עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

גלה אמונה בהבטחותיו של יהוה

גלה אמונה בהבטחותיו של יהוה

‏”האמונה היא... ההוכחה הברורה לממשויות בלתי נראות” (‏עב’ י”א:1‏).‏

שירים: 54,‏ 43

1. מה צריכה להיות השקפתנו על האמונה המשיחית?‏

האמונה המשיחית היא תכונה יקרת ערך. היא אינה נחלתם של כל בני האדם (‏תסל”ב ג’:2‏). אולם יהוה מעניק לכל אחד מעובדיו ’מידה של אמונה’ (‏רומ’ י”ב:3;‏ גל’ ה’:22‏). כל מי שמתאפיינים באמונה צריכים להיות אסירי תודה על כך.‏

2, 3. ‏(א) לאילו ברכות יכולים לזכות אנשים בעלי אמונה? (ב) באילו שאלות נדון כעת?‏

2 אבינו השמימי מושך אליו אנשים באמצעות בנו. האמונה בישוע מאפשרת לפרט לזכות לסליחת חטאים. כך נסללת בפניו הדרך ליהנות מקשר נצחי עם יהוה (‏יוח’ ו’:44,‏ 65;‏ רומ’ ו’:23‏). מה עשינו כדי להיות ראויים לברכה כה נפלאה? כאנשים חוטאים הדבר היחיד שאנו ראויים לו הוא מוות (‏תהל’ ק”ג:10‏). אך יהוה ראה את הפוטנציאל הגלום בנו. ברוב חסדו הוא פתח את לבנו לבשורה הטובה. כך  התחלנו לגלות אמונה בישוע, ונפתחה בפנינו הדרך לחיי נצח ‏(קרא יוחנן א’. ד’:9, 10‏).‏

3 אולם מהי בדיוק אמונה? האם כדי לטפח אמונה מספיק רק להבין אילו ברכות מועיד לנו אלוהים? וחשוב מכך, באילו דרכים עלינו לגלות אמונה?‏

‏”תאמין בלבבך”‏

4. הסבר מדוע האמונה כרוכה ביותר מהבנה שכלית.‏

4 האמונה כרוכה בהרבה יותר מהבנה שכלית של מטרת אלוהים. היא כוח מניע רב־עוצמה הדוחק באדם לנהוג בהתאם לרצון אלוהים. האמונה באמצעי הישועה שמאת אלוהים מניעה את האדם המאמין לחלוק עם הזולת את הבשורה הטובה. השליח פאולוס הסביר: ”אם תכריז את ’הדבר בפיך’, כלומר שישוע הוא האדון, ותאמין בלבבך שאלוהים הקימו מן המתים — תיוושע; שכן בלבו מאמין האדם לשם צדקה, ובפיו הוא מכריז לשם ישועה” (‏רומ’ י’:9, 10;‏ קור”ב ד’:13‏).‏

5. מדוע האמונה כה חשובה, וכיצד נוכל לשמור על חוסנה? המחש בעזרת דוגמה.‏

5 ברור אפוא שכדי שתתממש תקוותנו לחיות לנצח בעולם החדש של אלוהים, עלינו לרכוש אמונה ולשמור על חוסנה. כפי שצמח זקוק למים, כך אמונתנו זקוקה להזנה. בשונה מצמח מלאכותי, צמח חי משתנה עם הזמן. צמח חי נובל אם הוא אינו מקבל מספיק מים, אך הוא משגשג אם הוא מקבל אספקה קבועה של מים. אם צמח בריא לא יקבל כמות מספקת של מים, בסופו של דבר הוא ימות. אותו הדבר נכון לגבי אמונתנו. אם נזניח אותה, היא תדעך ותמות (‏לוקס כ”ב:32;‏ עב’ ג’:12‏). אולם אם נטפח היטב את אמונתנו, היא תמשיך לחיות ו’לגדול’, וכתוצאה מכך נהיה ”בריאים באמונה” (‏תסל”ב א’:3;‏ טיט’ ב’:2‏).‏

המקרא מתאר מהי אמונה

6. כיצד מתוארת האמונה בעברים י”א:1‏?‏

6 המקרא מתאר מהי אמונה בעברים י”א:1‏. (קרא.) האמונה נוגעת לשני היבטים הסמויים מעינינו: (1) ה”דברים המקווים”, שעמם נמנים מאורעות עתידיים שמבטיח אלוהים, כגון מיגור הרשע וכינון העולם החדש. (2) ”ממשויות בלתי נראות”. בהקשר זה המילה היוונית שתורגמה כ’הוכחה ברורה’ כוונתה לראיה משכנעת לממשויות בלתי נראות, כגון קיום יהוה אלוהים, ישוע המשיח והמלאכים, וכן פעליה של המלכות השמימית (‏עב’ י”א:3‏). כיצד אנו מוכיחים שתקוותנו חיה ושאנו מאמינים בדברים הבלתי נראים שמזכיר דבר־אלוהים? במוצא פינו ובמעשינו, שהרי בלעדיהם אמונתנו לא תהיה שלמה.‏

7. כיצד דוגמתו של נוח עוזרת לנו להבין מה כרוך בגילוי אמונה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

7 הכתוב בעברים י”א:7 מבליט את אמונתו של נוח אשר ”גילה... יראת אלוהים לאחר שהוזהר על־ידי אלוהים מפני דברים שטרם נראו, ובנה תיבה להצלת בני ביתו”. נוח גילה אמונה כאשר בנה את התיבה הענקית. אין ספק ששכניו שאלו אותו מדוע הוא בונה מבנה עצום זה. האם נוח שתק או אמר להם לא להתערב בעניינים לא להם? לא ולא! אמונתו הניעה אותו לתת  עדות באומץ ולהזהיר את בני דורו מפני משפטו הקרב של אלוהים. סביר להניח שנוח חזר במדויק על הדברים שאמר לו יהוה: ”קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס... הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. כל אשר בארץ יגווע”. בנוסף, הוא ודאי הסביר לאנשים מהי הדרך היחידה להינצל וחזר על מצוותו של אלוהים: ”ובאת אל התיבה”. נוח המשיך לגלות אמונה בכך ששימש כ”מבשר הצדקה” (‏בר’ ו’:13,‏ 17, 18;‏ פט”ב ב’:5‏).‏

8. כיצד הסביר התלמיד יעקב בהשראת אלוהים מהי אמונה משיחית אמיתית?‏

8 האיגרת מאת יעקב ככל הנראה נכתבה זמן קצר לאחר שהשליח פאולוס הסביר בהשראת אלוהים מהי אמונה. בדומה לפאולוס, יעקב הסביר שהאמונה המשיחית האמיתית אינה מסתכמת בהכרה בעובדה כלשהי; היא מלווה במעשים. ”הראה לי את אמונתך ללא המעשים”, כתב יעקב, ”ואני אראה לך את אמונתי על־ידי מעשיי” (‏יעקב ב’:18‏). בהמשך הבהיר יעקב את ההבדל המהותי בין הכרה באמיתותו של דבר  מה לבין גילוי אמונה בפועל. השדים מכירים בקיומו של אלוהים, אך אין להם אמונה אמיתית. למעשה הם פועלים בניגוד גמור למטרות אלוהים (‏יעקב ב’:19, 20‏). מאידך, בהתייחסו לאיש אמונה אחר מימי קדם, שאל יעקב: ”האם לא בזכות מעשים נחשב אברהם אבינו לצדיק אחרי שהעלה את יצחק בנו על המזבח? הנך רואה שאמונתו פעלה יחד עם מעשיו, ואמונתו הושלמה על־ידי מעשיו”. כדי להבליט את הנקודה שהאמונה צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים, הוסיף יעקב בהמשך: ”כפי שהגוף ללא רוח מת הוא, כך גם אמונה ללא מעשים מתה היא” (‏יעקב ב’:21–23,‏ 26‏).‏

9, 10. כיצד הדגיש השליח יוחנן עד כמה חשוב לגלות אמונה?‏

9 למעלה משלושה עשורים לאחר מכן כתב השליח יוחנן את ספר הבשורה שלו ושלוש איגרות. בדומה לכותבי מקרא אחרים שכתבו בהשראת אלוהים, גם הוא הבין את המשמעות העמוקה שיש לאמונה המשיחית האמיתית. יוחנן השתמש בפועל היווני שמתורגם לעיתים כ”לגלות אמונה” יותר מכל כותבי המקרא האחרים.‏

10 לדוגמה, יוחנן הסביר: ”המגלה אמונה בבן יש לו חיי עולם; מי שאינו נשמע לבן, לא יראה חיים וחרון אלוהים לא יסור מעליו” (‏יוח’ ג’:36‏). האמונה המשיחית כרוכה בציות למצוותיו של ישוע. יוחנן לא אחת ציטט את דברי ישוע המראים עד כמה חשוב לגלות אמונה, וגילוי אמונה הוא תהליך מתמשך (‏יוח’ ג’:16; ו’:29,‏ 40; י”א:25, 26; י”ד:1,‏ 12‏).‏

11. כיצד נוכל להביע את הערכתנו על כך שאנו יודעים את האמת?‏

11 יש לנו כל סיבה להיות אסירי תודה על כך שיהוה חשף בפנינו את האמת דרך רוח קודשו ואפשר לנו לגלות אמונה בבשורה הטובה. ‏(קרא לוקס י’:21‏.) עלינו תמיד להודות ליהוה על כך שהוא משך אותנו אליו דרך בנו, ”שר אמונתנו ומשלימה” (‏עב’ י”ב:2‏). על מנת להביע את הערכתנו על חסדו, עלינו להמשיך לחזק את אמונתנו באמצעות תפילות ולימוד דבר־אלוהים (‏אפ’ ו’:18;‏ פט”א ב’:2‏).‏

הכרז את הבשורה הטובה בכל הזדמנות כדי לתת ביטוי לאמונתך (ראה סעיף 12)‏

12. באילו דרכים עלינו לגלות אמונה?‏

12 חשוב שנמשיך לגלות אמונה בהבטחותיו של יהוה. עלינו לעשות זאת בדרכים הנראות בבירור לעיני אחרים. לדוגמה, איננו חדלים לבשר על מלכות אלוהים ולעשות תלמידים. כמו כן, אנו ממשיכים ’להיטיב עם כל אדם, ובייחוד עם בני אמונתנו’ (‏גל’ ו’:10‏). אנו גם מתאמצים בכל מאודנו ’לפשוט את האישיות הישנה עם מעשיה’ ולהישמר מכל מה שעלול להחליש אותנו מבחינה רוחנית (‏קול’ ג’:5,‏ 8–10‏).‏

אמונה באלוהים — אחת מאבני היסוד

13. מהי חשיבות ה”אמונה באלוהים”, לְמה היא מדומה, ומדוע?‏

13 ‏”בלי אמונה”, מציין המקרא, ”אי־אפשר להיות רצוי בעיני אלוהים, שכן הקרב אליו חייב להאמין שהוא קיים ושהוא גומל למחפשים אותו בשקידה” (‏עב’ י”א:6‏). דבר־אלוהים מציין ש”אמונה באלוהים” היא חלק מ”היסודות” שעל האדם להניח כדי להפוך למשיחי אמיתי ולא לסור מן הדרך (‏עב’ ו’:1‏). המשיחיים  צריכים ’להוסיף על אמונתם’ תכונות חשובות אחרות כדי ’לשמור את עצמם באהבת אלוהים’ ‏(קרא פטרוס ב’. א’:5–7;‏ יהד’ 20, 21‏).‏

14, 15. מהי חשיבות האמונה בהשוואה לאהבה?‏

14 כותבי המקרא המשיחיים הדגישו את חשיבות האמונה בכך שהזכירו אותה מאות פעמים, יותר מכל תכונה משיחית אחרת. האם משמע הדבר שהאמונה היא התכונה המשיחית החשובה ביותר?‏

15 פאולוס השווה בין האמונה לאהבה בכתבו: ”אם תהיה לי כל האמונה עד כדי כך שאוכל להזיז הרים, ולא תהיה בי אהבה, אהיה כאין וכאפס” (‏קור”א י”ג:2‏). ישוע הדגיש את חשיבותה הנעלה של האהבה לאלוהים כשהשיב לשאלה: ”מהי המצווה הגדולה ביותר בתורה?” (‏מתי כ”ב:35–40‏) האהבה טומנת בחובה תכונות משיחיות הכרחיות רבות, וביניהן אמונה. במקרא נאמר ש”האהבה... תאמין בכול”. האהבה מקפלת בתוכה את האמונה בכל דברי אלוהים שבמקרא (‏קור”א י”ג:4,‏ 7‏).‏

16, 17. באילו פסוקים מוזכרות האמונה והאהבה זו לצד זו, אך מהי התכונה החשובה ביותר ומדוע?‏

16 בשל חשיבותן של האמונה והאהבה, כותבי המקרא המשיחיים הזכירו את התכונות הללו זו לצד זו פעמים רבות, לעיתים אף באותו משפט או ביטוי. פאולוס האיץ באחיו ’להצטייד בשריון האמונה והאהבה’ ‏(‏תסל”א ה’:8‏). פטרוס כתב: ”אף שמעולם לא ראיתם [את ישוע], אתם אוהבים אותו. אף שאינכם מביטים בו כעת, אתם מאמינים בו” (‏פט”א א’:8‏). יעקב שאל את אחיו המשוחים: ”האם לא במי שנחשבים לעניים בעיני העולם בחר אלוהים להיות עשירים באמונה ויורשי המלכות, אשר אותה הבטיח לאוהביו?” ‏(‏יעקב ב’:5‏) כמו כן, יוחנן כתב: ”זו מצוותו [של אלוהים], שנאמין בשם בנו ישוע המשיח ושנאהב איש את רעהו” (‏יוח”א ג’:23‏).‏

17 אף־על־פי שהאמונה הכרחית, לאחר שיתגשמו הבטחותיו של אלוהים ותתממש תקוותנו המשיחית, לא נצטרך עוד להאמין בהן. אולם תמיד יהיה עלינו לגדול באהבתנו לאלוהים ולרע. לכן פאולוס יכול היה לומר: ”כעת נותרות שלוש אלה: אמונה, תקווה ואהבה; והגדולה שבהן — אהבה” (‏קור”א י”ג:13‏).‏

ביטוי רב־עוצמה לאמונה

18, 19. לאיזה ביטוי אמונה רב־עוצמה אנו עדים בימינו, ולזכות מי יש לזקוף זאת?‏

18 משרתי יהוה בימינו מגלים אמונה במלכות אלוהים המיוסדת. הדבר הביא להתהוותו של גן עדן רוחני חובק עולם המקיף בתוכו למעלה משמונה מיליון איש. פרי רוח אלוהים משגשג בשפע בגן העדן הרוחני (‏גל’ ה’:22, 23‏). אין ספק שאמונה ואהבה הן תכונות רבות־עוצמה.‏

19 אף אדם אינו יכול לזקוף זאת לזכותו. כל זאת מתאפשר תודות לאלוהינו. הישג נפלא זה מסב ’ליהוה שם [תהילה], אות עולם שלא ייכרת’ (‏יש’ נ”ה:13‏). ואכן, תקוותנו ’להיוושע על־ידי אמונה’ היא ”מתנת אלוהים” (‏אפ’ ב’:8‏). גן העדן הרוחני שלנו ימשיך לגדול ולשגשג עד שכדור הארץ כולו יתמלא בבני אדם מושלמים, צדיקים ומאושרים, והכול לתהילתו הנצחית של שם יהוה. הבה נמשיך לגלות אמונה בהבטחותיו של יהוה!‏