עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מבשרות מזמינות אדם לאסיפה באיי קוק

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה ספטמבר 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה לחלוקת כתב העת המצפה וללימוד האמת על המקרא והמדע.‏ היעזר בהצעות כדי להכין הצגות דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

עבודת אלוהים הטהורה תשוב על כנה!‏

חזון המקדש שנגלה ליחזקאל נסך בגולים הנאמנים בבבל את הביטחון שעבודת אלוהים הטהורה תשוב על כנה.‏

לחיות כמשיחיים

מדוע אתה מוקיר את עבודת אלוהים הטהורה?‏

עבודת אלוהים הטהורה משגשגת כיום. האם אתה מהרהר בקביעות בזכות שנפלה בחלקך להכיר את יהוה אלוהים ולשרתו?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

הברכות שלהן יזכו הגולים שישובו לארץ

חזון המקדש שנגלה ליחזקאל הבטיח שעבודת אלוהים הטהורה תשוב על כנה. על־פי החזון יהיו ארגון, שיתוף פעולה וביטחון בעם אלוהים.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה גומל לנאמניו

המקרה של שלושת העברים יכול לחזק את נחישותנו לשמור על נאמנותנו ליהוה אלוהים.‏

לחיות כמשיחיים

היה נאמן בשעת פיתוי

ישוע המשיח שמר אמונים לאלוהים בשעת פיתוי. האם גם בני אדם לא־מושלמים יכולים להישאר נאמנים לאלוהים תחת לחץ להפר את נאמנותם?‏

לחיות כמשיחיים

היה נאמן כאשר בן משפחה מנודה מהקהילה

כאשר בן משפחה מנודה מהקהילה, נאמנותנו ליהוה אלוהים עומדת למבחן. מה יעזור לנו להישאר נאמנים?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

האם אתה מתמיד בשירות יהוה?‏

דניאל התמיד בשירות יהוה. הוא לא אפשר לדבר להפר את שגרתו הרוחנית.‏

לחיות כמשיחיים

הכשר אותם להתמיד בשירות יהוה

למד מבשרים חדשים לבשר בקביעות ובהתלהבות כבר מההתחלה. עזור לתלמידך להיות מבשר יעיל.‏