עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  מאי 2017

22–28 במאי

ירמיהו מ”ד עד מ”ח

22–28 במאי
 • שיר 42 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏אל ’תבקש לך גדולות’‏‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ירמ מ”ה:2, 3 — חשיבתו המוטעית של ברוך העיקה עליו (‏יר–‏א 104, 105§4–6)

  • ירמ מ”ה:4, 5א — יהוה תיקן את ברוך בעדינות (‏יר–‏א 103 §2)‏

  • ירמ מ”ה:5ב — ברוך החל להתמקד בדברים החשובים יותר, וכך ניצלו חייו (‏מ07.16 8 §6‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ירמ מ”ח:13 — מדוע היה על המואבים ’להתבייש בכְמוֹשׁ’? (‏בנ–‏1–א 430)‏

  • ירמ מ”ח:42 — מדוע גזר הדין שפסק יהוה נגד מואב מחזק את אמונתנו? (‏בנ–‏2–א 422 §2)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ירמ מ”ז:1–7

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) חא ‏— הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) חא ‏— הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) אא 199 §9, 10 — הראה בקצרה לתלמיד כיצד לערוך מחקר על ניסיון ספציפי שאתו הוא מתמודד.‏

לחיות כמשיחיים