‏”ויאמר יהוה אלוהים: ’לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו’” (‏בר’ ב’:18‏).‏

שירים: 36,‏ 11

1, 2. ‏(א) כיצד החל מוסד הנישואין? (ב) מה היה על האיש והאישה הראשונים להבין באשר למוסד הנישואין? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

הנישואין ממלאים תפקיד חשוב בחיים. אם נדע מה מקורו של מוסד הנישואין ומהי מטרתו, נוכל לפתח השקפה נכונה לגביו ונדע איך להפיק את מלוא היתרונות מקשר הנישואין. לאחר שברא אלוהים את אדם הראשון, הוא הביא אליו את בעלי החיים כדי שייתן להם שמות. אולם ”לאדם לא [נמצא] עזר כנגדו”. לכן אלוהים הפיל עליו תרדמה, לקח ממנו את אחת מצלעותיו ויצר ממנה אישה. לאחר מכן הוא הביא אותה לאדם. ‏(קרא בראשית ב’:20–24‏.) מכאן שאלוהים כונן את מוסד הנישואין.‏

2 ישוע אמר שהיה זה יהוה אשר הכריז: ”יעזוב איש את אביו ואת אמו וידבק באשתו ויהיו שניהם לבשר אחד” (‏מתי י”ט:4, 5‏). כאשר ברא אלוהים את האישה הראשונה מצלע האדם, הדבר המחיש לזוג הראשון עד כמה קרוב צריך להיות הקשר ביניהם. לא הוזכרה האפשרות להתגרש או לשאת בן זוג נוסף.‏

 כיצד מקדמים הנישואין את מטרת יהוה?‏

3. איזו מטרה חשובה נועדו הנישואין למלא?‏

3 אדם שמח כשקיבל את אשתו האהובה, ובהמשך הוא קרא לה חוה. היא השלימה אותו ונועדה להיות ”עזר כנגדו”. היה עליהם למלא מדי יום את תפקידיהם כבעל ואישה כדי להסב אושר זה לזה (‏בר’ ב’:18‏). אחד התפקידים החשובים של הנישואין היה למלא את כדור הארץ בבני אדם (‏בר’ א’:28‏). הצאצאים שייוולדו נועדו לעזוב את הבית, על אף אהבתם כלפי ההורים, כדי להתחתן ולבנות תא משפחתי משלהם. בני האדם נועדו למלא את כדור הארץ במידה המתאימה ולהרחיב את גן העדן לכל קצווי תבל.‏

4. מה אירע לקשר הנישואין הראשון?‏

4 כאשר בחרו אדם וחוה לנצל לרעה את מתת הבחירה החופשית ולהמרות את פי יהוה, הם הביאו אסון על קשר הנישואין שלהם. ”הנחש הקדמוני”, כלומר השטן, הטעה את חוה וגרם לה להאמין שאכילת פרי ”עץ הדעת טוב ורע” תקנה לה ידע מיוחד שיאפשר לה להחליט מה טוב ומה רע. היא פעלה בלי להיוועץ בבעלה, צעד שהעיד על חוסר כבוד כלפי ראשותו. במקום לציית לאלוהים, אדם אכל את הפרי שחוה נתנה לו (‏ההת’ י”ב:9;‏ בר’ ב’:9,‏ 16, 17; ג’:1–6‏).‏

5. מה נוכל ללמוד מתשובותיהם של אדם וחוה ליהוה?‏

5 כשהיה על אדם לתת דין וחשבון לאלוהים, הוא האשים את אשתו באמרו: ”האישה אשר נתתה עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל”. חוה הטילה את האשמה על הנחש אשר הוליך אותה שולל (‏בר’ ג’:12, 13‏). היו אלה תירוצים עלובים שלא היה בהם כדי להצדיק את מעשיהם! מאחר שאדם וחוה המרו את פי יהוה, הם הפכו בעיניו למורדים הראויים לגזר דין מוות. הדבר משמש עבורנו כאזהרה! כדי להצליח בנישואין, על כל אחד מבני הזוג לשאת באחריות אישית למעשיו ולציית ליהוה.‏

6. כיצד תסביר את הכתוב בבראשית ג’:15‏?‏

6 חרף הנזק שחולל השטן בגן עדן, אלוהים נתן לאנושות קרן של תקווה בנבואה הראשונה במקרא. ‏(קרא בראשית ג’:15‏.) על־פי הנבואה, היצור הרוחני שמרד באלוהים יימחץ על־ידי ”זרעה” של ”האישה”. כך חשף יהוה בפני בני האדם פרט קטן לגבי היחסים המיוחדים השוררים בינו לבין המוני היצורים הרוחניים הנאמנים המשרתים אותו בשמיים. בהמשך גילו כתבי־הקודש שמתוך ארגונו המשול לרעיה ישלח אלוהים מישהו שימחץ את השטן ויספק את האמצעי שדרכו יוכלו בני האדם הנאמנים לזכות בחיים שאיבד הזוג הראשון — חיי נצח בגן עדן עלי אדמות, בהתאם למטרתו המקורית של יהוה (‏יוח’ ג’:16‏).‏

7. ‏(א) מה אירע לקשר הנישואין מאז מרדם של אדם וחוה? (ב) מה נדרש על־פי המקרא מן הבעלים והנשים?‏

7 מרדם של אדם וחוה השפיע לרעה על קשרי הנישואין שלהם ושל כל צאצאיהם. לדוגמה, על חוה ועל הנשים שיבואו אחריה נגזר לסבול כאב רב במהלך הלידה. עוד נחזה שהנשים ישתוקקו לבעליהן, אך הגברים ישלטו בהן, אפילו עד כדי התעללות, תופעה הנפוצה בקשרי נישואין רבים בימינו (‏בר’  ג’:16‏). המקרא מורה לבעלים להפעיל את ראשותם באהבה, והנשים צריכות להיכנע לראשות בעליהן (‏אפ’ ה’:33‏). שיתוף פעולה בין בני זוג יראי אלוהים מצמצם למינימום את החיכוכים ביניהם, או אף מונע אותם לחלוטין.‏

קשר הנישואין מימי אדם הראשון עד המבול

8. מה ניתן לומר על ההיסטוריה של קשר הנישואין מימי אדם הראשון עד המבול?‏

8 בטרם הביאו החטא והאי־שלמות למותם של אדם וחוה, הם הולידו בנים ובנות (‏בר’ ה’:4‏). בנם הבכור קין התחתן עם אחת מקרובותיו. לֶמֶך, אחד מיוצאי חלציו של קין, היה הראשון שנאמר עליו שהיו לו שתי נשים (‏בר’ ד’:17,‏ 19‏). בדורות שחלפו מאדם הראשון עד למבול בימי נוח, רק מעטים מוזכרים כמשרתי יהוה. עמם נמנים הבל, חנוך, נוח ובני ביתו. המקרא מציין מה אירע בימי נוח: ”ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו”. הזיווגים הלא־טבעיים בין המלאכים שעטו גוף גשמי לבין בנות האדם הובילו להולדת בני כלאיים הידועים כנפילים. כמו כן, על אותה תקופה נאמר: ”רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום” (‏בר’ ו’:1–5‏).‏

9. כיצד פעל יהוה נגד עושי הרע בימי נוח, ואיזה לקח אנו למדים מהתקופה ההיא?‏

9 יהוה הביא את המבול כדי להשמיד את הרשעים. באותם ימים האנשים היו כה טרודים בענייני היומיום, כגון נישואין, שהם לא התייחסו בכובד ראש לדבריו של ”נוח, מבשר הצדקה” באשר להשמדה הקרבה (‏פט”ב ב’:5‏). ישוע ניבא שהמצב בימינו יהיה דומה לתקופת נוח. ‏(קרא מתי כ”ד:37–39‏.) רוב האנשים כיום דוחים את הבשורה הטובה המוכרזת בכל רחבי תבל לעדות לכל העמים לפני קצו של הסדר העולמי הזה. חשוב שנפיק לקחים מדור המבול ולא נאפשר אפילו לעניינים משפחתיים, כגון נישואין וגידול ילדים, לגרוע מתחושת הדחיפות שלנו בהתקרב יום יהוה.‏

קשר הנישואין מימי המבול עד לימי ישוע

10. ‏(א) אילו מנהגים הפכו למקובלים בתרבויות רבות? (ב) איזה מופת הציבו אברהם ושרה לזוגות נשואים?‏

10 אף־על־פי שנוח ושלושת בניו נשאו רק אישה אחת, הפוליגמיה נעשתה נפוצה בתקופת האבות. כמו כן, בתרבויות רבות הפכה ההפקרות המינית לסגנון חיים מקובל, ומעשים כאלו אפילו שולבו בטקסים דתיים. כשאברם ואשתו שרי (אברהם ושרה) צייתו לאלוהים ועברו לכנען, הארץ הייתה מלאה במנהגים שהעידו על זלזול משווע במוסד הנישואין. לכן יהוה גזר על סדום ועמורה השמדה מפני שיושבי הערים הללו היו אשמים בזנות חמורה — הם ביצעו מעשים כאלה או הסכימו להתנהגות זו. אברהם הנהיג נכונה את משפחתו, ושרה הציבה מופת בכניעתה לראשות בעלה. ‏(קרא פטרוס א’. ג’:3–6‏.) אברהם דאג שבנו יצחק יתחתן עם עובדת יהוה. גם לבנו של יצחק, יעקב, אשר בניו הפכו לאבות 12 שבטי ישראל, היה חשוב לשאת אישה עובדת יהוה.‏

11. כיצד הגנה תורת משה על בני ישראל?‏

11 בהמשך כרת יהוה ברית עם צאצאי  יעקב (ישראל). מנהגי הנישואין המקובלים בתקופת האבות, לרבות הפוליגמיה, הוסדרו במסגרת תורת משה. האיסור שהוטל על בני ישראל להתחתן עם עובדי אלילים הגן עליהם מבחינה רוחנית. ‏(קרא דברים ז’:3, 4‏.) כאשר התעוררו בעיות קשות בנישואין, זקני העם סיפקו עזרה לבני הזוג. מקרים של בגידה, קנאה וחשדנות טופלו בהתאם. גם הגירושין הוסדרו בתורה. אדם יכול היה לגרש את אשתו אם ”מצא בה ערוות דבר” (‏דב’ כ”ד:1‏). התורה לא הגדירה מהי ”ערוות דבר”, אך הגיוני להניח שלא היה מדובר בסיבות שוליות (‏וי’ י”ט:18‏).‏

לעולם אל תבגוד

12, 13. ‏(א) כיצד נהגו בנשיהם חלק מהגברים בימי מלאכי? (ב) אילו השלכות יהיו לכך שאדם טבול יעזוב את בן זוגו לטובת אדם נשוי אחר?‏

12 בימי הנביא מלאכי חיפשו יהודים רבים תירוצים שונים כדי להתגרש מנשיהם, צעד שהעיד על בוגדנות. הגברים האלה נטשו את נשות נעוריהם, ככל הנראה כדי להתחתן עם נשים צעירות יותר או אפילו עם נשים עובדות אלילים. גם בימי ישוע גברים יהודים נהגו בנשיהם בבוגדנות וגירשו אותן ”על כל דבר” (‏מתי י”ט:3‏). יהוה אלוהים שנא גירושין כאלה ‏(קרא מלאכי ב’:13–16‏).‏

13 בימינו משרתי יהוה אינם מגלים סובלנות כלפי בגידה בבן הזוג לנישואין. אך נניח שגבר או אישה נשואים וטבולים בוגדים בבן הזוג ומתגרשים ממנו כדי להתחתן עם מישהו אחר. אם הם אינם מתחרטים, הם ינודו כדי שהקהילה תישמר טהורה מבחינה רוחנית (‏קור”א ה’:11–13‏). כדי לחזור אל חיק הקהילה יהיה עליהם לעשות ”פרי המעיד על חרטה” (‏לוקס ג’:8;‏ קור”ב ב’:5–10‏). אף שאין זמן מוגדר שצריך לחלוף לפני שהם יורשו לחזור אל חיק הקהילה, אי־אפשר להקל ראש בבגידות כאלה, שמתרחשות לעיתים נדירות בקהילות משרתי אלוהים. ייתכן שתצטרך לחלוף תקופה ארוכה למדי — שנה או יותר — כדי שהחוטאים יוכיחו שחרטתם אמיתית. גם אם הם יוחזרו אל חיק הקהילה, עדיין יהיה עליהם לתת דין וחשבון על עצמם ”לפני כס המשפט של אלוהים” (‏רומ’ י”ד:10–12‏; ראה המצפה מ־15 בנובמבר 1979, עמ’ 31, 32 [אנג’]).‏

נישואין בין משיחיים

14. איזו מטרה שירתה תורת משה?‏

14 תורת משה שימשה להדרכת עם ישראל במשך למעלה מ־1,500 שנה. היא סייעה לעם אלוהים לפעול על־פי עקרונות הצדק בחיי המשפחה ובתחומים אחרים. היא גם שירתה כאומנת שהובילה את העם אל המשיח (‏גל’ ג’:23, 24‏). לאחר מותו של ישוע בוטלה תורת משה, ואלוהים כונן מסגרת חדשה (‏עב’ ח’:6‏). במסגרת זו חלק מהדברים שהיו מותרים בתורה הפכו לאסורים.‏

15. ‏(א) איזה סטנדרט קיים בקהילה המשיחית באשר לנישואין? (ב) אילו גורמים על המשיחי להביא בחשבון כשהוא שוקל גירושין?‏

15 בתשובתו של ישוע לשאלה ששאלו אותו כמה פרושים הוא אמר שאומנם תורת משה מתירה גירושין, אך ”לא כך היה מבראשית” (‏מתי י”ט:6–8‏). בזאת הראה ישוע שהסטנדרט שקבע אלוהים בגן עדן באשר לנישואין יחול על הקהילה המשיחית (‏טימ”א ג’:2,‏ 12‏). הואיל ובני זוג נשואים הופכים ל”בשר אחד”, עליהם  לדבוק איש ברעהו ולחזק את הקשר שלהם על־ידי אהבתם לאלוהים ואהבתם זה לזה. גירושין חוקיים שלא על דבר זנות אינם מספקים לבני הזוג את החירות להינשא מחדש (‏מתי י”ט:9‏). כמובן, המשיחי יכול לבחור לסלוח לבן זוגו שנאף אך התחרט, בדומה לנביא הושע שסלח לאשתו גומר שבגדה בו. באופן דומה, יהוה נהג ברחמים בעם ישראל שהיה אשם בניאוף רוחני אך התחרט על כך (‏הוש’ ג’:1–5‏). יש לציין שאם אדם בוחר לקיים יחסי מין עם בן הזוג לאחר שנודע לו על הניאוף, הדבר מעיד על כך שהוא סלח לצד האשם, ולכן לא יהיה לו בסיס מקראי להתגרש.‏

16. מה אמר ישוע באשר לרווקות?‏

16 לאחר שציין ישוע שאי־מוסריות מינית הנה הבסיס היחיד לגירושין בקרב המשיחיים האמיתיים, הוא דיבר על ”מי שניתנה להם המתנה”, כלומר מתת הרווקות. הוא הוסיף: ”מי שיכול לקבל זאת על עצמו, שיקבל” (‏מתי י”ט:10–12‏). רבים בחרו להישאר רווקים כדי לשרת את יהוה ללא הסחות דעת. הם ראויים לשבח על החלטתם.‏

17. מה יכול לעזור למשיחי להחליט אם להתחתן או להישאר רווק?‏

17 הבחירה אם להישאר רווק או להתחתן תלויה ביכולתו של הפרט לטפח את מתנת הרווקות. השליח פאולוס המליץ על הרווקות, אך הוא גם אמר: ”בשל ריבוי הזנות תהיה נא לכל איש אישה, ולכל אישה יהיה בעל”. הוא הוסיף: ”אם אין להם שליטה עצמית, שיתחתנו; מוטב להתחתן מאשר לבעור בתשוקה”. הנישואין יכולים לעזור לאדם שלא ללכת שבי אחר תשוקותיו ולא לפתח את ההרגל לאונן או ליפול באי־מוסריות מינית. כמו כן, אחד הגורמים שיש להביא בחשבון הוא גילו של המשיחי, שהרי פאולוס ציין: ”אם מישהו סבור שאין הוא מתנהג כשורה באשר לבתוליו, ואם עברו ימי נעוריו, כך עליו לנהוג: שיתחתן אם זה רצונו; אין הוא חוטא” (‏קור”א ז’:2,‏ 9,‏ 36;‏ טימ”א ד’:1–3‏). אולם אל לאדם למהר להתחתן בשל דחפים ותשוקות המאפיינים את תקופת הנעורים. ייתכן שהוא לא מספיק בוגר כדי לעמוד באחריות הנלווית לחיי הנישואין.‏

18, 19. ‏(א) מה נדרש מגבר ואישה בקהילה המשיחית המעוניינים להינשא? (ב) במה נדון במאמר הבא?‏

18 לפני שגבר ואישה בקהילה המשיחית באים בברית הנישואין, עליהם להיות מוקדשים ליהוה ולאהוב אותו בלב ונפש. הם גם צריכים לאהוב זה את זה במידה כה רבה שהם ירצו לקשור את חייהם בקשר הנישואין. אין ספק שהחלטתם ליישם את ההנחיה להתחתן אך ורק ”באדון” תביא עליהם ברכות (‏קור”א ז’:39‏). בתור זוג נשוי הם ייווכחו שהמקרא משיא את העצות הטובות ביותר לנישואין מוצלחים.‏

19 המאמר הבא ידון בנקודות מקראיות שיכולות לעזור למשיחיים נשואים להתמודד עם קשיי החיים ”באחרית הימים”, תקופה שבה גברים ונשים רבים מתאפיינים בתכונות הפוגעות בהצלחת הנישואין (‏טימ”ב ג’:1–5‏). בדברו היקר נתן לנו יהוה את כל הדרוש כדי ליהנות מנישואין מוצלחים ומאושרים ולהמשיך ללכת לצד משרתיו בדרך המובילה לחיים (‏מתי ז’:13, 14‏).‏