אחיות מבשרות בעזרת החוברת חדשות טובות במדגסקר

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה ינואר 2016

הצגות דברים לדוגמה

רעיונות לחלוקת כתב העת המצפה והחוברת לאלוהים יש חדשות טובות עבורך! היעזר בדוגמאות כדי להכין הצגות דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

עבודת האל האמיתית כרוכה במאמצים

ראה בעיני רוחך כיצד חזקיהו משקם בנחישות את עבודת אלוהים האמיתית. היעזר בתרשימים, במפה ובציר הזמן הממחישים את הכתוב בדברי הימים ב’. כ”ט עד ל’.‏

התייעל בשירות השדה

כיצד לנהל שיעור מקרא בעזרת החוברת חדשות טובות

חמישה צעדים קלים לניהול שיעורי מקרא יעילים בעזרת החוברת לאלוהים יש חדשות טובות עבורך!‏

לחיות כמשיחיים

הזכות לבנות ולתחזק מקומות המוקדשים לעבודת האל האמיתית

כיצד נוכל להביע את אהבתנו וקנאותנו לשירות אלוהים כשאנו נמצאים במקומות המוקדשים לעבודת יהוה?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה מעריך חרטה אמיתית

המלך מנשה התחרט מעומק לבו וקיבל ברכות רבות. השווה בין ימי מלכותו לפני השבי לבין ימי מלכותו לאחר שחרורו מבבל (דברי הימים ב’. ל”ג עד ל”ו).‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה מקיים את הבטחותיו

ציר זמן של האירועים המתוארים בעזרא א’ עד ה’. חרף מכשולים רבים, היהודים שבו מבבל, שיקמו את עבודת אלוהים האמיתית ובנו מחדש את בית המקדש.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה חפץ שמשרתיו יגלו רוח של התנדבות

עזרא והאנשים שהצטרפו אליו במסעו לירושלים נזקקו לאמונה חזקה, קנאות לעבודת אלוהים ולאומץ לב. האיורים והמפה יעזרו לך לדמיין את מסעם.‏

לחיות כמשיחיים

דרכים לשיפור מיומנותנו בשירות — הכשרת הקרקע לביקור חוזר

שלושה צעדים שיעזרו לך לערוך ביקורים חוזרים יעילים יותר אצל מי שמתעניינים במסר המקראי.‏