המצפה

שאלה: אם אלוהים היה מציע לך מתנה, מה היית רוצה לקבל?‏

פסוק: תה קמ”ה:16 או יעק א’:17

הצעה: ההוצאה הזו של המצפה עוזרת לנו להעריך את המתנה הטובה מכול שנתן לנו אלוהים.‏

לַמד את האמת

שאלה: מהו שמו של אלוהים?‏

פסוק: תה פ”ג:19

אמת מקראית: שמו של אלוהים הוא יהוה.‏

משפחתך יכולה למצוא אושר אמיתי

דברי פתיחה: אנחנו מראים לכולם סרטון קצר בנושא המשפחה. [נגן את סרטון המבוא עבור משפחתך יכולה למצוא אושר אמיתי.‏‏]‏

הצעה: אם אתה רוצה לקרוא את החוברת המוזכרת בסרטון, אני יכול לתת לך אותה או להראות לך איך להוריד אותה מהאתר.‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏

שמות מקוצרים של פרסומים:‏

חצ חֲיֵה בציפייה דרוכה ליום יהוה

מכ מלכות אלוהים מולכת!‏

עא לך בעקבות אמונתם

יא אתה יכול להיות ידיד אלוהים!‏

מא מה באמת מלמד המקרא?‏

חא משפחתך יכולה למצוא אושר אמיתי

דוגמאות:‏

‏• מצ6.17 נושא השער = המצפה ‏(המהדורה לציבור) מספר 6 של 2017, מאמר הפתיח.‏

‏• מ03.16 23–25 = המצפה ‏(המהדורה הלימודית) מרס 2016, עמודים 23–25.‏