עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

אמונה — תכונה המחזקת אותנו

אמונה — תכונה המחזקת אותנו

לאמונה יש כוח עצום. לדוגמה, אף־על־פי שהשטן רוצה להרוג אותנו מבחינה רוחנית, אמונה מאפשרת לנו ”לכבות את כל חיציו הבוערים של הרָשָע” (‏אפ’ ו’:16‏). בעזרת אמונה נוכל לעמוד אל מול בעיות דמויות הרים. ישוע אמר לתלמידיו: ”אם תהיה לכם אמונה כגודלו של גרגיר חרדל ותאמרו להר הזה, ’זוז מפה לשם’, הוא יזוז” (‏מתי י”ז:20‏). היות ולאמונה יש היכולת לחזק אותנו מבחינה רוחנית, טוב נעשה אם נשאל את עצמנו: מהי אמונה? כיצד מצב ליבנו משפיע על אמונתנו? כיצד נוכל לחזק את אמונתנו? ובמי עלינו לגלות אמונה? (‏רומ’ ד’:3‏).‏

מהי אמונה?‏

אמונה אין משמעה רק להאמין באמת ולהכיר בה, שהרי אפילו ”השדים מאמינים [שאלוהים קיים] ורועדים” (‏יעקב ב’:19‏). אם כן, מהי אמונה?‏

בדיוק כשם שאנו בטוחים שהיום והלילה תמיד יהיו, אנו בטוחים שדברו של אלוהים תמיד יעמוד

על־פי הגדרת המקרא, לאמונה שני היבטים. ראשית, ‏”האמונה היא הציפייה הוודאית לדברים המקֻווים” (‏עב’ י”א:1א‏). אם יש לך אמונה, אתה מאמין בכל ליבך שכל מה שיהוה אומר אמת הוא, ואכן יתגשם. לדוגמה, יהוה אמר לבני ישראל: ”אם תָפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, ולבלתי היות יומם ולילה בעיתם, גם בריתי תופר את דוד עבדי” (‏יר’ ל”ג:20, 21‏). האם אתה לפעמים חושש שהשמש תפסיק לזרוח ולשקוע, כך שהיום והלילה יחדלו להתקיים? אם אינך מטיל ספק בחוקים הפיזיקאליים הגורמים לכדור הארץ להמשיך להסתובב על צירו ולהקיף את השמש, האם עליך להטיל ספק ביכולת של מי שברא את החוקים האלה לקיים את דברו? מובן שלא! (‏יש’ נ”ה:10, 11;‏ מתי ה’:18‏).‏

שנית, אמונה היא ”ההוכחה הברורה לממשויות בלתי נראות”, כלומר ראיה משכנעת לדברים שאינם נראים לעין אך אמיתיים (‏עב’ י”א:1ב‏). מה הכוונה? נניח שילד שואל אותך: ’איך אתה יודע שאוויר קיים?’ אף־על־פי שמעולם לא ראית אוויר, קרוב לוודאי שתעזור לילד לחשוב על הראיות לקיומו, כגון תהליך הנשימה, השפעת הרוח על הסביבה וכדומה. כאשר הילד ישתכנע באמיתות הראיות, הוא יוכל להאמין בקיומם של דברים שאינם נראים לעיניו. באופן דומה, אמונה מבוססת על ראיות מוצקות (‏רומ’ א’:20‏).‏

הצורך בנטיית לב נכונה

הואיל ואמונה מבוססת על הוכחות, כדי לפתח אמונה הפרט צריך קודם כול לרכוש ”ידיעה מדויקת של האמת” (‏טימ”א ב’:4‏). אך אין די בכך. השליח פאולוס כתב: ‏”בליבו מאמין האדם” (‏רומ’ י’:10‏). לא מספיק שהאדם יאמין בָּאמת, עליו גם להוקירה. רק כך יהיה לו המניע לגלות אמונה, כלומר לפעול על־פי האמת (‏יעקב ב’:20‏). אפשר  שאדם אשר אינו חש הכרת תודה כנה כלפי האמת ידחה אפילו ראיות משכנעות אם הוא דבק בעיקשות בתפיסות שגיבש מראש, או אם הוא מחפש לתרץ את תאוותיו הגשמיות (‏פט”ב ג’:3, 4;‏ יהד’ 18‏). זו הסיבה שבימי המקרא לא כל מי שהיו עדים לניסים פיתחו אמונה (‏במ’ י”ד:11;‏ יוח’ י”ב:37‏). רוח קודשו של אלוהים מניבה אמונה רק במי שליבם מעדיף אמת על פני שקר (‏גל’ ה’:22;‏ תסל”ב ב’:10, 11‏).‏

כיצד פיתח דוד אמונה חזקה

בין מי שהחזיקו באמונה יוצאת מגדר הרגיל נמנה המלך דוד (‏עב’ י”א:32, 33‏). אולם לא לכל בני משפחתו הייתה אמונה כזו. לדוגמה, במקרה אחד אחיו הבכור אליאב גילה חוסר אמונה כאשר גער בדוד על מניעיו להיענות לאתגר של גולית (‏שמ”א י”ז:26–28‏). אף אדם אינו נולד עם אמונה, ואף אדם אינו יורש אותה מהוריו. אמונתו של דוד הייתה תוצר של יחסיו האישיים עם אלוהים.‏

בתהלים פרק כ”ז חושף דוד כיצד פיתח אמונה כה חזקה (‏פסוק 1‏). דוד הרהר בחוויות העבר שלו ובדרך שבה הביס יהוה את צריו (‏פסוקים 2, 3‏). הוא העריך עד מאוד את המסגרת שקבע יהוה לעבודתו (‏פסוק 4‏). דוד שירת את אלוהים לצד שותפיו לאמונה במשכן (‏פסוק 6‏). הוא חיפש את יהוה בכל מאודו בתפילה ‏(‏פסוקים 7, 8‏). בנוסף, דוד רצה שאלוהים ידריך אותו (‏פסוק 11‏). האמונה הייתה כה חשובה עבור דוד עד כי העלה את השאלה הרטורית: ”[איפה הייתי] לולא האמנתי?” (‏פסוק 13‏).‏

דרכים לחיזוק אמונתך

תוכל לפתח אמונה כמו זו של דוד אם תחקה את הלך החשיבה וההרגלים המתוארים בתהלים כ”ז‏. היות ואמונה מבוססת על ידע מדויק, ככל שתלמד את דבר־אלוהים ופרסומים המבוססים על המקרא, יהיה לך קל יותר להניב היבט זה של פרי רוח אלוהים (‏תהל’ א’:2, 3‏). הקדש זמן כדי להרהר בשעה שאתה לומד. הרהורים הם הקרקע שעליה צומחת הערכה. ככל שתעמיק את הערכתך כלפי יהוה, יגדל רצונך לגלות בו אמונה על־ידי נוכחות והשתתפות באסיפות הקהילה והכרזת תקוותך לאחרים (‏עב’ י’:23–25‏). בנוסף, אנו מגלים אמונה כאשר אנו ממשיכים ”להתפלל... ולא לומר נואש” (‏לוקס י”ח:1–8‏). לכן, ’התפלל בכל עת’ ליהוה, בביטחון ש’הוא דואג לך’ (‏תסל”א ה’:17;‏ פט”א ה’:7‏). אמונה מניעה אותנו למעשים, ומעשינו מחזקים את אמונתנו (‏יעקב ב’:22‏).‏

גלה אמונה בישוע

בערב שלפני מותו אמר ישוע לתלמידיו: ”גלו אמונה באלוהים וגלו אמונה גם בי”  ‏(‏יוח’ י”ד:1‏). מכאן שעלינו לגלות אמונה לא רק ביהוה אלא גם בישוע. כיצד תוכל לגלות אמונה בישוע? הבה נבחן שלוש דרכים.‏

מה משמע הדבר לגלות אמונה בישוע?‏

ראשית, ראה בכופר מתנה אישית שאלוהים העניק לך. השליח פאולוס אמר: ”אני חי בהתאם לאמונה בבן אלוהים, אשר אהב אותי ומסר את עצמו בעדי” (‏גל’ ב’:20‏). כאשר אתה מגלה אמונה בישוע אתה למעשה מאמין בכל ליבך שהכופר חל עליך, שהוא הבסיס לסליחה על חטאיך, שהוא מספק לך תקווה לחיי נצח, ושהוא העדות הגדולה מכול לאהבתו של אלוהים כלפיך (‏רומ’ ח’:32,‏ 38, 39;‏ אפ’ א’:7‏). כל אלו יחזקו את נחישותך להרחיק מעליך רגשות שליליים לגבי עצמך (‏תסל”ב ב’:16, 17‏).‏

שנית, קרב אל יהוה בתפילה על בסיס קורבנו של ישוע. בזכות הכופר אנחנו יכולים להתפלל ליהוה ”בחופשיות כדי שנזכה לרחמים ונמצא חסד לשם עזרה בעיתה” (‏עב’ ד’:15, 16; י’:19–22‏). תפילות מחזקות את נחישותנו לדחות את הפיתוי לחטוא (‏לוקס כ”ב:40‏).‏

שלישית, ציית לישוע. השליח יוחנן כתב: ”המגלה אמונה בבן יש לו חיי עולם; מי שאינו נשמע לבן, לא יראה חיים וחרון אלוהים לא יסור מעליו” (‏יוח’ ג’:36‏). שים לב שיוחנן הנגיד בין גילוי אמונה לבין חוסר ציות. מכאן שכדי לגלות אמונה בישוע עליך להישמע לו. אתה מציית לישוע כאשר אתה מקיים את ”תורת המשיח”, כלומר את כל מה שלימד וציווה (‏גל’ ו’:2‏). דרך נוספת לציית לישוע היא להישמע להדרכה שהוא מספק באמצעות ”העבד הנאמן והנבון” (‏מתי כ”ד:45‏). אם תציית לישוע יהיה לך הכוח להחזיק מעמד אל מול קשיים דמויי סערות (‏לוקס ו’:47, 48‏).‏

‏”היבנו על יסוד אמונתכם הנעלה מאוד בקדושתה”‏

באחת הפעמים קרא איש אחד אל ישוע: ”יש לי אמונה! חזק נא את אמונתי!” (‏מר’ ט’:24‏). הייתה לו מידת מה של אמונה, אך הוא הכיר בצניעות בצורך שלו בעוד אמונה. בדומה לאותו אדם, בשלב מסוים כולנו נזדקק ליותר אמונה, וכולנו יכולים לחזק את אמונתנו כעת. כשם שראינו, אנו מחזקים את אמונתנו כאשר אנו לומדים את דבר־אלוהים ומהרהרים בו, ובכך מעמיקים את הערכתנו ליהוה. בנוסף, אמונתנו תתחזק אם נעבוד את יהוה, נכריז בפומבי על תקוותנו ונתמיד בתפילה, יחד עם אחינו לאמונה. יתר על כן, כאשר אנחנו מחזקים את אמונתנו אנחנו זוכים לגמול הגדול ביותר. דבר־אלוהים מפציר בנו: ”אהוביי, היבנו על יסוד אמונתכם הנעלה מאוד בקדושתה... כך תשמרו את עצמכם באהבת אלוהים” (‏יהד’ 20, 21‏).‏