עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  מרס 2017

6–12 במרס

ירמיהו א’ עד ד’‏

6–12 במרס
 • שיר 23 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏אתך אני להצילך‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ‏[נגן את הסרטון מבוא לירמיהו‏]‏

  • ירמ א’:6 — ירמיהו היסס לקבל תפקיד חדש (‏מ11 15/3 29 §4‏)‏

  • ירמ א’:7–10,‏ 17–19 — יהוה הבטיח לירמיהו שהוא יחזק אותו ויעזור לו (‏מ05 15/12 23 §18;‏ יר–‏א 88 §14, 15)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ירמ ב’:13,‏ 18 — אילו שתי רעות עשו בני ישראל הלא־נאמנים? (‏מ07 15/3 9 §8‏)‏

  • ירמ ד’:10 — באיזה מובן התעה יהוה את עמו הממרה? (‏מ07 15/3 9 §4‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ירמ ד’:1–10

התייעל בשירות השדה

 • הצגות הדברים של החודש: ‏(15 דק’) דיון המבוסס על ”‏הצגות דברים לדוגמה‏”. נגן את הסרטונים ודון בנקודות העיקריות של כל סרטון.‏

לחיות כמשיחיים