עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  ינואר 2017

 אוצרות מדבר־אלוהים | ישעיהו כ”ט עד ל”ג

‏”לצדק ימלוך מלך”‏

‏”לצדק ימלוך מלך”‏

המלך ישוע מספק ”שׂרים”, או זקני־קהילה, הדואגים לעדר

ל”ב:1–3

  • כ”סתר זרם”, כלומר כמחסה מפני סופת גשמים, הם פועלים כדי להגן על העדר מפני סערות בדמות רדיפות ורפיון ידיים

  • ”כפלגי מים בצָיון [במדבר]” הם מרעננים את הצמאים מבחינה רוחנית ומציעים להם אמת טהורה

  • ”כצל סלע כבד בארץ עייפה [צחיחה]” הם מביאים לעדר הקלה באמצעות הכוונה ועידוד רוחניים