עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

עדת־יהוה מבשרת לאם ובתה במדינת מערב בנגל שבהודו

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה ספטמבר 2016

הצגות דברים לדוגמה

רעיונות לחלוקת המצפה ולהצגת אמת מקראית המוכיחה שאלוהים דואג לנו. היעזר בדוגמאות כדי להכין הצגת דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”הולכים בתורת יהוה”‏

מה משמע הדבר ללכת בתורת יהוה? מחבר מזמור קי”ט משמש מופת עבורנו כיום.‏

לחיות כמשיחיים

כשילד פותח את הדלת

כיצד להגיב בצורה הולמת ולגלות כבוד להורים.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”עזרי מעם יהוה”‏

מזמור קכ”א משתמש בשפה ציורית כדי לתאר את הגנת יהוה.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

נוראות נפלינו

בתהלים קל”ט דוד מהלל את יהוה על בריאתו הפלאית.‏

לחיות כמשיחיים

הימנע ממלכודות אלה כשאתה מנהל שיעור מקרא

ממה עלינו להימנע כדי לגעת ללב התלמיד?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”גדול יהוה ומהולל מאוד”‏

מזמור קמ”ה מראה מה חש דוד באשר לדאגתו של יהוה כלפי נאמניו.‏

לחיות כמשיחיים

דרכים לשיפור מיומנותנו בשירות — לעודד את המעוניינים לנכוח באסיפות

מעוניינים ותלמידי מקרא בדרך כלל מתקדמים מהר יותר מהרגע שהם מתחילים לנכוח באסיפות.‏