• שיר 35 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏יהוה נותן ליעף כוח‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ישע מ’:25, 26 — יהוה הוא מקור האונים (‏ני–1 410 §23–25‏)‏

  • ישע מ’:27, 28 — יהוה שם לב למצוקות שאתם אנו מתמודדים ולעוול שנעשה לנו (‏ני–1 413 §27‏)‏

  • ישע מ’:29–31 — יהוה מעניק כוח למי שבוטחים בו (‏ני–1 413–415 §29–31‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ישע ל”ח:17 — באיזה מובן משליך יהוה את חטאינו מאחורי גבו? (‏מ03 1/7 18 §17‏)‏

  • ישע מ”ב:3 — כיצד התגשמה נבואה זו בישוע? (‏מ15 15/2 8 §13‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ישע מ’:6–17

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) אק — הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) אק — הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) אא 38, 39 §6, 7 — הדגם כיצד ניתן למצוא מסילות ללבו של התלמיד.‏

לחיות כמשיחיים