עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  יוני 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה

עורו!‏

שאלה: האם המקרא הוא ספר מאת אלוהים, או שהוא מכיל רק מחשבות אנוש?‏

פסוק: טמב ג’:16 או שמב כ”ג:2

הצעה: הוצאה זו של עורו! דנה בשלושה קווי ראיות לכך שמקורו של המקרא באלוהים.‏

לַמד את האמת

שאלה: מה צריכה להיות השקפתנו לגבי מתנת החיים?‏

פסוק: תה ל”ו:10

אמת מקראית: מאחר שהחיים הם מתנה מאלוהים, אנו רואים בהם דבר יקר ערך. אנו מקפידים לשמור על הבטיחות ולעולם לא ניטול במודע את חייו של אדם אחר. אנו מוקירים את מתת החיים.‏

מהו המפתח לחיי משפחה מאושרים?‏

שאלה: שים לב לשאלה שבקדמת העלון ולמספר תשובות אפשריות. מה דעתך?‏

פסוק: תה קי”ב:1

הצעה: העלון הזה מסביר מה יכול להועיל למשפחתך ומדוע נוכל לבטוח בכתוב במקרא.‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏

שמות מקוצרים של פרסומים:‏

מ המצפה

מא מה באמת מלמד המקרא?‏

מכ מלכות אלוהים מולכת!‏

ע–32 מהו המפתח לחיי משפחה מאושרים?‏

דוגמאות:‏

‏• בנ–‏2–א 360 §2, 3 = הבנה מכתבי־הקודש, כרך ב’ באנגלית, עמוד 360, פסקאות 2 ו־3.‏

‏• סנ17‏–א 2–5 = ספר השנה של שנת 2017 באנגלית, עמודים 2–5.‏

‏• ע3.17 נושא השער = עורו! מספר 3 של 2017, מאמר הפתיח.‏