עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

תחזוקת אולם מלכות בשווייץ

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה מאי 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה עבור המצפה ועבור אמת מקראית לגבי מה צופן העתיד. היעזר בהצעות כדי להכין הצגות דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

אות שבני ישראל ישובו לארצם

מה הבטיח יהוה אלוהים כאשר אמר לנביא ירמיהו לקנות שדה? כיצד גילה יהוה טוב לב?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

עבד מלך —‏ מופת של אומץ וטוב לב

עבד מלך נהג באומץ ובנחישות כשפנה למלך צדקיהו וגילה טוב לב כלפי ירמיהו, נביא אלוהים.‏

לחיות כמשיחיים

דאגה לבתי התפילה שלנו

בתי התפילה שלנו נושאים את שמו הקדוש של אלוהים, לכן חשוב שנקפיד שיהיו נקיים ומתוחזקים היטב. כיצד כל אחד מאתנו יכול לתרום לתחזוקת אולם המלכות?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה ישלם לכל איש לפי מעשיו

הן הנביא ירמיהו והן המלך צדקיהו קשורים לחורבן ירושלים, אך סיפוריהם שונים מאוד זה מזה.‏

לחיות כמשיחיים

יהוה אינו שוכח את אהבתכם

כיצד מתייחס יהוה למשרתיו הנאמנים ששירותם מוגבל עקב גיל מתקדם?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

אל ”תבקש לך גדולות”‏

ברוך שירת את יהוה ותמך נאמנה בירמיהו, אך הוא איבד בשלב מסוים את גישתו המאוזנת. למה היה זקוק ברוך כדי להינצל מהשמדת ירושלים?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה מברך את הענווים ומעניש את היהירים

בבל היהירה גילתה אכזריות כלפי עם יהוה. בני ישראל שגילו חרטה שוחררו מהשבי, אך מה אירע לבבל?‏