עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  ינואר 2016

18–24 בינואר

עזרא א’ עד ה’‏

18–24 בינואר
 • שיר 26 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏יהוה מקיים את הבטחותיו‏”: ‏(10 דק’) [נגן את הסרטון מבוא לעזרא‏.‏‏]‏

  • עז’ ג’:1–6 — נבואותיו של יהוה לעולם אינן מכזיבות (‏מ06 15/1 19 §2‏)‏

  • עז’ ה’:1–7 — יהוה יכול לכוון את מהלך העניינים למען הצלחת משרתיו (‏מ06 15/1 19 §4‏; מ86 15/1 9 §2 [אנג’]; מ86 1/2 29 תיבה [אנג’])‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • עז’ א’:3–6 — מדוע מי שבחרו שלא לשוב לירושלים לא בהכרח היו חלשים באמונה? (‏מ06 15/1 17 §5‏; 19 §1‏)‏

  • עז’ ד’:1–3 — מדוע דחו שבי ציון את העזרה שהציעו להם? (‏מ06 15/1 19 §3‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: עז’ ג’:10 עד ד’:7 (עד 4 דק’)‏

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) הצג את המאמר האחרון בהוצאת המצפה של החודש. הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) הדגם ביקור חוזר אצל אדם שהגיב בחיוב כשהמבשר הציג לו את המאמר האחרון בהוצאת המצפה של החודש. הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) הדגם שיעור מקרא (‏מא 20, 21 §6–8‏).‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 40

 • ‏”כל שאר הדברים האלה ייווספו לכם”: ‏(5 דק’) נאום המבוסס על הכתוב במתי ו’:33 ובלוקס י”ב:22–24‏. בקש מהמבשרים לספר חוויות שבהן קיים יהוה את הבטחתו לדאוג לצרכים הפיזיים של מי שמציבים את המלכות במקום הראשון בחייהם.‏

 • הדברים שאתה אומר — ”’כן’ ובה בעת ’לא’”?: ‏(10 דק’) דיון (‏מ14 15/3 30–32‏).‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: עא פרק ז’ §1–14 (30 דק’)‏

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 41 ותפילה