עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  פברואר 2016

8–14 בפברואר

נחמיה ה’ עד ח’‏

8–14 בפברואר
 • שיר 42 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏נחמיה — משגיח למופת‏”: ‏(10 דק’)‏

  • נחמ ה’:1–7 — נחמיה הקשיב לבני העם ונקט פעולה (‏מ06 1/2 9 §2‏)‏

  • נחמ ה’:14–19 — נחמיה גילה ענווה, חוסר אנוכיות ותבונה (‏מ06 1/2 10 §5‏)‏

  • נחמ ח’:8–12 — נחמיה נטל חלק במתן הדרכה רוחנית לעם (‏מ06 1/2 11 §4‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • נחמ ו’:5 — מדוע שלח סנבלט לנחמיה ”איגרת פתוחה”? (‏מ06 1/2 9 §3‏)‏

  • נחמ ו’:10–13 — מדוע לא קיבל נחמיה את עצתו של שמעיה? (‏מ07 1/7 30 §15‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: נחמ ו’:14 עד ז’:7א (עד 4 דק’)‏

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) הצע את הוצאת עורו! של החודש בעזרת נושא השער. הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) הדגם ביקור חוזר אצל אדם שהתעניין בנושא השער של הוצאת עורו! של החודש. הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) הדגם שיעור מקרא (‏מא 28, 29 §4, 5‏).‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 31

 • האם אתה ’שואף לעבודה נעלה’?: ‏(15 דק’) נאום מפי זקן־קהילה על בסיס המצפה מ־15 בספטמבר 2014, עמודים 3–6‏, ועל בסיס הסרטון אחים, שאפו לעבודה נעלה ‏(Brothers — Reach Out for a Fine Work) שהוצג ב־JW Broadcasting בחודש דצמבר 2015. ציין מאילו מניעים הולמים צריך האח לשאוף להתקדם והסבר כיצד ניתן לעשות זאת. עודד את האחים בחמימות לשאוף להיות כשירים לשרת כמשרתים עוזרים וכזקני־קהילה.‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: עא פרק ח’ §17–27‏, והחזרה על הפרק (30 דק’)‏

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 43 ותפילה