן שזוגות הבאים בברית הנישואין צריכים להחזיק בהשקפה שהגירושין אינם בגדר אופציה (‏מר’ י’:9‏).‏

15. מדוע אל למשיחיים לאמץ גישה קלת דעת באשר לנישואין כנהוג בעולם?‏

15 כמובן, אין נישואין מושלמים. כל קשר נישואין מורכב משני אנשים לא־מושלמים. זו הסיבה שהמקרא מציין שלעיתים לזוגות נשואים ”יהיו צרות בבשרם” (‏קור”א ז’:28‏). למרבה הצער, רבים בעולם מתייחסים בקלות דעת לקשר הנישואין. כשהם חווים קשיים בנישואין, הם פשוט מתייאשים ועוזבים את בן זוגם. אולם אין זו הדרך המשיחית. אדם המפר את נדר הנישואין כמוהו כמי שמשקר לאלוהים, ואלוהים מתעב שקרנים! (‏וי’ י”ט:12;‏ מש’ ו’:16–19‏) השליח פאולוס כתב: ”אם אתה קשור לאישה, חדל לנסות להיפרד ממנה” (‏קור”א ז’:27‏). פאולוס יכול היה לומר זאת מפני שהוא ידע שיהוה שונא גירושין שהושגו בבגידה (‏מל’ ב’:13–16‏).‏

16. מה אומר המקרא באשר לגירושין ופירוד?‏

16 ישוע לימד שהבסיס המקראי היחיד להתרת נדר הנישואין הוא מצב שבו הצד החף מאשמה בוחר שלא לסלוח לבן זוגו האשם בניאוף (‏מתי י”ט:9;‏ עב’ י”ג:4‏). אם כן, מה ניתן לומר לגבי פירוד בין בני זוג נשואים? גם כאן עמדת המקרא ברורה. ‏(קרא קורינתים א’. ז’:10, 11‏.)  המקרא אינו מזכיר סיבות המצדיקות פירוד בין בני זוג נשואים. אולם מספר משיחיים נשואים ראו במצבים מסוימים סיבה לפירוד, כגון סכנה חמורה לחייו של המשיחי או לרוחניותו מצד בן זוג אלים או כופר.‏ *

17. כיצד יכולים בני זוג משיחיים להפוך את נישואיהם לקשר תמידי?‏

17 כאשר אחים ניגשים לזקני־הקהילה כדי לקבל עצות בענייני נישואין, מוטב שהזקנים ישאלו את בני הזוג אם הם צפו לאחרונה בסרט מהי אהבת אמת? ולמדו יחד את החוברת משפחתך יכולה למצוא אושר אמיתי. מדוע? מכיוון שכלי עזר אלה מדגישים את עקרונותיו של אלוהים אשר סייעו לרבים לחזק את נישואיהם. זוג אחד אמר: ”מאז שאנחנו לומדים את החוברת הזו, נישואינו מאושרים יותר מתמיד”. אישה אחת שנישואיה עמדו להתפרק לאחר 22 שנה אמרה: ”שנינו טבולים, אבל נוצר בינינו פער רגשי. הסרט יצא ממש בזמן! עכשיו הזוגיות שלנו הרבה יותר טובה”. האם אתה נשוי? עשה כל שביכולתך ליישם את עקרונות יהוה בנישואיך. אם תעשה כן, תצליח לעמוד בנדר הנישואין — ולהיות מאושר.‏

הנדר שנדרו המשרתים במסגרת השירות המורחב המיוחד

18, 19. ‏(א) מה עושים הורים משיחיים רבים? (ב) מה ניתן לומר על מי שמשרתים במסגרת השירות המורחב המיוחד?‏

18 האם הבחנת בדבר משותף נוסף בין יפתח לחנה? בעקבות נדריהם הוקדשו בת יפתח ובן חנה לשירות מיוחד במשכן. זו הייתה דרך חיים מספקת ביותר. כיום, הורים משיחיים רבים מעודדים את ילדיהם להצטרף למסגרת השירות המורחב ולהציב את שירות אלוהים במרכז חייהם. מי שעושים כן ראויים לשבחים כנים (‏שופ’ י”א:40;‏ תהל’ ק”י:3‏).‏

נדר השירות המורחב המיוחד (ראה סעיף 19)‏

19 נכון לעכשיו ישנם כ־67,000 חברים במסדר העולמי של עדי־יהוה המשרתים בשירות המורחב המיוחד. חלקם משרתים בבית־אל ואחרים נוטלים חלק בעבודות בנייה או בשירות הנפתי. יש המשרתים כמורי חוץ, כחלוצים מיוחדים, כשליחים, כמשרתי אולמי כינוסים או כמשרתי מִתקני בית־ספר למקרא. כולם כפופים ל”נדר הצייתנות והעוני” שבו הם הביעו את נכונותם לבצע כל עבודה שיטילו עליהם למען קידום ענייני המלכות. הם גם הסכימו לחיות חיים פשוטים ולא לעבוד בעבודה חילונית ללא אישור. הם לא אנשים מיוחדים, אבל התפקידים שהם ממלאים נחשבים למיוחדים. הם מבינים עד כמה הכרחי לקיים בענווה את הנדר החשוב שנדרו כל עוד הם ממשיכים לשרת במסגרת השירות המורחב המיוחד.‏

20. מה עלינו לעשות ”יום יום”, ומדוע?‏

20 כמה נדרים נדרת לאלוהים מבין אלו שנידונו במאמר — אחד, שניים או כל השלושה? אין ספק שאתה מבין שאין להקל בהם ראש (‏מש’ כ’:25‏). אם נפר הבטחה שהבטחנו ליהוה ולא נשלם נדר שנדרנו, עלולות להיות לכך השלכות חמורות (‏קהלת ה’:5‏). אם כן, הבה ’נזמר לשם יהוה לעד’ בשמחה ו’נשלם נדרינו יום יום’ (‏תהל’ ס”א:9‏).‏

^ ס' 7 חנה נדרה שבנה יהיה נזיר במשך כל ימי חייו. משמע הדבר שהוא עתיד היה להיות נבדל ומוקדש לשירות יהוה (‏במ’ ו’:2,‏ 5,‏ 8‏).‏

^ ס' 13 בהתחשב בצעדים שנוקטים זקני־הקהילה כדי לוודא שהפרט כשיר להיטבל, יהיה זה נדיר ביותר שטבילתו לא תהיה תקפה.‏

^ ס' 16 ראה הנספח ”‏עמדת המקרא ביחס לגירושין ולפירוד‏” בספר ‏”שימרו את עצמכם באהבת האלוהים”‏‏.‏