עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

בטח במנהיגנו הפועל במרץ – המשיח

בטח במנהיגנו הפועל במרץ – המשיח

‏”אחד הוא מנהיגכם – המשיח” (‏מתי כ”ג:10‏).‏

שירים: 14,‏ 30

1, 2. עם אילו קשיים התמודד יהושע לאחר מותו של משה?‏

דבריו של יהוה עדיין הדהדו באוזניו של יהושע: ”משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם” (‏יהו’ א’:1, 2‏). איזה שינוי פתאומי היה זה עבור יהושע, אשר שימש כעוזרו של משה במשך כמעט 40 שנה!‏

2 הואיל ומשה הנהיג את בני ישראל במשך זמן כה רב, ייתכן שיהושע תהה כיצד יגיב עם אלוהים להנהגתו (‏דב’ ל”ד:8,‏ 10–12‏). בהתייחסו ליהושע א’:1, 2 מציין ספר עיון מקראי אחד: ”הן בימי קדם והן בזמנים המודרניים תחלופה בהנהגה היא אחת התקופות המסוכנות ביותר בביטחון מדינה כלשהי”.‏

3, 4. מניין לנו שביטחונו של יהושע באלוהים לא היה לשווא, ואיזו שאלה אנו אולי שואלים את עצמנו?‏

3 ליהושע ודאי היו חששות לגיטימיים, אך תוך ימים אחדים נקט פעולה נחרצת (‏יהו’ א’:9–11‏). ביטחונו באלוהים לא היה  לשווא. כפי שעולה מן המקרא, יהוה למעשה הדריך את יהושע ואת עמו, עם ישראל, באמצעות מלאך ששימש כנציגו. הגיוני להסיק שמלאך זה היה ”הדבר”, בנו בכורו של אלוהים (‏שמ’ כ”ג:20–23;‏ יוח’ א’:1‏).‏

4 תודות לעזרתו של יהוה צלחו בני ישראל את המעבר בין הנהגתו של משה לבין זו של יהושע. גם אנו חיים בזמנים של שינויים היסטוריים, ואפשר שאנו תוהים: ’בשעה שארגון אלוהים נע קדימה במהירות, האם יש לנו סיבות טובות לבטוח בישוע כמנהיגנו הממונה?’ ‏(קרא מתי כ”ג:10‏.) הבה נראה כיצד סיפק יהוה בעבר הנהגה מהימנה במהלך תקופות של שינויים.‏

הנהגת עם אלוהים אל תוך ארץ כנען

5. את מי פגש יהושע כאשר התקרב ליריחו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

5 זמן קצר לאחר שחצו בני ישראל את נהר הירדן אירע ליהושע מקרה בלתי צפוי. כאשר התקרב ליריחו פגש איש וחרב שלופה בידו. יהושע לא ידע מיהו אותו זר, ולכן שאל אותו: ”הלנו אתה אם לצרינו?” להפתעתו של יהושע חשף הלוחם את זהותו. היה זה ”שר צבא יהוה”, אשר היה מוכן להגן על עמו של אלוהים. ‏(קרא יהושע ה’:13–15‏.) אף־על־פי שבמקומות אחרים מתייחס הכתוב ליהוה כאל מי שדיבר אל יהושע, אין ספק שאלוהים דיבר באמצעות מלאך ששימש כנציגו, כפי שעשה במקרים רבים בעבר (‏שמ’ ג’:2–4;‏ יהו’ ד’:1,‏ 15; ה’:2,‏ 9;‏ מה”ש ז’:38;‏ גל’ ג’:19‏).‏

6–8. ‏(א) מדוע חלק מהנחיותיו של יהוה נראו אולי משונות מנקודת מבט אנושית? (ב) מדוע ניתן לומר שההנחיות היו נבונות וניתנו בעיתן? (ראה גם הערת שוליים.)‏

6 עוד קודם לכן קיבל יהושע הנחיות ברורות באשר לאופן שבו יש לכבוש את העיר יריחו. בתחילה חלק מההנחיות אולי לא נראו כאסטרטגיה טובה. למשל, יהוה ציווה שכל הגברים ימולו את בשרם, מה שוודאי יגרום להם לחוש ברע למשך כמה ימים. האם זו אכן הייתה העת המתאימה למול אותם? (‏בר’ ל”ד:24, 25;‏ יהו’ ה’:2,‏ 8‏).‏

7 קרוב לוודאי שאותם חיילים חסרי הגנה מקרב עם ישראל תהו כיצד יגנו על משפחותיהם אם לוחמי האויב יפלשו למחנה. אולם לפתע נפוצה הידיעה שיריחו ”סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל” (‏יהו’ ו’:1‏). אין ספק שביטחונם בהכוונתו של אלוהים התחזק בעקבות תפנית בלתי צפויה זו.‏

8 בנוסף, בני ישראל הצטוו שלא לתקוף את יריחו, אלא לצעוד סביב העיר אחת ליום במשך שישה ימים, ושבע פעמים ביום השביעי. כמה חיילים אולי חשבו לעצמם: ’איזה בזבוז של זמן וכוחות!’ אולם יהוה, מנהיגו הסמוי מן העין של עם ישראל, ידע בדיוק מה הוא עושה. האסטרטגיה שלו לא רק חיזקה את אמונתם של בני ישראל, אלא גם חסכה מהם עימות חזיתי עם לוחמיה החזקים של יריחו (‏יהו’ ו’:2–5;‏ עב’ י”א:30‏).‏ *

9. מדוע עלינו למלא אחר ההנחיות שאנו מקבלים מארגון אלוהים? הבא דוגמה.‏

9 מה אנו למדים ממקרה זה? לעיתים אין אנו מבינים לגמרי את הסיבות העומדות מאחורי סידורים חדשים בארגון. לדוגמה, אולי בהתחלה לא היינו בטוחים שיהא זה נבון להשתמש במכשירים אלקטרוניים  במהלך הלימוד האישי, השירות והאסיפות. כיום אנו ודאי מבינים איזו תועלת צומחת לנו כאשר אנו משתמשים בהם במידת האפשר. כאשר אנו מבחינים בתוצאות הטובות הנובעות משינויים שכאלה חרף הספקות שאולי היו לנו, אנו גדלים באמונה ובאחדות.‏

הנהגת המשיח במאה הראשונה

10. מי עמד מאחורי העניינים הנוגעים לאסיפה החשובה שקיים הגוף המנהל בירושלים?‏

10 כ־13 שנה לאחר טבילתו של קורנליוס כמה משיחיים מרקע יהודי עדיין קידמו את הרעיון שיש לקיים את המילה (‏מה”ש ט”ו:1, 2‏). כאשר פרצה מחלוקת בעניין באנטיוכיה, הוחלט שפאולוס יעלה את הנושא בפני הגוף המנהל היושב בירושלים. אך מי עמד מאחורי הנחיה זו? פאולוס ציין: ”עליתי בעקבות התגלות שקיבלתי”. אין ספק שהמשיח כיוון את העניינים כך שהגוף המנהל יישב את הסוגיה (‏גל’ ב’:1–3‏).‏

הנהגתו הפעילה של המשיח נראתה בבירור במאה הראשונה (ראה סעיפים 10, 11)‏

11. ‏(א) באיזו השקפה באשר למילה המשיכו להחזיק משיחיים מרקע יהודי? (ב) כיצד נבחנה נכונותו של פאולוס לתמוך בזקנים? (ראה גם הערת שוליים.)‏

11 בהכוונת המשיח הבהיר הגוף המנהל שמשיחיים מרקע לא־יהודי אינם צריכים למול את בשרם (‏מה”ש ט”ו:19, 20‏). אולם שנים אחרי שהתקבלה החלטה זו, המשיכו משיחיים רבים מרקע יהודי למול את ילדיהם. כאשר שמעו הזקנים בירושלים על שמועה שמופצת על פאולוס, שלפיה אין הוא מקיים את תורת משה, נתנו לו כמה הנחיות בלתי צפויות (‏מה”ש כ”א:20–26‏).‏ * הם הורו לו לקחת איתו למקדש ארבעה גברים, על מנת שהכול יראו שפאולוס ”מקיים את התורה”. פאולוס יכול היה להטיל ספק בחוכמה הטמונה בהנחייתם ולטעון ששורש הבעיה נעוץ במשיחיים מרקע יהודי שלא הבינו בבירור את סוגיית המילה. אולם הוא תמך ברצונם של הזקנים לקדם אחדות בקרב המאמינים וציית  בענווה להוראות שניתנו לו. אך אולי נשאל את עצמנו: ’מדוע הרשה ישוע לסוגיה זו להישאר בלתי פתורה במשך זמן כה רב, בעוד שמותו ביטל את תורת משה?’ (‏קול’ ב’:13, 14‏).‏

12. מה עשוי להסביר מדוע אִפשר המשיח שיחלוף זמן מה לפני שתיושב סוגיית המילה?‏

12 יש הזקוקים לזמן כדי להסתגל לשינוי בהבנה. משיחיים מרקע יהודי היו זקוקים לזמן כדי לשנות את השקפתם (‏יוח’ ט”ז:12‏). חלקם התקשו לקבל את העובדה שהמילה חדלה להיות אות ליחסים מיוחדים עם אלוהים (‏בר’ י”ז:9–12‏). אחרים, בשל פחד מרדיפות, היססו להתבלט כשונים בחברה היהודית (‏גל’ ו’:12‏). אך בהמשך סיפק המשיח הדרכה נוספת באמצעות איגרות שנכתבו בהשראת הרוח על־ידי פאולוס (‏רומ’ ב’:28, 29;‏ גל’ ג’:23–25‏).‏

המשיח עדיין מנהיג את קהילתו

13. מה יכול לסייע לנו להוקיר את הנהגתו של המשיח בימינו?‏

13 כאשר אין אנו מבינים לגמרי את הסיבות העומדות מאחורי שינויים ארגוניים מסוימים, מוטב שנחשוב על האופן שבו הנהיג המשיח את משרתי אלוהים בעבר. בין שבימי יהושע ובין שבמאה הראשונה, תמיד סיפק המשיח הדרכה נבונה על מנת להגן על משרתי אלוהים כקבוצה, לחזק את אמונתם ולשמור על אחדותם (‏עב’ י”ג:8‏).‏

14–16 כיצד דאגתו של המשיח לרווחתנו הרוחנית משתקפת בבירור בהדרכה הניתנת על־ידי ”העבד הנאמן והנבון”?‏

14 דאגתו האוהבת של ישוע לרווחתנו הרוחנית משתקפת בבירור בהדרכה הניתנת בעיתה על־ידי ”העבד הנאמן והנבון” (‏מתי כ”ד:45‏). מרק, אב לארבעה, אומר: ”השטן מנסה להחליש את הקהילות בכך שהוא תוקף את המשפחות. תודות לכך שראשי המשפחות מקבלים את העידוד להדריך תוכנית רוחנית משפחתית מדי שבוע, המסר המופנה אליהם ברור – הגן על משפחתך!”‏

15 כאשר אנו מבחינים בהדרכתו של המשיח, אנו חשים בהתעניינותו הרבה בהתקדמותנו הרוחנית. פטריק, המשרת כזקן־קהילה, מציין: ”בהתחלה היו שחשו שזה לא מעודד להתאסף בקבוצות קטנות לשירות השדה בסופי השבוע. אולם אחת מתכונותיו העיקריות של ישוע – דאגתו לאנשים פשוטים – משתקפת בבירור בסידור זה. אחים ואחיות נחבאים אל הכלים או פחות פעילים החלו לחוש מוערכים ומועילים יותר, וכתוצאה מכך גדלו מבחינה רוחנית”.‏

16 בנוסף לדאגה לצרכינו הרוחניים, המשיח מסייע לנו להמשיך להתמקד בפעילות החשובה ביותר המתבצעת עלי אדמות כיום. ‏(קרא מרקוס י”ג:10‏.) אנדרֵה, זקן־קהילה שהתמנה לאחרונה, קשוב לשינויים בהנחיות בארגון אלוהים מאז ומתמיד. הוא אומר: ”הצמצום בכוח אדם במשרדי הסניף מזכיר לנו את דחיפות הזמנים ואת הצורך למקד את מרצנו בפעילות הבישור”.‏

תמיכה נאמנה בהדרכת המשיח

17, 18. מדוע כדאי להרהר ביתרונות שיש לנו מהסתגלותנו לשינויים שנערכו לאחרונה?‏

17 כפי שניתן לראות מהנהגתו הפעילה, מלכנו המוכתר, ישוע המשיח, ללא ספק מביט לעבר העתיד. לכן הבה נשמח מהיתרונות שיש לנו מהסתגלותנו לשינויים שנערכו לאחרונה. ודאי תתעודדו לשוחח במהלך התוכנית הרוחנית המשפחתית על התועלת שהפקתם מהשינויים  שהתחוללו באסיפות השבועיות או בשירות השדה.‏

האם אתה מסייע למשפחתך ולאחרים לעמוד בקצב של ארגון יהוה? (ראה סעיפים 17, 18)‏

18 אם נבחין ברוח העומדת מאחורי ההנחיות שאנו מקבלים מארגון יהוה ובהשפעה הטובה שיש להן עלינו, יהיה לנו קל יותר לפעול על־פי ההדרכות הללו בשמחה. אנו ודאי מעריכים את העובדה שצמצום כמות הספרות המודפסת מוזיל את העלויות. כמו כן, השימוש בטכנולוגיות חדשות מאפשר לנו לקדם את הפעילות למען המלכות ברחבי העולם. לאור זאת, נוכל להשתמש בפרסומים אלקטרוניים ובמדיה במידה רבה יותר אם אפשר. כך נשקף את דאגתו של המשיח, החפץ שנשתמש במשאבי הארגון בחוכמה.‏

19. מדוע עלינו לתמוך בהדרכת המשיח?‏

19 כאשר אנו תומכים בחפץ לב בהדרכת המשיח, אנו מחזקים את אמונתם של אחרים ותורמים לאחדות. באשר לצמצומים שנעשו בגודלה של משפחת בית־אל הכלל־עולמית, מציין אנדרה: ”הרוח הטובה שגילו חברי משפחת בית־אל לשעבר אשר הסתגלו לשינויים שכאלה, מעוררת בי אמון וכבוד. הם עומדים בקצב מרכבתו של יהוה, שכן הם מוצאים שמחה בכל משימה המוטלת עליהם”.‏

גלה אמונה ובטח במנהיגנו

20, 21. ‏(א) מדוע נוכל לבטוח במנהיגנו המשיח? (ב) באיזו שאלה נדון במאמר הבא?‏

20 בקרוב מנהיגנו הממונה, ישוע המשיח, ’ישלים את ניצחונו’ ויבצע ”נוראות” (‏ההת’ ו’:2;‏ תהל’ מ”ה:5‏). בינתיים הוא מכין את משרתי אלוהים לימים שיבואו לאחר שיחלוף סדר עולמי זה, כאשר כל אחד ואחד מאיתנו ייטול חלק בפעילות ההוראה והבנייה המקיפה שתתבצע במהלך תחיית המתים.‏

21 מלכנו המשוח ינהיג אותנו אל תוך העולם החדש, וזאת בתנאי שנתמיד לשים בו את מלוא מבטחנו חרף שינויים בנסיבות. ‏(קרא תהלים מ”ו:2–4‏.) ייתכן שלעיתים אנו מתקשים להתמודד עם שינוי, בייחוד אם חיינו מקבלים תפנית בלתי צפויה. אם כן, כיצד נוכל לשמור על שלווה פנימית ועל אמונה שלמה ביהוה? שאלה זו תידון במאמר הבא.‏

^ ס' 8 ארכיאולוגים מצאו כמות גדולה של גרעיני תבואה בהריסותיה של יריחו, מה שמצביע על כך שהעיר לא התנסתה במצור ארוך; כמו כן, מאגרי המזון שלה לא הידלדלו. הואיל ובני ישראל לא הורשו לבזוז את יריחו, היה זה המועד המתאים ביותר לפלישתם לארץ, שהרי הייתה זו עת הקציר ובשדות היה שפע של מזון (‏יהו’ ה’:10–12‏).‏

^ ס' 11 ראה התיבה ”‏פאולוס מגלה ענווה ועומד במבחן נאמנות‏” בהוצאת המצפה מ־15 במרס 2003, עמ’ 24.‏