עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  ינואר 2017

 לחיות כמשיחיים

‏”יהוה, ... בך בטחתי”‏

‏”יהוה, ... בך בטחתי”‏

חיוני שנבטח ביהוה הן בזמנים טובים והן בזמנים קשים (‏תה כ”ה:1, 2‏). במאה השמינית לפה”ס נקלעו היהודים ביהודה למשבר שבחן את ביטחונם באלוהים. נוכל להפיק לקחים רבים ממה שקרה להם (‏רומ ט”ו:4‏). לאחר שתצפה בסרט ‏”יהוה, ... בך בטחתי”‏ השב על השאלות הבאות:‏

  1. לאיזה משבר נקלע חזקיהו?‏

  2. כיצד יישם חזקיהו את העיקרון שבמשלי כ”ב:3 כשנערך למצור אפשרי?‏

  3. מדוע לא נכנע חזקיהו לאשור או כרת ברית עם מצרים?‏

  4. מאילו בחינות משמש חזקיהו מופת למשיחיים?‏

  5. אילו מצבים בוחנים כיום את הביטחון שלנו ביהוה?‏

רשום באילו מצבים תוכל לגלות ביטחון רב יותר ביהוה.‏