עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוגוסט 2017

האם אתה מוכן לחכות בסבלנות?‏

האם אתה מוכן לחכות בסבלנות?‏

‏”התאזרו גם אתם בסבלנות” (‏יעקב ה’:8‏).‏

שירים: 35,‏ 139

1, 2. ‏(א) מה עשוי לגרום לנו לשאול: ”עד מתי”? (ב) מדוע אנו יכולים להתעודד מדוגמתם של משרתי יהוה נאמנים מימי קדם?‏

‏”עד מתי?” את השאלה הזו שאלו הנביאים הנאמנים ישעיהו וחבקוק (‏יש’ ו’:11;‏ חב’ א’:2‏). באופן דומה, דוד המלך שאל ארבע פעמים במזמור י”ג‏: ”עד אנה?” (‏תהל’ י”ג:2, 3‏) אפילו אדוננו ישוע המשיח שאל את אותה השאלה לנוכח חוסר אמונתם של הסובבים אותו (‏מתי י”ז:17‏). לכן אל לנו להיות מופתעים אם לעיתים שאלה זו עולה במחשבותינו.‏

2 מה עשוי לגרום לנו לשאול: ”עד מתי”? אולי חווינו אי־צדק. או ייתכן שאנו מתמודדים עם קשיי הזקנה ועם מחלות או עם לחצי החיים הנלווים ל’עתות המשבר’ ה”קשות להתמודדות” של ימינו (‏טימ”ב ג’:1‏). אולי גישותיהם הפסולות של הסובבים אותנו מתישות אותנו. בכל מקרה, עד כמה מעודד לדעת שמשרתיו הנאמנים של יהוה מימי קדם לא היססו לשאול את אותה השאלה שאולי צצה גם בשכלנו, ואלוהים לא נזף בהם על כך.‏

3. מה יכול לסייע לנו אל מול נסיבות קשות?‏

 3 אולם מה יכול לסייע לנו בנסיבות קשות כאלה? התלמיד יעקב, אחיו למחצה של ישוע, כתב לנו בהשראת רוח אלוהים: ”אחים, התאזרו בסבלנות עד לנוכחות האדון” (‏יעקב ה’:7‏). כן, כולנו זקוקים לסבלנות. אך מה מקפלת בתוכה תכונה משיחית זו?‏

מהי סבלנות?‏

4, 5. ‏(א) מה מקפלת בתוכה הסבלנות? (ב) כיצד המחיש התלמיד יעקב את אחד מהיבטי הסבלנות? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

4 על־פי המקרא, אורך רוח, או סבלנות, הוא תוצר של רוח הקודש; ללא עזרת אלוהים, אנשים לא־מושלמים אינם מסוגלים להתאזר בסבלנות במידה הנחוצה. הסבלנות היא מתנה מאלוהים, ואחת הדרכים העיקריות להביע את אהבתנו כלפיו היא לגלות סבלנות. סבלנות היא גם ביטוי לאהבת הזולת. חוסר סבלנות מחליש את עבותות האהבה, ואילו הסבלנות מחזקת אותם (‏קור”א י”ג:4;‏ גל’ ה’:22‏). הסבלנות נוגעת לתכונות משיחיות חיוניות אחרות. לדוגמה, היא קשורה קשר הדוק לכוח עמידה, המאפשר לנו להתמודד עם נסיבות קשות ובה בעת לשמור על גישה חיובית (‏קול’ א’:11;‏ יעקב א’:3, 4‏). הסבלנות גם תעזור לנו לעמוד בסבל מבלי להשיב רעה תחת רעה ותסייע לנו להחזיק מעמד בכל קושי. בנוסף, המקרא מעודד אותנו לקבל ברצון את העובדה שעלינו לחכות. היבט זה של הסבלנות מובלט ביעקב ה’:7, 8 ‏(קרא).‏

5 מדוע חיוני שנקבל ברצון את העובדה שעלינו להוחיל ליהוה? יעקב מדמה את מצבנו למצבו של חקלאי. החקלאי עמל רבות כדי לזרוע ולשתול, אך אין לו כל שליטה על מזג האוויר או על הצמיחה. הוא אינו מסוגל לגרום לזמן לחלוף מהר יותר. הוא מכיר בכך שעליו לחכות בסבלנות ל”פרי האדמה היקר”. במקביל לכך, בשעה שאנו מחכים להתגשמות הבטחותיו של יהוה, קיימים גורמים רבים שאינם בשליטתנו (‏מר’ י”ג:32, 33;‏ מה”ש א’:7‏). בדומה לחקלאי גם עלינו לחכות בסבלנות.‏

6. מה נוכל ללמוד מדוגמתו של מיכה הנביא?‏

6 התנאים השוררים כיום דומים לימי מיכה הנביא. הוא חי במרוצת שלטונו של המלך אחז המרושע, ימים שבהם רווחה השחיתות על כל סוגיה. למעשה, בני העם ’היטיבו לעשות את הרע’. ‏(קרא מיכה ז’:1–3‏.) מיכה הבין שהוא אינו מסוגל לשנות את התנאים הללו. אם כן, מה היה בכוחו לעשות? הוא אומר: ”אני ביהוה אצפה. אוחילה לאלוהי ישעי. ישמעני אלוהיי” (‏מיכה ז’:7‏). בדומה למיכה גם אנו צריכים ’להוחיל’, כלומר לחכות בסבלנות.‏

7. מדוע נדרש מאתנו יותר מאשר לחכות שיהוה יגשים את הבטחותיו?‏

7 אם יש לנו אמונה הדומה לזו של מיכה, נהיה מוכנים להוחיל ליהוה. מצבנו שונה ממצבו של אסיר המחכה בתא מאסרו להוצאתו להורג. הוא מחכה בלית ברירה ואינו מייחל ליום זה. עד כמה שונה מצבנו! אנו מוכנים להוחיל ליהוה מפני שאנו יודעים שהוא יגשים את הבטחתו להעניק לנו חיי נצח בדיוק במועד המתאים! לכן אנו ’עומדים  בכול בסבלנות ובשמחה’ ‏(‏קול’ א’:11, 12‏). אם ננהג אחרת — אם נחכה ובמקביל נתלונן ונרטון שיהוה אינו פועל מספיק מהר — נעורר את מורת רוחו (‏קול’ ג’:12‏).‏

נאמנים אשר גילו סבלנות

8. מה עלינו לזכור בשעה שאנו מהרהרים בדוגמתם של גברים ונשים נאמנים מימי קדם?‏

8 תהיה לנו נכונות רבה יותר לחכות אם נזכור את דוגמתם של גברים ונשים נאמנים מימי קדם אשר חיכו בסבלנות עד שיהוה יגשים את הבטחותיו (‏רומ’ ט”ו:4‏). בשעה שנהרהר בדוגמתם, מוטב שנזכור כמה זמן היה עליהם לחכות, מדוע הם היו מוכנים לחכות ואילו ברכות הניבה סבלנותם.‏

אברהם היה צריך לחכות שנים רבות להולדת נכדיו עשיו ויעקב (ראה סעיפים 9, 10)‏

9, 10. כמה זמן היה על אברהם ושרה לחכות עד שיהוה הגשים חלק מהבטחותיו?‏

9 חשוב על דוגמתם של אברהם ושרה. הם נמנים עם מי ש”על־ידי אמונה וסבלנות יורשים את ההבטחות”. כתבי־הקודש מציינים ש”לאחר שחיכה בסבלנות” זכה אברהם להבטחה שיהוה יברך אותו וירבה את צאצאיו (‏עב’ ו’:12,‏ 15‏). מדוע היה על אברהם לגלות סבלנות? במילים פשוטות, היה צריך לחלוף זמן עד התגשמות ההבטחה. הברית שכרת יהוה עם אברהם נכנסה לתוקף בי”ד בניסן שנת 1943 לפה”ס, כאשר הוא ושרה חצו את נהר הפרת עם בני ביתם ונכנסו אל הארץ המובטחת. לאחר מכן צריך היה אברהם לחכות 25 שנה להולדת בנו יצחק בשנת 1918  לפה”ס, ו־60 שנה נוספות להולדת נכדיו, עשיו ויעקב, בשנת 1858 לפה”ס (‏עב’ י”א:9‏).‏

10 מה היה גודל הנחלה שירש אברהם בארץ? הכתוב מוסר שיהוה ”לא נתן [לאברהם] בה נחלה, אפילו לא מדרך כף רגל, אלא הבטיח לתת לו אותה לנחלה, לו ואחריו לצאצאיו, וזאת בטרם היה לו בן” (‏מה”ש ז’:5‏). רק בחלוף 430 שנה לאחר שחצה אברהם את נהר הפרת, הפכו צאצאיו לאומה מאורגנת שלימים התיישבה בארץ (‏שמ’ י”ב:40–42;‏ גל’ ג’:17‏).‏

11. מדוע אברהם היה מוכן להוחיל ליהוה, ולאילו ברכות הוא יזכה עקב סבלנותו?‏

11 אברהם היה מוכן לחכות מכיוון שסבלנותו הייתה פועל יוצא של אמונתו ביהוה. ‏(קרא עברים י”א:8–12‏.) אברהם חיכה בשמחה אף שהוא לא זכה לראות בימיו את ההתגשמות המלאה של ההבטחה. תאר לעצמך מה רבה תהיה שמחתו כאשר הוא יקום לתחייה בכדור ארץ גן עדני. הוא יופתע לגלות שסיפורו האישי ותולדות צאצאיו מהווים חלק נכבד מהמקרא.‏ * תאר לעצמך עד כמה הוא יתרגש להבין לראשונה את תפקידו החיוני בהתגשמות מטרת יהוה באשר לזרע המובטח! אין ספק שהוא ירגיש שהיה כדאי לחכות זמן כה רב.‏

12, 13. מדוע נזקק יוסף לסבלנות, ואיזו גישה טובה הייתה לו?‏

12 גם יוסף, נינו של אברהם, היה מוכן לחכות בסבלנות. הוא נפל קורבן לכמה עוולות משוועות. תחילה מכרו אותו אחיו לעבדות כשהיה בן 17 בערך. בהמשך הוא הואשם על לא עוול בכפו בניסיון לאנוס את אשת אדונו. בשל כך הוא הושלך לבית הסוהר ונכבל בכבלי ברזל (‏בר’ ל”ט:11–20;‏ תהל’ ק”ה:17, 18‏). הוא עשה את הטוב, אך במקום לזכות לברכות נראה שהוא הוענש. עם זאת, בחלוף 13 שנים התהפכה הקערה על פיה. הוא שוחרר מהכלא וקודם למעמד השני בחשיבותו במצרים (‏בר’ מ”א:14,‏ 37–43;‏ מה”ש ז’:9, 10‏).‏

13 האם הפך יוסף לאדם ממורמר בשל העוולות שנגרמו לו? האם הוא איבד את ביטחונו ביהוה אלוהיו? לא. מה עזר ליוסף לחכות בסבלנות? אמונתו ביהוה. הוא הבין שיד יהוה מכוונת את העניינים. שים לב כיצד הדבר בא לידי ביטוי במילים שאמר לאחיו: ”אל תירָאו, כי התחת אלוהים אני? ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עֲשֹׂה כיום הזה להחיות עם רב” (‏בר’ נ’:19, 20‏). יוסף הבין שההמתנה הייתה כדאית.‏

14, 15. ‏(א) מדוע סבלנותו של דוד יוצאת דופן? (ב) מה עזר לדוד לחכות בסבלנות?‏

14 גם דוד המלך היה קורבן לעוולות רבות. אף שיהוה משח אותו בנעוריו למלך העתידי של ישראל, היה עליו לחכות כ־15 שנה עד שהוכתר למלך של שבטו שלו (‏שמ”ב ב’:3, 4‏). בחלק מהתקופה הזו חיפש אותו שאול המלך הלא־נאמן וביקש את נפשו.‏ * כתוצאה מכך, היה על דוד לנוס על חייו ולהתגורר בארץ ניכר ובמערות במדבר.  גם לאחר שנפל שאול בקרב, היה על דוד לחכות כשבע שנים נוספות עד שניתנה לו המלוכה על עם ישראל כולו (‏שמ”ב ה’:4, 5‏).‏

15 מדוע היה דוד מוכן לחכות בסבלנות? את התשובה אנו מוצאים באותו המזמור שבו הוא שאל ארבע פעמים: ”עד אנה?” הוא אמר: ”אני בחסדך בטחתי; יגל לבי בישועתך. אשירה ליהוה כי גמל עליי” (‏תהל’ י”ג:6‏). דוד בטח בחסדו של יהוה. הוא הוחיל בשמחה לישועה והרהר בברכות שהעניק לו יהוה. דוד היה משוכנע שההמתנה כדאית.‏

בכל הנוגע לגילוי סבלנות, יהוה אינו מצפה שנעשה את מה שהוא עצמו אינו מוכן לעשות

16, 17. איזה מופת נעלה הציבו יהוה אלוהים וישוע המשיח בכל הנוגע לנכונות לחכות?‏

16 בכל הנוגע לגילוי סבלנות, יהוה אינו מצפה שנעשה את מה שהוא עצמו אינו מוכן לעשות. הוא מציב את המופת הנעלה מכול לסבלנות. ‏(קרא פטרוס ב’. ג’:9‏.) יהוה ממתין בסבלנות זה אלפי שנים שהסוגיות המוסריות שהועלו בגן עדן ייושבו לחלוטין. הוא ’מחכה’ ליום שיקודש שמו אחת ולתמיד. בעקבות זאת, ’כל המחכים לו’ יזכו בברכות מופלאות (‏יש’ ל’:18‏).‏

17 גם ישוע מגלה נכונות לחכות. אף שעמד במבחן הנאמנות עלי אדמות והציג את ערך קורבן הכופר בשנת 33 לספירה, היה עליו לחכות עד שנת 1914 כדי להתחיל למלוך (‏מה”ש ב’:33–35;‏ עב’ י’:12, 13‏). רק בתום אלף שנות שלטונו של ישוע יושמדו כל אויביו (‏קור”א ט”ו:25‏). תהיה זו תקופת המתנה ארוכה, אך אין ספק שההמתנה תהיה כדאית.‏

מה יעזור לנו לחכות?‏

18, 19. מה יסייע לנו להיות מוכנים לחכות בסבלנות?‏

18 אם כן, אין ספק שכל אחד מאתנו צריך לגלות נכונות לחכות ולהתאזר בסבלנות. אבל מה יעזור לנו לעשות כן? עלינו להתפלל לאלוהים שיעניק לנו מרוחו. זכור, הסבלנות היא חלק מפרי הרוח (‏אפ’ ג’:16; ו’:18;‏ תסל”א ה’:17–19‏). התחנן ליהוה שיעזור לך להמשיך להחזיק מעמד בסבלנות.‏

19 זכור גם מה סייע לאברהם, יוסף ודוד לחכות בסבלנות להתגשמות הבטחותיו של יהוה — אמונתם וביטחונם בו. הם לא התמקדו בעצמם או בנוחותם האישית. כשאנו חושבים על אחריתם המבורכת, גובר בנו הרצון להמשיך לחכות.‏

20. מה צריכה להיות החלטתנו הנחושה?‏

20 לסיכום, גם אם אנו ניצבים בפני מבחנים וניסיונות, אנו נחושים ’להוחיל’ לאלוהים. לעיתים אולי נשאל את יהוה: ”עד מתי?” (‏יש’ ו’:11‏) אך תודות לכוח שרוח קודשו נוסכת בנו, כל אחד מאתנו יכול לחזור על דברי ירמיהו: ”חלקי יהוה... על כן אוחיל לו” (‏איכה ג’:21,‏ 24‏).‏

^ ס' 11 כ־15 פרקים בספר בראשית מתמקדים באברהם. בנוסף, בכתבי־הקודש היווניים אברהם מוזכר למעלה מ־70 פעם.‏

^ ס' 14 יהוה אומנם דחה את שאול קצת יותר משנתיים לאחר המלכתו, אך התיר לו למלוך 38 שנים נוספות עד יום מותו (‏שמ”א י”ג:1;‏ מה”ש י”ג:21‏).‏