עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  ינואר 2017

 אוצרות מדבר־אלוהים | ישעיהו ל”ח עד מ”ב

יהוה נותן ליעף כוח

יהוה נותן ליעף כוח

מ’:29–31

  • העיט, כלומר הנשר בלשון המקרא, מסוגל לדאות במשך שעות באמצעות תֶּרמיקות, או זרמים של אוויר חם ועולה. ברגע שהוא מוצא זרם אוויר חם, הוא מרחף בתוכו במעגלים והזרם נושא אותו מעלה מעלה. כאשר הוא מגיע לגובה מסוים, הוא דואה אל זרם האוויר החם הבא וחוזר על התהליך

  • מעופו של העיט, שנראה לכאורה נטול מאמץ, ממחיש בצורה יפה כיצד אנו יכולים להמשיך בשירותנו בעזרת הכוח שמאת אלוהים