עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  ספטמבר 2017

11–17 בספטמבר

יחזקאל מ”ו עד מ”ח

11–17 בספטמבר
 • שיר 134 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏הברכות שלהן יזכו הגולים שישובו לארץ‏”: ‏(10 דק’)‏

  • יחז מ”ז:1,‏ 7–12 – הארץ המשוקמת תהיה פורייה (‏מ99 1/3 10 §11, 12‏)‏

  • יחז מ”ז:13, 14 – כל משפחה תקבל נחלה (‏מ99 1/3 10 §10‏)‏

  • יחז מ”ח:9, 10 – לפני תחילת חלוקת הארץ לעם הוקצתה ליהוה נחלה מיוחדת כ”תרומה”‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • יחז מ”ז:1,‏ 8; מ”ח:30,‏ 32–34 – מדוע לא ציפו הגולים היהודים שכל פרט ופרט בחזון המקדש שנגלה ליחזקאל יתגשם פשוטו כמשמעו? (‏מ99 1/3 11 §14‏)‏

  • יחז מ”ז:6 – מדוע נקרא יחזקאל ”בן אדם”? (‏בנ–‏2–א 1001‏)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) יחז מ”ח:13–22

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) מצ5.17 נושא השער – הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) מצ5.17 – כתב העת נמסר בביקור הקודם. הדגם ביקור חוזר והצג את אחד מפרסומינו המיועדים ללימוד המקרא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) מא 35 §17 – הזמן את האדם לאסיפה.‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 28

 • צורכי הקהילה: ‏(8 דק’) לחלופין ניתן לדון בלקחים שניתן ללמוד מספר השנה ‏(‏סנ17–‏א 64, 65).‏

 • הישגים ארגוניים: ‏(7 דק’) נגן את הסרטון הישגים ארגוניים עבור חודש ספטמבר.‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: ‏(30 דק’) מכ פרק 17 §19, 20‏, התיבה ”‏בתי־ספר להכשרת נתיני המלכות‏”, ותיבת החזרה ”‏עד כמה ממשית בעיניך המלכות?‏‏”‏

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 11 ותפילה