עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אפריל 2016

שמור על ניטרליות בעולם מפולג

שמור על ניטרליות בעולם מפולג

‏”תנו... לאלוהים את אשר לאלוהים” (‏מתי כ”ב:21‏).‏

שירים: 33,‏ 137

1. כיצד נוכל לציית הן לאלוהים והן לממשלות האדם?‏

דבר־אלוהים מורה לנו לציית לממשלות האדם, אך יחד עם זאת הוא מלמד שעלינו לציית לאלוהים ולא לבני אדם (‏מה”ש ה’:29;‏ טיט’ ג’:1‏). האם יש כאן סתירה? כלל וכלל לא. עקרון הכניעה היחסית מסייע לנו להבין את החוקים הללו ולהישמע להם. ישוע סיכם עיקרון זה באמרו: ”אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים”‏ ‏[1]‏ (‏מתי כ”ב:21‏). כיצד אנו מיישמים את הנחייתו של ישוע? אנו נכנעים לסמכות הממשלה במדינה שבה אנו חיים ומצייתים לחוקיה, מכבדים את נציגיה ומשלמים את המסים שהיא מטילה עלינו (‏רומ’ י”ג:7‏). אולם במקרה שרשויות השלטון מורות לנו להמרות את פי אלוהים, אנו מסרבים בצורה מכובדת לעשות כן.‏

2. כיצד אנו מראים שאנו שומרים על ניטרליות בענייניו הפוליטיים של העולם?‏

2 אחת הדרכים שבהן אנו נותנים לאלוהים את הראוי לו היא שמירה על ניטרליות בכל הנוגע לענייניו הפוליטיים של העולם (‏יש’ ב’:4‏). מכאן שאיננו מתנגדים לממשלות האדם, הפועלות ברשות אלוהים. אך גם איננו מקדמים שום פעילות פטריוטית  או לאומנית (‏רומ’ י”ג:1, 2‏). איננו מנסים לתמרן את הרשויות ואיננו מצביעים בבחירות. יתר על כן, איננו מתמודדים על משרות ממשלתיות או מנסים להביא להפיכה בממשלה.‏

3. מדוע עלינו לשמור על ניטרליות?‏

3 המקרא מספק מספר סיבות לכך שאלוהים דורש מאתנו לשמור על ניטרליות. לדוגמה, מאחר שאנו חיים על־פי תורתו ודוגמתו של בנו, ישוע המשיח, איננו ”חלק מן העולם” ואנו נמנעים ממעורבות בפוליטיקה ובמלחמות (‏יוח’ ו’:15; י”ז:16‏). עלינו לשמור על ניטרליות כדי להיות נתינים נאמנים של מלכות אלוהים. אחרת, כיצד נוכל לבשר במצפון נקי את הבשורה הטובה לפיה מלכות אלוהים היא הפתרון היחיד לבעיות האדם? בנוסף, בניגוד לדתות הכזב המפלגות את מאמיניהן בשל מעורבותן בפוליטיקה, עובדי האל האמיתיים שומרים על אחדות אגודת האחים הבינלאומית שלהם תודות לעמדתם הניטרלית (‏פט”א ב’:17‏).‏

4. ‏(א) מניין לנו שעם הזמן יהיה קשה יותר לשמור על ניטרליות? (ב) מדוע עלינו להיערך כעת כדי לשמור על ניטרליות?‏

4 ייתכן שהאווירה הפוליטית באזור מגורינו רגועה, ונראה שקיים יחס סובלני כלפי עבודת אלוהים האמיתית. אך ככל שעולמו של השטן מתקרב לקצו, אנו יכולים לצפות שיהיה קשה יותר לשמור על ניטרליות. הואיל והעולם מלא באנשים ”חסרי נכונות להתרצות” ו”עקשנים”, הוא רק ילך וייעשה מפולג ומקוטב יותר (‏טימ”ב ג’:3, 4‏). בכמה מדינות התרחשו שינויים מהירים באווירה הפוליטית, ובעקבות זאת חלק מאחינו כבר התמודדו עם קשיים לא־צפויים בשל עמדתם הניטרלית. האם אתה מבין מדוע עלינו לחזק כעת את נחישותנו לשמור על ניטרליות? אם נמתין עד שנעמוד בפני מצב קשה, אנו עלולים להתפשר ולהפר את עמדתנו הניטרלית. אם כן, כיצד נוכל להיערך כדי לשמור על ניטרליות בעולם מפולג זה? הבה נדון בארבעה צעדי מפתח שיסייעו לנו להצליח.‏

אמץ את השקפתו של יהוה על ממשלות האדם

5. מהי השקפתו של יהוה על ממשלות האדם?‏

5 צעד המפתח הראשון לשמירה על ניטרליות הוא לאמץ את השקפתו של יהוה על המערכות הפוליטיות. אומנם קיימות ממשלות שנראות הוגנות, אך עצם הרעיון שהאדם ישלוט על רעהו מעולם לא היה חלק ממטרת יהוה (‏יר’ י’:23‏). ממשלות האדם מקדמות לאומנות המפלגת את המשפחה האנושית. גם המנהיגים הטובים ביותר מקרב בני האדם אינם מסוגלים לפתור את כל הבעיות. בנוסף, מאז 1914 הפכו שלטונות האדם לאויבי מלכות אלוהים. בקרוב מלכות זו תוציא לפועל את גזר הדין שנגזר על הממשלות ותביא לקצן ‏(קרא תהלים ב’:2,‏ 7–9‏).‏

6. מהו היחס שעלינו להעניק לבעלי סמכות בממשלה?‏

6 אלוהים מרשה למערכות הפוליטיות של העולם להתקיים מפני שהן מספקות מידה של יציבות, מה שמסייע לנו לבשר את הבשורה הטובה על המלכות (‏רומ’ י”ג:3, 4‏). אלוהים אפילו מורה לנו להתפלל למען השליטים, בייחוד כשהחלטותיהם עשויות להשפיע על עבודתנו אותו (‏טימ”א ב’:1, 2‏). בדומה לשליח פאולוס גם אנו פונים לרשויות השלטון כדי לקבל יחס הוגן (‏מה”ש כ”ה:11‏). אף־על־פי שהמקרא מלמד שלשטן, אויבו של אלוהים, יש סמכות על המערכות הפוליטיות, הוא אינו מציין שהשטן שולט ישירות בכל מנהיג או שר (‏לוקס ד’:5, 6‏). לפיכך אל לנו לרמוז ששליט  מסוים הוא כלי בידי השטן. תחת זאת, בכל הנוגע ל”ממשלות ולסמכויות” אנו מקפידים ש”לא להשמיץ איש” (‏טיט’ ג’:1, 2‏).‏

7. מאיזו חשיבה עלינו להימנע?‏

7 בשל ציותנו לאלוהים איננו מעדיפים מועמד מסוים על פני אחר או מפלגה כלשהי על פני אחרת, ואין זה משנה אם אותם גורמים תומכים באינטרסים שלנו או מתנגדים להם. כיצד עשויה הניטרליות שלנו לעמוד למבחן בנושא זה? נניח שפורצת התקוממות עממית להפלת משטר מדכא, משטר שמסב סבל גם למשרתי אלוהים. אומנם לא נצעד עם המפגינים, אך האם נתמוך בהם ברוחנו? (‏אפ’ ב’:2‏) עלינו לשמור על ניטרליות לא רק במילים ובמעשים, אלא גם בלבנו.‏

היו ”זהירים” אך ”טהורים”‏

8. כיצד נוכל להיות ”זהירים” אך ”טהורים” כשאנו מתמודדים עם מצבים שמקשים עלינו לשמור על ניטרליות?‏

8 צעד המפתח השני המסייע לנו לשמור על ניטרליות הוא להיות ”זהירים כנחשים וטהורים כיונים” בשעה שאנו מתמודדים עם קשיים. ‏(קרא מתי י’:16, 17‏.) כדי להיות זהירים עלינו לזהות את הסכנות בשלב מוקדם, וכדי להיות טהורים אל לנו להניח להן לגרום לנו להתפשר. להלן מספר מכשולים אפשריים ודרכי התמודדות.‏

9. ממה עלינו להישמר כשאנו משוחחים עם אחרים?‏

9 שיחות. עלינו לגלות זהירות כאשר עניינים פוליטיים עולים לדיון. לדוגמה, כשאתה מבשר את בשורת המלכות, הימנע מלדבר בשבחה או בגנותה של מדיניות שננקטה על־ידי מפלגה כלשהי או מנהיג מסוים. נסה למצוא מכנה משותף עם בעל הבית על־ידי כך שתתמקד בשורש הבעיה, ולא בפתרונות שמציעים הפוליטיקאים. לאחר מכן הראה מתוך המקרא כיצד תפתור מלכות אלוהים את הבעיה אחת ולתמיד. אם אתה נשאל על נושאים טעונים כגון נישואין חד־מיניים או הפלות, הגן על אמות המידה של אלוהים והסבר כיצד אנו פועלים על־פיהן. במהלך השיחה שמור על ניטרליות מוחלטת בהיבטים הפוליטיים של הנושאים הללו. איננו נוקטים עמדה בשאלה אילו חוקים יש לחוקק, לבטל או לתקן, ואיננו לוחצים על אחרים להסכים עם השקפתנו.‏

10. כיצד נוכל לוודא שאנו שומרים על ניטרליות בשעה שאנו נחשפים למידע המוצג בתקשורת?‏

10 התקשורת. במקרים רבים המידע שמוצג כ”חדשות” הנו מוטה ומשקף דעות נחרצות. לעיתים התקשורת מהווה כלי בידי המערכת הפוליטית. דיווחים חדשותיים עשויים להיות מוטים מאוד בארצות שבהן המדינה שולטת באמצעי התקשורת. עם זאת, גם משיחיים המתגוררים במדינות ”חופשיות” צריכים להישמר פן יאמצו את עמדותיו של פרשן חדשות כלשהו. שאל את עצמך: ’האם אני נהנה להקשיב לדבריו של איש תקשורת מסוים מפני שאני מסכים עם דעותיו הפוליטיות?’ אם כן, עדיף שתחפש מקור מידע אובייקטיבי יותר. בכל מקרה, מן התבונה שתצמצם את היחשפותך למקורות תקשורתיים המקדמים אינטרסים פוליטיים ותבחן את מה שאתה שומע לאור ”מתכונת המילים הבריאות” שבמקרא (‏טימ”ב א’:13‏).‏

11. כיצד עלולה החומרנות להקשות עלינו לשמור על ניטרליות?‏

11 חומרנות. אם אנו מייחסים חשיבות רבה לנכסינו, קיימת הסכנה שנתפשר על עמדתנו הניטרלית כאשר נעמוד למבחן. רות ממלאווי ראתה כיצד התפשרו כמה עדי־יהוה בזמן רדיפות בשנות ה־70. היא  נזכרת: ”הם לא היו מוכנים לוותר על חייהם הנוחים. חלק הוגלו יחד אתנו, אך בהמשך הצטרפו למפלגה וחזרו לביתם מפני שהם לא רצו לסבול את קשיי החיים במחנה הפליטים”. לעומתם, הרוב המכריע של משרתי אלוהים שמרו על ניטרליות חרף לחצים כלכליים ולמרות העובדה שאיבדו את כל מה שהיה בבעלותם (‏עב’ י’:34‏).‏

12, 13. ‏(א) מהי השקפתו של יהוה על בני האדם? (ב) כיצד נוכל לדעת אם מתפתחת בלבנו גאווה שאינה במקומה באשר למדינתנו?‏

12 גאווה שאינה במקומה. רבים מתפארים בגזע שלהם, בשבט שאליו הם משתייכים, בתרבות שלהם, בעיר הולדתם או בלאום שלהם. אולם אנו יודעים שהתפארות בשל גזע, תרבות או לאום נוגדת את השקפתו של יהוה על שלטון האדם והמשפחה האנושית. כמובן, אלוהים אינו מצפה מאתנו לנטוש את תרבותנו. למעשה, הבדלי תרבות ממחישים את המגוון המדהים הקיים במשפחה האנושית. עם זאת, עלינו לזכור שבעיני אלוהים כל בני האדם שווים (‏רומ’ י’:12‏).‏

13 גאווה שאינה במקומה באשר למולדתנו היא הגורם העומד בלב לבה של הלאומנות, והיא עלולה להיות הצעד הראשון בדרך להתפשרות. המשיחיים אינם מחוסנים מכך, שהרי אפילו כמה משיחיים בני המאה הראשונה הפלו את אחיהם בשל מוצאם (‏מה”ש ו’:1‏). כיצד נוכל לדעת אם מתפתחת בלבנו גאווה שאינה במקומה? נניח שאח או אחות מארץ אחרת נותנים לנו עצה. האם נדחה אותה על הסף במחשבה ש’הדרך שלנו יותר טובה’? במקום לחשוב כך, כולנו צריכים ליישם את העצה הבאה שנכתבה בהשראת אלוהים: ”בשפלות רוח החשיבו את האחרים לנעלים מכם” (‏פיל’ ב’:3‏).‏

שאב כוח מיהוה

14. כיצד יכולות התפילות לסייע לנו, ואיזו דוגמה מקראית משמשת כהוכחה לכך?‏

14 צעד המפתח השלישי לשמירה על ניטרליות הוא לשאוב כוח מיהוה. התפלל שאלוהים ייתן לך את רוח הקודש, שכן היא יכולה לסייע לך לגלות סבלנות ושליטה עצמית, תכונות הדרושות לך כדי להחזיק מעמד אם הממשלה בארצך מושחתת או לא־הוגנת. תוכל גם לבקש מיהוה את החוכמה לזהות מצבים שעלולים לגרום לך להפר את הניטרליות המשיחית שלך ולבקש ממנו שיעזור לך להתמודד עמם (‏יעקב א’:5‏). אם נגזר עליך מאסר או הוטל עליך עונש אחר בשל עמדתך הנחושה לצד עבודת אלוהים האמיתית, התפלל ליהוה שייתן לך כוח להגן על אמונתך באומץ לב ויעזור לך להחזיק מעמד ברדיפות ‏(קרא מעשי השליחים ד’:27–31‏).‏

15. כיצד המקרא יכול לסייע לנו לשמור על ניטרליות? (ראה גם התיבה ”‏דבר־אלוהים חיזק את נחישותם‏”.)‏

15 יהוה יכול לחזק אותך באמצעות דברו. הרהר בפסוקים שיסייעו לך לשמור על ניטרליות בשעת מבחן. למד אותם בעל פה כעת, והם יפיחו בך כוח אם בשלב כלשהו המקרא לא יהיה בהישג ידך. דבר־אלוהים יכול גם לחזק את תקוותך לזכות בברכות שתביא עמה המלכות. תקווה זו חיונית לעמידה איתנה ברדיפות (‏רומ’ ח’:25‏). בחר בפסוקים המתארים את הברכות שאתה במיוחד מצפה להן, ודמיין את עצמך נהנה מאותן ברכות בגן עדן.‏

הפק תועלת מדוגמתם של שומרי נאמנות אחרים

16, 17. מה אנו למדים מדוגמתם של משרתי אלוהים נאמנים ששמרו על ניטרליות? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

16 צעד המפתח הרביעי לשמירה על  ניטרליות הוא ללמוד מדוגמתם של משרתי יהוה נאמנים. דוגמתם יכולה לתת לנו את החוכמה והכוח הדרושים לנו כדי להחזיק מעמד. לדוגמה, שדרך, מישך ועבד נגו סירבו לסגוד לפסל שייצג את המדינה הבבלית. ‏(קרא דניאל ג’:16–18‏.) רבים מעדי־יהוה בימינו הקוראים על נחישותם שואבים מכך את האומץ לסרב לסגוד לדגל המדינה שבה הם חיים. יתר על כן, ישוע לא נטל כל חלק בסכסוכים הפוליטיים והחברתיים של העולם. הוא היה מודע להשפעה שתהיה לדוגמתו על אחרים, ולכן הוא האיץ בתלמידיו: ”אזרו אומץ! אני ניצחתי את העולם” (‏יוח’ ט”ז:33‏).‏

17 עדי־יהוה רבים בימינו הצליחו לשמור על ניטרליות. חלקם סבלו מהתעללות גופנית ונאסרו, ויש שאף מתו על מזבח אמונתם. דוגמתם יכולה לסייע לך כפי שסייעה לבַּריש מטורקיה. הוא אמר: ”פרנץ רייטר היה אח צעיר שהוצא להורג כי הוא סירב להתגייס לצבא של היטלר. המכתב שכתב לאמו בלילה שלפני מותו מראה איזו אמונה חזקה הייתה לו ועד כמה הוא בטח ביהוה. רציתי לנהוג כמוהו במקרה שאקלע לניסיון דומה”.‏ ‏[2]‏

18, 19. ‏(א) כיצד חברי קהילתך יכולים לסייע לך לשמור על ניטרליות? (ב) מה אתה נחוש לעשות?‏

18 תוכל לזכות בתמיכה גם מצד האחים והאחיות בקהילתך. ספר לזקני־הקהילה על קשייך בכל הנוגע לשמירה על ניטרליות, ובקש מהם עצות נבונות מתוך המקרא. חברי הקהילה יוכלו לעודד אותך אם יהיו מודעים לקשיים שאתה עובר. בקש מהם להתפלל למענך. כמובן, אם אנו רוצים שאחינו יתמכו בנו ויתפללו למעננו, ראוי שגם אנו נעשה כן עבורם (‏מתי ז’:12‏). באתר jw.org תוכל למצוא רשימות של עדי־יהוה שנמצאים כעת במאסר בשל אמונתם.‏ ‏[3]‏ בחר בכמה שמות והתפלל שאותם אחים ימשיכו לשמור באומץ לב על הניטרליות שלהם (‏אפ’ ו’:18–20‏).‏

19 קצן של ממשלות האדם קרב ובא. לכן לא נהיה מופתעים אם תלך ותפחת סובלנותן כלפי נאמנותנו ליהוה ולמלכותו. אם כן, הבה נחזק כעת את נחישותנו לשמור על ניטרליות בעולם מפולג זה.‏

^ ‏[1] ‏(סעיף 1) ישוע הזכיר כאן את הקיסר, השליט בעל הדרג הבכיר ביותר דאז, בתור סמל לרשויות השלטון, או המדינה.‏

^ ‏[2] ‏(סעיף 17) ראה עדי־יהוה — מכריזי מלכות אלוהים ‏(אנג’), עמ’ 662; והתיבה ”‏הוא מת למען כבוד אלוהים‏” בפרק 14 בספר מלכות אלוהים מולכת!‏

^ ‏[3] ‏(סעיף 18) ראה המאמר Jehovah’s Witnesses Imprisoned for Their Faith — By Location במדור NEWSROOM > LEGAL DEVELOPMENTS.‏